a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA

5751.
Spisek?. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 274 (7 XII). – s. 4
Uwagi: inf.: o krytycznych uwagach Grupy Roboczej Komisji Krajowej na temat polityki informacyjnej m.in. rzecznika „S” J. Onyszkiwicza

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24541         

5752.
Społeczeństwo a podwyżki cen. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 12(171), wyd. strajk. 23 (27-28 I). – s. 1
Uwagi: art.: o postawie społecznej wobec planowanych podwyżek cen

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29702         

5753.
Społeczeństwo i władza. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 118 (21 II). – s. 3-4
Uwagi: inf.: wydarzenia w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22082         

5754.
Społeczeństwo protestuje. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 126 (25 IV). – s. 1
Uwagi: inf.: o protestach na terenie całego kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22178         

5755.
Społeczna Komisja Rewizyjna regionu Dolny Śląsk
Protokół : Wrocław, 16 czerwca 1989 r. / Społeczna Komisja Rewizyjna regionu Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 23(505) (7-21 IX). – s. 2
Uwagi: dok.: dot. rozliczenia finansowego RKS

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34791         

5756.
Społeczna Komisja Rewizyjna
Protokół / Społeczna Komisja Rewizyjna. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 26(328) (15-28 VII). – s. 2
Uwagi: inf.: o działalności finansowej RKS NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32782         

5757.
Społeczna Komisja Zdrowia
Po tragedii we Włocławku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 140 (19 IX). – s. 4
Uwagi: inf.: o śmierci noworodków

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22375         

5758.
Społeczna Rada Funduszu Wydawniczego
Na prośbę Społecznej Rady Funduszu Wydawniczego zamieszczamy Komunikat wydany przez Radę : [Wrocław, 30 listopada 1985 r.] / Społeczna Rada Funduszu Wydawniczego. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 3(392) (19-25 I). – s. 4
Uwagi: dok.: komunikat Społecznej Rady Funduszu Wydawniczego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34032         

5759.
Społeczna Rada Funduszu Wydawniczego
Oświadczenie : [Wrocław, 18 listopada 1985 r.] / Społeczna Rada Funduszu Wydawniczego. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 42(386) (24-30 XI). – s. 1
Uwagi: dok.: o zawiązaniu Społecznej Rady Funduszu Wydawniczego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33981         

5760.
Społeczna Rada Wydawnictw Niezależnych
O sytuacji w niezależnym ruchu wydawniczym. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 213 (27 V). – s. 4
Uwagi: dok.: oświadczenie przybliżające sytuacje rynku wydawnictw niezależnych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22840         

5761.
Społeczny Komitet Nauki, Komitet Kultury Niezależnej, Dolnośląska Rada Edukacji
Oświadczenie : Wrocław, 29.IX.1986 r. / Społeczny Komitet Nauki, Komitet Kultury Niezależnej, Dolnośląska Rada Edukacji. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 27(416) (29 IX - 12 X). – s. 3
Uwagi: dok.: o uwolnieniach więźniów politycznych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34393         

5762.
Społeczny Komitet Nauki
Apel do środowisk naukowych : Wrocław, 18 września 1985 r.. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 34(378) (29 IX - 5 X). – s. 2
Uwagi: dok.: apel o bojkot wyborów do Sejmu PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33785         

5763.
Społeczny Komitet Nauki
Oświadczenie Społecznego Komitetu Nauki we Wrocławiu : Wrocław, styczeń 1986 r. / Społeczny Komitet Nauki. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 6(395) (9-15 II). – s. 3-4
Uwagi: dok.: fragmenty oświadczenia na temat zasadności działania SKN

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34094         

5764.
Społeczny Komitet Nauki
Oświadczenie Społecznego Komitetu Nauki / Społeczny Komitet Nauki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 52 (19 V). – s. 2-3
Uwagi: dok.: przedstawienie działalności Społecznego Koła Nauki; plany na przyszłość

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24590         

5765.
Społeczny Komitet Służby Zdrowia
Stan zdrowia więźniów politycznych / Społeczny Komitet Służby Zdrowia. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 2 (VII). – s. 2, 5
Uwagi: art.: dotyczący stanu zdrowia osób aresztowanych

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26060         

5766.
"Spontaniczne" gwizdy w kościele. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 36(295) (28 X-3 XI). – s. 3
Uwagi: inf.: o prowokacji jaka miała miejsce podczas spektaklu pt. "Anioł Pański" jaki zaprezentowali aktorzy scen wrocławskich w kościele pw. św. Klemensa Dworzaka 16 X 1983 r.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 31089         

5767.
Spontanicznie i oddolnie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 31 (27 X). – s. 1. – (Spontanicznie i oddolnie)
Uwagi: inf.: na temat nieudanych prób zakłdania "wronich związków" w zakładach pracy w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20439         

5768.
"Spontanicznie i oddolnie". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 30 (20 X). – s. 2
Uwagi: art.: o próbach zakładania "wronich związków" w zakładach pracy w Warszawie, Krakowie i Piasecznie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21271         

5769.
"Spontaniczny" udział w pochodzie 1 majowym. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 17(361) (5-11 V). – s. 1
Uwagi: art.: o obchodach pierwszomajowych na ulicach Wrocławia

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33608         

5770.
Sposoby na bezpieczeństwo. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 11 (X). – s. 23-25. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: art.: represje w stosunku do Stanisława Adamczyka, działacza "Solidarności Wiejskiej"

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25393         

5771.
Sposób na kierowców. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 8/10 (VII/IX). – s. 54. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: na temat nowych metod walki z nietrzeźwością

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25741         

5772.
Spostrzeżenia. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 18(362) (12-18 V). – s. 4
Uwagi: inf.: o działalności konspiracyjnej na ulicach Wrocławia

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33637         

5773.
"Spotkamy się na Nowym Świecie..." . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 219 (2 IX). – s. 2
Uwagi: art.: o próbach nawiązania kontaktu z "S" przez działaczy OPZZ

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23037         

5774.
Spotkania przedstawicieli zakładów pracy z W. Frasyniukiem. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 77(225) (28-31 VII). – s. 1
Uwagi: inf.: o spotkaniu przewodniczącego RKS NSZZ S Dolny Śląsk z Komitetami Strajkowymi wrocławskich zakładów pracy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28974         

5775.
Spotkanie "Porozumienia" w Będzinie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 24(506) [właśc. 25(507)] (21 IX - 5 X). – s. 4
Uwagi: inf.: relacja z IV spotkania uczestników "Porozumienia Szczecińskiego" 9 września [1989 r.]

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34829         

5776.
Spotkanie Jaruzelskiego z naukowcami. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 2(161), wyd. strajk. 13 (5-6 I). – s. 2
Uwagi: inf.: relacja ze spotkania Wojciecha Jaruzelskiego z uczonymi

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29567         

5777.
Spotkanie księdza prymasa Józefa Glempa z księżmi Archidiecezji warszawskiej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 37 (16 XII). – s. 3-4
Uwagi: art.: relacja ze spotkania prymasa Glempa z warszawskim księżmi; prymas był krytykowany za zbyt uległą WRON postawę

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20895         

5778.
Spotkanie Lecha Wałęsy z TKK. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 48 (21 IV). – s. 1
Uwagi: inf.: o zatrzymaniu L. Wałęsy po spotkaniu z TKK

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21023         

5779.
Spotkanie Rakowskiego i Kubiaka z intelektualistami. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 5 (4 III). – s. 4
Uwagi: inf.: informacja o spotkaniu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20484         

5780.
Spotkanie w Łodzi : (z ostatniej chwili). – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 18(500) wyd. jubileuszowe (30 VI - 13 VII). – s. 3
Uwagi: inf.: relacja ze spotkania w Łodzi 24 czerwca [1989 r.]

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34651         

5781.
Spółdzielczość można odwojować. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 120 (7 III). – s. 3
Uwagi: wywiad.: wywiad z działaczem spółdzielczym

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22173         

5782.
Spóźnione tragiczne wiadomości. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 1(390) (1-11 I). – s. 3
Uwagi: art.: o morderstwie Agnieszki Czerechowicz

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33272         

5783.
Sprawa "Solidarności Walczącej" w sądzie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 247 (20 IV). – s. 4
Uwagi: art.: o procesie działaczy "S Walczącej"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23490         

5784.
Sprawa braci Zielińskich. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 150/ 151 (12 XII). – s. 1
Uwagi: art.: orzeczenie o zawieszeniu w prawach rodzicielskich

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22444         

5785.
Sprawa dokładności i doświadczenia : wywiad z drukarzem TM-u. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 162 (13 III). – s. 3
Uwagi: wywiad: nt. druku TM

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24250         

5786.
Sprawa Frasyniuka, Lisa i Michnika w Sądzie Najwyższym. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 159 (20 II). – s. 1
Uwagi: art.: proces Frasyniuka, Lisa, Michnika

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24197         

5787.
Sprawa fundacji rolniczej. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 7(396) (16-22 II). – s. 3
Uwagi: art.: o pomocy dla rolników

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34113         

5788.
Sprawa fundacji rolniczej. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 8(397) (22 II - 1 III). – s. 1
Uwagi: art.: dotyczy pomocy dla polskiego rolnictwa

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34129         

5789.
Sprawa Fundacji Społecznej "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 249 (4 V). – s. 4
Uwagi: art.: o próbie poprawy warunków polskiej służby zdrowia

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23589         

5790.
Sprawa gdańskiej RKK „S”. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 147 (22 XI). – s. 3
Uwagi: art.: aresztowanie Andrzeja Michałowskiego i Antoniego Grabarczyka, pracowników Portu Gdańskiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22353         

5791.
Sprawa jedenastki – rozmowa z Janem Lityńskim. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 88 (17 V). – s. 1
Uwagi: wywiad: wywiad z Janem Lityńskim

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21749         

5792.
Sprawa Kiliana. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 235 (20 I). – s. 2
Uwagi: art.: o aktualnej sytuacji J. Kiliana, byłego przewodniczącego TKZ "S" oskarżonego przez środowisko opozycyjne o kolaborację

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23118         

5793.
Sprawa Krzysztofa Króla. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 243 (16 III). – s. 3
Uwagi: art.: o represjach wobec K. Króla

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23746         

5794.
Sprawa polska na konferencji MOP. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 21 (14 VII). – s. 4
Uwagi: art.: relacja z Konferencja Międzynarodowej Organizacji Pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20550         

5795.
Sprawa Stanisława Zarzyckiego. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 37 (5 VI). – s. 7-8
Uwagi: inf.: w sprawie dyscyplinarnego zwolnienia z pracy S. Zarzyckiego

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28580         

5796.
Sprawa Welasqueza Rodrigueza. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 2(23/24) (II/III). – s. 49-51. – (Z wokandy międzyamerykańskiego sądu praw człowieka)
Uwagi: art.: na temat sprawy rozpatrywanej przez Międzyamerykański Sąd Praw Człowieka, dotyczącej łamania praw człowieka w Hondurasie

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25897         

5797.
Sprawa Wierzchowa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 34 (17 XI). – s. 4
Uwagi: art.: o umorzeniu przez Prokuraturę Garnizonową w Koszalinie postępowania przeciw dwóm oficerom Służby Więziennej w Wierzchowie oskarżanym o pobicie internowanych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20684         

5798.
Sprawa Zaremby, czyli rencista kontra neo-związki. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 15/16 (15 XII). – s. 12
Uwagi: inf.: n/t bezpodstawnych praktyk komunistycznych związków czyli o pobieraniu opłat poprzez "działaczy związkowych" za czynności które należą się pracownikom bezpłatnie

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28424         

5799.
Sprawcy znani i nieznani. – Praworządność (Warszawa) 1988, nr 19. – s. 51-58
Uwagi: art.: dotyczący śmierci Grzegorz Luksa

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26269         

5800.
Sprawdzamy zasięg bojkotu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 90 (31 V). – s. 1
Uwagi: art.: sposób sprawdzenia wyniku apelu o bojkot przez Solidarność

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21839         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm