Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA

5951.
Studenci prawa, uczcie się!. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 11 (X). – s. 22-23. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: art.: uzasadnienie orzeczenia Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie miasta Gdańska w sprawie Barbary Madejczyk

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25391         

5952.
Studenci precz od wojska. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 268 (26 X). – s. 3-4
Uwagi: inf.: o bojkocie Studium Wojskowego i postulatach studentów dotyczących zmian zasad szkolenia wojskowego na studiach, X 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23825         

5953.
Studenci wiecują. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 267 (19 X). – s. 4
Uwagi: inf.: o wiecach studentów na rzecz relegalizacji NZS i pikietach nawołujących do bojkotu Studium Wojskowego. - W art. zniekształcono dane Kazimierza Jaskota, błędnie zapisując Jasnot

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23785         

5954.
Studencka jesień 1988. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 269 (2 XI). – s. 3
Uwagi: art.: o manifestacjach studenckich, X 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23880         

5955.
Studencka Liga Praw Człowieka. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 4 (II). – s. 11-12
Uwagi: inf.: o powstaniu studenckiej sekcji Ligi Praw Człowieka w styczniu 1987 r. w Krakowie

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25497         

5956.
Studenckie pokajanie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 288 (5 IV). – s. 4
Uwagi: inf.: o studenckich happeningach w Krakowie i Gdańsku

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24033         

5957.
Styczeń 1981. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 2 (11 II). – s. 1. – (Styczeń 1981)
Uwagi: inf.: serwis wydarzeń w kraju w I 1982, informacja o internowaniu L. Wałęsy.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24144         

5958.
Stypendia naukowe SKN. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 119 (28 II). – s. 4
Uwagi: inf.: informacja o stypendiach dla pracowników naukowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22129         

5959.
Stypendium dla twórców. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 65 (20 X). – s. 2
Uwagi: art.: o oddaniu przez rolnika z woj. ciechanowskiego do dyspozycji artystów plastyków 7000 zł. jako stypendium dla plastyka w ciężkiej sytuacji materialnej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21382         

5960.
Subordynacja i Niezawisłość. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 8/10 (VII/IX). – s. 12-15
Uwagi: art.: o swobodach sędziowskich i ustroju sądów powszechnych

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25705         

5961.
Sukces nauczycielki. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 7(20/21) (XI/XII). – s. 34-35. – (Niepotrzebni wracają)
Uwagi: art.: sprawa nauczycielki Stanisławy Makara o przywrócenie do pracy przed Sądem Rejonowym w Garwolinie oraz odwołanie się od wyroku do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie i wyrok z dnia 11 X 1988 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25833         

5962.
Sukces po pół wieku. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III/IV). – s. 66 . – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: postępowanie administracyjne Naczelnego Sądu Administracyjnego

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25631         

5963.
Sukces procesu w Łęczycy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 138 (22 VIII). – s. 1
Uwagi: inf.: o procesie w Łęczycy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22280         

5964.
Sukces, który trzeba naprawić i ząb czasu. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 6(19) (X). – s. 29-32. – (Przegląd Prasy Naziemnej)
Uwagi: art.: przegląd prasy krajowej. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Jana Hordejuka, którego nazwisko zmieniono na błędne: Horodejuk.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25773         

5965.
Sumienie i prawo. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 20 (30 III). – s. 4
Uwagi: fel.: o badaniach nad "czynnikami deformującymi sumienie"

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28520         

5966.
Swakoń Wojciech
Donos z wiecowej trybuny : List otwarty : Polkowice, 25 maja 1989 r. / Wojciech Swakoń. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 20(502) (27 VII - 10 VIII)
Uwagi: dok.: relacja z wiecu przedwyborczego Andrzeja Kosmalskiego; żądanie sprostowania pomówienia o przynależność do Solidarności Walczącej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34687         

5967.
swg
List do redakcji / swg [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 8 (31 III). – s. 2
Uwagi: art.: głos w dyskusji o strategii działań opozycyjnych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20573         

5968.
Swój człowiek. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 8/10 (VII/IX). – s. 19-20
Uwagi: art.: postanowienie sędziego Piwnickiego w sprawie Henryka Marchewki

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25708         

5969.
Sygnał silniejszy niż TV : radio "Solidarność" w Nowej Hucie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 96 (9 VIII). – s. 3
Uwagi: art: działalność radia "Solidarność" w Nowej Hucie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21500         

5970.
Sygnały. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 9(311) (4-10 III). – s. 3-4. – (Sygnały)
Uwagi: inf.: serwis aktualności z wrocławskich zakładów pracy.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29769         

5971.
Sygnały. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 7(351) (17-23 II). – s. 4. – (Sygnały)
Uwagi: inf.: skrót najważniejszych wydarzeń krajowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33503         

5972.
Sygnały. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 9(353) (3-9 III). – s. 4. – (Sygnały)
Uwagi: inf.: skrót najważniejszych wydarzeń krajowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33522         

5973.
Sygnały. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 10(354) (17-23 III). – s. 4. – (Sygnały)
Uwagi: inf.: skrót wydarzeń krajowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33532         

5974.
Sygnały. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 11(355) (17-23 III). – s. 4. – (Sygnały)
Uwagi: inf.: skrót aktualnych wydarzeń krajowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33544         

5975.
Sygnały. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 12(356) (24-30 III). – s. 4. – (Sygnały)
Uwagi: inf.: skrót najważniejszych wydarzeń krajowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33554         

5976.
Sygnały. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 14(358) (14-20 IV). – s. 8. – (Sygnały)
Uwagi: inf.: skrót najważniejszych wydarzeń krajowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33583         

5977.
Sygnały. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 16(360) (28 IV - 4 V). – s. 3. – (Sygnały)
Uwagi: inf.: skrót najważniejszych wydarzeń krajowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33601         

5978.
Sygnały. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 19(363) (19-25 V). – s. 4. – (Sygnały)
Uwagi: inf.: skrót najważniejszych wydarzeń krajowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33642         

5979.
Sygnały "przedwyborcze". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 35(379) (6-12 X). – s. 3
Uwagi: art. o przygotowaniach do wyborów do Sejmu PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33809         

5980.
Sygnały z Delta-Hydral. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 37(296) (4-10 XI). – s. 2
Uwagi: inf.: n/t sytuacji we wrocławskim zakładzie Delta-Hydral, powoływania przez składające się z działaczy ZSMP i tzw. "wronich" związków - grup inicjatywnych.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 31165         

5981.
Sygnały z Wrocławia i Dolnego Śląska. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 40(384) (10-16 XI). – s. 4
Uwagi: inf.: przegląd wydarzeń z regionu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33955         

5982.
Sygnały ze świata. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 20(364) (26 V - 1 VI). – s. 4
Uwagi: inf.: skrót wydarzeń z kraju i ze świata

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33652         

5983.
Sylwestrowy list : /z więzienia przy ul. Kleczkowskiej/. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 10(169), wyd. strajk. 21 (22-23 I). – s. 2
Uwagi: inf.: o świętowaniu sylwestra w więzieniu przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu. - W podtytule artykułu błędnie zapisano ulicę na której znajdowało się więzienie we Wrocławiu, zamiast ul. Kleczkowska podano Klęczkowska

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29688         

5984.
Symbol. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr spec. (28 VI). – s. 6
Uwagi: art.: nt. rocznicy wydarzeń w Poznaniu w 1956 r. - W art. zniekształcono dane Adama Graczyka, którego imię błędnie podano jako Andrzej.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24458         

5985.
Symboliczna głodówka na Rakowieckiej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 141 (3 X). – s. 1
Uwagi: inf.: nt. rozpoczęcia głodówki przez więźniów, podczas obrad ONZ

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 19779         

5986.
Systemowa bezkarność - czyli o braku winnych. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 43(302) (16-31 XII). – s. 3
Uwagi: art.: rozliczenie odpowiedzialnych za kryzys ekonomiczny w kraju

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29380         

5987.
Sytuacja internowanych. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 6(165), wyd. strajk. 17 (13-14 I). – s. 2
Uwagi: inf.: o sytuacji więźniów politycznych przetrzymywanych w Ośrodkach Odosobnienia na terenie całego kraju

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29626         

5988.
Sytuacja nauk społecznych i humanistycznych w PAN. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 229 (25 XI). – s. 1, 3
Uwagi: dok.: o sytuacji w PAN

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23506         

5989.
Sytuacja w Pafawagu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 2(161), wyd. strajk. 13 (5-6 I). – s. 3
Uwagi: inf.: o sytuacji pracowników Pafawagu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29564         

5990.
Sytuacja w zakładach regionu : Wywiad z szefem siatki informacji zakładowej TM. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 71 (8 XII). – s. 1, 4
Uwagi: wywiad: wywiad z szefem siatki informacji zakładowej TM w zakładach regionu Mazowsze

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21433         

5991.
Sz.
Jesteśmy My - "Solidarność" / Sz. [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, wyd. spec. (10 X). – s. 1
Uwagi: art.: o Władysławie Frasyniuku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29172         

5992.
Szacunek zadekretowany?. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 6 (V). – s. 50-51. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: na temat ustawy w ZSRS "O szacunku dla sądu"

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25638         

5993.
Szamborska Basia
Do sekretarza partii radzieckiej Gorbaczowa / Basia Szamborska [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 171 (22 V). – s. 2
Uwagi: inf.: list polskiej uczennicy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24390         

5994.
Szaniawski Klemens et al.
W obronie aresztowanych członków Komisji Krajowej / Klemens Szaniawski et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 39 (13 I). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie w obronie aresztowanych członków KK "S". - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Krystyny Tarnowskiej, której imię i nazwisko zmieniono na błędne: Krytyna Tarnawska.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20961         

5995.
Szaniawski Klemens
Wyjaśnienie / Klemens Szaniawski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 233 (6 I). – s. 4
Uwagi: art.: o przywróceniu dobrego imienia Witoldowi Lutosławskiemu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23083         

5996.
Szanowny Panie Dyrektorze! / [Red. "Jutrzenki"]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 34(336) (7 - 13 X). – s. 2-3
Uwagi: dok. : list redakcji "Jutrzenki" do dyr. Pafawagu w sprawie święta "Solidarności"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32821         

5997.
Szansa dla samorządowców : rozmowa z Henrykiem Wujcem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 113 (17 I). – s. 1-2
Uwagi: wywiad: z Henrykiem Wujcem

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21933         

5998.
Szantaż w "Cuprum". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 32(291) (30 XI - 6 X). – s. 4
Uwagi: art.: o zastraszaniu pracowników wrocławskich Zakładów Badawczych i Projektowych Miedzi "Cuprum" w związku z działalnością w NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29423         

5999.
Szary człowiek : "Gołdapianka". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 4(348) (27 I-2 II). – s. 7
Uwagi: art.: o codziennych sprawach Polaków

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33214         

6000.
Szczecin 11 czerwca : Jan Paweł II podczas mszy św. dla rodzin. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 215 (17 VI). – s. 3
Uwagi: art.: fragment przemówienia JP II 11 VI 87 r. w Szczecinie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22911         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm