a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA

5201.
Radzikowska Zofia
Prawo do wolności a prawo karne. – Praworządność (Warszawa) 1989, nr 20. – s. 85-91
Uwagi: art.: refleksje dotyczące konieczności zreformowania kodeksu karnego

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26291         

5202.
Radzikowska Zofia
Przeciw karze śmierci / Camoufflage [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 45 (10 I). – s. 3
Uwagi: art.: dotyczący przewidywanych zmian w kodeksie karnym odnośnie kary śmierci

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28711         

5203.
Radzikowska Zofia
Znowu cień stalinizmu nad polskim prawem / Camoufflage [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 44 (12 XII). – s. 3
Uwagi: fel.: o totalitaryzacji systemu prawnego PRL. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 123

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28694         

5204.
Ranat G.
Proces KPN (5-11 III 1986) / G. Ranat [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 162 (13 III). – s. 1, 4
Uwagi: art.: nt. procesu członków KPN

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24244         

5205.
Ranat G.
Proces KPN / G. Ranat [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 163 (20 III). – s. 1
Uwagi: inf.: nt. toczącego się procesu członków KPN

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24255         

5206.
Ranat G.
Proces KPN / G. Ranat [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 166 (10 IV). – s. 2
Uwagi: art.: nt. przebieg procesu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24306         

5207.
Ranat G.
Wyroki w procesie KPN / G. Ranat [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 168 (24 IV). – s. 1-2
Uwagi: art.: wyroki i fragmenty wypowiedzi oskarżonych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24334         

5208.
Ranni. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 89(237) (6-8 IX). – s. 1
Uwagi: inf.: na temat udzielania pomocy poszkodowanym w manifestacjach

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29042         

5209.
Rapała Bogdan
Protest NZS w sprawie ograniczania wolności prasy : Wrocław, 23 października 1989 r. / Bogdan Rapała. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 29[właśc. 30](512) (2-16 XI). – s. 2. – (Dokumenty Wypowiedzi)
Uwagi: dok.: protest przeciwko usunięciu z kolportażu w czasie zebrania wojewódzkich komisji wyborczych z przewodniczącymi komisji zakładowych 18 października 1989 r. pisma SW "Solidarność Walcząca" i broszury Krzysztofa Wyszkowskiego "Spod stołu"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34906         

5210.
Raport. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 2(391) (18 I). – s. 4
Uwagi: art.: o frekwencji wyborczej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33282         

5211.
Raport - Polska, 5 lat po Sierpniu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 139 (5 IX). – s. 1-2
Uwagi: art.: raport przygotowany na zlecenie Lecha Wałęsy "Polska 5 lat po Sierpniu 1980"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22301         

5212.
Raport lekarzy krakowskich : wstępna ocena ciężkich zmian urazowych zadanych ludności Krakowa przez MO i SB 13. 05.. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 16 (2 VI). – s. 3
Uwagi: dok.: fragmenty raportu krakowskich lekarzy o ranach zadanym ludności podczas tłumienia protestów 13 V 1982

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20589         

5213.
Raport o samorządach. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 147 (22 XI). – s. 3
Uwagi: art.: nt. raportu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego pt.: Samorząd w gospodarce polskiej dot. rad pracowniczych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22352         

5214.
Raport o stanie gospodarki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 106 (15 XI). – s. 3
Uwagi: inf: raport o stanie gospodarki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22037         

5215.
Raszyński J.
Aby samorząd nie był fikcją / J. Raszyński. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 266 (5 X). – s. 3-4
Uwagi: art.: o Ogólnopolskim Spotkaniu Przedstawicieli Rad Pracowniczych - 29-23 IX 1988 w Poznaniu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23765         

5216.
Ratować frekwencję. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 93 (28 VI). – s. 2
Uwagi: inf.: opis fałszowania wyborów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21754         

5217.
Ratujemy książki. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 42(190) (25-27 III). – s. 1
Uwagi: art.: o cenzurze

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28761         

5218.
Ratujmy BUW!. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 234 (13 I). – s. 4. – (Ratujmy BUW!)
Uwagi: art.: o akcji ratowania Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23100         

5219.
Ratujmy BUW!. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 236 (27 I). – s. 3. – (Ratujmy BUW!)
Uwagi: art.: o akcjach mających a celu uratowanie przed likwidacją Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23223         

5220.
Ratujmy Karkonosze. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 220 (16 IX). – s. 4
Uwagi: art.: o akcji Solidarności Polsko – Czechosłowackiej w obronie środowiska naturalnego Karkonoszy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23071         

5221.
Ratujmy książki. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 49(197) (22-24 IV). – s. 1
Uwagi: inf.: o działaniach cenzury

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28805         

5222.
Ratunek w solidarności i zaufaniu / Stanisław Orzechowski. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 13(315) (1-7 IV). – s. 1
Uwagi: inf.: fragmenty homilii ks. Stanisława Orzechowskiego z dnia 27 listopada 1983 roku skierowanej do pracowników ZNTK we Wrocławiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32590         

5223.
Raz jeszcze gratulujemy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 43(302) (16-31 XII). – s. 2
Uwagi: art.: o Pokojowej Nagrodzie Nobla dla Lecha Wałęsy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29371         

5224.
Raz jeszcze zgnębić opozycjonistę. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 1(22) (I). – s. 19. – (Represje Kolegia ...)
Uwagi: art.: o próbach usunięcia Adama Słomki z mieszkania stanowiącego własność Uniwersytetu Śląskiego

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25805         

5225.
Reagam Ronald
Oświadczenie Prezydenta USA : [Waszyngton], 19 lutego 1987 r. / Ronald Reagam. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 20(445) (1-7 VI). – s. 2-3
Uwagi: dok.: tekst przemówienia Ronalda Reagana o zniesieniu sankcji ekonomicznych nałożonych na PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34871         

5226.
Realia "częściowej demokracji". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 19(501) (13-27 VII). – s. 1, 3
Uwagi: art.: komentarz nt. aktualnej sytuacji w kraju; zawiera pismo okólne ministra edukacji narodowej Jacka Flisiaka, datowane w Warszawie, 8 czerwca 1989 r., dot. ochrony tajemnicy państwowej i służbowej, uzgadniania kwestii obsady kadry kierowniczej i osób delegowanych za granicę z MSW oraz zabezpieczenia urządzeń powielających

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34662         

5227.
Realizm Anno Domini 1986 : Rozmowa z Bronisławem Geremkiem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 183 (8 X). – s. 1-2
Uwagi: wywiad: z Bronisławem Geremkiem

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22702         

5228.
Red. TM
W bloku / Red. TM. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 93 (28 VI). – s. 4. – (W bloku)
Uwagi: inf.: wydarzenia w państwach socjalistycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21773         

5229.
Red.
Inteligencja majora / Red. [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 2(161), wyd. strajk. 13 (5-6 I). – s. 1
Uwagi: inf.: o sytuacji w jednej z wrocławskich średnich szkół

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29566         

5230.
red.
Koniec świata / red. [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 3(485) (10-24 II). – s. 1
Uwagi: fel.: nastroje społeczne przed podjęciem rozmów "okrągłostołowych"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34444         

5231.
Red.
O wolność dla Kazimierza Krauze / Red.. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 26 (5 IX). – s. 1-2
Uwagi: inf.: apel o uwolnienie Kazimierza Krauzego

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28290         

5232.
red.
Polska szkoła paradoksu / red. [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 2(484) (27 I - 10 II). – s. 1
Uwagi: fel.: dot. "wad narodowych" Polaków; na marginesie debaty telewizyjnej Alfreda Miodowicza z Lechem Wałęsą

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34427         

5233.
Red.
Prezent mikołajowy - czy kukułcze jajo? / Red. [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 15/16 (15 XII). – s. 1-3
Uwagi: art.: o powołaniu przez władze komunistyczne Rady Konsultacyjnej

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28414         

5234.
Red.
Z Prac Komisji Wyborczej / Red. [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 2 (VII). – s. 6
Uwagi: art.: o obowiązkach członków komisji wyborczej

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26077         

5235.
Redakcja "Paragrafu"
Od redakcji / Redakcja "Paragrafu". – Paragraf (Kraków) 1988, nr 35 (7 V). – s. 1
Uwagi: inf.: o wiosennej fali strajków w HiL i Stoczni Gdańskiej (1988)

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28522         

5236.
Redakcja "Paragrafu"
"Prawa człowieka nie znają granic" / Redakcja "Paragrafu". – Paragraf (Kraków) 1988, nr 39 (25 VIII). – s. 2
Uwagi: inf.: o Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28610         

5237.
Redakcja "Paragrafu"
Prawdziwe oblicze reformy prawa? / Redakcja "Paragrafu". – Paragraf (Kraków) 1988, nr 38 (19 VI). – s. 8
Uwagi: inf.: o proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmianach w Kodeksie Karnym

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28600         

5238.
Redakcja "Paragrafu"
Przed "wyborami" do R. N. / Redakcja "Paragrafu". – Paragraf (Kraków) 1988, nr 37 (5 VI). – s. 1
Uwagi: inf.: przedwyborcze refleksje na temat fasadowości rad narodowych

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28571         

5239.
Redakcja "Paragrafu"
Przemoc i kłamstwo / Redakcja "Paragrafu". – Paragraf (Kraków) 1988, nr 36 (19 V). – s. 1, 3-4
Uwagi: art.: refleksje na temat pacyfikacji strajku w HiL

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28546         

5240.
Redakcja "Paragrafu"
W sprawie "oświadczenia" Kolegium Rektorów / Redakcja "Paragrafu". – Paragraf (Kraków) 1988, nr 42 (30 X). – s. 1
Uwagi: inf.: krytyczny komentarz redakcji "Paragrafu" odnośnie oświadczenia Kolegium Rektorów potępiającego studentów bojkotujących zajęcia Studium Wojskowego

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28644         

5241.
Redakcja "Prawo i Bezprawie"
Przed obradami Okrągłego Stołu / Redakcja "Prawo i Bezprawie". – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 5(18) (IX). – s. 3-4
Uwagi: art.: lista najważniejszych problemów, które powinny zostać poruszone w trakcie nadchodzących obrad

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25691         

5242.
Redakcja "Tygodnika Mazowsze"
Przed 13 grudnia 1982 / Redakcja "Tygodnika Mazowsze". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 35 (24 XI). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie o aktualnej sytuacji w kraju i prognozy na przyszłość

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20726         

5243.
Redakcja "Z Dnia na Dzień"
Dziękujemy / Redakcja "Z Dnia na Dzień". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr 84(156), wyd. strajk. 8 (24-25 XII). – s. 2
Uwagi: inf.: podziękowania dla Polaków niosących pomoc strajkującym

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29533         

5244.
Redakcja "Z Dnia na Dzień"
"Z historii ludzkości..." / Redakcja "Z Dnia na Dzień". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 21(323) (3-9 VI). – s. 1
Uwagi: fel.: o sytuacji podziemia

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32706         

5245.
Redakcja "Z Dnia na Dzień"
Żegnajcie przyjaciele / Redakcja "Z Dnia na Dzień". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 9(524) (5-19 IV). – s. 11
Uwagi: inf.: pożegnanie redakcji "ZDnD" z czytelnikami

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35518         

5246.
Redakcja „Solidarności Walczącej”
Listy do Redakcji / Redakcja „Solidarności Walczącej”. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 191 (10 XII). – s. 4. – (Listy do Redakcji)
Uwagi: list: Redakcji "Solidarności Walczącej" do Redakcji TM

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23006         

5247.
Redakcja i współpracownicy ZDnD
Drogi Marku / Redakcja i współpracownicy ZDnD. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 30(419) (27 X - 9 XI). – s. 2
Uwagi: art.: podziękowanie dla Marka Muszyńskiego za przewodzenie RKS NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34428         

5248.
Redakcja IS
Apel / Redakcja IS. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 37 (16 XII). – s. 4
Uwagi: dok.: apel o uczestnictwo w akcji "Tygodnia Sceny Polskiej" w dniach 1-8 I 83 r. mającej na celu okazanie solidarności z aktorami - uczestnikami bojkotu RTV

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20897         

5249.
Redakcja Niezależnego Pisma Literackiego „Wezwanie”. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 190 (3 XII). – s. 4
Uwagi: inf.: nt. pisma „Wezwanie”

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22897         

5250.
Redakcja Paragrafu, NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Drogi czytelniku – spełnij poniższą prośbę! / Redakcja Paragrafu, MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1987, nr 24-25 (18 VI). – s. 10
Uwagi: apel do czytelników o wysłanie do neo związkowców, kartek z tekstem „Nowa ustawa anty pracownicza”

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28277         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm