a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA

4901.
Procesy polityczne. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 163 (20 III). – s. 2. – (Procesy polityczne)
Uwagi: inf.: nt. aktualnie toczących się procesów politycznych. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Ewy Heynar-Skowrońskiej, której imię zmieniono na błędne: Wanda.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24261         

4902.
Procesy polityczne. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 165 (3 IV). – s. 1-2. – (Procesy polityczne)
Uwagi: inf.: nt. aktualnie toczących się procesów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24288         

4903.
Procesy polityczne. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 166 (10 IV). – s. 2-3. – (Procesy polityczne)
Uwagi: inf.: nt. bieżących procesów politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24307         

4904.
Procesy polityczne. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 167 (17 IV). – s. 2. – (Procesy polityczne)
Uwagi: inf.: nt. ostatnich procesów politycznych. - W art. zniekształcone zostały dane Alfreda Gniełka, którego nazwisko błędnie podano jako Gniłek.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24324         

4905.
Procesy polityczne. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 168 (24 IV). – s. 2. – (Procesy polityczne)
Uwagi: inf.: bieżące dotyczące przebiegu procesów politycznych w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24339         

4906.
Procesy polityczne. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 171 (22 V). – s. 2. – (Procesy polityczne)
Uwagi: inf.: aktualnie toczących się procesów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24393         

4907.
Procesy Poznańskie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr spec. (28 VI). – s. 4, 6
Uwagi: art.: nt. rocznicy wydarzeń w Poznaniu w 1956 r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24455         

4908.
Produkcja za wszelką cenę – Polar. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 69(217) (29 VI - 1 VII). – s. 2
Uwagi: inf.: o produkcji w Zakładach Zmechanizowanego Sprzętu Domowego "Predom-Polar" we Wrocławiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28924         

4909.
Profesorowie poznańscy o kolegiach. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 5 (IV). – s. 15-17. – (Kolegia...)
Uwagi: inf.: informacja o skierowaniu do Sejmu PRL listu przez 35 profesorów wyższych uczelni i intelektualistów oraz przytoczenie listu

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25550         

4910.
Program NSZZ "Solidarność" o wyborach : /z uchwał I Krajowego Zjazdu Delegatów/. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 3(305) (22-28 I). – s. 3
Uwagi: dok.: fragment uchwał z I KZD NSZZ "S" w Gdańsku (1981)

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29758         

4911.
Program oszczędnościowy-trociniak. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 1(14) (I/II). – s. 45. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: konferencja prasowa Alfreda Miodowicza w dniu 14 XII 1987 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25526         

4912.
Program porozumienia Polaków. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 34(336) (7 - 13 X). – s. 4
Uwagi: dok. : fragmenty programu ks. F. Blachnickiego "Suwerenność wewnętrzna"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32824         

4913.
Program porozumienia Polaków. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 37(339) (28 X-10 XI). – s. 3
Uwagi: art. : cd z nr 34/336 dot. art. ks. F. Blachnickiego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32875         

4914.
Program porozumienia Polaków. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 40(342) (25 XI-1 XII). – s. 3-4
Uwagi: art.: komentarz do opracowania ks. Franciszka Blachnickiego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33057         

4915.
Projekt ordynacji wyborczej : do władz NSZZ "Solidarność" w zakładzie pracy. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 47/48 (22 II). – s. 5
Uwagi: dok.: projekt ordynacji wyborczej do władz NSZZ „S” w zakładzie pracy, opracowany na podstawie ordynacji z okresu legalnej działalności Związku

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28682         

4916.
Projekt ustawy o stanie wyjątkowym. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 70 (1 XII). – s. 1
Uwagi: inf.: o projekcie ustawy o stanie wyjątkowym

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21338         

4917.
Prokop Jan
W duchu chrześcijańskiego pojednania / Jan Prokop. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 187 (12 XI). – s. 2
Uwagi: art.: fragmenty artykułu zdjętego przez cenzurę z „Tygodnika Powszechnego”, nawołującego do pojednania z sąsiednimi narodami przed pielgrzymką Jana Pawła II do Polski

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22803         

4918.
Prokurator kontra Turasz. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 1(22) (I). – s. 24-25. – (Niepotrzebni mogą odejść)
Uwagi: art.: rewizja wyroku Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie w sprawie Wiesława Turasza przez Sąd Najwyższy w dniu 02 I 1989 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25816         

4919.
Prokuratura tuszuje morderstwo. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 240 (24 II). – s. 2
Uwagi: art.: o przypadkach tuszowania przez prokuraturę śmiertelnych pobić opozycjonistów przez MO

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23357         

4920.
"Prominenci i muzułmanie" w obozie socjalistycznym. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 7(20/21) (XI/XII). – s. 50. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: o pracownikach wietnamskich odrabiający pomoc w ZSRS dla swojej ojczyzny

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25856         

4921.
Propaganda inwektyw. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 15(317) (15-28 IV). – s. 3
Uwagi: art.: o propagandzie władz

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32619         

4922.
Propaganda klęski i klęska propagandy : Propaganda klęski i klęska propagandy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 28(453) (15 X - 6 XI). – s. 1. – (Felieton Redakcyjny)
Uwagi: fel.: o reformie gospodarczej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35056         

4923.
Propaganda sukcesu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 85(233) (23-25 VIII). – s. 1
Uwagi: inf.: na temat sklepu fabrycznego "Odra"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29015         

4924.
Propaganda sukcesu SB. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 38 (6 I). – s. 1
Uwagi: inf.: o działaniach propagandowych SB

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20913         

4925.
Propaganda urojeń. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 87(235) (30 VIII - 1 IX). – s. 2
Uwagi: art.: o propagandowym programie TV atakującym "Solidarność"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29068         

4926.
Propozycje Komitetu R. M. [Rady Ministrów] w świetle prawa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 6 (13 III). – s. 1
Uwagi: art.: komentarz wobec rządowych propozycji dla ruchu związkowego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20489         

4927.
Prorok
O wilku, owcach i Kąkolu / Prorok [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 106 (15 XI). – s. 4
Uwagi: art: o działalności redaktora naczelnego tygodnika "Związkowiec" Kąkola Kazimierza

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22042         

4928.
Prosimy naszych Czytelników o opinie o nas. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 36(295) (28 X-3 XI). – s. 4
Uwagi: inf.: prośba do Czytelników o nadsyłanie komentarzy odnośnie pojawiających się artykułów i kolportażu "ZDnD".

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 31092         

4929.
Prosovieticus
Co się dzieje w ZSRR / Prosovieticus [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 15(439) [właśc. 15(440)] (20 IV - 2 V). – s. 1-2
Uwagi: art.: o sytuacji w ZSRS

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34748         

4930.
Prostujemy – przepraszamy!. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 32 (10 II). – s. 8
Uwagi: inf.: sprostowanie kilku pomyłek, do jakich doszło we wcześniejszych numerach "Paragrafu"

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28481         

4931.
Prośbą i groźbą. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 143/144 (24 X). – s. 2
Uwagi: inf.: nt. stosowanego przymusu wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych w 1985 roku

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22364         

4932.
Protest. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 25(369) (30 VI - 6 VII). – s. 3
Uwagi: art.: o planowanych zmianach w szkolnictwie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33704         

4933.
Protest głodowy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 36(380) (13-19 X). – s. 2
Uwagi: inf.: o proteście głodowym w Krakowie-Bieżanowie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33825         

4934.
Protest nauczycieli. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 278 (18 I). – s. 2
Uwagi: inf.: o akcji protestacyjnej nauczycieli LX Liceum im. Górskiego w Warszawie, I 1989

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23860         

4935.
Protest przeciwko rozwiązaniu ZLP. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 63 (6 X). – s. 1
Uwagi: inf.: o wystosowaniu przez literatów z Poznania protestu do sejmu przeciwko rozwiązaniu ZLP

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21258         

4936.
Protest rodziców M. Antonowicza. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 148 (28 XI). – s. 4
Uwagi: inf.: petycja z żądaniem śledztwa w sprawie śmierci M. Antonowicza

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22391         

4937.
Protest w HiL. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 273 (30 XI). – s. 1
Uwagi: inf.: o proteście robotników z Zakładu Transportu Huty im. Lenina m.in. z powodu fatalnych warunków pracy, XI 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24513         

4938.
Protest w HiL. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 274 (7 XII). – s. 1
Uwagi: inf.: o proteście pracowników Zakładu Transportu Huty im. Lenina, XI 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24536         

4939.
Protest w Strzelinie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 43(302) (16-31 XII). – s. 1
Uwagi: inf.: o proteście głodowym w ZK w Strzelinie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29370         

4940.
"Protest". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 68 (17 XI). – s. 1
Uwagi: inf.: o powstałych w Waszyngtonie i Paryżu grupach działających na rzecz uwolnienia członków KK i KOR

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21277         

4941.
Protesty głodowe. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 13(357) (31 III - 13 IV). – s. 1-2
Uwagi: inf.: o głodówkach w kościele p.w. św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej i kościele p.w. Narodzenia NMP w Krakowie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33558         

4942.
Protesty głodowe. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 18(362) (12-18 V). – s. 2
Uwagi: inf.: o głodówce w kościele p.w. NMP w Głogowcu koło Kutna przeciwko represjom wobec działaczy NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33625         

4943.
Protesty na Dolnym Śląsku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 172 (29 V). – s. 4
Uwagi: inf.: nt. protestów w obronie W. Frasyniuka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24416         

4944.
Protesty pałacowe. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 270 (9 XI). – s. 3
Uwagi: inf.: o protestach w sprawie podwyżek płac, X-XI 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23907         

4945.
Protesty płacowe. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 212 (20 V). – s. 1
Uwagi: art.: o protestach płacowych w Łęcznej i Ozorkowie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22801         

4946.
Protesty płacowe. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 268 (26 X). – s. 3
Uwagi: inf.: o żądaniach podwyżki płac oraz poprawy warunków pracy w Hucie Miedzi Głogów, w Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Strzelcach Opolskich oraz gorzowskim "Stilonie"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23823         

4947.
Protesty przeciw podwyżkom. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 78 (16 II). – s. 4
Uwagi: art.: protesty przeciw podwyżkom

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24627         

4948.
Protesty rolników. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 287 (29 III). – s. 2
Uwagi: inf.: o strajkach rolników

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23994         

4949.
Protesty w Pafawagu c. d. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 34(336) (7 - 13 X). – s. 1.
Uwagi: inf. : cd z wcześniejszego nr dot. zwolnień z pracy za udział w strajku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32810         

4950.
Protesty w służbie zdrowia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 276 (4 I). – s. 2
Uwagi: inf.: o protestach w służbie zdrowia, XII 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23808         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm