Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA

5451.
Rocznice grudniowe. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 111 (3 I). – s. 2
Uwagi: inf: relacje z obchodów rocznic grudniowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21850         

5452.
Rocznice grudniowe. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 276 (4 I). – s. 2
Uwagi: inf.: o obchodach na Wybrzeżu rocznicy Grudnia 1970 i na Śląsku rocznicy pacyfikacji kopalni „Wujek” w 1981 r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23809         

5453.
Rocznice Grudniowe na Śląsku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 152 (3 I). – s. 2
Uwagi: art.: nt. uroczystości grudniowych w Katowicach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22403         

5454.
Rocznicowe konwulsje. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 60 (25 VIII). – s. 2
Uwagi: art.: o przygotowaniach do oficjalnej rocznicy Sierpnia ' 80

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21169         

5455.
Rodacy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 22(281) (2-9 VI). – s. 2
Uwagi: inf.: apel antyalkoholowy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29266         

5456.
Rodacy!. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr 80(152), wyd. strajk. 4 (17-18 XII). – s. 1
Uwagi: dok: odezwa do Polaków

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29492         

5457.
Rojek Marian
Protesty : Wrocław, 29.03.1990 r. / Marian Rojek. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 9(524) (5-19 IV). – s. 9
Uwagi: dok.: protest przeciwko uchwale ZR Dolny Śląsk dotyczącej "wspólnego przystąpienia ZR Dolny Śląsk i WKO S do wyborów samorządu lokalnego"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35504         

5458.
Rok niewolnictwa : Z założeń do projektu ustawy, opracowanych w Ministerstwie Pracy, Płac i Spraw Socjalnych. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 119 (28 II). – s. 2
Uwagi: dok.: projekt ustawy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22107         

5459.
Rokita Jan Maria
"Choć tylko niewielu może tworzyć politykę" / Jan Maria Rokita. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 40/41 (15 IX). – s. 8-10
Uwagi: dok.: referat o systemach prawnych i możliwości jego reform w krajach komunistycznych przygotowane na Konferencję Praw Człowieka w Krakowie

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28635         

5460.
Rokita Jan Maria
List do redakcji / /Jan Maria Rokita/. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 34 (10 IV). – s. 7-8
Uwagi: inf.: list J. M. Rokity do redakcji "Paragrafu" w sprawie manifestacji organizowanych przez Ruch "WiP" wraz z komentarzem redakcji pisma

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28516         

5461.
Rolnictwo- urynkowić. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 289 (12 IV). – s. 2. – (Ustalenia okrągłego stołu)
Uwagi: art.: o postanowieniach podzespołu d/s rolnictwa na temat urynkowienia gospodarki żywnościowej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24049         

5462.
Rolnicy żądają głosu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 235 (20 I). – s. 4
Uwagi: art.: o liście wystosowanym 4 XII 87 r. przez członków Duszpasterstwa Rolników woj. tarnobrzeskiego do Episkopatu Polski

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23173         

5463.
Romaszewski Zbigniew et al.
Fundusz Grzywien : 10 I 1987 r. / Zbigniew Romaszewski et al. . – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 4 (II). – s. 10-11
Uwagi: dok.: uchwała Komisji d/s Interwencji i Praworządności w sprawie funduszu grzywien powołanym przez Lecha Wałęsę w związku z polityką represyjną władz

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25496         

5464.
Romaszewski Zbigniew et al.
Komunikat Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność" : 8 IX 1988 r., Gdańsk / Zbigniew Romaszewski et al.. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 5 (18) (IX). – s. 6
Uwagi: dok.: zasady, na jakich Komisja Interwencji i Praworządności wypłaca rekompensaty

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25696         

5465.
Romaszewski Zbigniew
List otwarty : 13 XII 1986 r., Warszawa / Zbigniew Romaszewski . – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 3 (I). – s. 3-9
Uwagi: dok.: list otwarty Zbigniewa Romaszewskiego z 13 XII 1986 r. do Konferencji Komitetów Helsińskich w Wiedniu, w art. przekształcono nazwisko Jerry'ego Labora błędnie podając Jerry Laber

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25436         

5466.
Romaszewski Zbigniew
Sprostowanie / Zbigniew Romaszewski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 192 (17 XII). – s. 4
Uwagi: inf.: na temat wywiadu udzielonego przez Zbigniewa Romaszewskiego BBC

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23048         

5467.
Romaszewski Zbigniew
To słowo Solidarność / Zbigniew Romaszewski . – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 1(14) (I/II). – s. 6-11
Uwagi: dok.: przemówienie Zbigniewa Romaszewskiego na Uniwersytecie Stanford

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25489         

5468.
Romaszewski Zbigniew
Zasiłki strajkowe : 60-70 milionów / mówi Zbigniew Romaszewski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 257 (6 VII). – s. 1
Uwagi: art.: o akcji zbiórki pieniędzy na rekompensaty dla osób, które uczestniczyły w kwietniowo-majowych strajkach , organizowanej przez Komisje Interwencji i Praworządności NSZZ "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23670         

5469.
Roński Jan
Wiosną wybory : /wg informacji "S" Region Mazowsze/ / Jan Roński. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 39(298) (19 XI - 25 XI). – s. 3
Uwagi: art.: o nowej ordynacji wyborczej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29312         

5470.
Rosner Jan et al
Do Pana Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej / Jan Rosner et al. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 15/16 (15 XII). – s. 5. – (Dokumenty)
Uwagi: dok.: wniosek o wszczęcie postępowania, w celu stwierdzenia niezgodności ustawy o związkach zawodowych z konstytucją i Międzynarodowy Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28419         

5471.
Rosner Jan et al
Do Pana Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej / Jan Rosner et al. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 19 (1 III). – s. 1-4
Uwagi: dok.: odpowiedź na odrzucenie wniosku przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. dr A. Klafkowskiego

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28490         

5472.
Rossa Grzegorz
Zawiadomienie o przestępstwie : 9 V 1985 r. Warszawa / Grzegorz Rossa . – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 8/9. – s. 99-100. – (Bez Komentarza)
Uwagi: dok.: wniosek G. Rossa o wszczęcie postępowania karnego przeciwko funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa; w art. przekształcono nazwisko Zygmunta Łenyka, błędnie podając Zygmunt Lenyk

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26166         

5473.
Roterkowicz Jacek
Czy tak musiało być? / Jacek Roterkowicz. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 215 (17 VI). – s. 4
Uwagi: art.: refleksje po 3 wizycie JP II

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22917         

5474.
Rot
Polemiki / Rot [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 15(439) (21-26 IV). – s. 2-3
Uwagi: art.: w sprawie komunikatu Solidarności Walczącej w sprawie sytuacji NSZZ "S" na Dolnym Śląsku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34737         

5475.
Rozbudzenie optymizmu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 35(379) (6-12 X). – s. 4
Uwagi: art.: o nakładach na telewizję

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33810         

5476.
Rozliczenie finansowe. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 10(466) (5-19 V). – s. 4
Uwagi: dok.: rozliczenie finansowe TKZ NSZZ "S" "Klon" za rok 1987

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35227         

5477.
Rozmaitości. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 16(318) (29 IV-5 V). – s. 3-4
Uwagi: inf.: skrót wydarzeń krajowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32629         

5478.
Rozmarynowicz Andrzej
Kredyt z kolonii / A. Nemo [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 35 (7 V). – s. 6-7
Uwagi: art.: obraz kolonialnego uzależnienia gospodarki PRL od ZSRS. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 462.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28533         

5479.
Rozmarynowicz Andrzej
"Rząd się wyżywi" / A. Nemo [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 32 (10 II). – s. 6
Uwagi: art.: o emisji przez NBP pamiątkowych monet. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 462.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28476         

5480.
Rozmowa optymistyczna : z szefem jednej z podziemnych struktur Regionu Mazowsze. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 62 (22 IX). – s. 1-2
Uwagi: wywiad: o aktualnej sytuacji "S" i prognozach na przyszłość dla ruchu związkowego w Polsce

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21157         

5481.
Rozmowa Prezydenta Reagana z przedstawicielem "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 143/144 (24 X). – s. 1
Uwagi: art.: relacja z rozmowy z prezydentem Reaganem

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22360         

5482.
Rozmowa z Bogdanem Lisem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 111 (3 I). – s. 3
Uwagi: wywiad: z Bogdanem Lisem

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21853         

5483.
Rozmowa z Joanną Pilarską. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 12(436) (30 III - 5 IV). – s. 1
Uwagi: wyw.: rozmowa z zastępcą kierownika brukselskiego Biura NSZZ "Solidarność" o zniesieniu amerykańskich sankcji gospodarczych wobec PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34714         

5484.
Rozmowa z Joanną Pilarską. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 18(443) (18-24 V). – s. 1-2
Uwagi: wyw.: rozmowa z przedstawicielką Biura Koordynacyjnego NSZZ "S" za Granicą

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34805         

5485.
[Rozmowa z Joanną Pilarską z Biura Koordynacyjnego NSZZ "S" w Brukseli]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 1(425) (5-11 I). – s. 1-2
Uwagi: wyw.: rozmowa z przedstawicielką Biura Koordynacyjnego NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34564         

5486.
Rozmowa z Nauczycielem : członkiem Zespołu Oświaty Niezależnej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 123 (28 III). – s. 2
Uwagi: wywiad: z nauczycielem

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22147         

5487.
Rozmowa z Tajną Komisją Zakładową Stoczni Gdańskiej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 31 (27 X). – s. 1-2
Uwagi: wywiad.: o sytuacji w Stoczni Gdańskiej, Trójmieście i kraju, o strajku 11.X w Stoczni spowodowanym delegalizacją "S", o prognozach dla ruchu opozycyjnego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20414         

5488.
Rozmowa z Władysławem Frasyniukiem. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 66(214) (20-22 VI). – s. 1
Uwagi: art.: komentarz do wydarzeń 13 czerwca

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28904         

5489.
Rozmowa z Władysławem Frasyniukiem. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 80(228) (6-8 VIII). – s. 1
Uwagi: wywiad z Władysławem Frasyniukiem

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28992         

5490.
Rozmowa z Władysławem Frasyniukiem . – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 1(345) (6 - 12 I). – s. 1-2
Uwagi: wyw. : z Władysławem Frasyniukiem o pobycie jego w więzieniu i o ocenie obecnej sytuacji w kraju "Solidarności"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33011         

5491.
Rozmowa ze Zbigniewem Janasem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 113 (17 I). – s. 1
Uwagi: wywiad: ze Zbigniewem Janasem

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21934         

5492.
Rozmowy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 264 (21 IX). – s. 1-2
Uwagi: art.: relacja z rozmów przedstawicieli „Solidarności” z Lechem Wałęsą na czele ze stroną rządową i reprezentantami OPZZ, poprzedzających "Okrągły stół"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23720         

5493.
Rozmowy w "Ursusie". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 284 (1 III). – s. 2
Uwagi: inf.: na temat rozmów dyrekcji ZPC Ursus z KZ "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24023         

5494.
Rozmowy z przywódcami. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 31(333) (16-22 IX). – s. 2-3
Uwagi: wyw.: przedruk z "Tygodnika Wojennego" wywiadu z Lechem Wałęsą

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32944         

5495.
Rozmydlanie II etapu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 241 (3 III). – s. 2
Uwagi: art.: o akcji propagandowej Rady Społeczno – Gospodarczej, organu doradczego Sejmu PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23608         

5496.
"Rozpocząć przygotowania do strajku generalnego...". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 69(217) (29 VI - 1 VII). – s. 1
Uwagi: inf.: wywiad ze Zbigniewem Romaszewskim

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28922         

5497.
Rozpocząć przygotowania do strajku powszechnego.. : wywiad ze Zbigniewem Romaszewskim, członkiem Prezydium ZR Mazowsza i Regionalnej Komisji Wykonawczej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 16 (2 VI). – s. 1-2
Uwagi: wywiad: rozmowa o aktualnej sytuacji w kraju oraz możliwościach wyjścia z impasu na linii "Solidarność" - władza

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20569         

5498.
Rozprawa odroczona. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 2(346) (12 - 16 I). – s. 1
Uwagi: inf. : o odroczeniu rozprawy przeciw J. Piniorowi i P. Bednarzowi

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33046         

5499.
Rozprzestrzenianie jest niedopuszczalne. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 9 (15 VI). – s. 8
Uwagi: inf.: notatka o postanowieniu Sądu Rejonowego w Wadowicach w sprawie W. Pyzio

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28370         

5500.
Rozsądek i nadzieja : Wywiad z Lechem Wałęsą. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 110 (13 XII). – s. 1-2
Uwagi: wywiad: wywiad z Lechem Wałęsą

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21968         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm