Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA

5851.
Sprostowanie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 102 (18 X). – s. 4
Uwagi: art.: sprostowanie redakcji TM

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21903         

5852.
Sprostowanie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 124 (11 IV). – s. 4
Uwagi: art: sprostowanie redakcji TM do audycji rozgłośni polskiej RWE

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22217         

5853.
Sprostowanie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 135 (11 VII). – s. 4
Uwagi: inf.: sprostowanie fałszywej informacji zamieszczonej w „Woli” nr 16/142 na temat rzekomego zawieszenia przez rektora KUL przewodu doktorskiego A. Michnika

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22298         

5854.
Sprostowanie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 140 (19 IX). – s. 4
Uwagi: inf.: sprostowanie błędnej informacji z nr 139

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22385         

5855.
Sprostowanie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 226 (4 XI). – s. 4
Uwagi: inf.: sprostowanie informacji z jednego z poprzednich numerów TM

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23346         

5856.
Sprostowanie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 242 (9 III). – s. 4
Uwagi: inf.: sprostowanie redakcji TM dotyczące błędnie podanej daty w tekście o wydarzeniach w Armenii

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23695         

5857.
Sprostowanie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 281 (8 II). – s. 4
Uwagi: inf.: sprostowanie dotyczące błędnych informacji zamieszczonych w sprawozdaniu z posiedzenia KKW w dniach 20-21 I 1989 opublikowanym w TM nr 279

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23932         

5858.
Sprostowanie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 280 (1 II). – s. 4
Uwagi: sprostowanie informacji dotyczącej interwencji KO u premiera w sprawie wydania paszportu Grzegorzowi Bogucie, zamieszczonej w nr 279 TM

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23940         

5859.
Sprostowanie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 160 (27 II). – s. 4
Uwagi: inf.: miejsce uwięzienia Edmunda Krasowskiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24227         

5860.
Sprostowanie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 59 (28 VII). – s. 4
Uwagi: inf.: sprostowanie informacji o autorstwie wiersza z numeru 58 TM; Sadowska nie jest autorką wiersza

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24619         

5861.
Sprostowanie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 145 (7 XI). – s. 3
Uwagi: inf.: nt. aresztowania Marka Kobusa

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24659         

5862.
Sprostowanie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 46 (7 IV). – s. 4. – (Sprostowanie)
Uwagi: inf.: sprostowanie błędnej informacji zamieszczonej w nr 45 TM

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 25186         

5863.
Sprostowanie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 80/81 (22 III). – s. 4
Uwagi: inf.: sprostowanie informacji z nr 79 TM

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 25327         

5864.
Sprostowanie. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 44 (12 XII). – s. 2
Uwagi: inf.: sprostowanie informacji zaczerpniętej w 43 numerze "Paragrafu"

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28691         

5865.
Sprostowanie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 42(190) (25-27 III). – s. 2
Uwagi: inf.: sprostowanie informacji zawartej w 32 numerze "Z Dnia na Dzień"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28765         

5866.
Sprostowanie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 43(302) (16-31 XII). – s. 2
Uwagi: inf.: pomyłka w informacji o rewizjach i wezwaniach pracowników „Cuprum” z informacją o składkach i prasie związkowej we "Florze-1"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29378         

5867.
Sprostowanie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 35(337) (14-20 X). – s. 4
Uwagi: inf. : na temat pomyłek w numerze 34/366]

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32842         

5868.
Sprostowanie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 29(454) (8-25 XI). – s. 4
Uwagi: inf. o zwolnionych pracownikach Politechniki Wrocławskiej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 36206         

5869.
Sprostowanie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 20(445) (1-7 VI). – s. 4

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 36241         

5870.
Sprostowanie Videonowa . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 287 (29 III). – s. 3
Uwagi: inf.: o kasecie wydawanej przez Videonowej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24003         

5871.
Spróbujmy i my. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 72 (15 XII). – s. 4
Uwagi: sat.: przedruk informacji za „13 Grudnia” nr 11/26

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21499         

5872.
STAKAZ
Czy zjednoczenie Niemiec jest dla Polski korzystne? / STAKAZ [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 21(503) (10-24 VIII). – s. 4
Uwagi: art.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34697         

5873.
Stalewski Tadeusz
Minimum socjalne / Tadeusz Stalewski. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 23(412) (21 VII - 17 VIII). – s. 3-4
Uwagi: art.: o sytuacji materialnej obywateli PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34367         

5874.
Stalowa Wola: sukces w 90%. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 258 (20 VII). – s. 1, 3
Uwagi: inf.: o strajku w Hucie Stalowa Wola, który wybuchł w obronie kolegów wyrzuconych z pracy, VII 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23719         

5875.
Stalowa Wola : kary za strajk. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 251 (18 V). – s. 1
Uwagi: inf.: o zwolnieniach dyscyplinarnych członków KZ NSZZ „S” w Hucie Stalowa WolaA 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23447         

5876.
Stały czytelnik
Fałsz niech się fałszem odciska? / Stały czytelnik [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 204 (25 III). – s. 4. – (Listy do Redakcji)
Uwagi: art.: na temat fałszerstw w celach propagandowych historii przez sowietów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22642         

5877.
Stan faktyczny nieważny. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 252 (25 V). – s. 4
Uwagi: art.: o rozprawie rewizyjnej J. Onyszkiewicza

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23508         

5878.
Stan krytyczny. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 71 (8 XII). – s. 2
Uwagi: inf: sondaże OBOP

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21448         

5879.
Stan wojenny w opakowaniu zastępczym. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 58 (28 VII). – s. 1
Uwagi: art.: analiza sytuacji w kraju w tydzień po zniesieniu stanu wojennego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21041         

5880.
Stan zdrowia Andrzeja Rozpłochowskiego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 68 (17 XI). – s. 1
Uwagi: inf.: o stanie zdrowia więzionego A. Rozpłochowskiego; o zbieraniu na Śląsku podpisów pod listem do Sejmu domagającym się uwolnienia Rozpłochowskiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21273         

5881.
Stan zdrowia byłych więźniów politycznych. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 97 (23 VIII). – s. 2
Uwagi: inf.: na temat raportu Społecznej Komisji Zdrowia dotyczącego stanu zdrowia osób skazanych i aresztowanych z przyczyn politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21533         

5882.
Stan zdrowia społeczeństwa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 69 (24 XI). – s. 3
Uwagi: inf.: analiza stanu zdrowia społeczeństwa

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21343         

5883.
Staną przed sądem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 129 (16 V). – s. 1
Uwagi: art.: o procesie Frasyniuka, Michnika i Lisa

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22680         

5884.
Stanisław K.
Trzy filary / Stanisław K. [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 12(436) (30 III - 5 IV). – s. 3-4
Uwagi: fel.: o lęku, chciwości i głupocie czyli trzech filarach władzy w PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34718         

5885.
Stanisław Kotowski. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1986, nr 1 . – s. 12
Uwagi: art.: Stanisław Kotowski jako więzień miesiąca

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25403         

5886.
Stanisław Major
Broń masowej zagłady - początek końca : (dokończenie z poprzedniego numeru) / Stanisław Major [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 33(422) (24-30 XI). – s. 3-4
Uwagi: art.: o wyścigu zbrojeń pomiędzy mocarstwami. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Ronalda Reagana, którego imię pominięto, a nazwisko zmieniono na błędne: Raegan.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34505         

5887.
Stanisław Matejczuk. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 181 (24 IX). – s. 4. – (więzień miesiąca)
Uwagi: art.: sylwetka Stanisława Matejczuka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22653         

5888.
Stanisławski Feliks
Okuci w dyby / Feliks Stanisławski. – Praworządność (Warszawa) 1988, nr 18. – s. 6-17
Uwagi: art.: ukazujący rozmiary cenzury w PRL-u lat 80-tych

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26239         

5889.
Staniszkis Jadwiga
Regulacja przez kryzys / Jadwiga Sztaniskis. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 253 (1 VI). – s. 3
Uwagi: art.: analiza bieżącej sytuacji w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23533         

5890.
Stanowisko Episkopatu Polski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 118 (21 II). – s. 1
Uwagi: inf.: stanowisko Episkopatu Polski w sprawie zbrodni popełnionej na Jerzym Popiełuszce

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22049         

5891.
Stanowisko KIK-ów. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 268 (26 X). – s. 4
Uwagi: inf.: o stanowisku Klubów Inteligencji Katolickiej wobec rozmów okrągłego stołu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23828         

5892.
Stanowisko Międzynarodowej Helsińskiej Federacji Praw Człowieka o KBWE w Wiedniu. – Praworządność (Warszawa) 1989, nr 20. – s. 17-19
Uwagi: dok.: komentarz Helsińskiej Federacji Praw Człowieka do zakończonych prac Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w I 1989 r. w Wiedniu

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26288         

5893.
Stanowisko nr 1 II-go Krajowego Forum Samorządu Załogi : Wrocław, 12 stycznia 1989 r.. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 2(484) (27 I - 10 II). – s. 2. – (Dokumenty Wypowiedzi)
Uwagi: dok.: w sprawie zagrożenia działalności samorządów załóg przedsiębiorstw państwowych oraz realizacji założeń reformy gospodarczej z 1981 r.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34474         

5894.
Stanowisko NSZZ "Solidarność" w sprawie sytuacji i kierunków przebudowy gospodarki polskiej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 207/208 (22 IV). – s. 4-6
Uwagi: dok.: dotyczący reformy gospodarczej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22703         

5895.
Stanowisko w/s wznowienia działalności samorządów pracowniczych w warunkach stanu wojennego / Zbigniew Bujak et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 78(226) (1-3 VIII). – s. 2
Uwagi: dok. o samorządzie pracowniczym

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28987         

5896.
Stanowisko Związku Kompozytorów Polskich. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 203 (18 III). – s. 2
Uwagi: art.: stanowisko nt. zmian w Związku

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22606         

5897.
Stańcie po naszej stronie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 17 (9 VI). – s. 1
Uwagi: dokument: apel do poborowych i żołnierzy o stanięcie po stronie Solidarności

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20621         

5898.
Stańczyk Tadeusz, Piekarek Roman, Wąchal Jan et al
Oświadczenie / Tadeusz Stańczyk, Roman Piekarek, Jan Wąchal et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 20(476) (15-28 IX). – s. 2. – (Dokumenty Wypowiedzi)
Uwagi: dok.: o wznowieniu jawnej działalności przez organizacje zakładowe NSZZ "S" w Państwowej Fabryce Wagonów "Pafawag" we Wrocławiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35335         

5899.
Stańczyk
Czy to prawda / Stańczyk [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 13(315) (1-7 IV). – s. 4
Uwagi: fel.: na temat prognozowanych wypadków w kraju

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32600         

5900.
Stara strategia, nowa taktyka : Wywiad z Janem Lityńskim. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 118 (21 II). – s. 1
Uwagi: wywiad.: wywiad z Janem Lityńskim

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22043         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm