Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA

5901.
Staraniem Egzekutywy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 158 (13 II). – s. 3. – (W zakładach pracy)
Uwagi: inf.: nt. sytuacji w Gdańskich Zakładach Rafineryjnych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24190         

5902.
Starczewski Stefan
Najważniejsze postanowienia Konferencji Wiedeńskiej dotyczące praw człowieka / Stefan Starczewski. – Praworządność (Warszawa) 1989, nr 20. – s. 5-10
Uwagi: art.: streszczenie postanowień zawartych przez przedstawicieli państw uczestniczących w Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, która odbyła się w I 1989 r. w Wiedniu

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26286         

5903.
Stare i nowe w prasie radzieckiej (maj 87). – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 214 (3 VI). – s. 4
Uwagi: art.: przegląd prasy radzieckiej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22892         

5904.
Stare i nowe w prasie radzieckiej : (marzec – kwiecień`87). – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 212 (20 V). – s. 2
Uwagi: art.: przegląd prasy radzieckiej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22781         

5905.
Starski Janusz
Jaki może być rynek? : uwagi na marginesie „Raportu” i „Uwag” Rafała Krawczyka / Janusz Starski . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 153 (9 I). – s. 3
Uwagi: art.: na temat sytuacji gospodarczej w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22445         

5906.
Stary "Rokiciarz"
Dyskusja z władzą / Stary "Rokiciarz" [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 45(193) (5-7 IV). – s. 1
Uwagi: art.: na temat listu Józefa Cendrowskiego opublikowanego w "Gazecie Robotniczej" z 22 marca 1982 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28781         

5907.
Starzyk Tadeusz
Oświadczenie Komisji Rewizyjnej : Wrocław, 3 października 1989 r. / przewodniczący Komisji Rewizyjnej NSZZ "Solidarność" Pafawagu Tadeusz Starzyk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 28(510) wyd. dodatkowe (12 X). – s. 4
Uwagi: dok.: dot. odprowadzania składki statutowej do RKW, niejawności działania związku, wyborów w regionie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34872         

5908.
Statystyka postępowań. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 9 (15 VI). – s. 8
Uwagi: inf.: o konferencji poświęconej orzecznictwu Sądu Najwyższego

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28371         

5909.
Stawski Tadeusz
Czy spółdzielczość istnieje w PRL? / Adam Wolski [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1988, nr 18. – 55-84
Uwagi: art.: o spółdzielczości w PRL-u, - Nazwa autora: Słownik pseudonimów t. 5, s. 679.

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26253         

5910.
Stefan Bratkowski o wyborach : /z Gazetki Dźwiękowej nr 2/ / [Stefan Bratkowski]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 7(309) (19-25 II). – s. 3
Uwagi: fel.: fragmenty wypowiedzi S. Bratkowskiego z „Gazetki Dźwiękowej” nr 2 dot. tworzenia list kandydatów na wybory

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29743         

5911.
Steinsbergowa Aniela
Sprawa KSS "KOR" / Aniela Steinsbergowa . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 46 (7 IV). – s. 1-2
Uwagi: art.: o historii KOR; o procesach i represjach wobec działaczy KOR

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20904         

5912.
Steinsbergowa Aniela
Zbyszek Romaszewski w KOR-ze / Aniela Steinsbergowa . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 78 (16 II). – s. 2. – (Ich władza boi się najbardziej)
Uwagi: art.: działalność Z. Romaszewskiego w KOR-ze

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21483         

5913.
Stępień Jerzy
Robotnik w obronie prawnika / Jerzy Stępień. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 1(22) (I). – s. 21. – (Represje Kolegia ...)
Uwagi: art.: rozprawy sądowe Mieczysława Woźniaka , Wojciecha Markiewicza , Jerzego Stępnia. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Bronisława Zbigniewa Kawęckiego, którego drugie imię pominięto a nazwisko zmieniono na błędne: Kawecki.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25810         

5914.
Stocznia rzeczna : /Wrocław/. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 75(223) (20-24 VII). – s. 1. – (Samorząd)
Uwagi: inf.: Samorządy Pracownicze w Stoczni Rzecznej we Wrocławiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28957         

5915.
Stocznia Rzeczna : Optymizm. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 11(170), wyd. strajk. 22 (22 I). – s. 2
Uwagi: art.: o aresztowaniach pracowników wrocławskiej Stoczni Rzecznej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29708         

5916.
Stolica "Solidarności". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 18(177) wyd. strajk. 29 (12-13 II). – s. 2
Uwagi: art.: relacja z manifestacji mieszkańców Gdańska przeciw wyrokom dla działaczy „Solidarność”

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29629         

5917.
Stolica "Solidarności". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 14(173), wyd. strajk. 25 (29-30 I). – s. 1
Uwagi: inf.: o manifestacjach na ulicach Gdańska 30 stycznia 1982 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29725         

5918.
Stowarzyszenie Wolnych Związków Zawodowych Ludzi Pracy Związku Radzieckiego
Apel do Międzynarodowej Organizacji Pracy i związków zawodowych na zachodzie, 1 II 78 r. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 49/50 (5 V). – s. 3
Uwagi: dok.: o wsparcie dla niezależnego ruchu związkowego w ZSRR

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21087         

5919.
Str.
O skokach przez płot - inaczej / Str. [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 33(515) (14-28 XII). – s. 8
Uwagi: fel.: postawy polskiego społeczeństwa po wprowadzeniu stanu wojennego i po Okrągłym Stole

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34961         

5920.
Strach ma wielkie oczy. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III/IV). – s. 21-22. – (O Prawach Obywatela...)
Uwagi: art.: powstanie w lutym 1988 r. Społecznego Stowarzyszenia Na Rzecz Zniesienia Kary Śmierci. - W art. zniekształcone zostały dane Andrzeja Grzegorczyka, którego nazwisko błędnie podano jako Gregorczyk.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25567         

5921.
Strajk internowanych : 10.03.1982 r.. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 39(187) (15-17 III). – s. 2
Uwagi: inf.: o strajku podjętym przez internowanych w Strzelcach Opolskich

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28749         

5922.
Strajk kobiet : wypowiedzi działaczek "S" z "Róży Luksemburg". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 122 (21 III). – s. 1, 4
Uwagi: wywiad: wypowiedzi działaczek "S" z "Róży Luksemburg"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22095         

5923.
Strajk mleczny w Bieszczadach. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 60 (25 VIII). – s. 2
Uwagi: inf.: o trwającym w dniach 3 VII - 8 VIII 83 r. strajku mlecznym w Bieszczadach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21165         

5924.
Strajk przeciw "kolektywowi”. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 287 (29 III). – s. 1-2
Uwagi: inf.: o strajku w Fabryce Łożysk Toczonych w Kraśniku

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23991         

5925.
Strajk szkolny we Wrocławiu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 206 (8 IV). – s. 1
Uwagi: inf. nt. bojkotu zajęć szkolnych we Wrocławiu z 28.03.1987 i ich konsekwencji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22672         

5926.
Strajk w Bielsku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 139 (5 IX). – s. 4
Uwagi: inf.: relacje ze strajku w Zakładach Filcowych w Bielsku – Białej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22329         

5927.
Strajk w FSO. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 60 (25 VIII). – s. 2
Uwagi: inf.: o strajku w FSO rozpoczętego 15 VIII 83r

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21163         

5928.
Strajk w Priłku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 49/50 (5 V). – s. 3
Uwagi: art.: fragment wywiadu L. Pluszcza dla kanadyjskiego "Diyaloh" o strajku w Priłku

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21092         

5929.
Strajk w Zagłębiu Miedziowym. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 13(495) (19 V - 2 VI). – s. 1
Uwagi: inf.: zawiera: Telegram RKS NSZZ "S" regionu Dolny Śląsk, Wrocław, 9 maja 1989 r., wyrażający poparcie dla strajkujących zakładów Zagłębia Miedziowego; Relację nt. strajku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34586         

5930.
Strajk w ZNTK. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 160 (27 II). – s. 3-4
Uwagi: inf.: nt. strajku

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24224         

5931.
Strajk w ZNTK Wrocław. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 241 (3 III). – s. 2
Uwagi: art.: o akcjach strajkowych w ZNTK, zakładzie pracy we Wrocławiu spowodowanych zbyt niskimi płacami

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23610         

5932.
Strajk w Żyrardowie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 127 (2 V). – s. 1
Uwagi: inf.: Strajk w Żyrardowie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22333         

5933.
Strajki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 249 (4 V). – s. 2–3
Uwagi: art.: o kwietniowo-majowych strajkach, 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23573         

5934.
Strajki – nie tylko o płace. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 248 (27 IV). – s. 1
Uwagi: art.: o strajkach robotników zakładów pracy całego kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23503         

5935.
Strajki ekonomiczne. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 80/81 (22 III). – s. 3-4
Uwagi: inf.: o strajkach w zakładach pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21631         

5936.
Strajki ekonomiczne. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 132 (6 VI). – s. 4. – (Strajki ekonomiczne)
Uwagi: inf.: o strajkach w zakładach pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22169         

5937.
Strajki ekonomiczne. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 156 (30 I). – s. 2. – (Strajki ekonomiczne)
Uwagi: inf.: nt. strajków w Ostrowcu Świętokrzyskim i Oleśnicy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24154         

5938.
Strajki ekonomicznie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 85 (26 IV). – s. 1-2
Uwagi: inf.: serwis informacyjny dotyczący protestów ekonomicznych w zakładach pracy PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21723         

5939.
Strajki o płace. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 129 (16 V). – s. 1
Uwagi: inf.: o aktualnie wybuchających strajkach o płace w Zakładach Pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22678         

5940.
Strajki pocztowców. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 286 (15 III). – s. 1-2
Uwagi: inf.: o strajkach pocztowców

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23961         

5941.
Strajki w HiL-u. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 275 (14 XII). – s. 1
Uwagi: inf.: o wybuchu strajku na Wydziale Zgniatacza Huty im. Lenina, 12 XII

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24550         

5942.
Strajki w regionie łódzkim. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 278 (18 I). – s. 1
Uwagi: inf.: o strajkach w regionie łódzkim, I 1989

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23857         

5943.
Strajki w Zakładach im. Róży Luksemburg : kobiety żądają podwyżki płac o 3000 zł. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 121 (14 III). – s. 1
Uwagi: inf.: informacja o strajku w Zakładach im. Róży Luksemburg w Warszawie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22065         

5944.
Straszny strażak. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 18(500) wyd. jubileuszowe (30 VI - 13 VII). – s. 4. – (Okienko z Zakładem)
Uwagi: fel.: straż pożarna nie ugasiła pożaru uczestnicząc w zawodach, zorganizowanych w ramach kampanii wyborczej komendanta głównego SP Andrzeja Stelmachowskiego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34654         

5945.
Straty, buble, zamęt w płacach z zakładowej prasy Wrocławia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 73 (5 I). – s. 4
Uwagi: art.: wydarzenia we wrocławskich zakładach pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21516         

5946.
Stronnictwo Pracy we Wrocławiu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 32(514) (30 XI - 14 XII). – s. 4
Uwagi: inf.: dot. wznowienia dn. 12 lutego 1989 r. działalności przez SP

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34947         

5947.
Strzembosz Adam
Sąd jakiego świat nie oglądał / Adam Strzembosz. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 2(23/24) (II/III). – s. 3-4
Uwagi: art.: tekst przemówienia prof. A. Strzembosza przew. zespołu prawa i reformy sądów wygłoszonego podczas obrad okrągłego stołu

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25865         

5948.
Strzeżmy się nowomowy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 39(341) (18-24 XI). – s. 2
Uwagi: art.: krytyka oświadczenia Przewodniczącego RKS NSZZ "S" Dolny Śląsk

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33019         

5949.
Studenci a wojsko: zapowiedź sukcesu?. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 273 (30 XI). – s. 3-4
Uwagi: inf.: o spotkaniu przedstawicieli Samorządu Studentów UW z szefem Departamentu Obrony Cywilnej MEN płk Anyszem

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24520         

5950.
Studenci i wojsko. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 32(514) (30 XI - 14 XII). – s. 1, 4
Uwagi: art.: dot. szkolenia wojskowego studentów

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34932         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm