a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA

5251.
Redakcja TM przeprasza. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 231 (9 XII). – s. 4
Uwagi: inf.: przeprosiny za niską jakość techniczną numeru 230

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22997         

5252.
Redakcja TM
Ankieta Tygodnika Mazowsze. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 150/ 151 (12 XII). – s. 5
Uwagi: ankieta: dot. TM
 DO GÓRY   ID: 22467         

5253.
Redakcja TM
Czerwcowe rocznice / Redakcja TM. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 17 (9 VI). – s. 1
Uwagi: dokument: apel Redakcji TM w sprawie uczczenia czerwcowych rocznic

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20603         

5254.
Redakcja TM
Listy do Redakcji / Redakcja TM [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 192 (17 XII). – s. 4. – (Listy do Redakcji)
Uwagi: list: odpowiedź na list

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23060         

5255.
Redakcja TM
W przededniu kompromisu / Redakcja TM. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 279 (25 I). – s. 1-2
Uwagi: art.: rozważania o kierunkach polityki „S” po deklaracji zgody władz PRL na legalizację "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23883         

5256.
Redakcja Tygodnika Mazowsze
Komunikat / Redakcja Tygodnika Mazowsze. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 224 (21 X). – s. 4
Uwagi: dok.: o zmianie cen TM

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23219         

5257.
Redakcja Tygodnika Mazowsze
Związek powinien znać swoją przeszłość : rozmowa z redakcją Archiwum "Solidarności". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 211 (13 V). – s. 2
Uwagi: wywiad.: wywiad z redakcją Archiwum "Solidarności" w V 1987

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22756         

5258.
Redakcja ZDnD
"Z uznaniem odnotowujemy..." / Redakcja ZDnD. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 33(422) (24-30 XI). – s. 4
Uwagi: inf.: o ukazaniu się pierwszego numeru nowego pisma Ruchu "WiP"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34508         

5259.
Redakcja
11 listopada – 67 rocznica odzyskania niepodległości / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 40(384) (10-16 XI). – s. 1
Uwagi: art.: o potrzebie solidarności narodów w celu odzyskania niepodległości

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33948         

5260.
Redakcja
13 maja jest dniem szczególnym / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 54(202) (9-11 V). – s. 1
Uwagi: inf.: zachęta do szczególnego uczczenia dnia 13 maja 1982 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28839         

5261.
Redakcja
"28 września, w Gdańsku obradowało 11 działaczy i doradców Solidarności..." / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 27(416) (29 IX - 12 X). – s. 1
Uwagi: art.: o utworzeniu Tymczasowej Rady NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34389         

5262.
Redakcja
A jednak się kręci... / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 50(198) (26-28 IV). – s. 1
Uwagi: inf.: podsumowanie dotychczasowej pracy redakcji "Z Dnia na Dzień"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28812         

5263.
Redakcja
"A więc od urn wyborczych nie poszło we Wrocławiu pond 3/4 uprawnionych do głosowania..." / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 12(468) (2-22 VI). – s. 2
Uwagi: art.: o frekwencji w wyborach do rad narodowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35240         

5264.
Redakcja
Apel do członków NSZZ "Solidarność" - Dolny Śląsk / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 31(290) (16-29 IX). – s. 2
Uwagi: art.: apel o czynne wystąpienie w obronie więźniów politycznych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29415         

5265.
Redakcja
Apel Tymczasowej Komisji Koordynacyjne / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 56(204) (17-19 V). – s. 1
Uwagi: inf.: wezwanie do akcji protestacyjnej 13 maja 1982 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28850         

5266.
Redakcja
Bądźmy sobą / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 25(481) (30 XI - 14 XII). – s. 2
Uwagi: art.: o sytuacji wewnętrznej w PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35436         

5267.
Redakcja
Bezsilna wściekłość władz / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 3(162), wyd. strajk. 14 (8-9 I). – s. 1-2
Uwagi: art.: na temat "afery Piniora"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29581         

5268.
Redakcja
Bezwzględność : komunistycznego wymiaru sprawiedliwości / Redakcja. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 47/48 (22 II). – s. 2
Uwagi: art.: o tragedii do jakiej doszło w wyniku bezduszności i politycznego nacisków na wymiar sprawiedliwości PRL, który skazał na długoletnią karę więzienia młodego człowieka chorego na schizofrenię.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28677         

5269.
Redakcja
Cienie wizyty w Krakowie / Redakcja. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 24-25 (18 VI). – s. 1-2
Uwagi: fel.: działania represyjne władz w Krakowie, w czasie 3 pielgrzymki Jana Pawła II. - W art. zniekształcone zostały dane Zygmunta Berdychowskiego, którego podano błędne imię, jako Zbigniew.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28256         

5270.
Redakcja
Co dalej, socjalistyczna szkoło? / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 6(395) (9-15 II). – s. 1
Uwagi: art.: o wdrażaniu programu wychowania socjalistycznego do szkół

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34088         

5271.
Redakcja
Co dalej? / Redakcja. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 50 (19 IV). – s. 1
Uwagi: fel.: kryzysowej sytuacji w jakiej znajdowała się prasa „drugiego obiegu” i dylematu przed jakim stanęła redakcja, czy ujawniać się pomimo ciągłej obecności cenzury, czy też pozostawać wciąż w „drugim obiegu” ryzykując upadek w wobec zmniejszającego się wsparcia finansowego ze strony podziemnych struktur niezależnych

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28620         

5272.
Redakcja
Co mówią fakty / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 39(187) (15-17 III). – s. 1
Uwagi: art.: kulisy śmierci Franciszka Tyszki

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28748         

5273.
Redakcja
Co po referendum? / Redakcja. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 30 (20 XII). – (s. 2-3)
Uwagi: art.: refleksje na temat udziału społeczeństwa w listopadowym referendum

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28452         

5274.
Redakcja
Czy grozi nam wojna domowa? / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 66(214) (20-22 VI). – s. 1-2
Uwagi: art.: polemika z tekstem P. Kminkiewicza zamieszczonym w 1 nr "Solidarności Walczącej"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28905         

5275.
Redakcja
Czy referendum to referendum? / Redakcja. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 29 (21 XI). – s. 2-3
Uwagi: art.: uwagi o propagandowym charakterze referendum (1987)

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28439         

5276.
Redakcja
Czytelnicy piszą – redakcja odpowiada / Redakcja. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 38 (19 VI). – s. 8
Uwagi: inf.: list od czytelnika w sprawie sprostowania informacji zawartych w 35 numerze "Paragrafu"

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28601         

5277.
Redakcja
"Czytelniku!..." / Redakcja [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 36(380) (13-19 X). – s. 1
Uwagi: art.: o wyborach do Sejmu PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33819         

5278.
Redakcja
Do czytelników / Redakcja. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 6 (V). – s. 3
Uwagi: inf.: dotycząca powodów opóźnienia publikacji nr 5 "Prawa i Bezprawia"

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25583         

5279.
Redakcja
Do czytelników / Redakcja. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 8/10 (VII/IX). – s. 3
Uwagi: inf.: wyjaśnienie opóźnienia wydania kolejnego numeru

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25695         

5280.
Redakcja
Do Jego Eminencji ks. Kardynała F. Macharskiego / Redakcja. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 7 (10 V). – s. 1-2
Uwagi: dok.: list otwarty redakcji "Paragrafu" do kardynała Macharskiego

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28342         

5281.
Redakcja
Do mieszkańców Wrocławia. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 16(175) wyd. strajk. 27 (8-9 II). – s. 1
Uwagi: dok.: apel o pogaszenie świateł w domach o wyznaczonej godzinie w geście solidarności

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29598         

5282.
Redakcja
Do naszych Czytelników!. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 43 (20 XI). – s. 8
Uwagi: inf.: informacja redakcji o zmianie formatu, objętości i szaty graficznej pisma

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28675         

5283.
Redakcja
Do naszych Czytelników / Redakcja. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 18 (10 II). – s. 1
Uwagi: inf.: apel o uwolnienie wszystkich więźniów politycznych

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28442         

5284.
Redakcja
Dodatek do "Z Dnia na Dzień" nr 3/305 / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 3(305) (22-28 I). – s. 5
Uwagi: art.: o sytuacji więźniów politycznych przetrzymywanych w ZK w Strzelinie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29761         

5285.
Redakcja
Drodzy czytelnicy! / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 4(348) (27 I-2 II). – s. 1
Uwagi: inf.: o dwusetnym wydaniu pisma

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33188         

5286.
Redakcja
Drogi Czytelniku! / Redakcja. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 4 (5 III). – s. 8
Uwagi: inf.: redakcji „Paragrafu” na temat charakteru czasopisma i apel do Czytelników o pomoc w gromadzeniu materiałów

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28309         

5287.
Redakcja
Druga połowa lutego w Krakowie / Redakcja. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 49 (14 III). – s. 1
Uwagi: art.: polemizujący z krytyką ze strony mediów oficjalnych, z jaką spotkały się studenckie manifestacje w Krakowie

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28642         

5288.
Redakcja
Dzień protestu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 46(194) (8-13 IV). – s. 1
Uwagi: inf.: apel do społeczeństwa o manifestowanie przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego każdego trzynastego dnia miesiąca

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28789         

5289.
Redakcja
Gangsterstwo naukowo-przemysłowe : Korespondencja z Lublina / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 11(467) (19 V - 1 VI). – s. 2
Uwagi: art.: o odpadach flotacyjnych degradujących środowisko

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35232         

5290.
Redakcja
Gryps od internowanych : /więzienie ul. Klęczkowska/ : [Nysa, grudzień 1981 roku] / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr 82(154), wyd. strajk. 6 (21-22 XII). – s. 1
Uwagi: dok.: o sytuacji internowanych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29506         

5291.
Redakcja
"Humanitarna" decyzja czyli tym gorzej dla sprawiedliwości / Redakcja. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 31 (15 I). – s. 1-2
Uwagi: art.: o decyzji wymiaru sprawiedliwości w sprawie obniżenia kary dla morderców ks. Jerzego Popiełuszki na mocy ustawy amnestyjnej z lipca 1986 roku. - W art. zniekształcono dane Hanny Łukowskiej-Karniej, której nazwisko podano błędnie, jako Łukomska.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28461         

5292.
Redakcja
Kiedy na wolności? / Redakcja. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 20 (30 III). – s. 1
Uwagi: inf.: komentarz redakcji, poświęcony kłamstwom na konferencji prasowej rzecznika rządu J. Urbana, które zostały powielone przez kilka zachodnich redakcji

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28506         

5293.
Redakcja
Komunikat / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 61(209) (3-5 VI). – s. 1
Uwagi: inf.: o spotkaniu RKS NSZZ "S" Dolny Śląsk z przedstawicielami zakładów pracy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28876         

5294.
Redakcja
Kryzys kierownictwa "Solidarności" / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 27(452) (10-30 X). – s. 1-2. – (Felieton Redakcyjny)
Uwagi: fel.: o władzach NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35029         

5295.
Redakcja
Kto w Polsce pragnie terroryzmu? / Redakcja. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 8 (25 V). – s. 1-2
Uwagi: art.: rozważania na temat propagandy strachu i terroru, sianej przez komunistyczny reżim

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28356         

5296.
Redakcja
Listy do redakcji / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 17(442) (11-17 V). – s. 3. – (Listy Do Redakcji)
Uwagi: inf.: fragmenty listów do redakcji "ZDnD"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34797         

5297.
Redakcja
Metoda SB. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 23(182) wyd. strajk. 34 (24-27 II). – s. 2
Uwagi: inf.: o rozprowadzaniu przez SB fałszwek „ZDnD” nr 30

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29674         

5298.
Redakcja
Mistyfikacje. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr 84(156), wyd. strajk. 8 (24-25 XII). – s. 1-2
Uwagi: inf.: o procesie Kornela Morawieckiego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29532         

5299.
Redakcja
Módlmy się za niewinnych. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 46(194) (8-13 IV). – s. 1
Uwagi: inf.: o odbywających się mszach świętych w intencji cierpiących z powodu stanu wojennego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28787         

5300.
Redakcja
Na marginesie wywiadu / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 45(193) (5-7 IV). – s. 2
Uwagi: inf.: sprostowanie wcześniej zamieszczonych informacji

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28783         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm