a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 z 172


4751.
Pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego
Od czytelnika : Wrocław, 5 grudnia 1988 r / Pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 26(482) (15-29 XII). – s. 2-3. – (Dokumenty Wypowiedzi)
Uwagi: dok.: list do czytelnika "ZDnD". - Zawiera "Odpowiedź redakcji"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35449         

4752.
Pragmatyzm bujający w obłokach. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 15(317) (15-28 IV). – s. 2-3
Uwagi: art.: o wyborach od rad narodowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32618         

4753.
Prasa a.... – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 26 (15 IX). – s. 4
Uwagi: sat.: wypowiedzi Bogdana Jachacza - kierownika Wydziału Prasy KC

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21493         

4754.
Prasa niezależna o gospodarce PRL. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 21(446) (8-14 VI). – s. 1-2
Uwagi: art.: przedruk fragmentów tekstów z prasy niezależnej dotyczących kryzysu gospodarczego PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34879         

4755.
Prasa niezależna o obchodach 1 i 3 maja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 21(365) (2-9 VI). – s. 4
Uwagi: inf.: o doniesieniach prasy niezależnej dotyczących obchodów 1 i 3 maja w Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33664         

4756.
Prasa niezależna pisze.... – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 45(389) (15-31 XII). – s. 2
Uwagi: inf.: przegląd prasy niezależnej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34012         

4757.
Prawa człowieka w krajach realnego socjalizmu. – Praworządność (Warszawa) 1986, nr 12/13 (I/II). – s. 100-112. – (za granicą)
Uwagi: art.: opis sytuacji łamania praw człowieka w krajach bloku wschodniego sporządzony na podstawie dokumentu opracowanego przez Departament Stanu USA. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Jiříego Kolářa, którego imię zmieniono na błędny inicjał S., a nazwisko zmieniono na błędne: Koler.

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26201         

4758.
Prawa związkowe na MKPCz-Kraków 25-28.08. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 17(473) (18 VIII - 4 IX). – s. 3
Uwagi: dok.: przebieg i postanowienia Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie. - Zawiera: wystąpienie T. Wójcika; Wystąpienie M. Muszyńskiego; Uchwałę MKPCz przygotowana przez VII-mą grupę roboczą

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35294         

4759.
Prawdy się nie ukryje. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 17(361) (5-11 V). – s. 3
Uwagi: inf.: o odsłonięciu na Powązkach pomnika pomordowanych w Katyniu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33617         

4760.
Prawnicy na Jasnej Górze. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 29 (21 XI). – s. 6
Uwagi: inf.: o pielgrzymce prawników na Jasną Górę

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28444         

4761.
Prawnicy w obronie pracowników. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 227 (11 XI). – s. 2
Uwagi: art.: o postulacie Koła Zrzeszenia Prawników Polskich w Świnoujściu o zmianę przepisów kodeksu pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23376         

4762.
Prawnik, Redakcja
Uwagi prawnika / Prawnik [pseud.], Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 44(192) (1-3 IV). – s. 1-2
Uwagi: art.: o łamaniu prawa przez władze PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28774         

4763.
Prawnik
Jeszcze raz o "stanie wojennym po odwołaniu stanu wojennego" / Prawnik. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 34(293) (7-13 X). – s. 3-4
Uwagi: art.: o ustawie o szczególnej regulacji prawnej w okresie przezwyciężenia kryzysu społeczno-ekonomicznego i o zmianie niektórych ustaw

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29440         

4764.
Prawnik
Nie wyszli z więzienia / Prawnik [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 181 (24 IX). – s. 1-2
Uwagi: inf.: lista osób pozostających w więzieniach; komentarz prawniczy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22641         

4765.
Prawo dżungli. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III/IV). – s. 36-37. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: art.: aresztowanie 5 II 1988 r. Wieńczysława Nowackiego, działacza chłopskiego

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25590         

4766.
Prawo i praca : (SB im nie ufa). – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 6 (V). – s. 13-14
Uwagi: art.: zwolnienie Marka Goślickiego i Leszka Duklanowskiego z Przedsiębiorstwa Automatyki i Aparatury Pomiarowej "Meratronik" w Szczecinie

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25594         

4767.
Prawo i życie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 27(452) (10-30 X). – s. 3-4
Uwagi: art.: o konieczności podjęcia walki z planowanymi zmianami w Kodeksie Pracy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35044         

4768.
Prawo karne lat osiemdziesiątych. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 6/7 (II). – s. 68-77
Uwagi: art.: tezy na temat kryzysu polskiego prawodawstwa i prawa. - artykuł opracowano bez wiedzy i zgody autora na podstawie zapisu magnetofonowego referatu wygłoszonego przez doc. dr hab. Lecha Garockiego

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26154         

4769.
Prawo karne PRL (1944-1980). – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 6/7 (II). – s.64-68
Uwagi: art.:art.: autor demaskuje zamysły prawodawcze władzy mające ułatwiać jej kontrole i terroryzowanie ludności.- Artykuł opracowany bez wiedzy i zgody autora na podstawie zapisu magnetofonowego referatu wygłoszonego prze Leszka Falandysza.

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26152         

4770.
Prawo nie pomaga. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 6(19) (X). – s. 33. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: o 3 uchwałach dotyczących ochrony przyrody ogłoszonych przez Radę Najwyższą ZSRS w latach 1978-1985 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25774         

4771.
Prawomocne "Nie". – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III/IV). – s. 26-27. – (Ruch Związkowy "Solidarność")
Uwagi: inf.: o odmowie rejestracji związku zawodowego w Hucie Stalowa Wola

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25579         

4772.
Praworządność a la PRL. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 132 (6 VI). – s. 4. – (Praworządność a la PRL)
Uwagi: inf.: o nadużyciach MO wobec obywateli

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22170         

4773.
Praworządność a la PRL. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 129 (16 V). – s. 3-4. – (Praworządność a la PRL)
Uwagi: inf.: o nadużyciach władzy wobec obywateli i wyrokach sądowych na obywateli oskarżonych o działalność opozycyjną

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22948         

4774.
Preludium do wyborów. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 22(324) (10-16 VI). – s. 1
Uwagi: art.: o frekwencji wyborczej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32729         

4775.
Premier z kompleksem. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 6(19) (X). – s. 34
Uwagi: inf.: wypowiedź Urbana o Rakowskim

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25776         

4776.
Prezentujemy kandydata : Tomasz Wójcik : Kandydat na przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ "Solidarność". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 4(519) (8-22 II). – s. 4
Uwagi: inf.: życiorys Tomasza Wójcika

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35094         

4777.
Prezenty dla działacza. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 6 (V). – s. 49. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: rozporządzenie Rady Ministrów o zwolnieniach działaczy socjalistycznego związku młodzieży

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25635         

4778.
Prezes Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 63 (6 X). – s. 2
Uwagi: art.: o działalności cenzury w pierwszym półroczu 83r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21327         

4779.
Prezydent M. Krakowa. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 21 (15 IV). – s. 8
Uwagi: dok.: treść ulotki kolportowanej podczas manifestacji ruchu WiP n/t konieczności podjęcia działań w kierunku ochrony środowiska naturalnego w Krakowie

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28548         

4780.
PRL - owski Berufsverbot. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 224 (21 X). – s. 2. – (PRL - owski Berufsverbot)
Uwagi: art.: o dyskryminacji opozycjonistów w zakładach pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23209         

4781.
PRL kontra MOP. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 26(285) (8-21 VII). – s. 3-4
Uwagi: art.: łamanie praw związkowych w PRL, przedruk za KOS Nr 33

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29333         

4782.
PRL na pierwszym miejscu. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 4 (II). – s. 41-42. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: o realizacji ustawy o szczególnej odpowiedzialności karnej

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25533         

4783.
PRL w ajencję?. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 286 (15 III). – s. 4
Uwagi: inf.: o sytuacji w Toruńskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23974         

4784.
PRL-owski BERUFSVEBOT. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 182 (1 X). – s. 3-4
Uwagi: inf.: nt. zwolnień z pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22699         

4785.
PRL-owski berufsverbot. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 102 (18 X). – s. 2-3. – (PRL-owski berufsverbot)
Uwagi: inf.: na temat problemów z zatrudnieniem stwarzanym przez komunistyczne władze opozycjonistom

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21886         

4786.
PRL-owski berufsverbot. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 103 (25 X). – s. 2-3. – (PRL-owski berufsverbot)
Uwagi: inf.: informacja na temat problemów z zatrudnieniem stwarzanym przez komunistyczne władze opozycjonistom

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21918         

4787.
PRL-owski berufsverbot. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 112 (10 I). – s. 4. – (PRL-owski berufsverbot)
Uwagi: inf.: informacja na temat problemów z zatrudnieniem stwarzanym przez komunistyczne władze opozycjonistom

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21928         

4788.
PRL-owski berufsverbot. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 106 (15 XI). – s. 2-3
Uwagi: inf: o poszukiwaniu pracy w Małopolsce przez działaczy Solidarności

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21980         

4789.
PRL-owski berufsverbot. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 116 (7 II). – s. 3. – (PRL-owski berufsverbot)
Uwagi: inf.: o zwolnieniach z pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21995         

4790.
PRL-owski Berufsverbot. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 122 (21 III). – s. 3. – (PRL-owski Berufsverbot)
Uwagi: inf.: serwis informacji na temat represji wobec pracowników

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22118         

4791.
PRL-owski berufsverbot. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 123 (28 III). – s. 4. – (PRL-owski berufsverbot)
Uwagi: inf.: na temat problemów z zatrudnieniem stwarzanym przez komunistyczne władze opozycjonistom

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22167         

4792.
PRL-owski BERUFSVERBOT. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 120 (7 III). – s. 2. – (PRL-owski BERUFSVERBOT)
Uwagi: inf.: informacja na temat problemów z zatrudnieniem stwarzanym przez komunistyczne władze opozycjonistom

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22168         

4793.
PRL-owski Berufsverbot. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 148 (28 XI). – s. 3
Uwagi: inf.: o zwolnieniach, źródła: „SI Społecznego Komitetu Nauki”, nr 18 – Prawomyślna akademia nauk; komunikat wrocławskiego Komitetu Obrony Praw Człowieka nr 19 z 15 X 1985; „Portowiec” nr 85

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22386         

4794.
PRL-owski Berufsverbot. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 201 (4 III). – s. 2
Uwagi: inf.: nt. zwolnień z pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22548         

4795.
PRL-owski BERUFSVERBOT. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 202 (11 III). – s. 2. – (PRL-owski BERUFSVERBOT)
Uwagi: inf.: nt. zwolnień z pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22572         

4796.
PRL-owski BERUFSVERBOT. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 203 (18 III). – s. 2. – (PRL-owski BERUFSVERBOT)
Uwagi: inf.: nt. zwolnień z pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22607         

4797.
PRL-owski BERUFSVERBOT. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 205 (1 IV). – s. 2. – (PRL-owski BERUFSVERBOT)
Uwagi: inf.: nt. zwolnień z pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22658         

4798.
PRL-owski Berufsverbot. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 206 (8 IV). – s. 2-3. – (PRL-owski Berufsverbot)
Uwagi: inf.: nt. zwolnień z pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22679         

4799.
PRL-owski BERUFSVERBOT. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 183 (8 X). – s. 4
Uwagi: inf.: nt. zwolnień z pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22719         

4800.
PRL-owski Berufsverbot. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 209/210 (6 V). – s. 6. – (PRL-owski Berufsverbot)
Uwagi: inf.: nt. zwolnień z pracy. - W art. zniekształcone zostały dane Krzysztofa Dembskiego, którego nazwisko zmieniono na Dębski Krzysztof, także zniekształcono dane Stanisławy Marianny Gawlik, której podano błędne imię Natasza.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22738         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm