Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 z 172


4551.
Po katastrofie w KWK "Wałbrzych". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 156 (30 I). – s. 4
Uwagi: art.: komentarz do komunikatu PAP i oświadczenie wałbrzyskich działaczy "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24157         

4552.
Po kolana w wodzie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 273 (30 XI). – s. 3
Uwagi: inf.: o warunkach odbywania służby zastępczej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24519         

4553.
Po likwidacji ZLP. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 62 (22 IX). – s. 3
Uwagi: art.: fragment odwołania Zarządu Głównego ZLP od decyzji o jego rozwiązaniu; komentarze Cz. Miłosza i G. Grassa dotyczące rozwiązania ZLP

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21179         

4554.
Po odkryciu grobu koło Gib. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 218 (29 VII). – s. 1
Uwagi: art.: o odkryciu masowej mogiły koło Gib w woj. suwalskim

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22971         

4555.
Po podwyżkach. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 207/208 (22 IV). – s. 1-2
Uwagi: inf.: strajki w zakładach pracy po podwyżkach cen

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22691         

4556.
Po powołaniu Tymczasowej Rady "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 188 (19 XI). – s. 1, 4
Uwagi: [inf.: nt. tworzenia struktur na szczeblu lokalnym

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22835         

4557.
Po powołaniu Tymczasowej Rady „S”. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 183 (8 X). – s. 1
Uwagi: art.: nt. TR „S”, w art. przekształcono nazwisko Stanisława Węglarza, błędnie podając Stanisław Węglerz

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22709         

4558.
Po powołaniu Tymczasowej Rady „S”. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 186 (5 XI). – s. 1-2
Uwagi: inf. nt. działalności TR „S” w poszczególnych regionach kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22772         

4559.
Po powołaniu Tymczasowej Rady „Solidarności”. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 184 (15 X). – s. 1, 4
Uwagi: inf.: powoływanie Tymczasowych Rad NSZZ "S" w poszczególnych Regionach kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22733         

4560.
Po powołaniu Tymczasowej Rady „Solidarności”. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 185 (22 X). – s. 1-2
Uwagi: inf.: nt. sytuacji tymczasowych Rad "S" w poszczególnych regionach polskich

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22752         

4561.
Po raz pierwszy na naszych łamach. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 11(313) (13 III). – s. 2-3
Uwagi: wyw. z członkiem egzekutywy jednego z komitetów PZPR we Wrocławiu

A 418074 III
U 442882 III
 DO GÓRY   ID: 31527         

4562.
Po raz pierwszy w sądach. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 287 (29 III). – s. 2
Uwagi: inf.: o strajkach w sądach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23992         

4563.
Po referendum na Wyścigach. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 226 (4 XI). – s. 1
Uwagi: art.: o zmianach w dyrekcji PTWK

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23294         

4564.
Po rozwiązaniu IBJ. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 39 (13 I). – s. 1
Uwagi: inf.: o reorganizacji Instytutu Badań Jądrowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20998         

4565.
Po samochodach – Komputery. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 207/208 (22 IV). – s. 2-3
Uwagi: inf.: nt. konfiskaty dóbr

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22698         

4566.
Po spotkaniu Wałęsy z Kiszczakiem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 263 (14 IX). – s. 1
Uwagi: inf.: o apelu struktur regionalnych związku w sprawie tworzenia zakładowych komitetów „Solidarności” i organizowaniu akcji na rzecz poparcia L. Wałęsy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23715         

4567.
Po staremu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 286 (15 III). – s. 4
Uwagi: inf.: bieżące informacje z kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23973         

4568.
Po staremu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 287 (29 III). – s. 4
Uwagi: inf.: informacje z kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24008         

4569.
Po staremu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 284 (1 III). – s. 2
Uwagi: inf.: informacje o sądowych represjach wobec działaczy "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24016         

4570.
Po staremu: Berufsverbot, kolegia…. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 290 (12 IV). – s. 3
Uwagi: inf.: o bieżącej sytuacji w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24082         

4571.
Po stole – przed wyborami. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 290 (12 IV). – s. 3
Uwagi: inf.: o sytuacji w kraju przed wyborami

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24080         

4572.
Po strajku w ZNTK. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 244 (23 III). – s. 2
Uwagi: inf.: o skutkach strajku we wrocławskim ZNTK

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23416         

4573.
Po stronie społeczeństwa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 53 (26 V). – s. 4. – (Po stronie społeczeństwa)
Uwagi: inf.: serwis informacji bieżących na temat działalności opozycji niezależnej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20886         

4574.
Po stronie społeczeństwa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 58 (28 VII). – s. 2-3. – (Po stronie społeczeństwa)
Uwagi: inf.: serwis informacji bieżących na temat działalności opozycji niezależnej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21049         

4575.
Po stronie społeczeństwa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 56 (30 VI). – s. 1-2. – (Po stronie społeczeństwa)
Uwagi: inf.: serwis informacji bieżących na temat działalności opozycji niezależnej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24598         

4576.
Po stronie władzy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 56 (30 VI). – s. 2-3. – (Po stronie władzy)
Uwagi: inf.: bieżące informacje dotyczące prześladowania opozycji przez władze komunistyczne

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20977         

4577.
Po stronie władzy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 267 (19 X). – s. 2-3
Uwagi: inf.: o działaniach różnych struktur władzy PRL wobec działaczy "S" i innych niezależnych ugrupowań, X 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23784         

4578.
Po tragedii na Retkini. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 85 (26 IV). – s. 4
Uwagi: inf.: Los ofiar wybuchu gazu w Łodzi

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21716         

4579.
Po wakacjach: zdarzenia, opinie, sygnały. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 32(376) (15-21 IX). – s. 4
Uwagi: inf.: skrót wybranych wydarzeń z kraju i ze świata

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33771         

4580.
Po wizycie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 25(284) (24 VI-7 VII). – s. 1
Uwagi: fel.: komentarz nastrojów społecznych po wizycie Ojca Św. Jana Pawła II

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29306         

4581.
Po wizycie Georga’a Busha : Aktywna polityka. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 221 (30 IX). – s. 1, 4
Uwagi: art.: relacja z wizyty wiceprezydenta USA G. Busha

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23117         

4582.
Po wyborach - pierwszy sprawdzian. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 53 (30 VI). – s. 1
Uwagi: art.: refleksja dotycząca przyszłości, szans i możliwości jakie stały przed parlamentarzystami KO.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28582         

4583.
Po wyborach – opinie i komentarze. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 143/144 (24 X). – s. 1-2
Uwagi: inf.: opinie powyborcze niektórych działaczy opozycji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22362         

4584.
Pobici. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr [78(150)], wyd. strajk. 2 (15-16 XII). – s. 2
Uwagi: inf.: o ciężkich pobiciach przez ZOMO we Wrocławiu w pierwszych godzinach po wprowadzeniu stanu wojennego. - W art. zniekształcono dane Romualda Halickiego, którego imię podano błędnie, jako Roman.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29480         

4585.
Pobici przez milicję. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 256 (22 VI). – s. 4
Uwagi: inf.: o zatrzymaniach i pobiciach przez milicję i ORMO

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23647         

4586.
Pobici przez ZOMO. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 253 (1 VI). – s. 2
Uwagi: art.: o pobiciach dokonanych przez ZOMO

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23529         

4587.
Pobicia. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 7 (20/21) (XI/XII). – s. 31. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: art.: pobicia dokonane przez funkcjonariuszy w Tarnowie, Łodzi i Poznaniu w listopadzie 1988 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25824         

4588.
Pobicie w Kwidzynie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 85(233) (23-25 VIII). – s. 2
Uwagi: inf.: o traktowaniu więźniów politycznych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29018         

4589.
Pobicie więźniów w Łęczycy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 141 (3 X). – s. 1
Uwagi: inf.: nt. wzrostu represji względem więźniów ZK w Łęczycy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 19778         

4590.
Pochód 1-majowy w Szczecinie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 54(202) (9-11 V). – s. 2
Uwagi: inf.: opis obchodów pierwszomajowych w Szczecinie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28842         

4591.
Pochwała anachronizmu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 6(488) (10-24 III). – s. 1
Uwagi: fel.: krytyka dążenia komunistów do prezemilczenia przeszłości, a skupienia się wyłącznie na przyszłości w kontekście obrad Okrągłego Stołu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34491         

4592.
Pochylmy głowy – to ich Golgota. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 247 (20 IV). – s. 1
Uwagi: art.: o rocznicy powstania getcie warszawskim

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23487         

4593.
Początek i koniec : Rozmowa ostatniego redaktora "ZDnD" z pierwszym zespołem redakcyjnym w stanie wojennym. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 9(524) (5-19 IV). – s. 5-9
Uwagi: wyw.: rozmowa z redaktorem naczelnym "ZDnD"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35503         

4594.
Poczet przyjaciół Władysława Frasyniuka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 26(415) (15-28 IX). – s. 3-4
Uwagi: art.: o osobach, które zaangażowały się w działalność na rzecz uwolnienia Władysława Frasyniuka

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34383         

4595.
Poczta Solidarności. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 125 (18 IV). – s. 3
Uwagi: wywiad: rozmowa z filatelistą

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22254         

4596.
Pod rozwagę. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 245 (6 IV). – s. 1–2
Uwagi: art.: o artykule "Pod rozwagę" miesięcznika "Kronika Rzymska"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23445         

4597.
Pod rozwagę. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 11(355) (17-23 III). – s. 3
Uwagi: art.: omówienie wezwania zamieszczonego w "Iskrze Wolności" na temat podwyżki cen

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33540         

4598.
Pod transparentami "Solidarność" . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 105 (8 XI). – s. 4
Uwagi: inf.: manifestacje po grzebie Jerzego Popiełuszki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21971         

4599.
Podajemy fragmenty mowy obrończej mecenasa Henryka Rossa na procesie Władka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 110(259) (16-23 XII). – s. 3-4
Uwagi: dok.: fragmenty mowy obrończej mecenasa Henryka Rossa

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 31826         

4600.
Podajemy niepełną listę osób postrzelonych przez ZOMO w Lubinie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 93(241) (20-22 IX). – s. 1
Uwagi: inf.: lista osób postrzelonych przez ZOMO podczas demonstracji w Lubinie 31 sierpnia 1982 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29094         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm