Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 z 172


4651.
Polska Partia Niepodległościowa. Rada Naczelna
Rada Naczelna Polskiej Partii Niepodległościowej / Rada Naczelna PPN. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 7(431) (23 II - 1 III). – s. 4
Uwagi: inf.: komunikat Rady Naczelnej PPN o stałym przedstawicielu partii zagranicą

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34669         

4652.
Polski NEP czyli reforma wizualna. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 29(454) (8-25 XI). – s. 2-4
Uwagi: art.: o drugim etapie reformy gospodarczej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35066         

4653.
Polskie sierpnie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 29(331) (26 VIII-9 IX). – s. 2
Uwagi: art.: refleksje na temat rocznic sierpniowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32902         

4654.
Polskie środki masowego przekazu na temat Konferencji. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 40/41 (15 IX). – s. 12. – (Wokół Konferencji)
Uwagi: inf.: o doniesieniach medialnych na temat Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28639         

4655.
Polsko, poznaję Cię... : Rozmowa z profesorem Leszkiem Kołakowskim. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 277 (11 I). – s. 1, 3
Uwagi: wywiad: Rozmowa z profesorem Leszkiem Kołakowskim

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23839         

4656.
Pomarańczowa Alternatywa. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 26(451) (24 VIII - 10 IX). – s. 3
Uwagi: art.: o aktywności Pomarańczowej Alternatywy we Wrocławiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35009         

4657.
Pomarańczowi w Białymstoku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 274 (7 XII). – s. 1
Uwagi: inf.: o happeningu Pomarańczowej Alternatywy w Białymstoku, 3 XII 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24539         

4658.
...pomimo gróźb i represji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 108 (29 XI). – s. 2-3
Uwagi: art.:o działalności opozycyjnej społeczeństwa mimo zakazów ze strony władzy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24782         

4659.
Pomoc dla NSZZ "Solidarność" od Kongresu Stanów Zjednoczonych : dokumenty. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 11 (X). – s. 9-13
Uwagi: dok.: decyzja pomocy powzięta przez Kongres USA dla Solidarności w 1987 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25366         

4660.
Pomysł. – Prawo i Bezprawie (Warszawa)1987, nr 11 (X). – s. 42. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25423         

4661.
Pomysł. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 1(22) (I). – s. 37. – (Samo Życie)
Uwagi: art.: ośrodek wczasowy Prokuratury w Błędowie

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25841         

4662.
Pomysłowa manifestacja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 22(366) (9-15 VI). – s. 2
Uwagi: inf.: o krótkich manifestacjach przeciwko władzy w centrum Wrocławia

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33670         

4663.
Pomysły dyrektorów. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 172 (29 V). – s. 4
Uwagi: inf.: nt. sytuacji w zakładach pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24412         

4664.
Pomysły WRONy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 6 (13 III). – s. 2
Uwagi: inf.: informacje o rządowej propagandzie w wojsku i milicji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20510         

4665.
Pomysły Wrony. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 15 (27 V). – s. 4. – (Pomysły Wrony)
Uwagi: sat.: bezsensowne pomysły władzy zebrane w formie anegdoty

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20563         

4666.
Pomysły wrony. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 19 (23 VI). – s. 4. – (Pomysły wrony)
Uwagi: sat.: o bezsensownych pomysłach władzy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20711         

4667.
Pomysły WRONy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 46 (7 IV). – s. 4. – (Pomysły WRONy)
Uwagi: inf.: o absurdalnych zarządzeniach i postępowaniu władz komunistycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 25185         

4668.
Poniżej minimum. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 108 (29 XI). – s. 4
Uwagi: art.: dane urzędowe na temat zamożności obywateli

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22077         

4669.
"Poniższa tabela przedstawia listę towarów i usług..." : /za "Vacat" nr 39-40/86/. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 3(459) (21 I - 3 II). – s. 2
Uwagi: inf.: lista produktów, których cena miała wzrosnąć

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35128         

4670.
Ponowny wyrok na członka KOP. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 166 (10 IV). – s. 3
Uwagi: inf.: ponowny wyrok dla Jana Kosteckiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24308         

4671.
Ponuracy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 16(175) wyd. strajk. 27 (8-9 II). – s. 2
Uwagi: sat.: humorystyczne zdarzenie z życia.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29604         

4672.
Poparcie dla "Solidarności". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 186 (5 XI). – s. 2
Uwagi: inf.: poparcie organizacji zakładowych Regionu Paryskiego dla warszawskiej "Solidarności"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22774         

4673.
Poparcie dla komitetów "Solidarności". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 222 (7 X). – s. 1
Uwagi: dok.: o poparciu dla członków komitetów "S"; fragment oświadczenia L. Wałęsy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23164         

4674.
Poparcie stanu wojennego?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 51(199) (28 IV - 1 V). – s. 2
Uwagi: inf.: relacja ze spotkania I Sekretarza KW PZPR T. Porębskiego z załogą Fabryki Maszyn Rolniczych "Pilmet" we Wrocławiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28823         

4675.
Popielnicki ks.
Kościół w pierwszym miesiącu stanu wojennego / ks. Popielnicki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 2 (11 II). – s. 5-6
Uwagi: art.: informacje o postawie Kościoła wobec stanu wojennego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20387         

4676.
Popiełuszko Jerzy, Turowicz Jerzy
O banicji / Popiełuszko Jerzy, Turowicz Jerzy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 99 (20 IX). – s. 1
Uwagi: art.: fragmenty homilii ks. J. Popiełuszki i wypowiedzi red. J. Turowicza dotyczących wypowiedzi J. Urbana o możliwych deportacjach niepokornych obywateli

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21595         

4677.
Popiełuszko Jerzy
[Fragmenty wywiadu i homilii ks. Jerzego Popiełuszki] : Warszawa, 27.XI.1983 r. : Warszawa, 29.V.1983 r. : 29.VIII. 1982 r. : 27.V.1984 r. / Jerzy Popiełuszko. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, wyd. spec. (3 XI 1984). – s. 1-2
Uwagi: dok.: fragmenty wywiadu i homilii ks. Jerzego Popiełuszki

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33179         

4678.
Popiełuszko Jerzy
Na Nowy Rok do przemyślenia / Jerzy Popiełuszko. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 43(302) (16-31 XII). – s. 4
Uwagi: art.: o roli "Solidarności" w życiu i wychowaniu młodego pokolenia

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29386         

4679.
Popiełuszko Jerzy
Z homilii ks. Jerzego Popiełuszki wygłoszonej na mszy świętej za ojczyznę / Jerzy Popiełuszko . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 90 (31 V). – s. 1
Uwagi: dok.: homilia Jerzego Popiełuszki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21851         

4680.
Popiełuszko Jerzy
Z homilii księdza Jerzego Popiełuszki wygłoszonej na Mszy Świętej za Ojczyznę, 25 III 1984 / Jerzy Popiełuszko . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 82 (29 III). – s. 1
Uwagi: inf.: homilia Jerzego Popiełuszki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21612         

4681.
Popiełuszko Jerzy
"Zawierzam Ci Matko Najlepsza braci naszych więzionych..." : Warszawa, 25.III.1984 r. / Jerzy Popiełuszko. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 18(320) (13-19 V). – s. 1
Uwagi: dok.: fragment modlitwy wygłaszanej przez ks. Jerzego Popiełuszkę podczas Mszy Św. za Ojczyznę

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32644         

4682.
Poprawienie adresowalności. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 136 (25 VII). – s. 2
Uwagi: art.: w sprawie przedstawiania kampanii wyborczej w radiu i telewizji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22202         

4683.
Porozumienie na Rzecz Przeprowadzenia Demokratycznych Wyborów w NSZZ "S"
Uchwały "Porozumienia" / Porozumienie na Rzecz Przeprowadzenia Demokratycznych Wyborów w NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 22(504) (24 VIII - 7 IX). – s. 2-4
Uwagi: dok.: zawartość: Uchwała, Szczecin, 5 sierpnia 1989 r. dot. urynkowienia gospodarki żywnościowej; Uchwała, brak daty, dot. postulat uznania za nieważne wszelkich aktów administracyjnych i gospodarczych wymierzonych w "S"; Uchwała, Szczecin, 5 sierpnia 1989 r. dot. uznania za swoje dokumentów Grupy Roboczej Komisji Krajowej NSZZ "S"; Apel, Łódź, 22 lipca 1989 r. dot. współpracy ze środowiskami młodzieżowymi postulującymi "walkę, a nie emigrację"; Zalecenie dla Komisji Zakładowych, Łódź, 22 lipca 1989 r. dot. działalności politycznej członków "S"; Stanowisko w sprawie celów i środków obrony interesów pracowniczych przez NSZZ "Solidarność", Łódź, 22 lipca 1989 r.; Uchwała w sprawie urynkowienia cen żywności i rekompensaty ich wzrostu, 5 sierpnia 1989 r.; poprzedzone uwagami RKS NSZZ "S" regionu Dolny Śląsk

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34780         

4684.
Porozumienie na Rzecz Przeprowadzenia Demokratycznych Wyborów w NSZZ "Solidarność"
Apel do członków i Komisji Zakładowych NSZZ "Solidarność" : Piotrków Trybunalski, 7 października 1989 r. / Porozumienie na Rzecz Przeprowadzenia Demokratycznych Wyborów w NSZZ "Solidarność". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 28(510) wyd. dodatkowe (12 X). – s. 2
Uwagi: dok.: apel do członków "S" by domagali się przeprowadzenia demokratycznych wyborów zgodnych ze statutem

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34868         

4685.
Porozumienie po polsku czyli dialog z urną. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 28(453) (15 X - 6 XI). – s. 3-4
Uwagi: art.: o referendum w sprawie II etapu reformy rolnej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35060         

4686.
Porozumienie Solidarność Walcząca. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 71(219) (6-8 VII). – s. 4
Uwagi: inf.: streszczenie apelu Solidarności Walczącej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 31724         

4687.
Porozumienie Struktur „Solidarności” Warszawy (MKK, MRK „S”, TKOS, TKM, FSO, TKW Huty, TKZ Ursus)
Tak dalej być nie może / Porozumienie Struktur „Solidarności” Warszawy (MKK, MRK „S”, TKOS, TKM, FSO, TKW Huty, TKZ Ursus). – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 179 (27 VIII). – s. 3
Uwagi: dok.: reakcja na zły stan gospodarki i ubóstwo społeczeństwa

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22592         

4688.
Porozumienie we Wrocławiu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 36(518) [właśc. 3(518)] (25 I - 8 II). – s. 4-5
Uwagi: art.: 8 spotkanie Porozumienia na Rzecz Przeprowadzenia Demokratycznych Wyborów w NSZZ "Solidarność"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35045         

4689.
Porozumienie?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 54(202) (9-11 V). – s. 2
Uwagi: inf.: opis obchodów pierwszomajowych we Wrocławiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28841         

4690.
"Porozumienie" w Bydgoszczy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 33(515) (14-28 XII). – s. 6
Uwagi: art.: relacja ze spotkania Porozumienia [na Rzecz Przeprowadzenia Demokratycznych Wyborów w NSZZ "Solidarność"] w Bydgoszczy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34957         

4691.
Porwania toruńskie. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 4 (6 XI). – s. 6-7
Uwagi: art.: opis kilku porwań opozycjonistów, obraz brutalności funkcjonariuszy

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26089         

4692.
Porwania : wyniki badań. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 6/7 (II). – s. 47-54
Uwagi: art.: artykuł pokazujący jak prokuratura załatwiła zawiadomienie o porwaniu- umorzenia śledztw

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26139         

4693.
Porwanie ks. Jerzego Popiełuszki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 103 (25 X). – s. 1
Uwagi: art.: porwanie ks. Jerzego Popiełuszki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21909         

4694.
Porwanie w Nowym Sączu. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 4 (6 XI). – s. 21-23
Uwagi: art.: relacja z porwania Jerzego Wyskiela

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26095         

4695.
Porywanie – metodą uniemożliwiania działalności Klubów Swobodnej Dyskusji Ruchu Obrony. – s. 2. – (Ostatnie wiadomości)
Uwagi: inf.: zatrzymanie 19 V 1978 działacza opozycji M. M. Skuzy

A 417827 III
421945 II
 DO GÓRY   ID: 18119         

4696.
Porządek musi być : czyli o projektach ustaw przygotowywanych na wiosenną sesje Sejmu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 119 (28 II). – s. 2
Uwagi: art.: opinia autora o projektach ustaw

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22111         

4697.
Porządek panuje we Wrocławiu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 44(192) (1-3 IV). – s. 2
Uwagi: art.: o atmosferze we Wrocławiu po wprowadzeniu stanu wojennego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28775         

4698.
"Porządna kryminalna sprawa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 149 (5 XII). – s. 2, 4
Uwagi: inf.: nt. aresztowania Jana Borowca

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22425         

4699.
Porzęcki Klemens
Uhonorowanie Rosji nieugiętej : Nobel dla Josifa Brodskiego / Klemens Porzęcki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 225 (28 X). – s. 1, 3
Uwagi: art.: o uhonorowaniu J. Drodskiego Literacką Nagrodą Nobla

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23273         

4700.
Posiedzenie KKW. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 285 (8 III). – s. 1
Uwagi: inf.: relacja z posiedzenia KKW w dniu 5 III

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24050         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm