Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA

5401.
Relacja taksówkarza /naocznego świadka/. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 46(194) (8-13 IV). – s. 2
Uwagi: inf.: relacja naocznego świadka bestialskiego pobicia niewinnego obywatela przez patrol MO

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28791         

5402.
Relacja Waldemara Chrostowskiego o porwaniu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 104 (1 XI). – s. 2
Uwagi: art.: relacja Waldemara Chrostowskiego na temat porwania księdza Jerzego Popiełuszki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21946         

5403.
Relacja z Kościoła przy Al. Pracy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 30(374) (1-7 IX). – s. 1
Uwagi: art.: o Mszy Św. w rocznicę powstania NSZZ "S" w kościele p.w. św. Klemensa Dworzaka

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33751         

5404.
Relacja z rozprawy rewizyjnej procesu przeciwko Tadeuszowi Lenkiewiczowi i Bogdanowi Giermkowi. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 2(391) (18 I). – s. 3
Uwagi: art.: z procesu Tadeusza Lenkiewicza i Bogdana Giermka

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33281         

5405.
Relacja z zebrania Komisji Wyborczej. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 24(506) [właśc. 25(507)] (21 IX - 5 X). – s. 3-4
Uwagi: inf.: relacja z zebrania

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34827         

5406.
Relacje. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 47(195) (14-17 IV). – s. 1
Uwagi: inf.: o sprawach bieżących

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28795         

5407.
Relacje naocznego świadka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr 82(154), wyd. strajk. 6a (21-22 XII). – s. 2
Uwagi: art: relacja z wydarzeń w kopalni "Rudna"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29518         

5408.
Remowanka. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 174 (12 VI). – s. 4
Uwagi: inf.: nt. życia codziennego w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24449         

5409.
Remuszko Stanisław
Listy do redakcji / Stanisław Remuszko . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 290 (12 IV). – s. 3. – (Listy do redakcji)
Uwagi: art.: korespondencja do Redakcji o efektach Okrągłego stołu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24077         

5410.
Renta jako kara. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III/IV). – s. 26. – (Ruch Związkowy "Solidarność")
Uwagi: inf.: o uznaniu Wojtasa Wiesława ze Stalowej Woli za inwalidę

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25578         

5411.
Reporter
Manifestacja niepodległościowa / Reporter [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 23(479) (3-16 XI). – s. 2
Uwagi: art.: w sprawie obchodów Święta Niepodległości we Wrocławiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35399         

5412.
Represje. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr [81(153)], wyd. strajk. 5 (18-19 XII). – s. 2
Uwagi: inf: o licznych aresztowaniach pracowników wrocławskich zakładów pracy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29504         

5413.
Represje. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 21(365) (2-9 VI). – s. 2
Uwagi: art.: o represjach wobec działaczy opozycji politycznej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33660         

5414.
Represje i ustępstwa. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 5 (IV). – s. 24-26. – (WiP)
Uwagi: art.: losy osób odmawiających złożenia przysięgi wojskowej oraz pełnienia służby wojskowej. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane osoby o nazwisku Edward Homa, którego imię pominięto a nazwisko zmieniono na błędne: Horny.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25555         

5415.
Represje na Uniwersytecie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 18(362) (12-18 V). – s. 3
Uwagi: inf.: o represjach wobec studentów

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33631         

5416.
Represje po strajkach. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 263 (14 IX). – s. 1-2
Uwagi: inf.: o represjach wobec osób uczestniczących w strajkach. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Wiesława Eichelkrauta, którego nazwisko zmieniono na błędne: Eichelkrant.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23716         

5417.
Represje pracownicze dzisiaj. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 21 (15 IV). – s. 4-5
Uwagi: art.: zastraszanie ludzi i upowszechnienie postaw konformistycznych jako cel stosowania różnego rodzaju represji pracowniczych

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28543         

5418.
Represje w rejonie śrdk. - wschodnim. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 78 (16 II). – s. 4
Uwagi: art.: działalność SB

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21554         

5419.
Represje w Republikach Nadbałtyckich. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 3 (VIII). – s. 3. – (Ze świata)
Uwagi: inf.: mówiący o represjach KGB w stosunku do ludności

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26068         

5420.
Represje wobec księży. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 38 (6 I). – s. 3-4. – (Represje wobec księży)
Uwagi: inf.: o represjach wobec księży

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20943         

5421.
Reprezentacja narodu?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 14(173), wyd. strajk. 25 (29-30 I). – s. 1
Uwagi: art.: o honorowej postawie nielicznych posłów na Sejm PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29724         

5422.
Res.
Alternatywa / Res. [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 3(427) (19 I - 1 II). – s. 3-4
Uwagi: art.: o ruchu pacyfistycznym

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34617         

5423.
Rewizja nadzwyczajna w sprawie Kubasiewicz. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 45 (24 III). – s. 3
Uwagi: art.: o rewizji wyroku skazującego uczestników strajku w XII 81r, w WSM w Gdyni

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20815         

5424.
Rewizja wyroku na morderców ks. Jerzego Popiełuszki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 126 (25 IV). – s. 3
Uwagi: serwis: rewizja wyroków na morderców Ks. Jerzego Popiełuszki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22277         

5425.
Rewolucja krasnoludków. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 254 (8 VI). – s. 3-4
Uwagi: art.: o działaniach Pomarańczowej Alternatywy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23582         

5426.
Rezerwista
Twoi chłopcy Polsko / Rezerwista [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 27(286) (22 VII-4 VIII). – s. 3
Uwagi: art.: wojsko a 13 grudnia 1981.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29361         

5427.
Rezolucja : (odczytana w czasie manifestacji) : Wrocław, 22 czerwca 1989 r.. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 18(500) wyd. jubileuszowe (30 VI - 13 VII). – s. 4
Uwagi: dok.: manifestacja we Wrocławiu 22 czerwca 1989 r. przeciwko ewentualnemu wyborowi Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta PRL oraz represjom władz ChRL wobec studentów i robotników chińskich

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34655         

5428.
Rezygnacja prof. Stanisława Lorentza. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 36 (1 XII). – s. 3
Uwagi: inf.: informacja dotycząca rezygnacji prof. Stanisława Lorentza ze stanowiska dyrektora Muzeum Narodowego w proteście przeciwko działalności Ministerstwa Kultury i Sztuki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20869         

5429.
RKS Dolny Śląsk. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 52 (19 V). – s. 2
Uwagi: art.: wiadomości z Dolnego Śląska; m. in. o aresztowaniu W. Piniora

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20823         

5430.
RK
Uzurpatorzy / RK [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 88(160) [właśc. 1(160)], wyd. strajk. 12 (3-4 I). – s. 2-3
Uwagi: art.: o uzurpatorskich działania władz PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29560         

5431.
RKW Mazowsze
Oświadczenie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 164 (1 IV). – s. 1
Uwagi: sat.: fikcyjny komunikat RKW Mazowsze dotyczący problemów kolportażowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24275         

5432.
RKW NSZZ "S" reg. Dolny Śląsk, RKS NSZZ "S" reg. Dolny Śląsk
Komunikat (projekt) : Z ostatniej chwili : Wrocław, 17 października 1989 r. / RKW NSZZ "S" reg. Dolny Śląsk, RKS NSZZ "S" reg. Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 29(511) (19 X - 2 XI). – s. 2
Uwagi: dok.: dot. powołania Komisji Wyborczej Regionu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34893         

5433.
Robol
Bierny, mierny, ale wierny - do lamusa / Robol [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 15(497) (2-16 VI). – s. 2. – (Okienko z Zakładem)
Uwagi: fel.: wezwanie do usunięcia z zakładów pracy PZPR i SB

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34609         

5434.
Robotnicy 83. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 59 (11 VIII). – s. 4
Uwagi: art.: o wstępnym scenariuszu do filmu dokumentalnego o polskich robotnikach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21142         

5435.
Robotnicy FAT-u. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 23(182) wyd. strajk. 34 (24-27 II). – s. 1
Uwagi: inf.: przedruk fragmentu ulotki „Solidarności” FAT-u

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29672         

5436.
Robotnicy o samorządzie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 19 (23 VI). – s. 1. – (O Gospodarce)
Uwagi: art.: opinie pracowników z krakowskich fabryk na temat projektów wprowadzenia samorządów pracowniczych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20691         

5437.
Robotnicy
Koledzy żołnierze! : Dolny Śląsk, 23.12.81 r. / Robotnicy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr 87(159), wyd. strajk. 11/c (31 XII). – s. 2
Uwagi: dok: odezwa robotników do żołnierzy w sprawie pacyfikowania zakładów pracy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29554         

5438.
Robotnicy
Koledzy żołnierze! : Dolny Śląsk, 23.XII.1981 r. / Robotnicy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr 84(156), wyd. strajk. 8 (24-25 XII). – s. 2
Uwagi: dok: odezwa robotników do żołnierzy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29535         

5439.
Robotnicze nabożeństwa. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 34(378) (29 IX - 5 X). – s. 4
Uwagi: inf.: o Mszach Św. w intencji uczniów, nauczycieli oraz robotników

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33799         

5440.
robotnik
Na nowy rok 1983 / robotnik, lat 45, Łódź. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 38 (6 I). – s. 2
Uwagi: art.: sytuacja w kraju oczami robotnika z Łodzi

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20919         

5441.
Robotnik
"Z tej samej gliny..." / członek ZR Mazowsze. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 68 (17 XI). – s. 2
Uwagi: art.: wspomnienia robotnika członka ZR Mazowsze o H. Wujcu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21293         

5442.
Rocznica Grudnia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 275 (14 XII). – s. 1, 3
Uwagi: art.: o manifestacjach, wiecach i happeningach w 7 rocznicę ogłoszenia stanu wojennego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24561         

5443.
Rocznica Marca. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 202 (11 III). – s. 3-4
Uwagi: inf.: nt. obchodów rocznicy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22575         

5444.
Rocznica podpisania porozumień. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 139 (5 IX). – s. 1
Uwagi: inf.: uroczystości w związku z obchodami V rocznicy Sierpnia

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22308         

5445.
Rocznica rejestracji NZS. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 43 (3 III). – s. 1
Uwagi: inf.: o wydarzeniach w drugą rocznicę rejestracji NZS w Krakowie i Warszawie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20741         

5446.
Rocznica rejestracji NZS. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 283 (22 II). – s. 5
Uwagi: inf.: na temat manifestacji odbywających się w kraju w rocznicę rejestracji NZS

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24105         

5447.
Rocznica Sierpnia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 180 (10 IX). – s. 2. – (Rocznica Sierpnia)
Uwagi: inf.: obchody Rocznicy Sierpnia w poszczególnych miastach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22623         

5448.
Rocznice czerwcowe. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 216 (1 VII). – s. 2
Uwagi: art.: o wydarzeniach w rocznice czerwcowe w Poznaniu, Radomiu i Warszawie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22926         

5449.
Rocznice czerwcowe. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 257 (6 VII). – s. 2
Uwagi: inf.: o obchodach rocznic wydarzeń w Poznaniu w 1956 r. i Czerwca 76 oraz o innych czerwcowych wydarzeniach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23673         

5450.
Rocznice Czerwcowe. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 175 (2 VII). – s. 1
Uwagi: art.: nt. rocznic 1956 i 1976

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24463         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm