Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA

5651.
Sławomir Dudkiewicz nadal głoduje. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr (2/3)15/16 (III/IV). – s. 54-55. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: art.: głodówka Dudkiewicza Sławomira, działacza ruchu "WiP". - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Sławomira Dutkiewicza, którego nazwisko zmieniono na błędne: Dudkiewicz.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25611         

5652.
Sławomir Dutkiewicz nadal głoduje. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 258 (20 VII). – s. 1
Uwagi: inf.: o sprawie S. Dutkiewicza, który za odmowę służby zastępczej został aresztowany i podczas pobytu w bydgoskim więzieniu prowadził głodówkę

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23704         

5653.
Słoń a sprawa Polska. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 108 (29 XI). – s. 4
Uwagi: inf.: na temat wymiany maszyn poligraficznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22073         

5654.
Słowa i czyny. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 9(168), wyd. strajk. 20 (20-21 I). – s. 2
Uwagi: art.: o zatrzymaniu i pobiciu przez patrol ZOMO Franciszka Tyszki

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29678         

5655.
Słowacki Juliusz
Pieśń konfederatów / Juliusz Słowacki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 32 (3 XI). – s. 1
Uwagi: lit.: wiersz

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20568         

5656.
Słowik Andrzej
Gryps Andrzeja Słowika / Andrzej Słowik . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 85 (26 IV). – s. 1
Uwagi: fel.: relacja z głodówki Andrzeja Słowika i Jerzego Kropiwnickiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21699         

5657.
Słowo biskupów diecezji polskich z Jasnej Góry do duchowieństwa wiernych i wszystkich ludzi dobrej woli w Ojczyźnie : Jasna Góra, 26 sierpnia 1988 r.. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 17(473) (18 VIII - 4 IX). – s. 2. – (Dokumenty)
Uwagi: dok.: o sierpniowej fali strajków

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35291         

5658.
Służba informacyjna Kościoła św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 39(383) (3-9 XI). – s. 4
Uwagi: inf.: o modlitwach przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33940         

5659.
Służba zastępcza (II). – Paragraf (Kraków) 1989, nr 47/48 (22 II). – s. 2-3
Uwagi: art.: o możliwości ubiegania się o skierowanie do służby zastępczej przez wykorzystanie odpowiednich artykułów ustawy o powszechnym obowiązku obrony PRL

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28679         

5660.
Służba zastępcza (III). – Paragraf (Kraków) 1989, nr 49 (14 III). – s. 5
Uwagi: art.: trzecia część artykułu poświęconego zastępczej służbie wojskowej

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28659         

5661.
Służba zastępcza : /I/. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 45 (10 I). – s. 3
Uwagi: art.: porady dotyczące odbycia zasadniczej służby wojskowej w służbie zastępczej

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28710         

5662.
Służba zdrowia protestuje. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3 (15/16) (III/IV). – s. 22-23. – (O prawach obywatela...)
Uwagi: art.: protest pracowników Służby Zdrowia

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25570         

5663.
Służba zdrowia w zakładach karnych. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 57 (14 VII). – s. 3. – (Służba zdrowia w zakładach karnych)
Uwagi: inf.: o działalności służby zdrowia w Zakładach Karnych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21029         

5664.
Smutna parodia praworządności. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 33(335) (30 XI - 6 X). – s. 1
Uwagi: art.: rozprawa odwoławcza przeciwko W. Frasyniukowi i J. Piniorowi

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32907         

5665.
Smutna prawda o "Superfosfacie". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 11(313) (13 III). – s. 2
Uwagi: inf.: dot. tragicznych warunków pracy i ich wpływie na zdrowie pracowników

A 418074 III
U 442882 III
 DO GÓRY   ID: 31526         

5666.
Smutna statystyka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 3(347) (20 - 26 I). – s. 4
Uwagi: inf. : o liczbie opozycjonistów więzionych w Polsce i w Europie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33091         

5667.
Smutne, ale prawdziwe : Z rozmowy z kolporterką. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 203 (18 III). – s. 4
Uwagi: art.: nt. kolportażu prasy podziemnej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22612         

5668.
SN oddalił rewizję "Solidarności" Ursusa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 229 (25 XI). – s. 1-3
Uwagi: inf.: informacje z kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23517         

5669.
Sobota w domu! Przeciw upaństwowieniu młodzieży. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 10(354) (17-23 III). – s. 3
Uwagi: inf.: o nauce w szkołach w soboty

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33531         

5670.
Socjalistyczna obsługa stolika. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 15/16 (15 XII). – s. 12. – (Frywolna, ale prawdziwa rzeczywistość PRL na sali rozpraw)
Uwagi: sat.: n/t kelnera z koneksjami oskarżonego o drobne przestępstwo spekulacyjne

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28425         

5671.
Socjalizm pańszczyźniany. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 140 (19 IX). – s. 4
Uwagi: art.: podatki w Rumunii

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22378         

5672.
Socjolog
Nauka w służbie społeczeństwa / Socjolog [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 5 (19 III). – s. 8
Uwagi: fel.: o badaniu opinii środowisk młodzieżowych w ramach ścisłej współpracy z SB

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28321         

5673.
Sokołowski Artur
Sposoby naruszania jawności rozprawy w procesach politycznych / Artur Sokołowski. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 23 (20 V). – s. 4-6
Uwagi: art.: różnorodne praktyki naruszania jawności procesu. - W art. zniekształcono dane Anny Sztark, której imię błędnie podano jako Grażyna.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28250         

5674.
Sokołowski Artur
Sposoby naruszania jawności rozprawy w procesach politycznych / Artur Sokołowski. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 21 (15 IV). – s. 3-4
Uwagi: art.: n/t naruszania jawności procesu karnego w PRL

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28542         

5675.
Sokołowski Artur
Sposoby naruszania jawności rozprawy w procesach politycznych : Uwagi końcowe / Artur Sokołowski. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 24-25 (18 VI). – s. 8-9
Uwagi: art.: uwagi m. in. o szykanowaniu osób chcących uczestniczyć w rozprawie

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28264         

5676.
Sokołowski Artur
Sposoby naruszenia jawności rozprawy w procesach politycznych : II / Artur Sokołowski. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 22 (10 V). – s. 4-6
Uwagi: art.: sprawy polityczne a jawność, sposoby łamania jawności rozpraw w procesach politycznych przez sądownictwo PRL

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28564         

5677.
Solidarna Grupa Pań z "Mera-Elwro", Redakcja
Kochana Redakcjo "Z Dnia na Dzień" : Wrocław, marzec 1982 r. / Solidarna Grupa Pań z "Mera-Elwro", Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 49(197) (22-24 IV). – s. 2
Uwagi: dok. list do redakcji "Z Dnia na Dzień"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28809         

5678.
Solidarni - skutecznie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 13(469) (23 VI - 6 VII). – s. 3
Uwagi: art.: o strajku kierowców autobusów w Szczecinie. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Romualda Ziółkowskiego, którego nazwisko zmieniono na błędne: Zieliński.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35260         

5679.
Solidarni Poznaniacy
Stanisław Matyja. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 155 (23 I). – s. 1
Uwagi: inf.: informacja o śmierci S. Matyja

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22507         

5680.
Solidarni w modlitwie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 2(346) (12 - 16 I). – s. 4
Uwagi: inf. : o godz. mszy świętych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33062         

5681.
Solidarni w pielgrzymim trudzie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 31(333) (16-22 IX). – s. 3
Uwagi: inf.: relacja z IV Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej na Jasną Górę

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32948         

5682.
"Solidarni wobec zagrożenia". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 241 (3 III). – s. 3
Uwagi: art.: o akcjach proekologicznych polskiej opozycji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23624         

5683.
Solidarni z Rumunią. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 271 (16 XI). – s. 3
Uwagi: inf.: o międzynarodowym dniu solidarności z narodem rumuńskim, 15 XI 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24490         

5684.
"Solidarni" przed wyborami. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 255 (15 VI). – s. 1
Uwagi: inf.: o akcjach nawołujących do bojkotu wyborów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23612         

5685.
"Solidarności" nie ma i nigdy nie było. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 51 (12 V). – s. 3
Uwagi: dok.: list działaczy związkowych do sejmu PRL krytykujący politykę rządu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20797         

5686.
"Solidarności" Rozwiązać się nie da". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 30 (20 X). – s. 2
Uwagi: art.: fragmenty artykułów z prasy niezależnej o nieustawaniu oporu społecznego mimo 10 miesięcy stanu wojennego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21268         

5687.
Solidarność : sierpień 1980 - sierpień 1982. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 24 (18 VIII). – s. 2-4
Uwagi: art.: kalendarium wydarzeń dwóch lat istnienia "Solidarności"; w art. przekształcono nazwisko Mariusza Łabentowicza, błędnie podając: Mariusz Łabętowicz. - W artykule podano błędną nazwę szkoły: Szkoła Morska (Gdynia), prawidłowa nazwa brzmi: Wyższa Szkoła Morska (WSM) (Gdynia).

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20979         

5688.
Solidarność Artystów Sceny i Filmu w.s. bojkotu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 40 (20 I). – s. 3
Uwagi: dok.: apel i instrukcja w sprawie bojkotu PRiTV

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21103         

5689.
Solidarność jest i będzie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 26 (15 IX). – s. 2
Uwagi: art.: informacje o wydarzeniach w drugą rocznice podpisania porozumień gdańskich w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21405         

5690.
Solidarność Literatów
Kodeks literatów / Solidarność Literatów. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 40 (20 I). – s. 3
Uwagi: dok.: instrukcja postępowania dla środowiska literackiego w okresie stanu wojennego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21105         

5691.
"Solidarność Młodzieży". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 16(360) (28 IV - 4 V). – s. 3
Uwagi: inf.: o powstaniu we Wrocławiu pisma Młodzieżowego Ruchu Oporu "Solidarność"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33600         

5692.
Solidarność nauczycieli : my ponosimy odpowiedzialność. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 13 (12 V). – s. 2
Uwagi: dok.: oświadczenie KKK Pracowników Oświaty w sprawie wydarzeń 1 i 3 Maja

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20457         

5693.
Solidarność nauczycieli
Nauczyciele – wychowawcy : Wrocław, styczeń 1982 r. / Solidarność nauczycieli. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 14(173), wyd. strajk. 25 (29-30 I). – s. 1
Uwagi: dok.: o możliwości zmuszania przez władze nauczycieli do podpisywania deklaracji lojalności wobec reżimu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29722         

5694.
Solidarność polsko-czechosłowacka. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 217 (15 VII). – s. 1
Uwagi: dok.: o powstaniu Kręgu Przyjaciół "Solidarności Polsko – Czechosłowackiej". - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Luboša Dobrovský’ego, którego imię skrócono do inicjału: L., a nazwisko zmieniono na błędne: Dobrovsky.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22941         

5695.
Solidarność ponad granicami. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 42(343) (9-15 XII). – s. 2
Uwagi: dok.: fragment listu RKW NSZZ "S" Region Mazowsze do Eleny Boner i Andrieja Sacharowa

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33118         

5696.
Solidarność teraz : noworoczna rozmowa ze Zbigniewem Bujakiem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 152 (3 I). – s. 1-2
Uwagi: wywiad.: nt. aktualnej sytuacji "Solidarności"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22398         

5697.
Solidarność w podziemiu : wywiad z przewodniczącym RKS Dolny Śląsk - W. Frasyniukiem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 13 (12 V). – s. 1-2
Uwagi: wywiad: rozmowa z W. Frasyniukiem o sytuacji ruchu opozycyjnego na Dolnym Śląsku i w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20444         

5698.
Solidarność w Polcolorze : zakład produkcji kineskopów, Piaseczno k. Warszawa, 6000 pracowników. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 27 (22 XI). – s. 4
Uwagi: art.: o oporze społecznym i odbudowywaniu struktur związkowych "S" w okresie stanu wojennego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21828         

5699.
"Solidarność w przeciwstawianiu się złu" : Z oświadczenia artystów plastyków Warszawy, styczeń 83. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 42 (10 II). – s. 3
Uwagi: dok.: oświadczenie w sprawie działań przed wyborami władz ZPAP

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20712         

5700.
Solidarność Walcząca. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 12/13 (XI/XII). – s. 22-23
Uwagi: inf.: powstanie w czerwcu 1982 r. we Wrocławiu "Solidarności Walczącej"

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25450         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm