Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA

5551.
Sabotarz [Sabotaż]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 20(279) (19-26 V). – s. 2
Uwagi: inf.: o podejrzanych przypadkach działań sabotażowych, o które struktury podziemne podejrzewają komunistyczne bojówki

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29236         

5552.
Sacharow Andriej
Moje spotkanie ze Zbigniewem Romaszewskim / Andrej Sacharow. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 78 (16 II). – s. 2. – (Ich władza boi się najbardziej)
Uwagi: art.: opis spotkania

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21484         

5553.
Sadowska Barbara
List Barbary Sadowskiej do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 91 (7 VI). – s. 2
Uwagi: dok.: list Barbary Sadowskiej do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, wyjaśniający przyczyny jakie skłoniły ją do rezygnacji z roli oskarżyciela posiłkowego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21743         

5554.
Sadowska Barbara
List do Ojca Świętego Jana Pawła II / Barbara Sadowska. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 58 (28 VII). – s. 1
Uwagi: lit.: wiersz

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21040         

5555.
Sadowska Zofia
Wspomnienia / Zofia Sadowska. – Praworządność (Warszawa) 1989, nr 21(2). – s. 66-86
Uwagi: art.: relacja z pobytu Z. Sadowskiej w ZSRS

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26281         

5556.
Sag
Z siedziby rządu do gmachu KC / Sag [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 146 (14 XI). – s.1
Uwagi: fel.: komentarze do zmian w rządzie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22310         

5557.
Salomonowy wyrok. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1986, nr 2. – s. 18-19
Uwagi: art.: proces Andrzeja Bogusławskiego przed Sądem Rejonowym w Warszawie

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25425         

5558.
Sam przeciw mafii. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 12/13 (XI/XII). – s. 32. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: inf.: usunięcie z pracy w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Radomiu Kazimierza Owczarka

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25463         

5559.
Samarytanka
Pomagajmy sobie! / Samarytanka [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 37(339) (28 X-10 XI). – s. 2
Uwagi: inf. : dot. udzielania pomocy osobom czynnie działającym w konspiracji

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32869         

5560.
Sambor
Free + Home = Freedom / Sambor [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 2(458) (7-20 I). – s. 3
Uwagi: art.: o nowym prawie lokalowym

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35121         

5561.
Sambor
Ile kosztuje nasze zdrowie / Sambor [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987/1988, nr 1(457) (19 XII - 6 I). – s. 2-3
Uwagi: art.: o sytuacji w służbie zdrowia

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35108         

5562.
Sami musimy sobie pomóc : z wypowiedzi na spotkaniu mieszkańców wsi w centralnej Polsce z prawnikiem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 133 (13 VI). – s. 4
Uwagi: art.: wypowiedzi na spotkaniu mieszkańców wsi w centralnej Polsce z prawnikiem

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22201         

5563.
Sami się przyznają. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 3(347) (20 - 26 I). – s. 3
Uwagi: art. : o nowo powstałych związkach zawodowych w woj. wrocławskim

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33079         

5564.
Sami sprawdzamy frekwencję wyborczą. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 35(379) (6-12 X). – s. 4
Uwagi: art.: o frekwencji wyborczej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33811         

5565.
Sami swoi. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 123 (28 III). – s. 4
Uwagi: inf.: o bezkarności i sobiepaństwie dygnitarzy partyjnych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22165         

5566.
Samo życie. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 5 (IV). – s. 21-22. – (Kolegia)
Uwagi: inf.: anegdoty z pracy Kolegium do Spraw Wykroczeń

A 415498 III RARA
U 440261 III RARA
 DO GÓRY   ID: 25552         

5567.
Samobójstw coraz więcej. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 7 (VI). – s. 34. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: analiza liczby samobójstw

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25688         

5568.
Samokontrola-samokrytyka - i co dalej?. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 6 (V). – s. 50. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: na temat samokrytyki wymiaru sprawiedliwości w ZSRS

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25637         

5569.
Samorząd FSO i Unitra – WZT przeciwko recentralizacji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 192 (17 XII). – s. 2
Uwagi: art.: o projekcie nowelizacji ustaw określających funkcjonowanie gospodarki uspołecznionej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23031         

5570.
Samorząd kontra minister. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 131 (30 V). – s. 1
Uwagi: inf.: o sporze Ministra hutnictwa i przemysłu maszynowego z samorządem Huty Warszawa

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22110         

5571.
Samorząd organizuje referendum. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 136 (25 VII). – s. 1
Uwagi: inf.: o referendum przeprowadzonym w Hucie Warszawa

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22192         

5572.
Samorząd protestuje. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 134 (27 VI). – s. 3
Uwagi: art.: o proteście Delegatów Samorządu Huty Warszawa

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22248         

5573.
Samorząd w działaniu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 176 (16 VII). – s. 3
Uwagi: inf.: nt. działalności lokalnych samorządów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22497         

5574.
Samorząd : czy wznawiać działalność?. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 43 (3 III). – s. 1
Uwagi: art.: głos w dyskusji o strategii ruch "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20736         

5575.
Samorządność uczelni w praktyce. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 69 (24 XI). – s. 2
Uwagi: inf.: o ograniczaniu przez rząd autonomii uczelni

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21334         

5576.
samorządowiec z „Elany”
Spotkanie, którego nie było / samorządowiec z „Elany” [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 89 (24 V). – s. 4
Uwagi: art.: relacja z sympozjum w fabryce Elana

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21817         

5577.
Samorządy pracownicze. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 231 (9 XII). – s. 1-2. – (Samorządy pracownicze)
Uwagi: inf.: o rozwoju samorządów pracowniczych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22981         

5578.
Samorządy protestują. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 243 (16 III). – s. 2
Uwagi: art.: o strajkach w samorządach pracowniczych lokalnych zakładów pracy w całym kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23726         

5579.
Samorządy przeciw weryfikacji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 122 (21 III). – s. 4
Uwagi: inf.: serwis informacyjny o samorządzie pracowniczym

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22127         

5580.
Samorządy terytorialne: za wcześnie?. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 289 (12 IV). – s. 2. – (Ustalenia okrągłego stołu)
Uwagi: art.: o odrzuceniu przez rząd żądań opozycji w sprawie reformy samorządu terytorialnego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24046         

5581.
Samowola milicji i SB. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 26(451) (24 VIII - 10 IX). – s. 4
Uwagi: art.: o bezkarności funkcjonariuszy SB I MO

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35013         

5582.
Sarna O.
Podatek – moloch / O. Sarna [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 217 (15 VII). – s. 4
Uwagi: art.: krytyczna analiza rządowego projektu wprowadzenie podatku dochodowego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22960         

5583.
Sąd Najwyższy – cenzorem bibliotek. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 28 (20 X). – s. 8
Uwagi: art.: cenzura wobec zagranicznych publikacji sprowadzanych do bibliotek naukowych

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28348         

5584.
Sąd Najwyższy odmawia rejestracji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 193 (7 I). – s. 1
Uwagi: inf.: odmowa rejestracji Związku Zawodowego „Solidarność” prac. Portu Świnoujście

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23086         

5585.
Sąd Najwyższy zakłopotany. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 273 (30 XI). – s. 1-2
Uwagi: inf.: o problemach z rejestracją NSZZ „S” Pracowników KUL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24515         

5586.
Sąd Rejonowy - Sąd Pracy w Katowicach : do sygn. akt VII. P. 9/88. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 33 (10 III). – s. 7. – (Dokumenty bezprawia)
Uwagi: dok.: przykłady bezprawia w PRL

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28497         

5587.
Sąd Wojewódzki łagodniejszy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 147 (22 XI). – s. 1
Uwagi: inf.: na temat procesu i uwięzienia adwokat Ewy Juszko-Pałubskiej, przedruk za: „Arka”, Łódź, nr 8

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22344         

5588.
SB chwilowo górą. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 272 (23 XI). – s. 1
Uwagi: inf.: o akcjach SB wobec działaczy studenckich i obcokrajowca, XI 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24502         

5589.
SB działa zgodnie z prawem.... – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 6 (V). – s. 33-35
Uwagi: art.: działania funkcjonariuszy SB i MO na terenie Płocka

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25619         

5590.
SB nie zawsze ma rację. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 7(20/21) (XI/XII). – s. 28-29. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: art.: zawarcie ugody pomiędzy Gwido Zlatkesem a MSW przed Sądem Wojewódzkim w Warszawie w dniu 05 XII 1988 r. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane osoby o nazwisku Witold Hruszka, którego nazwisko zmieniono na błędne: Hruszko.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25815         

5591.
SB-ckie "fałszywki". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 16(441) (4-10 V). – s. 4
Uwagi: inf.: o fałszywych egzemplarzach "ZDnD"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34785         

5592.
SB, MO i ZOMO kochają młodzież. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 6(19) (X). – s. 18-19. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: art.: represje młodzieży w Gdańsku i Szczecinie w dniu 16 i 26 X 1988 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25765         

5593.
Sceptyk
Dylematy polskiego kryzysu u progu 1983 roku / Sceptyk [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 38 (6 I). – s. 1, 3
Uwagi: art.: analiza sytuacji ekonomicznej Polski

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20910         

5594.
Sejm dla każdego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 276 (4 I). – s. 3
Uwagi: dok.: petycja obywatelska w sprawie kandydatów w wyborach do sejmu skierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich, 30 XII 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23816         

5595.
Sejm, senat, prezydent. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 289 (12 IV). – s. 1-2. – (Ustalenia okrągłego stołu)
Uwagi: art.: o postanowieniach okrągłego stołu dotyczących sejmu, senatu i prezydenta

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24040         

5596.
Sekretariat Episkopatu ; Dąbrowski Bronisław
Kościół wobec sytuacji w kraju : oświadczenie Sekretariatu Episkopatu Polski / Sekretariat Episkopatu ; Bronisław Dąbrowski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 271 (16 XI). – s. 1, 4
Uwagi: dok.: o sytuacji w Polsce i stanowisku wobec niej biskupów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24477         

5597.
Sekretariat Episkopatu Polski, Dąbrowski Jerzy
Pro Memoria : w sprawie ks. Jerzego Popiełuszki, 6 II 1984 r. / Sekretariat Episkopatu Polski et al.. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 5 (7 XII). – s. 11-12. – (Episkopat w Obronie ks. Jerzego)
Uwagi: dok.:list Sekretariatu Episkopatu Polski PRO MEMORIA biorący w obronę ks. Jerzego po ukazaniu się serii artykułów go zniesławiających

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26086         

5598.
Seminarium pokojowe WiP-u. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 18(443) (18-24 V). – s. 4
Uwagi: inf.: o seminarium pokojowym zorganizowanym w kościele Miłosierdzia Bożego w Warszawie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34812         

5599.
Seminarium WiP w Warszawie. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 6 (V). – s. 10
Uwagi: inf.: na temat seminarium pokojowego ruchu "Wolność i Pokój" w dniach 7-9 V 1987 r. w Warszawie

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25589         

5600.
Seminarium WiP-u. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 23(448) (22-28 VI). – s. 4
Uwagi: inf.: Seminarium WiP-u w Warszawie przed 26.05.1987

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 36218         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm