Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA

5701.
Solidarność Zespół do Spraw Kultury
Zagrożenie kultury narodowej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 42 (10 II). – s. 3
Uwagi: dok.: apel zespołu ds. Kultury "Solidarności" do artystów; o kontynuowanie bojkotu RITV. - W tekście artykułu wymieniono jedynie nazwisko Brandys.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20710         

5702.
"Solidarność" - Armenii. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 277 (11 I). – s. 4
Uwagi: serwis:o akcji pomocy organizowanej dla ofiar trzęsienia ziemi w Armenii

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 25268         

5703.
"Solidarność" – społeczeństwu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 258 (20 VII). – s. 3
Uwagi: inf.: o przekazaniu wrocławskiej służbie zdrowia karetki reanimacyjnej zakupionej przez Fundację Społeczną "S" z pieniędzy Kongresu USA, 22 VI 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23733         

5704.
"Solidarność" dla Armenii. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 275 (14 XII). – s. 1
Uwagi: inf.: o akcji pomocy na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Armenii organizowanej przez różne struktury „S”, XII 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24549         

5705.
"Solidarność" domaga się pluralizmu związkowego. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 25(450) (3-23 VIII). – s. 3
Uwagi: art.: o potrzebie pluralizmu związkowego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34997         

5706.
"Solidarność" na uczelni : z rozmowy z przewodniczącym komisji zakładowej "S" uczelni warszawskiej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 80/81 (22 III). – s. 6
Uwagi: art: działalność NSZZ "Solidarność" na uczelniach warszawskich

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21650         

5707.
"Solidarność" Nauczycielska. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 63 (6 X). – s. 1
Uwagi: inf.: o wezwaniu "S Nauczycielskiej" do bojkotu imprez rozrywkowych i kulturalnych w pierwszych 3 dniach procesu przywódców i doradców "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21251         

5708.
"Solidarność" w Białymstoku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 84 (12 IV). – s. 4
Uwagi: art.: Solidarność w Białymstoku

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21680         

5709.
"Solidarność" w krajobrazie po bitwie : dyskusja na spotkaniu TR "Solidarności". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 220 (16 IX). – s. 1-2
Uwagi: art.: relacja z dyskusji na spotkaniu TR "S"; o sytuacji w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23055         

5710.
"Solidarność" w międzynarodowych organizacjach związkowych. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 189 (26 XI). – s. 1
Uwagi: art.: nt. wcielania "S" do międzynarodowych centrali zawodowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22854         

5711.
"Solidarność" w oczach młodzieży : (Z przewodniczącym RKS-u rozmawia redaktor Biuletynu Informacyjnego Uczniów Szkół Technicznych). – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 17(499) (16-30 VI). – s. 1, 3
Uwagi: wyw.: ocena porozumień okrągłostołowych, wyborów, działalność RKS; por. "Kolega Władysław Frasyniuk..." - list RKS NSZZ "S" regionu Dolny Śląsk, datowany we Wrocławiu, 5 listopada 1988 r., zamieszczony w tym samym numerze

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34628         

5712.
"Solidarność" w regionie Mazowsze. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 287 (29 III). – s. 1
Uwagi: inf.: o bieżącej działaności "S" w regionie Mazowsze

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23986         

5713.
"Solidarność" w Siedlcach : wypowiedzi przedstawicieli siedleckiego KOS-a, redakcji "Metrum" i Radia "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 120 (7 III)
Uwagi: art.: o sytuacji "Solidarności" w Siedlcach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22171         

5714.
"Solidarność" w służbie zdrowia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 129 (16 V). – s. 1, 4
Uwagi: art.: wypowiedź członka Społecznej Komisji Zdrowia

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22676         

5715.
"Solidarność" w Stoczni Gdańskiej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 253 (1 VI). – s. 1
Uwagi: art.: o nastrojach w Stoczni Gdańskiej po strajku w V 88 r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23523         

5716.
Solidarność : Region Podbeskidzie. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 49 (14 III). – s. 6. – (Dokumenty)
Uwagi: dok.: dwa dokumenty, pierwszy list z dn. 1 II 1989 r. RKO NSZZ „S” do wojewody bielskiego w/s zwrotu skonfiskowanego, po wprowadzeniu stanu wojennego, sztandaru związkowego; drugi list z dn. 7 II 1989 r. vice wojewody bielskiego do RKO NSZZ „S” z odpowiedzią , iż sztandar ten został przekazany nieistniejącej już komisji.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28660         

5717.
Solidaryzując się z robotnikami. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 250 (11 V). – s. 1
Uwagi: dok.: wyrazy solidarności ze strajkującymi w V 88 r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23595         

5718.
Sonda. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 96(246) (4-7 X). – s. 2
Uwagi: art.: o sondażu przeprowadzonym w jednym z wrocławskich zakładów na temat samorządu pracowniczego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29144         

5719.
Song dla Wałęsy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 148 (28 XI). – s. 4
Uwagi: inf.: nt. występu Joan Baez w Polsce

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22394         

5720.
SOS dla warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 201 (4 III). – s. 1, 3
Uwagi: inf.: nt. cofnięcia dotacji dla KIK

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22539         

5721.
sowa
Człowiek z wykazu : czyli o projekcie ustawy o pasożytach społecznych / sowa [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 18 (16 VI). – s. 3
Uwagi: art.: omówienie projektu ustawy o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20663         

5722.
Sowa
Listy do redakcji / Sowa [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 196 (28 I). – s. 4. – (Listy do redakcji )
Uwagi: list: czytelnika o ps. Sowa do Redakcji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23236         

5723.
Sp.
Przyćmiony blask pięciu kółek / Sp. [ pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 79 (23 II). – s. 3
Uwagi: art: spór o olimpiadę w Los Angeles

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21600         

5724.
Specjalne pełnomocnictwa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 244 (23 III). – s. 3
Uwagi: art.: o planie gen. Jaruzelskiego nadania pełnomocnictwa rządowi ze względu na poważną sytuację gospodarczą Polski

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23423         

5725.
Specjalny gatunek ludzi. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 24-25 (18 VI). – s. 10
Uwagi: inf.: o ankiecie dla celników

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28276         

5726.
Spekulant uspołeczniony. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 4 (II). – s. 43. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: na temat realizacji ustawy o zwalczaniu spekulacji

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25539         

5727.
Spełnia wymagania Ustawy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 175 (2 VII). – s. 4
Uwagi: art.: nt. J. Onyszkiewicza

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24474         

5728.
Spisane będą czyny. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 22(366) (9-15 VI). – s. 4
Uwagi: inf.: o represjach wobec działaczy opozycji politycznej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33674         

5729.
Spisane będą czyny i rozmowy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 12 (5 V). – (Spisane będą czyny i rozmowy)
Uwagi: inf.: informacje o osobach wspierających reżimowe władze. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Emila Karewicza, którego imię i nazwisko zmieniono na błędne: I. Karkiewicz.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20426         

5730.
Spisane będą czyny i rozmowy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 42 (10 II). – s. 4. – (Spisane będą czyny i rozmowy)
Uwagi: inf.: o dyr. Dylmelowej, VI LO w Bydgoszczy, która doniosła SB na jednego z uczniów VI LO

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20733         

5731.
Spisane będą czyny i rozmowy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 29 (13 X). – s. 4. – (Spisane będą czyny i rozmowy)
Uwagi: inf.: o osobach oskarżanych o współpracę z władzą. - W art. zniekształcono nazwisko Sergiusza Żamojdy błędnie podając Zamojda.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21236         

5732.
Spisane będą czyny i rozmowy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 26(370) (7-20 VII). – s. 2. – (Spisane Będą Czyny i Rozmowy)
Uwagi: inf.: o represjach wobec działaczy opozycji

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33710         

5733.
Spisane będą czyny i rozmowy.... – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 34 (17 XI). – s. 4. – (Spisane będą czyny i rozmowy...)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny dotyczący osób oskarżanych o kolaborację z władzą komunistyczną

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20690         

5734.
Spisane będą czyny i rozmowy.... – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 35 (24 XI). – s. 4. – (Spisane będą czyny i rozmowy...)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny dotyczący osób oskarżanych o kolaborację z władzą komunistyczną

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20836         

5735.
Spisane będą czyny i rozmowy.... – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 38 (6 I). – s. 4. – (Spisane będą czyny i rozmowy...)
Uwagi: inf.: o osobach które zdejmowały z kominów flagi "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20956         

5736.
Spisane będą czyny i rozmowy.... – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 25(369) (30 VI - 6 VII). – s. 3. – (Spisane Będą Czyny i Rozmowy)
Uwagi: art.: o rozprawie przeciwko Sławomirowi Niecko przed Sądem Rejonowym Wrocław-Fabryczna

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33703         

5737.
"Spisane będą czyny i rozmowy...". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 31 (27 X). – s. 3. – ("Spisane będą czyny i rozmowy...")
Uwagi: inf.: serwis informacyjny o sytuacji pracowników oświaty, uczniów i studentów w pierwszym okresie stanu wojennego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20459         

5738.
"Spisane będą czyny i rozmowy...". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 9 (06 IV). – s. 3. – ("Spisane będą czyny i rozmowy...")
Uwagi: inf.: serwis informacyjny o kolaborantach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20605         

5739.
"Spisane będą czyny i rozmowy...". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 17 (9 VI). – s. 4. – ("Spisane będą czyny i rozmowy...")
Uwagi: inf.: sprostowania informacji z tej rubryki z poprzednich numerów TM

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20639         

5740.
"Spisane będą czyny i rozmowy...". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 41 (27 I). – s. 2. – ("Spisane będą czyny i rozmowy...")
Uwagi: inf.: o współpracy R. Ciszka (redaktora naczelnego Redakcji Odbioru Audycji z Zagranicy) z KS MO

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20675         

5741.
"Spisane będą czyny i rozmowy...". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 18 (16 VI). – s. 4. – ("Spisane będą czyny i rozmowy...")
Uwagi: inf.: o osobach oskarżanych o współpracę z władzą.
- W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Joanny Ciemniewskiej, której nazwisko zmieniono na błędne: Ciemieniewska. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku Wojciech Zeidlera, którego nazwisko podano jako Zajdler.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20686         

5742.
"Spisane będą czyny i rozmowy...". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 19 (23 VI). – s. 4. – ("Spisane będą czyny i rozmowy...")
Uwagi: inf.: o osobach współpracujących z władzą. - W artykule podano błędną nazwę szkoły: Szkoła Muzyczna (Kraków-Nowa Huta), prawidłowa nazwa brzmi Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. M. Karłowicza (Kraków-Nowa Huta).

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20709         

5743.
"Spisane będą czyny i rozmowy...". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 20 (30 VI). – s. 4. – ("Spisane będą czyny i rozmowy...")
Uwagi: inf.: o osobach współpracujących z władzą

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20728         

5744.
"Spisane będą czyny i rozmowy...". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 23 (1 VIII). – s. 4. – (Spisane będą czyny i rozmowy)
Uwagi: inf.: dotycząca osób donoszących na opozycję

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20948         

5745.
"Spisane będą czyny i rozmowy...". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 27 (22 XI). – s. 4 . – ("Spisane będą czyny i rozmowy...")
Uwagi: inf.: serwis informacyjny o osobach współpracujących z władzą

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21772         

5746.
"Spisane będą czyny i rozmowy...". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 30 (20 X). – s. 4. – ("Spisane będą czyny i rozmowy...")

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24585         

5747.
"Spisane będą czyny i rozmowy...". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 4(306) (29 I - 4 II). – s. 3-4
Uwagi: art.: o postawach Polaków wobec realiów stanu wojennego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29785         

5748.
"Spisane będą czyny i rozmowy". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 10 (21 IV). – s. 4. – (Spisane będą czyny i rozmowy)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny o osobach współpracujących z władzą

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20652         

5749.
"Spisane będą czyny i rozmowy". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 80/81 (22 III). – s. 5. – ("Spisane będą czyny i rozmowy")
Uwagi: inf.: o osobach współpracujących z władzą

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21648         

5750.
Spisane będą czyny i rozmowy : oprawcy ze sprawy kwidzyńskiej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 45 (24 III). – s. 6. – (Spisane będą czyny i rozmowy)
Uwagi: inf.: o J. Pobłoskim, komendancie obozu internowania w Kwidzynie, który nakazał bić internowanych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20872         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm