Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA

5151.
Pytia
"Liberalizacja na smyczy" / Pytia [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 66 (3 XI). – s. 4
Uwagi: art.: analiza sytuacji w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21206         

5152.
Pytia
Maszeruje wojsko, maszeruje / Pytia [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 70 (1 XII). – s. 3
Uwagi: art.: analiza sytuacji we władzach PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21351         

5153.
Pytia
Reorientacja na wschód / Pytia [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 90 (31 V). – s. 3
Uwagi: art.: opinia autora o bojkocie olimpiady w Los Angeles przez PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21855         

5154.
Pytia
"Robotnicze" plenum "robotniczej" partii / Pytia [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 91 (7 VI). – s. 4
Uwagi: art: o Plenum PZPR poświęconym klasie robotniczej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21784         

5155.
Pyzio Wiesław
Zamiast Komentarza / Wiesław Pyzio. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 6 (14 IV). – s. 7-8
Uwagi: inf.: list z więzienia w Lubsku

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28335         

5156.
PZPR zawsze może liczyć na ZOMO. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 53 (30 VI). – s. 3
Uwagi: art.: na temat machlojek wyborczych w okręgach zamkniętych tj. koszary ZOMO, jednostki wojskowe.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28588         

5157.
R-ski
O naprawie Rzeczpospolitej. Kwestia programu / R-ski [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 34(423) (1-7 XII). – s. 2-3
Uwagi: art.: o programie PZPR. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Ronalda Reagana, którego imię pominięto a nazwisko zmieniono na błędne: Raegan.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34516         

5158.
R. N.
Znowu szkodliwe : Redakcja odpowiada na list / R. N. [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 20(476) (15-28 IX). – s. 3
Uwagi: art.: odpowiedź redakcji "ZDnD" na list czytelnika

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35343         

5159.
R.K.
Moje 10 życzeń! / R.K. [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 46 (26 I). – s. 4
Uwagi: art.: dotyczący koniecznych zmian w polskim ustawodawstwie

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28715         

5160.
R.
Podwyżki / R. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 6 (13 III). – s. 3. – (O Gospodarce)
Uwagi: art.: komentarz w sprawie planowanych podwyżek cen w roku 1982

A 418339 III Rara
442896 III Rara
 DO GÓRY   ID: 24626         

5161.
Ra(v)
Należy usunąć źródła konfliktu / Ra(v) [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 3 (VIII). – s. 1
Uwagi: wywiad: wywiad z Karolem Modzelewskim mówiący o okolicznościach jego amnestii

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26057         

5162.
Ra(v)
O amnestii, amnestionowanych i więźniach politycznych / Ra(v) [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 3 (VIII). – s. 6
Uwagi: inf.: doniesienia agencji prasowych z całego świata dotyczące amnestii w Polsce w 1984 roku. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Sylvie Kauffman, której imię zmieniono na Sylwia.

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26082         

5163.
Ra(v)
O wyborach i represjach / Ra(v) [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 2 (VII). – s. 6. – (Agencje Prasowe)
Uwagi: inf.: na temat wyborów do rad narodowych

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26075         

5164.
Racz nam wrócić Panie.... – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 7(166), wyd. strajk. 18 (15-16 I). – s. 1
Uwagi: art.: relacja z Mszy Świętej w Katedrze Wrocławskiej 13 stycznia 1982 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29637         

5165.
Rada Edukacji Narodowej
Oświadczenie Rady Edukacji Narodowej / Rada Edukacji Narodowej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 26 (15 IX). – s. 3
Uwagi: dok.: informacja o powstaniu Rady Edukacji Narodowej - ciała społecznego powstałego z inicjatywy Solidarności

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21436         

5166.
Rada Funduszu Inicjatyw Prasowych "Solidarności" ; Adamiecki Wojciech et. al
Komunikat / Rada Funduszu Inicjatyw Prasowych "Solidarności". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 271 (16 XI). – s. 2
Uwagi: dok.: o ogłoszeniu konkursu na przyznanie dotacji i kredytów na działalność poligraficzną

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24484         

5167.
Rada Komisarzy Ludowych, Pomarańczowa Alternatywa
Major w Tiurmie / Rada Komisarzy Ludowych, Pomarańczowa Alternatywa. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 6(462) (3-16 III). – s. 4
Uwagi: dok.: o aresztowaniu Waldemara Frydrycha

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35162         

5168.
Rada Naukowa Instytutu Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego
Uchwała Rady Naukowej Instytutu Prawa Karnego UW z dnia 16.IV.1984r. w sprawie projektu ustawy "O zaostrzeniu odpowiedzialności karnej w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego" / Rada Naukowa Instytutu Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 6/7 (II). – s. 80-83
Uwagi: dok.: stanowisko pracowników naukowych UW wobec zmian w prawie, ukazanie niekorzystnych skutków przyjęcia tych zmian

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26157         

5169.
Rada nie daje za wygraną!. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 222 (7 X). – s. 4
Uwagi: art.: o sytuacji w warszawskim zakładzie pracy "Cemia"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23175         

5170.
Rada Oświaty Niezależnej Region Dolny Śląsk, Dolnośląska Rada Edukacji
Komunikat / Rada Oświaty Niezależnej Region Dolny Śląsk, Dolnośląska Rada Edukacji. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 24(368) (23-29 VI). – s. 3
Uwagi: dok.: apel do uczniów i rodziców o współudział w ruchu samokształceniowym

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33692         

5171.
Rada Oświaty Niezależnej Region Dolny Śląsk
Do uczniów : wrzesień 1985 / Rada Oświaty Niezależnej Region Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 33(377) (22-28 IX). – s. 4
Uwagi: dok.: wezwanie do korzystania z "Biblioteczki ucznia"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33778         

5172.
Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej : Warszawa, 1 czerwca 1988 r. / Jan Rosner et al. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 38 (19 VI). – s. 1-2
Uwagi: dok.: apel do Rady Państwa o pluralizm związkowy

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28591         

5173.
Rada Regionalna Młodzieżowego Ruchu Oporu Solidarność Dolny Śląsk
Marcowa rocznica / Rada Regionalna Młodzieżowego Ruchu Oporu Solidarność Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 9(311) (4-10 III). – s. 2
Uwagi: dok.: dot. 16 rocznicy Marca'68

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29767         

5174.
Radio "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 68 (17 XI). – s. 1
Uwagi: inf.: o audycjach niezależnych rozgłośni radiowych w Świdniku, Krakowie i Warszawie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21280         

5175.
Radio "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 28 (6 X). – s. 1
Uwagi: inf.: o audycjach Radia "S" w Poznaniu, Wrocławiu i Bielsku Białej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21307         

5176.
Radio "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 64 (13 X). – s. 3
Uwagi: inf.: o audycji Radia "S' z 9 X 83r. w Poznaniu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21394         

5177.
Radio "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 106 (15 XI). – s. 3
Uwagi: inf: audycje Radia „Solidarność”

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22028         

5178.
Radio "S" dla więźniów politycznych. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 39 (13 I). – s. 1
Uwagi: inf.: o nadawanej w noc sylwestrową audycji Radia "S" dla więźniów aresztu na Rakowieckiej w Warszawie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20996         

5179.
Radio "S" działa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 48 (21 IV). – s. 1
Uwagi: inf.: o działalności Radia "S" w całej Polsce

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21024         

5180.
Radio "S" Warszawa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 63 (6 X). – s. 1
Uwagi: inf.: o Radiu "S" w Warszawie i o esbeckich fałszywkach Radia "S" w Warszawie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21255         

5181.
Radio "S" zamiast DTV. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 63 (6 X). – s. 1
Uwagi: inf.: o Radiu "S" w Poznaniu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21253         

5182.
Radio "S". Region Mazowsze
Apel Radia "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 202 (11 III). – s. 4
Uwagi: inf.: informacja Radia "S" o planowanej audycji prezentującej faktyczny pluralizm

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22589         

5183.
Radio "Solidarność" – Wrocław. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 77(225) (28-31 VII). – s. 1
Uwagi: inf.: o terminie emisji audycji Radia "Solidarność"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28975         

5184.
Radio „S”. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 198 (11 II). – s. 3
Uwagi: art.: nt. działalności Radia "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23329         

5185.
Radio „Solidarności” pod Warszawą. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 255 (15 VI). – s. 3
Uwagi: art.: o audycjach radia "S" w okolicach Warszawy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23621         

5186.
Radio Solidarność. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 17(274) [właśc. 276] (28 IV-5 V). – s. 2
Uwagi: inf.: komunikat o audycji Radia „S” z dnia 30 IV 1983 r.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29199         

5187.
Radioaktywna chmura. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 17(406) (12-18 V). – s. 3-4
Uwagi: art.: o zagrożeniach związanych z wybuchem w elektrowni atomowej w Czarnobylu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34313         

5188.
Radiostacje zachodnie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr 85(157), wyd. strajk. 9 (26-27 XII). – s. 2
Uwagi: inf.: wykaz częstotliwości na jakich można było słuchać zagranicznych rozgłośni radiowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29539         

5189.
Radny
Felieton redakcyjny / Radny [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 11(467) (19 V - 1 VI). – s. 1. – (Felieton Redakcyjny)
Uwagi: fel.: o przewidywanej frekwencji w zbliżających się wyborach do rad narodowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35230         

5190.
Rady „S” o sprawach kraju. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 190 (3 XII). – s. 1-2
Uwagi: inf.: nt. ujawniających się Rad

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22876         

5191.
Rady pracownicze bronią samorządności przedsiębiorstw. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 141 (3 X). – s. 3
Uwagi: art.: nt. centralizacji zakładów jednej branży

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 19786         

5192.
Radziewicz Julian
Antyprogram mieszkaniowy / (bp) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 94 (13 VII). – s. 4
Uwagi: art.: relacja z debaty sejmowej. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 111.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21832         

5193.
Radziewicz Julian
Burza w RWPG / (bp) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 54 (2 VI). – s. 3
Uwagi: art.: analiza sytuacji w bloku wschodnim. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 111.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20928         

5194.
Radziewicz Julian
Na drugim froncie / (bp) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 51 (12 V). – s. 2
Uwagi: art.: analiza wewnętrznych problemów rządu PRL. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 111.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20788         

5195.
Radziewicz Julian
Nad komunikatem GUS / (bp)[pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 86 (3 V). – s. 2
Uwagi: art: na temat komunikatu GUS. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 111.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21674         

5196.
Radziewicz Julian
Obłudna gra / (b p)[pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 68 (17 XI). – s. 3
Uwagi: art.: analiza aktualnej sytuacji Polski. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 111.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21297         

5197.
Radziewicz Julian
Tajny raport NIKu / (b.p.) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 102 (18 X). – s. 3
Uwagi: inf.: tajny raport NIKu. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 111.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21888         

5198.
Radziewicz Julian
Z siedziby rządu do gmachu KC / (b.p.)[pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 146 (14 XI). – s. 1
Uwagi: fel.: komentarze do zmian w rządzie. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 111.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22307         

5199.
Radzikowska Zofia
Kilka uwag o prawie własności w socjalizmie / Cywilistyka [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 9 (15 VI). – s. 4-5
Uwagi: fel.: kilka refleksji o własności indywidualnej i społecznej. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 131

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28368         

5200.
Radzikowska Zofia
Parę zdań na temat Paragrafu / Camoufflage /i spółka/ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 17 (16 I). – s. 8. – (Z listów do redakcji)
Uwagi: inf.: kilka uwag na temat pisma. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 123.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28434         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm