Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA

5001.
Przeciw spychaniu nas w nędzę. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 6(308) (12-18 II). – s. 1
Uwagi: inf.: n/t akcji strajkowych, przeciwko podwyżkom cen, w zakładach pracy na terenie Wrocławia.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29787         

5002.
Przeciw spychaniu nas w nędzę : /c.d./. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 7(309) (19-25 II). – s. 1
Uwagi: inf.: o protestach we wrocławskich zakładach pracy przeciwko pogarszającym się warunkom życia.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29731         

5003.
Przeciw stosowaniu przemocy. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 1(22) (I). – s. 16–17. – (Represje Kolegia ...)
Uwagi: art.: sprzeciw niezależnych dziennikarzy przeciwko stosowaniu przemocy z 8 I 1989 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25801         

5004.
Przeciw wbijaniu klina. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 8(352) (24 II-2 III). – s. 4
Uwagi: inf.: o oświadczeniu TKZ NSZZ "S" Pafawag nt. planowych zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33514         

5005.
Przeciw Władysławowi Frasyniukowi. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 8(310) (26 II-3 III). – s. 1
Uwagi: inf.: o postawieniu w stan oskarżenia W. Frasyniuka, przez Prokuraturę Rejonową w Olsztynie, pod zarzutem znieważenia zastępcy naczelnika ZK w Barczewie J. Lisowskiego.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29749         

5006.
Przeciw zatruwaniu środowiska. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 268 (26 X). – s. 4
Uwagi: inf.: o marszu ekologicznym we Wrocławiu przeciwko Hucie Siechnice, 20 X 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23833         

5007.
Przeciwko aresztowaniu członków KK. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 40 (20 I). – s. 1
Uwagi: inf.: o sprzeciwie sekretarza generalnego Światowej Konferencji Pracy J. Kułakowskiego wobec aresztowania 7 przywódców "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21071         

5008.
Przeciwko bezprawnym wyrokom. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 24(368) (23-29 VI). – s. 1
Uwagi: art.: o wyroku na Władysława Frasyniuka, Adama Michnika i Bogdana Lisa

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33687         

5009.
Przeciwko kagańcowej nowelizacji. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 24(368) (23-29 VI). – s. 3
Uwagi: art.: sprzeciw wobec planowanym zmianom w szkolnictwie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33693         

5010.
Przeciwko Kościołowi. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 52 (19 V). – s. 2
Uwagi: art.: o rządowej kampanii przeciw Kościołowi

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20820         

5011.
Przeciwko radiu "Solidarność". – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1986, nr 1 . – s. 11
Uwagi: inf.: o procesie Józefa Mandryka, Krzysztofa Znamirowskiego i Urszuli Śliwińskiej przed Sądem Rejonowym w Nowej Hucie 19 II 1986 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25402         

5012.
Przeciwko Władysławowi Frasyniukowi. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 4(306) (29 I - 4 II). – s. 2
Uwagi: inf.: o represjach wobec Władysława Frasyniuka

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29775         

5013.
"Przeciwstawić się podwyżkom..." / "Solidarność" Polkolor. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 71 (8 XII). – s. 1
Uwagi: art.: sprzeciw dla planowanych podwyżek ogłoszony przez TKZ NSZZ "Solidarność" Zakładów Kineskopowych "Unitra-Polkolor" w Piasecznie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21434         

5014.
Przeczytaliśmy dla Was: SB wkracza na stałe do zakładów pracy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 34(378) (29 IX - 5 X). – s. 3. – (Przeczytaliśmy Dla Was)
Uwagi: art.: na temat kształtowania socjalistycznych warunków pracy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33795         

5015.
Przeczytaliśmy to dla Was. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 4(393) (26 I - 1 II). – s. 3. – (Przeczytaliśmy Dla Was)
Uwagi: inf.: przedruk z pisma "Paragraf"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34042         

5016.
Przeczytane – Zasłyszane. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 26(328) (15-28 VII). – s. 4. – (Zasłyszane)
Uwagi: inf.: skrót najważniejszych wydarzeń krajowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32789         

5017.
Przeczytane w prasie reżimowej. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 39(298) (19 XI - 25 XI). – s. 2
Uwagi: fel.: o propagandowych działaniach reżimowych mediów w ukazywaniu realiów wojny w Afganistanie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29305         

5018.
Przeczytane, zasłyszane. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 41(300) (2-8 XII). – s. 4
Uwagi: inf.: przegląd wydarzeń z kraju i ze świata

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29346         

5019.
Przed "Gospodarską Wizytą". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 15(359) (21-27 IV). – s. 2
Uwagi: art.: o wrocławskich obchodach 40-lecia "powrotu Ziem Zachodnich do Macierzy"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33589         

5020.
Przed "wyborami" - Wybieraj świadomie! Twój wybór się liczy! Mamy, cośmy chcieli!. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 22(366) (9-15 VI). – s. 3
Uwagi: art.: wezwanie do bojkotu wyborów do Sejmu PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33672         

5021.
Przed 1 maja. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 49/50 (5 V). – s. 1
Uwagi: inf.: o akcjach prewencyjno represyjnych przed 1 maja

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21078         

5022.
Przed 1 maja. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 127 (2 V). – s. 1
Uwagi: inf.: akcje ZOMO i SB przed 1 maja w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22412         

5023.
Przed 1 maja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 16(360) (28 IV - 4 V). – s. 1
Uwagi: art.: wezwanie do bojkotu obchodów pierwszomajowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33595         

5024.
Przed 1 maja : rozmowa z członkiem komisji zakładowej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 48 (21 IV). – s. 1
Uwagi: wywiad.: o przygotowaniach do obchodów 1 maja 83 r

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21018         

5025.
Przed 1 maja : uwagi wytrwałego manifestanta. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 125 (18 IV). – s. 1, 4
Uwagi: wywiad: o organizowaniu manifestacji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22226         

5026.
Przed 31 Sierpnia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 97 (23 VIII). – s. 1
Uwagi: inf.: o apelu TKRH dotyczącym wstrzymania się od wstrzymania i spożywania napojów alkoholowych w okresie 14-31 sierpnia

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21530         

5027.
Przed aresztowaniem... : /kilka uwag/. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 17(274) [właśc. 276] (28 IV-5 V). – s. 2
Uwagi: inf.: rady odnośnie zachowania się podczas przesłuchań w śledztwie.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29197         

5028.
Przed dniem protestu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 118 (21 II). – s. 3
Uwagi: inf.: przygotowania do protestu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22078         

5029.
Przed obchodami 40-lecia PRL. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 22(324) (10-16 VI). – s. 4
Uwagi: art.: o zbliżających się obchodach 40-lecia PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32737         

5030.
Przed okrągłym stołem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 266 (5 X). – s. 1
Uwagi: art.: o przygotowaniach „S” do okrągłego stołu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23754         

5031.
Przed procesem o zabójstwo Grzegorza Przemyka. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 75/76 (2 II). – s. 1
Uwagi: art.: przygotowania do procesu o zabójstwo Grzegorza Przemyka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21555         

5032.
Przed przyjazdem Ojca Świętego. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 7 (VI). – s. 30-31. – (Represje...)
Uwagi: dok.: zastraszanie członków "Solidarności" przez SB przed trzecią pielgrzymką Jana Pawła II do Polski oraz zażalenie Andrzeja Malanowskiego na rewizję w mieszkaniu

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25678         

5033.
Przed rewizją wyroku : Frasyniuka, Lisa i Michnika. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 158 (13 II). – s. 1
Uwagi: art.: nt. sytuacji wymienionych więźniów politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24180         

5034.
Przed sądami i kolegiami. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 142 (17 X). – s. 3
Uwagi: inf.: nt. procesów przeciw działaczom „S”, toczących się przed różnymi sądami w kraju. - W art. zniekształcone zostały dane Władysława Gornackiego, którego imię podano jako Włodzimierz

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 19798         

5035.
Przed sądami i kolegiami. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 143/144 (24 X). – s. [5]. – (wkładka : Tygodnik Mazowsze na tydzień więźnia politycznego)
Uwagi: inf.: nt. nowych procesów i wyroków sądów. - Jako s. 5-6 oznaczono wkładkę: Tygodnik Mazowsze na tydzień więźnia politycznego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22390         

5036.
Przed Sądem Pracy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 18 (16 VI). – s. 4
Uwagi: art.: informacje o bezprawnym zwolnieniu z pracy dwójki działaczy KZ NSZZ "Solidarność" przy Sądzie Najwyższym

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20677         

5037.
Przed sądem wojskowym. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 36(380) (13-19 X). – s. 1
Uwagi: inf.: o procesie kolporterów niezależnych wydawnictw przed Sądem Wojskowym we Wrocławiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33821         

5038.
Przed wyborami. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 288 (5 IV). – s. 4
Uwagi: inf.: o sytuacji przed wyborami

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24030         

5039.
Przed wyborami do samorządu mieszkańców. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 33(335) (30 XI - 6 X). – s. 4
Uwagi: art. : refleksje dotyczące wyborów na różnych szczeblach władzy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32928         

5040.
Przed wyrokiem : /zamiast ostatniego słowa/ : /fragmenty listu Adama Michnika cz. 2/. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 26(370) (7-20 VII). – s. 3
Uwagi: dok.: fragment listu Adama Michnika

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33711         

5041.
Przed wyrokiem : /zamiast ostatniego słowa/ : fragmenty listu Adama Michnika. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 27(371) (21 VII - 3 VIII). – s. 6-7
Uwagi: dok.: fragment listu Adama Michnika

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33728         

5042.
Przedstawiciele firm: CDN et al.
Oświadczenie niezależnych wydawnictw / Przedstawiciele firm: CDN et al. . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 277 (11 I). – s. 3
Uwagi: dok .: oświadczenie przedstawicieli niezależnych wydawnictw

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23850         

5043.
Przedwyborcze szantaże. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 141 (3 X). – s. 4
Uwagi: inf.: nt. szantaży ze strony władzy przed wyborami parlamentarnymi w 1985 roku

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 19785         

5044.
Przedwyborcze sztuczki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 93 (28 VI). – s. 2
Uwagi: inf.: Przedwyborcze sztuczki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21748         

5045.
Przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 1(483) (12-26 I). – s. 1
Uwagi: inf.: informacje różne z kraju

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34412         

5046.
Przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 2(484) (27 I - 10 II). – s. 1
Uwagi: inf.: informacje różne z kraju

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34426         

5047.
Przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 4(486) (24 II - 10 III). – s. 1-2
Uwagi: inf.: informacje różne z kraju

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34475         

5048.
Przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 3(485) (10-24 II). – s. 1
Uwagi: inf.: informacje różne z kraju

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34442         

5049.
Przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 6(488) (10-24 III). – s. 1
Uwagi: inf.: informacje różne z kraju i ze świata

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34490         

5050.
Przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 7(489) (24 III - 7 IV). – s. 3, 6
Uwagi: inf.: informacje różne z kraju

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34525         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm