a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA

5101.
Przewodniczący jednej z kilku tysięcy KZ RM
Żyć niepokornie / Przewodniczący jednej z kilku tysięcy KZ RM. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 10 (21 IV). – s. 1-2. – (Mówią członkowie „Solidarności”)
Uwagi: art.: analiza sytuacji ruchów opozycyjnych; głos w dyskusji o ich strategii

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20628         

5102.
Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Lech Wałęsa w telewizji polskiej. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr spec. (6 XII). – s. 2-4
Uwagi: art.: o debacie Lecha Wałęsy z Alfredem Miodowiczem

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35459         

5103.
Przewodniczący RKS NSZZ "S" region Dolny Śląsk
Oświadczenie przewodniczącego RKS : Wrocław 23.08.1988 r. / [Eugeniusz Szumiejko]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 17(473) (18 VIII - 4 IX). – s. 2. – (Dokumenty)
Uwagi: dok.: o sierpniowej fali strajków

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35289         

5104.
Przewodniczący RKS NSZZ "S" Regionu Dolny Śląsk
Noworoczne refleksje / Eugeniusz Szumiejko. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987/1988, nr 1(457) (19 XII - 6 I). – s. 1-2
Uwagi: art.: podsumowanie 1987 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35107         

5105.
Przewodniczący RKS NSZZ "Solidarność" reg. Dolny Śląsk
"Obydwa listy..." / Przewodniczący RKS NSZZ "Solidarność" reg. Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 13(495) (19 V - 2 VI). – s. 2-3
Uwagi: dok.: replika przewodniczącego RKS NSZZ "S" regionu Dolny Śląsk na listy rzecznik informacji Komisji Uczelnianej Akademii Rolniczej we Wrocławiu Marii Wanke-Jerie i K. Krasickiego, krytykujące wezwanie do bojkotu, zamieszczone w tym samym numerze

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34591         

5106.
Przewodniczący RKS NSZZ "Solidarność" region Dolny Śląsk
Mówi nowo wybrany przewodniczący RKS : Wrocław, 26.II.1988 r. / [Tomasz Wójcik]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 21(477) (29 IX - 12 X). – s. 1-2
Uwagi: dok.: oświadczenie Tomasza Wójcika

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35357         

5107.
Przewodniczący RKS NSZZ "Solidarność" regionu Dolny Śląsk [Tomasz Wójcik]
Do członków związku, do naszych przyjaciół : Wrocław, 1 marca 1989 r. / Przewodniczący RKS NSZZ "Solidarność" regionu Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 7(489) (24 III - 7 IV). – s. 2. – (Dokumenty Wypowiedzi)
Uwagi: dok.: uwagi w związku z rozliczeniem finansowym RKS NSZZ "S" regionu Dolny Śląsk za rok 1988

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34519         

5108.
Przewodniczący RKS NSZZ "Solidarność" Regionu Dolny Śląsk; Solidarność Walcząca. Komitet Wykonawczy
Komunikat : [Wrocław, 9 grudnia 1987 r.] / Eugeniusz Szumiejko, Andrzej Kołodziej, Andrzej Lesowski [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 30(455) (26 XI - 9 XII). – s. 2. – (Dokumenty)
Uwagi: dok.: o współpracy pomiędzy RKS NSZZ "S" Dolny Śląsk a Solidarnością Walczącą. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 379.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35076         

5109.
Przewodniczący RKS NSZZ "Solidarność" Regionu Dolny Śląsk; Solidarność Walcząca. Komitet Wykonawczy
Oświadczenie / Eugeniusz Szumiejko, Andrzej Kołodziej, Andrzej Lesowski [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 30(455) (26 XI - 9 XII). – s. 2. – (Dokumenty)
Uwagi: dok.: o aresztowaniu Kornela Morawieckiego. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 379.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35078         

5110.
Przewodniczący RKS NSZZ "Solidarność" Regionu Dolny Śląsk
Solidarność wraca / Eugeniusz Szumiejko. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 28(453) (15 X - 6 XI). – s. 2. – (Wypowiedzi)
Uwagi: art.: o powołaniu KKW NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35059         

5111.
Przezorny. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 6(19) (X). – s. 36. – (W lustrze anegdoty)
Uwagi: sat.: kawał

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25781         

5112.
Przeżyjmy to jeszcze raz : (relacja z WZD regionu Dolny Śląsk). – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 8(523) (15-29 III). – s. 2-5
Uwagi: art.: o WZD regionu Dolny Śląsk

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35485         

5113.
Prztyczki. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 30(289) (2-15 IX). – s. 3-4
Uwagi: inf.: dot. podwyżek cen żywności, leków, opłat

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29408         

5114.
Przy stoliku górniczym. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 289 (12 IV). – s. 2. – (Ustalenia okrągłego stołu)
Uwagi: inf.: o wynegocjowanych i odrzuconych żądaniach w podzespole
d/s górnictwa


A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24051         

5115.
Przydział na program satelitarny. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 168 (24 IV). – s. 3
Uwagi: art.: nt. zezwolenia na odbiornik satelitarny

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24342         

5116.
Przyjaciele morderców ks. Jerzego w akcji. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 18(362) (12-18 V). – s. 3
Uwagi: inf.: o zwolnieniu dyrektora Biblioteki Publicznej Wrocław-Śródmieście za odmowę zdjęcia krzyża i portretu ks. Jerzego Popiełuszki ze ściany

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33629         

5117.
Przykład ordynacji wyborczej : (Dla zakładów do 300 pracowników). – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 11(493) (5-19 V). – s. 2
Uwagi: inf.: porady nt. organizacji wyborów w NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34563         

5118.
Przymus związkowy w Jaśle : Czerwony dyrektor i biały gentelman. – Prawo i Bezprawie (Warszawa)1988, nr 2/3(15/16) (III-IV). – s. 29-32. – (Ruch Związkowy "Solidarność")
Uwagi: art.: przymus wstępowania do neozwiązków w Zakładach Płyt Wiórowych w Jaśle

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25582         

5119.
Przymusowi aktywiści. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 13 (25 X). – s. 5-6
Uwagi: inf.: o przymusowej indoktrynacji pracowników HiL w Bochni

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28399         

5120.
Przymusowy tandem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 88 (17 V). – s. 4. – (Z prasy oficjalnej)
Uwagi: inf.: przedruk informacji z "Życia Warszawy", dotyczący incydentu do jakiego doszło pomiędzy kolarzami podczas Wyścigu Pokoju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24888         

5121.
Przypominamy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 57 (14 VII). – s. 1
Uwagi: inf.: o wydarzeniach na Lubelszczyźnie w lipcu 1980 r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20995         

5122.
Przypominamy - czwarta audycja Radia RKS "Solidarność". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 104(253) (26-29 X). – s. 2
Uwagi: inf.: zapowiedź audycji Radia RKS "Solidarność"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29234         

5123.
Przyrzeczenie trzeźwości. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 65 (20 X). – s. 4
Uwagi: inf.: o ślubowaniach trzeźwości składanych w polskich kościołach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21430         

5124.
Przysięga wojskowa obowiązkiem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 108 (29 XI). – s. 3. – (Przysięga wojskowa obowiązkiem)
Uwagi: art: o skazaniu na karę więzienia Zabłockiego Mirosława za odmowę złożenia przysięgi wojskowej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22048         

5125.
Przysięgi. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 45 (10 I). – s. 2
Uwagi: art.: dotyczący zmian w rocie przysięgi wojskowej wprowadzonych przez komunistów

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28705         

5126.
Przysięgli. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 45 (10 I). – s. 2
Uwagi: dok.: fragmenty aktów prawnych dotyczących przysięgi wojskowej uchwalane w okresie PRL

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28720         

5127.
Przystawa Jerzy, Wanke-Jerie Maria, Wanke-Jakubowska Małgorzata et al
Apel : Wrocław, 30 listopada 1989 r. / Jerzy Przystawa, Maria Wanke-Jerie, Małgorzata Wanke-Jakubowska et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 32(514) (30 XI - 14 XII). – s. 4
Uwagi: dok.: postulat ponownego przeprowadzenia w Szczecinie wyborów władz regionalnych i delegatów na Zjazd Krajowy Związku, z powodu niedopuszczenia do odbytych w dn. 23-25 listopada 1989 r. organizacji zakładowych zarejestrowanych w Tymczasowym Zarządzie Regionu NSZZ "S" Pomorza Zachodniego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34946         

5128.
Przystawa Jerzy
Dlaczego razem : Referat wygłoszony na V spotkaniu "Porozumienia" w Piotrkowie Trybunalskim (7-8.09.1989 r.) / Jerzy Przystawa. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 28(510) wyd. dodatkowe (12 X). – s. 1, 3-4
Uwagi: dok.: Porozumienie na Rzecz Demokratycznych Wyborów NSZZ "Solidarność"; dot. wspólnych wyborów w "S"; zob.: relacja pt. "Obrady Porozumienia Szczecińskiego w Piotrkowie", "ZDnD" nr 29(511) s. 2-3

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34864         

5129.
Przystawa Jerzy
Kogo popiera partia? / Jerzy Przystawa. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 14(496) wyd. dodatkowe (25 V). – s. 1
Uwagi: art.: komentarz do artykułu Karola Modzelewskiego w Gazety Wyborczej, krytykującego bojkot wyborów, oraz działaczy Solidarności Walczącej i PPS-Rewolucji Demokratycznej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34598         

5130.
Przystawa Jerzy
List : [przed 7 października 1989 r.] / Jerzy Przystawa. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 28(510) wyd. dodatkowe (12 X). – s. 2
Uwagi: dok.: zaproszenie dla Władysława Frasyniuka na spotkanie Porozumienia na Rzecz Demokratycznych Wyborów w NSZZ "S"; poniżej tekst pt. "Od redakcji" informujący o nieprzyjęciu powyższego zaproszenia

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34866         

5131.
Przystawa Jerzy
"Rzetelna relacja" z Bydgoszczy : Wrocław, 10 grudnia 1989 r. / Jerzy Przystawa. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 33(515) (14-28 XII). – s. 2-3
Uwagi: art.: polemika z artykułem Krzysztofa Czachora pt. "Nie zdradziłem Lecha Wałęsy" ("Tygodnik Solidarność", nr 27), będącym relacją ze spotkania Porozumienia na Rzecz Przeprowadzenia Demokratycznych Wyborów w NSZZ "Solidarności" 17 listopada 1989 r. w Bydgoszczy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34950         

5132.
Przyszło nam obchodzić smutną rocznicę i w smutnym czasie przyszło nam żyć. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 40(384) (10-16 XI). – s. 4
Uwagi: art.: o pierwszej rocznicy śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33956         

5133.
Przyszłość Jałty. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 122 (21 III). – s. 3
Uwagi: art.: główne tezy artykułu Z. Brzezińskiego przedrukowanego z "Foregin Affairs" zima 84 r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22115         

5134.
Przyszłość partii – partia dla przyszłości : tajny dokument KC PZPR. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 46 (26 I). – s. 2-4
Uwagi: dok.: tajny dokument będący projektem programu PZPR, który opracowała grupa ekspertów na potrzeby KC

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28701         

5135.
Przywódcy związków autonomicznych. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 29 (13 X). – s. 1
Uwagi: inf.: o oświadczeniu Grupy Roboczej Konfederacji AZZ w sprawie delegalizacji niezależnych związków i powołania branżowych. - W artykule przekształcono nazwisko Michała Żórawskiego, błędnie podając Żórowski

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21194         

5136.
Przywróceni do pracy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 17 (9 VI). – s. 4. – (Przywróceni do pracy)
Uwagi: inf.: o osobach przywróconych do pracy po zwolnieniach spowodowanych z akcjami protestacyjnym 13. 05

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20638         

5137.
Przywróceni zwolnieni . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 65 (20 X). – s. 4. – (Przywróceni zwolnieni)
Uwagi: o - nieprzywróceniu E. Kubasiewicz i J. Kowalczyka do pracy w PWSM w Gdyni po wyjściu z więzienia

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21424         

5138.
Przywykliśmy.... – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 8(432) (2 II - 8 III) [właśc. (2-8 III)]. – s. 4
Uwagi: inf.: o Pewexach

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34677         

5139.
Pseudoprawo w akcji. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 5(394) (2-8 II). – s. 4
Uwagi: art.: przedruk z 23 nru "PWA"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34069         

5140.
Psychiatria na cenzurowanym. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 1(22) (I). – s. 35. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: o pomyłkach diagnostycznych wśród dysydentów osadzonych w zakładach psychiatrycznych

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25832         

5141.
Psychologowie o propagandzie rządowej. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 68(216) (26-28 VI). – s. 2
Uwagi: inf.: wypowiedzi psychologów z konferencji w Biurze Prasowym Rządu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28919         

5142.
"Publikujemy dalszą część końcowego raportu...". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 3(392) (19-25 I). – s. 3-4
Uwagi: dok.: raport z obliczeń akcji pomiaru frekwencji wyborczej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34031         

5143.
"Publikujemy dalszą część końcowego raportu...". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 4(393) (26 I - 1 II). – s. 2-3
Uwagi: dok.: raport z obliczeń ogólnopolskiej akcji pomiaru frekwencji wyborczej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34041         

5144.
Puszek
Z zakładów pracy. Pilmet / Puszek [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 110(259) (16-23 XII). – s. 4
Uwagi: inf.: o sondażu wśród pracowników Pilmetu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 31827         

5145.
Pytania do OPZZ. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 289 (12 IV). – s. 4
Uwagi: art.: o działalności OPZZ

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24068         

5146.
Pytania do prokuratora wojewódzkiego, czyli jeszcze raz o "terroryzmie". – Paragraf (Kraków) 1986, nr 11 (14 IX). – s. 7-8
Uwagi: fel.: kilka uwag na temat terroryzmu czyli o propagandzie reżimu komunistycznego

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28383         

5147.
Pytanie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr 80(152), wyd. strajk. 4 (17-18 XII). – s. 2
Uwagi: fel.: w sprawie bicia i zabijania bezbronnych ludzi

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29497         

5148.
Pytia
A teraz – sadzać / Pytia [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 119 (28 II). – s. 2
Uwagi: art.: o materialiźmie policyjnym

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22117         

5149.
Pytia
Entliczek, pentliczek, czerwony stoliczek / Pytia [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 74 (12 I). – s. 3
Uwagi: fel.: opinia autora o projekcie nowej ordynacji wyborczej do Rad Narodowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21539         

5150.
Pytia
Horoskop / Pytia [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 72 (15 XII). – s. 4
Uwagi: sat.: satyryczny horoskop

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21480         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm