Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 z 172


3701.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Oświadczenie : 1. 02. 1988 r. / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1988, nr 32 (10 II). – s. 1
Uwagi: dok.: apel do środowisk opiniotwórczych o wywarcie nacisku na władze PRL, by włączyły do systemu prawnego PRL "Konwencji w sprawie zwalczania tortur..."

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28472         

3702.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Oświadczenie : Kraków, 1 grudnia 1988 r. / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1988, nr 44 (12 XII). – s. 1
Uwagi: inf.: o debacie telewizyjnej pomiędzy Alfreda Miodowiczem a Lechem Wałęsą

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28683         

3703.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Oświadczenie : Kraków, 11 listopada 1988 r. / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1988, nr 43 (20 XI). – s. 1
Uwagi: dok.: uwagi na temat Święta Niepodległości

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28664         

3704.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Oświadczenie : Kraków, 21 sierpnia 1988 r. / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1988, nr 39 (25 VIII). – s. 1
Uwagi: inf.: refleksje redakcji "Paragrafu" nad sytuacją społeczno-polityczna w kraju

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28607         

3705.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Oświadczenie : Kraków, 5. IV. 1988 r. / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1988, nr 34 (10 IV). – s. 1
Uwagi: dok.: apel o prawdę w sprawie mordu na polskich oficerach w Katyniu

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28508         

3706.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Oświadczenie : Kraków, dnia 2 stycznia 1989 r. / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1989, nr 45 (10 I). – s. 1
Uwagi: dok.: o nowych rozwiązaniach prawnych w dziedzinie gospodarki

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28702         

3707.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Oświadczenie / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1986, nr 5 (19 III). – s. 1-2
Uwagi: dok.: opis MKWoP n/t przebiegu procesu pięciu działaczy KPN

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28312         

3708.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Oświadczenie / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1986, nr 12 (5 X). – s. 1
Uwagi: dok.: krótki apel o stworzenie prawnych gwarancji swobód demokratycznych

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28386         

3709.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Oświadczenie / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1987, nr 17 (16 I). – s. 1
Uwagi: dok.: apel o uwolnienie więźniów politycznych PRL

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28427         

3710.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Oświadczenie / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1989, nr 53 (30 VI). – s. 4
Uwagi: dok.: oświadczenie wydane przez MKWoP w sprawie krwawego stłumienia manifestacji studenckich w Chinach

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28594         

3711.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Oświadczenie / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1989, nr 50 (19 IV). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie MKWoP w związku z zakończonymi obradami „okrągłego stołu” i ponowną rejestracją NSZZ „Solidarność” oraz apel o udział w wyborach do Sejmu i Senatu

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28621         

3712.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Oświadczenie / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1989, nr 47/48 (22 II). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie MKWoP dotyczące przeprowadzenia w zakładach pracy demokratycznych wyborów władz związkowych.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28666         

3713.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Oświadczenie / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1989, nr 46 (26 I). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie MKWoP dotyczące podpisania przez państwa komunistyczne dokumentu końcowego zakończonej Konferencji BWE, w kontekście nierealizowania przez te państwa zobowiązań przy okazji kilku wcześniej podpisywanych dokumentów

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28698         

3714.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Śmierć Zbigniewa Szkarłata / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1986, nr 3 (12 II). – s. 1-2
Uwagi: art: o zamordowaniu czołowego działacza "Solidarności" w Nowym Sączu

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28282         

3715.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Uwolnić więźniów politycznych!!! / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1987, nr 29 (21 XI). – s. 1
Uwagi: inf.: o aresztowaniu K. Morawieckiego i A. Łukomskiej oraz rządowej propagandzie przedstawiania więźniów politycznych jako kryminalistów. - W art. zniekształcono dane Hanny Łukowskiej-Karniej, której podano błędne imię i nazwisko, jako Anna Łukomska.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28437         

3716.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Uwolnić wszystkich więźniów politycznych!!! / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1987, nr 18 (10 II). – s. 7
Uwagi: dok.: apel o uwolnienie 9 więźniów politycznych z Małopolski

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28485         

3717.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
W rocznicę Marca 68 / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1988, nr 33 (10 III). – s. 1
Uwagi: fel.: uwagi o sytuacji w Polsce po wydarzeniach marcowych (1968)

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28487         

3718.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Zbigniew Szkarłat / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1986, nr 3 (12 II). – s. 1
Uwagi: inf.: nekrolog po śmierci działacza NSZZ "Solidarność" Zbigniewa Szkarłata

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28281         

3719.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy Nowa Huta
Stanowisko MKS dzielnicy Nowa Huta / Władysław Hardek et al. . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 29 (13 X). – s. 2
Uwagi: dok.: wezwanie do strajku solidarnościowego z Wybrzeżem 20.10.82 r

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21202         

3720.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Regionalny Komitet Solidarności
Do członków komisji wyborczych / RKS Małopolska NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 90 (31 V). – s. 1
Uwagi: dok.: apel do członków komisji wyborczych o uczciwe wybory

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21845         

3721.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska
Instrukcja w.s. prowadzenia zakładowych kronik stanu wojennego / "Solidarność Małopolska". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 48(196) (19-21 IV). – s. 1
Uwagi: art.: o zakładowych kronikach stanu wojennego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28801         

3722.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska
Instrukcja ws. prowadzenia zakładowych kronik stanu wojennego / (na podstawie instrukcji opracowanej przez Solidarność Małopolska). – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 5 (4 III). – s. 3
Uwagi: art.: instrukcja prowadzenia zakładowy kronik stanu wojennego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20475         

3723.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Komitet Organizacyjny Obchodów 1 Maja
Apel / Komitet Organizacyjny Obchodów 1 maja. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 47 (14 IV). – s. 1
Uwagi: dok.: informacja o składzie Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1 maja Regionu Mazowsze

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20935         

3724.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Komitet Organizacyjny Obchodów 1 Maja
Do mieszkańców Warszawy i okolic!. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 48 (21 IV). – s. 1
Uwagi: dok.: apel o udział w demonstracji 1 majowej w 1983 r. w Warszawie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21017         

3725.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Międzyzakładowy Robotniczy Komitet
W sprawie uwolnienia Jana Narożniaka / MRK NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 18 (16 VI). – s. 3
Uwagi: dokument: informacje o uwolnieniu przez Grupę Specjalną Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu "Solidarności" Jana Narożniaka - postrzelonego przez milicję robotnika przetrzymywanego pod obstawą SB w szpitalu AM w Warszawie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20667         

3726.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Pełnomocnik RKW "S" Mazowsze ds. pomiaru frekwencji wyborczej ; Bieliński Konrad
Komunikat : o wynikach powszechnej akcji "5 minut" / Konrad Bieliński. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 145 (7 XI). – s. 4
Uwagi: dok.: nt. pomiaru frekwencji wyborczej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24662         

3727.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza ; Komitet Kultury Niezależnej
Oświadczenie Komitetu Kultury Niezależnej i RKW reg. Mazowsze NSZZ "Solidarność" / Komitet Kultury Niezależnej, RKW Mazowsze NSZZ "Solidarność" ; Konrad Biliński et al. – Warszawa, 3 czerwca 1985 r. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 133 (13 VI). – s. 4
Uwagi: dok.: w sprawie walki władzy komunistycznej z kulturą polską

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22207         

3728.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
List otwarty RKW „S” Mazowsze do Willy Brandta / Konrad Bieliński, Zbigniew Bujak, Wiktor Kulerski et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 148 (28 XI). – s. 2
Uwagi: dok.: list do Willy Brandta

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22366         

3729.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Po procesie morderców kapelana "Solidarności" ks. Jerzego Popiełuszki / Konrad Bieliński et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 117 (14 II). – s. 3
Uwagi: dok.: oświadczenie RKW NSZZ „S” reg. Mazowsze po ogłoszeniu wyroków dla morderców Jerzego Popiełuszki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22024         

3730.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
W rocznice sierpnia 80 : apel Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze / Zbigniew Bujak et al.. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 24 (18 VIII). – s. 1
Uwagi: dok.: apel do członków Solidarności ws. uczczenia II rocznicy sierpnia 80

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20963         

3731.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Z radością witamy zapowiedź przyjazdu ojca świętego / Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 47 (14 IV). – s. 1
Uwagi: dok.: o trwających w całym kraju przygotowaniach do drugiej wizyty JP II

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20962         

3732.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
1 maja - pamięć, nadzieja, solidarność / Zbigniew Bujak, Zbigniew Janas, Wiktor Kulerski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 45 (24 III). – s. 1
Uwagi: dok.: apel o nadanie świętu 1 maja statusu święta prawdziwie robotniczego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20805         

3733.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
1 maja w Warszawie / RKW Mazowsze NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 125 (18 IV). – s. 1
Uwagi: dok.: zaproszenie do uczestnictwa w uroczystościach organizowanych w Warszawie z okazji 1-szo majowego święta

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22268         

3734.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
5. Wobec masowego pozbawienia zatrudnienia po 13 maja : apel o zorganizowanie masowej akcji pomocy / Regionalna Komisja Wykonawcza. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 16 (2 VI). – s. 2. – (Dokumenty RKW)
Uwagi: dok.: apel RKW Mazowsze o zorganizowanie akcji pomocy dla represjonowanych po strajku 13 maja

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20574         

3735.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Apel po aresztowaniu Władysława Frasyniuka i Józefa Piniora. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 100 (4 X). – s. 2
Uwagi: dok.: apel RKW NSZZ "Solidarność" w sprawie aresztowania Frasyniuka i Piniora

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21700         

3736.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Apel ws. aresztowanych i skazanych / Regionalna Komisja Wykonawcza. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 16 (2 VI). – s. 2. – (Dokumenty RKW)
Uwagi: dokument: apel RKW Mazowsze o pomoc dla aresztowanych i skazanych po strajku 13 maja

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20577         

3737.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Członkowie "Solidarności"! / RKW Mazowsze NSZZ "Solidarność" ; Konrad Bieliński, Zbigniew Bujak, Wiktor Kulerski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 115 (31 I). – s. 1
Uwagi: dok.: komunikat RKW NSZZ "Solidarność" regionu Mazowsze dotyczący rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nowych zasad stosowania czasu pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22052         

3738.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Do pracowników zakładów pracy regionu Mazowsze / RKW NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 122 (21 III). – s. 1
Uwagi: dok.: wezwanie do udziału w manifestacjach na terenie zakładów pracy w dniu 1 kwietnia 1985r

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22092         

3739.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Do Seweryna Blumsztajna. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 117 (14 II). – s. 1
Uwagi: dok.: pismo RKW NSZZ „S” region Mazowsze do Seweryna Blumsztajna

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22017         

3740.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Do uczestników głodówki w Podkowie Leśnej / RKW NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 122 (21 III). – s. 1
Uwagi: dok.: solidarności ze strajkującymi w Podkowie Leśnej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22093         

3741.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Do związkowców Regionu Mazowsze / Konrad Bieliński, Zbigniew Bujak, Wiktor Kulerski, et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 192 (17 XII). – s. 1
Uwagi: dok.: w związku z wnioskiem prawników do Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącego pluralizmu związkowego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23018         

3742.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Dość policyjnych zbrodni / RKW Mazowsze NSZZ "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 87 (10 V). – s. 1
Uwagi: dok.: komunikat RKW Mazowsze poświęcony rocznicy śmierci Grzegorza Przemyka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21751         

3743.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Komunikat. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 213 (27 V). – s. 3
Uwagi: dok.: o wydaniu przez RKW Mazowsze znaczków poświęconych współpracy z francuską CFDT

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22830         

3744.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Komunikat RKW "S" Mazowsze / RKW Mazowsze NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 156 (30 I). – s. 4. – (Materiały RKW)
Uwagi: dok.: komunikat w sprawie edycji nowych serii znaczków pocztowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24163         

3745.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Komunikat RKW Mazowsze. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 213 (27 V). – s. 4
Uwagi: dok.: komunikat informujący o spotkaniu senatora USA E. Kennedy'ego z chilijskimi związkowcami

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22838         

3746.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Komunikat RKW Mazowsze / Konrad Bieliński. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 98 (6 IX). – s. 1-2
Uwagi: dok: komunikat RKW Mazowsze dotyczący wydarzeń w regionie Mazowsze podczas manifestacji rocznicowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21570         

3747.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Komunikat w/s uzupełnienia składu RKW. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 117 (14 II). – s. 1
Uwagi: inf.: O powiększeniu składu RKW

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22015         

3748.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Komunikat / Konrad Bieliński et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 137 (8 VIII). – s. 4
Uwagi: dok.: dokument RKW Mazowsze w sprawie organizowania szkolenia związkowego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22260         

3749.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Komunikat / RKW NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 188 (19 XI). – s. 4. – (Materiały RKW)
Uwagi: dok.: komunikat RKW prośba o współpracę z grupą "Zespół"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22846         

3750.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Materiały RKW. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 138 (22 VIII). – s. 4
Uwagi: inf.: o serii znaczków jakie ma wydać Radio "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22292         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm