a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 z 172


3601.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Oświadczenie RKS NSZZ "Solidarność" regionu Dolny Śląsk : Wrocław, 16 kwietnia, 1989 r. / RKS NSZZ "S" regionu Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 9(491) (21 IV - 5 V). – s. 1
Uwagi: dok.: stanowisko RKS NSZZ "S" regionu Dolny Śląsk w związku z zakończeniem obrad Okrągłego Stołu, nieujawnieniem zawartego porozumienia i przyjęciem niedemokratycznej ordynacji wyborczej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34548         

3602.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Oświadczenie RKS w sprawie aresztowania W. Frasyniuka i J. Piniora : Wrocław 3.09.1984 r. / RKS NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 30(332) (10-16 IX). – s. 1
Uwagi: dok.: protest przeciwko uwięzieniu przywódców NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32921         

3603.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Oświadczenie RKS-u w sprawie projektu zmiany ustawy o związkach zawodowych : Wrocław, 22 listopada 1989 r. / RKS NSZZ "Solidarność" region Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 32(514) (30 XI - 14 XII). – s. 2
Uwagi: dok.: protest przeciw niektórym proponowanym zapisom ustawy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34934         

3604.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Oświadczenie RKS-u : Wrocław, 5 lipca 1989 r. / RKS NSZZ "Solidarność" regionu Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 19(501) (13-27 VII). – s. 2. – (Dokumenty Wypowiedzi)
Uwagi: dok.: sytuacja w NSZZ "S" i sytuacja ekonomiczna pracowników

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34664         

3605.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Oświadczenie RKS : Wrocław, 02.03.1990 r. / RKS NSZZ "S" Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 9(524) (5-19 IV). – s. 1
Uwagi: dok.: o II WZD NSZZ "S" Region Dolny Śląsk

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35499         

3606.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Oświadczenie RKS : Wrocław, 17 stycznia 1985 r / RKS NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 4(348) (27 I-2 II). – s. 8
Uwagi: dok.: o planowanych przez władze PRL podwyżkach cen

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33216         

3607.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Oświadczenie RKS : Wrocław, 2.08.1984 r. / RKS NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 28(330) (12 VIII-15 VIII). – s. 1
Uwagi: dok.: apel RKS o wstrzemięźliwość alkoholową oraz gotowość do udziału w pokojowych manifestacjach

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32871         

3608.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Oświadczenie RKS : Wrocław, 22 czerwca 1988 r. / RKS NSZZ "S" Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 13(469) (23 VI - 6 VII). – s. 2. – (Dokumenty)
Uwagi: dok.: o frekwencji wyborach do rad narodowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35252         

3609.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Oświadczenie RKS : Wrocław, 6 sierpnia 1987 r. / Regionalny Komitet Strajkowy NSZZ "S" Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 25(450) (3-23 VIII). – s. 2. – (Dokumenty)
Uwagi: dok.: o siódmej rocznicy powstania NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34991         

3610.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Oświadczenie w sprawie niezależnej prasy regionalnej : Wrocław, 19 czerwca 1982 r. / Władysław Frasyniuk, Piotr Bednarz, Józef Pinior et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 67(215) (23-25 VI). – s. 1
Uwagi: dok.: o wydawnictwach niezależnych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28910         

3611.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Oświadczenie w sprawie projektu ustawy o radach narodowych i samorządzie terytorialnym : Wrocław, 19 czerwca 1982 r. / Władysław Frasyniuk, Piotr Bednarz, Józef Pinior et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 67(215) (23-25 VI). – s. 1
Uwagi: dok.: negatywna ocena projektu ustawy o radach narodowych i samorządzie terytorialnym

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28909         

3612.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Oświadczenie / RKS NSZZ "S" Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 27(452) (10-30 X). – s. 2
Uwagi: dok.: działaniach podejmowanych w celu rejestracji zakładowych ogniw NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35033         

3613.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Oświadczenie / RKS NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 20(279) (19-26 V). – s. 1
Uwagi: dok.: o manifestacjach pierwszomajowych „Solidarności” i żądaniu uwolnienia aresztowanych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29228         

3614.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Oświadczenie / RKS NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 25(184) wyd. strajk. 36 (4-6 II [właśc. III]). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie n/t dokumentu przyjętego przez Komitet RM d/s Związków Zawodowych.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29694         

3615.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Oświadczenie : Wrocław z dnia 27.XII. 1981 r.. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr 85(157), wyd. strajk. 9 [właśc. 86(158), wyd. strajk. 10?] (28-29 XII). – s. 2
Uwagi: dok.: o deklaracjach lojalności w zamian za powtórne przyjęcie do pracy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29545         

3616.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Oświadczenie : Wrocław, 12 marca 1985 r. / RKS NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 11(355) (17-23 III). – s. 1
Uwagi: dok.: o strajku powszechnym w dniu 28 lutego 1985 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33535         

3617.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Oświadczenie : Wrocław, 15 września 1986 r. / RKS NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 26(415) (15-28 IX). – s. 1
Uwagi: dok.: o uwolnieniu działaczy dolnośląskiej "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34380         

3618.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Oświadczenie : Wrocław, 16 maja 1985 r. / RKS NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 20(364) (26 V - 1 VI). – s. 1
Uwagi: dok.: ogłoszenie gotowości strajkowej przez RKS NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33646         

3619.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Oświadczenie : Wrocław, 19.06.1987 r. / RKS NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 23(448) (22-28 VI). – s. 1
Uwagi: dok.: o znaczeniu pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34897         

3620.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Oświadczenie : Wrocław, 22 stycznia 1982 r. / RKS NSZZ "S" Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 11(170), wyd. strajk. 22 (22 I). – s. 1
Uwagi: dok.: na temat sytuacji gospodarczej oraz planowanych reform finansowych w PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29696         

3621.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Oświadczenie : Wrocław, 4 stycznia 1982 r. / Władysław Frasyniuk, Józef Pinior. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 90(162) [właśc. 3(162)], wyd. strajk. 14 (8-9 I). – s. 4
Uwagi: dok.: o polityce finansowej RKS NSZZ "S" Dolny Śląsk

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29571         

3622.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Oświadczenie : Wrocław, 4.I.1982 r. / Władysław Frasyniuk, Józef Pinior. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 3(162), wyd. strajk. 14 (8-9 I). – s. 1
Uwagi: dok.: o polityce finansowej RKS NSZZ "S" Dolny Śląsk

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29579         

3623.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Oświadczenie : Wrocław, 5.03.1982r. / Za RKS NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk Władysław Frasyniuk, Piotr Bednarz, Józef Pinior. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 38(186) (11-13 III). – s. 1
Uwagi: dok.: zdementowanie informacji zawartych w ulotkach rozrzucanych na uczelniach i rzekomo podpisanych przez RKS

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28743         

3624.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Oświadczenie : Wrocław, 5.03.1986 r. / RKS NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 11(400) (16-31 III). – s. 1
Uwagi: dok.: o planach rządowych wydłużenia czasu pracy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34229         

3625.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Oświadczenie : Wrocław, 6 stycznia 1990 r. / RKS NSZZ "S" region Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 35(517) [właśc. 2(517)] (11-25 I). – s. 3
Uwagi: dok.: stanowisko wobec planu Balcerowicza i reform gospodarczych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35022         

3626.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Program NSZZ "Solidarność" regionu Dolny Śląsk styczeń-grudzień 1989 rok / RKS NSZZ "S" Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr spec. (6 XII). – s. 1-2
Uwagi: dok.: tezy programowe dolnośląskiej "Solidarności" na 1989 rok

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35458         

3627.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Proponujemy : [styczeń 1982 roku] / RKS NSZZ "S" Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 13(172), wyd. strajk. 24 (29-30 I). – s. 1
Uwagi: dok.: apel o tworzenie Dyskusyjnych Kół Solidarności

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29713         

3628.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Regionalna instrukcja strajkowa : Wrocław, 23.10.82 r. / Piotr Bednarz, Józef Pinior. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 103(252) (28-31 X). – s. 1-2
Uwagi: dok.: wytyczne odnośnie strajku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29223         

3629.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
RKS w 70-tą rocznicę odzyskania niepodległości : Wrocław, 28.10.1988 r. / RKS NSZZ "S" Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 22(478) (19 X - 2 XI). – s. 1
Uwagi: dok.: w rocznicę odzyskania niepodległości

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35378         

3630.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
RKS wzywa do strajku : Wrocław, 19 VIII 1988 r. / RKS NSZZ "S" Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 17(473) (18 VIII - 4 IX). – s. 2. – (Dokumenty)
Uwagi: dok.: o sierpniowej fali strajków

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35288         

3631.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Rodacy! / RKS NSZZ "S" Region Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 2(161), wyd. strajk. 13 (5-6 I). – s. 3
Uwagi: dok: odezwa o minutę ciszy w geście pamięci o ofiarach stanu wojennego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29563         

3632.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Rodacy! / RKS NSZZ "S" Region Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 90(162) [właśc. 3(162)], wyd. strajk. 14 (8-9 I). – s. 1
Uwagi: dok: odezwa o minutę ciszy w geście pamięci o ofiarach stanu wojennego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29570         

3633.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Rodacy! / RKS NSZZ "S" Region Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 3(162), wyd. strajk. 14 (8-9 I). – s. 1
Uwagi: dok: odezwa o minutę ciszy w geście pamięci o ofiarach stanu wojennego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29577         

3634.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Rozliczenie finansowe RKS : Wrocław, 3.03.1987 r. / Marek Muszyński. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 10(434) (16-22 III). – s. 1-2
Uwagi: dok.: o finansach RKS NSZZ "S" Dolny Śląsk

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34704         

3635.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Solidarnie możemy przeciwstawić się wyzyskowi : Nasz głos w sprawie podwyżek : Wrocław, 5 lutego 1985 / RKS NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 7(351) (17-23 II). – s. 2
Uwagi: dok.: o podwyżkach cen

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33496         

3636.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Stanowisko NSZZ "S" w zakresie ochrony prawa do pracy : Projekt / RKS NSZZ "S" region Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 35(517) [właśc. 2(517)] (11-25 I). – s. 2-3
Uwagi: dok.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35021         

3637.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Stanowisko RKS NSZZ "Solidarność" Region Dolny Śląsk w sprawie zamordowania ks. J. Popiełuszki : Wrocław, 31.10.1984 r. / Marek Muszyński. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 38(340) (11-17 XI). – s. 1, 4
Uwagi: dok.: apel do społeczeństwa o "świadomą, rozumną i solidarną postawę" wobec aparatu terroru

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32997         

3638.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Stanowisko RKS NSZZ "Solidarność" Region Dolny Śląsk : Wrocław, 21.09.1988 r. / RKS NSZZ "S" Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 19 wyd. spec. (23 IX). – s. 1-3
Uwagi: dok.: program RKS NSZZ "S" Dolny Śląsk

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35456         

3639.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Stanowisko RKS NSZZ "Solidarność" w sprawie utworzenia tzw. jednolitego kierownictwa : Gdańsk, 25.10.1987 r. / Eugeniusz Szumiejko. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 28(453) (15 X - 6 XI). – s. 2-3. – (Dokumenty)
Uwagi: dok.: o strukturach związkowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35057         

3640.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Stanowisko RKS w sprawie Komisji Socjalnych : Wrocław, kwiecień 1982 r. / Władysław Frasyniuk, Piotr Bednarz, Józef Pinior. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 50(198) (26-28 IV). – s. 1
Uwagi: inf.: o pomyśle stworzenia Komisji Socjalnych w zakładach pracy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28813         

3641.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Stanowisko RKS-u w sprawie wyborów w NSZZ "Solidarność" : Wrocław, 21 czerwca 1989 r. / RKS NSZZ "Solidarność" regionu Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 18(500) wyd. jubileuszowe (30 VI - 13 VII). – s. 3
Uwagi: dok.: poparcie dla uchwały Uczestników Porozumienia na Rzecz Przeprowadzenia Demokratycznych Wyborów w NSZZ "Solidarność"; por. tekst uchwały, "ZDnD", nr 17(499), s. 2

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34648         

3642.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Stanowisko RKS : Wrocław, 6 października 1986 r. / RKS NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 28(417) (13-19 X). – s. 2-3
Uwagi: dok.: stanowisko RKS NSZZ "S" Dolny Śląsk w sprawie ujawnienia struktur związkowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34402         

3643.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Stanowisko RKS : Wrocław, 6 października 1986 r. / RKS NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 29(418) (20-26 X). – s. 2-3
Uwagi: dok.: stanowisko w sprawie ujawnienia struktur NSZZ "S" na Dolnym Ślasku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34414         

3644.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Stanowisko : Wrocław, 25 września 1989 r. / Regionalny Komitet Strajkowy regionu Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 25(507) [właśc. 26(508)] wyd. dodatkowe (28 IX). – s. 1
Uwagi: dok.: wybory do zarządu regionu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34833         

3645.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Strajkujący robotnicy! : [Wrocław, XII 1981] / RKS Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr [78(150)], wyd. strajk. 2 (15-16 XII). – s. 1
Uwagi: dok.: odezwa do strajkujących robotników

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29476         

3646.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Tezy programowe / RKS NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 24(413) (18-31 VIII). – s. 2-4
Uwagi: dok.: 26 punktów programowych RKS NSZZ "S" Dolny Śląsk
 DO GÓRY   ID: 34372         

3647.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny komitet Strajkowy
Uchwała finansowa RKS NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk w/s składek związkowych : Wrocław, 28.05.1982 r. / Władysław Frasyniuk, Piotr Bednarz, Józef Pinior. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 62(210) (7-9 VI). – s. 2
Uwagi: dok.: pełna samorządność finansowa zakładowych reprezentacji pracowniczych w Regionie Dolny Śląsk

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28887         

3648.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Uchwała Regionalnego Komitetu Strajkowego "Dolny Śląsk" z dnia 18 grudnia 1981. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr 82(154), wyd. strajk. 6 (21-22 XII). – s. 2
Uwagi: dok: uchwała RKS NSZZ "S" Dolny Śląsk dotycząca programu działania związku w warunkach stanu wojennego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29508         

3649.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Uchwała Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk w sprawie tygodnia protestu w zakładach pracy Wrocławia i regionu : Wrocław, 10.03.83 r. / za RKS NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk Józef Pinior. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, wyd. spec. (10 III). – s. 1-2
Uwagi: dok.: uchwała RKS NSZZ "S" Dolny Śląsk z dnia 10 III 1983 w/s amnestii, przywracania do pracy pracowników wyrzuconych z powodu poglądów politycznych, a także sprzeciw wobec podwyżek cen. - Wyd. spec. współoprawne z numerem 11(270) ZDnD

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29119         

3650.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Uchwała Regionalnego Komitetu Strajkowego : Wrocław, 14.12.1981 / za Regionalny Komitet Strajkowy Władysław Frasyniuk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr [77(149)], wyd. strajk. [1] (14-15 XII). – s. 1
Uwagi: dok.: o poszerzeniu składu RKS do 9 osób oraz apel o przystąpienie do strajku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29472         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm