Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 z 172


3801.
NSZZ "Solidarność". Region Wielkopolska. Tymczasowy Zarząd Regionu Leszczyńskiego
Do członków i sympatyków NSZZ "Solidarność" w regionie leszczyńskim : Leszno, 12.02.1987 r. / Tymczasowy Zarząd Regionu Leszczyńskiego. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 15(439) [właśc. 15(440)] (20 IV - 2 V). – s. 2-3
Uwagi: dok.: wezwanie do społecznego wsparcia Regionalnej Fundacji Pomocy Represjonowanym im. ks. Jerzego Popiełuszki

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34747         

3802.
NSZZ "Solidarność". Regionalny Komitet Strajkowy
Oświadczenie RKS / RKS Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 29(454) (8-25 XI). – s. 2
Uwagi: dok. : w sprawie aresztowania Kornela Morawieckiego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 36205         

3803.
NSZZ "Solidarność". Rzecznik Prasowy
Oświadczenie / Janusz Onyszkiewicz. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 280 (1 II). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie rzecznika prasowego NSZZ „S” J. Onyszkiewicza w sprawie wypowiedzi J. Urbana na temat rozmów przygotowawczych prowadzonych przez L. Wałęsę i Cz. Kiszczaka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23920         

3804.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna ; Bujak Zbigniew et al
Apel do więźniów politycznych / TKK NSZZ "Solidarność", Zbigniew Bujak et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 10(312) (11-17 III)
Uwagi: dok.: wezwanie do głodówki

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 36064         

3805.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna ; Bujak Zbigniew et al
Apel w sprawie więźniów politycznych / TKK NSZZ "Solidarność", Zbigniew Bujak et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 10(312) (11-17 III). – s. 1
Uwagi: dok.: apel władz podziemnych struktur "S" do organizacji światowych i instytucji zajmujących się obroną praw człowieka o interwencję w sprawie więźniów politycznych w PRL.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29776         

3806.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna ; Bujak Zbigniew et al
Komunikat / TKK NSZZ "Solidarność", Bujak Zbigniew et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 29(288) (19 VIII-1 IX). – s. 1-2
Uwagi: dok.: w sprawie: kampanii władz przeciwko Lechowi Wałęsie, rozwiązania Związku Literatów Polskich oraz rocznicy Sierpnia

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29396         

3807.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna ; Bujak Zbigniew et al
Komunikat / TKK NSZZ "Solidarność", Zbigniew Bujak et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 26(285) (8-21 VII). – s. 1
Uwagi: dok.: nowy skład Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29325         

3808.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna ; Bujak Zbigniew et al
Orędzie 1 majowe Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" / TKK NSZZ "Solidarność", Zbigniew Bujak et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 14(273) (7-14 IV). – s. 1-2
Uwagi: dok.: orędzie dot. m.in. sytuacji ruchu związkowego w Polsce

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29162         

3809.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna ; Bujak Zbigniew et al
Oświadczenia / TKK NSZZ "Solidarność", Zbigniew Bujak et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 28(287) (5-18 VIII). – s. 1-2
Uwagi: dok.: trzy oświadczenia TKK NSZZ „S”: 1/ w sprawie zniesienia stanu wojennego; 2/ w sprawie dalszego działania Związku; 3/ w trzecią rocznicę polskiego sierpnia

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29379         

3810.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna ; Bujak Zbigniew et al
Oświadczenie programowe TKK NSZZ "Solidarność" : "Solidarność" dziś / TKK NSZZ "Solidarność", Zbigniew Bujak et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 5(264) (3-10 II). – s. 1-4
Uwagi: inf.: Program TKK NSZZ "S", omówienie sytuacji bieżącej, cele i zadania

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29051         

3811.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna ; Bujak Zbigniew et al
Oświadczenie w sprawie majątku związkowego / TKK NSZZ "Solidarność", Zbigniew Bujak et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 4(263) (27 I-3 II). – s. 1
Uwagi: dok.: w sprawie bezprawnego przejęcia przez komunistyczne władze majątku związkowego i przekazania go prorządowym związkom zawodowym.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29036         

3812.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna ; Bujak Zbigniew et al
Oświadczenie w sprawie obchodów 1 Maja 1983 roku / TKK NSZZ "Solidarność", Zbigniew Bujak et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 15(274) (14-21 IV). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie TKK – wezwanie do manifestacji

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29168         

3813.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna ; Bujak Zbigniew et al
Oświadczenie : w związku z zapowiedzią przedstawicieli władz / TKK NSZZ "Solidarność", Zbigniew Bujak et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 26(285) (8-21 VII). – s. 1
Uwagi: dok.: w sprawie oświadczenia władz o możliwości odwołania stanu wojennego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29329         

3814.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna ; Bujak Zbigniew et al
Posiedzenie TKK NSZZ "Solidarność" : w dniu 23.03.83r. / TKK NSZZ "Solidarność", Zbigniew Bujak et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 13(272) (29 III-7 IV). – s. 2
Uwagi: dok.: sprawozdanie z posiedzenia TKK NSZZ „S” w dniu 23 III 1983 r. wraz z tekstem oświadczenia i listu do Ojca Świętego Jana Pawła II

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29160         

3815.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna ; Bujak Zbigniew et al
W rocznicę 3 Maja : oświadczenie TKK NSZZ "Solidarność" / TKK NSZZ "Solidarność", Zbigniew Bujak et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 16(275) (21-28 IV). – s. 1-2
Uwagi: dok.: apel o uczczenie święta 3 Maja

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29178         

3816.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna ; Szumiejko Eugeniusz
Oświadczenie / TKK NSZZ "Solidarność", Eugeniusz Szumiejko. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 20(279) (19-26 V). – s. 1
Uwagi: dok.: na temat działalności i aresztowania J. Piniora

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29222         

3817.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Bojkot / Piotr Bednarz et al.. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 30 (20 X). – s. 1
Uwagi: dok.: apel do członków "S" o bojkot związków branżowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21244         

3818.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Dlaczego bojkotujemy wybory : Uzasadnienie stanowiska TKK (na podstawie opracowania doradców TKK). – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 84 (12 IV). – s. 1-2
Uwagi: dok.: stanowisko TKK w sprawie bojkotu wyborów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21668         

3819.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna et al
Oświadczenie NSZZ "Solidarność" w sprawie cen i płac / TKK. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 196 (28 I). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie NSZZ "S" w sprawie podwyżek cen

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24686         

3820.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 204 (25 III). – s. 2
Uwagi: dok.: nt. przygotowań do pielgrzymki JP II

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22624         

3821.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat nr 1 : o społecznej kontroli przebiegu wyborów do rad narodowych / TKK NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 93 (28 VI). – s. 1
Uwagi: dok.: Komunikat TKK

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21744         

3822.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat w sprawie nowych układów zbiorowych. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 75/76 (2 II). – s. 1
Uwagi: dok.: komunikat TKK w sprawie nowych układów zbiorowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21551         

3823.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat / Borusewicz Bogdan et al.. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 107 (22 XI). – s. 2
Uwagi: dok.: oświadczenie TKK w związku z sytuacją polityczną powstałą po zamordowaniu Jerzego Popiełuszki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24647         

3824.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Napad na Ambasadę PRL w Bernie / TKK NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 26 (15 IX). – s. 1
Uwagi: dok.: potępienie napadu na ambasadę PRL w Bernie jako aktu prowokacji i próby zdyskwalifikowania Solidarności w oczach światowej opinii publicznej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21384         

3825.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie w sprawie podwyżek cen. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 75/76 (2 II). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie TKK w sprawie podwyżek cen

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21559         

3826.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Po 31 sierpnia 1982 / TKK NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 26 (15 IX). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie w sprawie wydarzeń 31 sierpnia 1982

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21359         

3827.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Po wyborach – stanowisko TKK / Bujak Zbigniew et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 93 (28 VI). – s. 1
Uwagi: dok.: stanowisko TKK o wyborach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21733         

3828.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Społeczeństwo podziemne : wstępne założenia deklaracji programowej TKK NSZZ "Solidarność", 28 lipca 1982 r / Zbigniew Bujak et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 22 (28 VII). – s. 1-2
Uwagi: dok.: wstępne założenia programu ruchu opozycyjnego w warunkach stanu wojennego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20598         

3829.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna, NSZZ "Solidarność". Przewodniczący
Oświadczenie NSZZ "Solidarność" w sprawie cen i płac : 26 stycznia 1987 r. / TKK NSZZ "S", Lech Wałęsa. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 5(429) (9-15 II). – s. 1-2
Uwagi: dok.: o sytuacji gospodarczej PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34642         

3830.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna; Lech Wałęsa
Komunikat : Gdańsk, 25.10.1987 r. / TKK NSZZ "S"; Lech Wałęsa. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 28(453) (15 X - 6 XI). – s. 2
Uwagi: dok.: o powołaniu Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35058         

3831.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna; NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Rada
Oświadczenie / TKK NSZZ "S"; Bogdan Borusewicz, Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 27(452) (10-30 X). – s. 2. – (Dokumenty)
Uwagi: dok.: o staraniach sądowej rejestracji zakładowych ogniw NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35031         

3832.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna. Pełnomocnik d/s Pomiaru Frekwencji Wyborczej
Akcja "5 minut" : Powszechny Pomiar Frekwencji Wyborczej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 138 (22 VIII). – s. 1-2
Uwagi: dok.: instrukcja dla głosujących

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22269         

3833.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna. Pełnomocnik d/s Pomiaru Frekwencji Wyborczej
Komunikat nr 1 / Konrad Bieliński. – nr 1 : 14.10.1985. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 142 (17 X). – s. 1
Uwagi: dok.: komunikat z sondażu frekwencji wyborczej, z dnia 13.10.1985 roku, dla Gdańska i 6 dzielnic Warszawy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 19790         

3834.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna. Pełnomocnik d/s Pomiaru Frekwencji Wyborczej
Komunikat nr 3 : o wynikach ogólnopolskiego sondażu frekwencji wyborczej w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców / Konrad Bieliński. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 145 (7 XI). – s. 4
Uwagi: dok.: nt. pomiaru frekwencji wyborczej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24663         

3835.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna. Pełnomocnik d/s Pomiaru Frekwencji Wyborczej
Komunikat nr 3 : Warszawa, 26 października 1985 r. / Konrad Bieliński. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 39(383) (3-9 XI). – s. 1
Uwagi: dok.: o wynikach ogólnopolskiego sondażu frekwencji wyborczej w miastach powyżej 100 tyś. mieszkańców

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33929         

3836.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna. Pełnomocnik d/s Pomiaru Frekwencji Wyborczej
"Przedstawiamy poniżej ostatnią część raportu..." : 6 listopada 1985 r. / Konrad Bieliński. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 5(394) (2-8 II). – s. 2
Uwagi: dok.: o frekwencji wyborczej w wyborach do Sejmu PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34060         

3837.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna. Pełnomocnik d/s Pomiaru Frekwencji Wyborczej
Uwaga wybory! : Akcja "5 minut" : lato, 1985 r. / Pełnomocnik d/s Pomiaru Frekwencji Wyborczej. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 29(373) (18-31 VIII). – s. 3-4
Uwagi: dok.: wezwanie do czuwania nad frekwencją wyborczą podczas wyborów do Sejmu PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33748         

3838.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa komisja Koordynacyjna. Pełnomocnik d/s Pomiaru Frekwencji Wyborczej
Uwaga wybory! : Akcja "5 minut" / Pełnomocnik d/s Pomiaru Frekwencji Wyborczej. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 31(375) (8-14 IX). – s. 2-3
Uwagi: dok.: wezwanie do czuwania nad frekwencją wyborczą podczas wyborów do Sejmu PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33761         

3839.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna. Pełnomocnik ds. pomiaru frekwencji wyborczej
Komunikat nr 2 / Pełnomocnik TKK NSZZ „S” ds. pomiaru frekwencji wyborczej ; Konrad Bieliński. – nr 142 : 16.10.1985. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 142 (17 X). – s. 1
Uwagi: dok.: komunikat z sondażu frekwencji wyborczej na podstawie danych z dnia 15.10.1985 r., dla całej Polski

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 19791         

3840.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna. Pełnomocnik ds. pomiaru frekwencji wyborczej
Komunikat : o wynikach powszechnej akcji "5 minut" w województwie warszawskim / Konrad Bieliński. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 143/144 (24 X). – s. 2
Uwagi: dok.: nt. przebiegu akcji „5 minut” podczas wyborów parlamentarnych w 1985 roku

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22363         

3841.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna.
Komunikat / TKK. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 128 (9 V). – s. 1
Uwagi: dok.: sprawozdanie z przebiegu zebrania TKK

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24703         

3842.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
5 x nie : 28. 07. 1982 r. / TKK NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 22 (28 VII). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie krytykujące rządowe posunięcia

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20749         

3843.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
5 x tak / TKK NSZZ "Solidarność" ; Zbigniew Bujak (Mazowsze), Władysław Frasyniuk (Wrocław), Bogdan Lis (Gdańsk). – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 21 (14 VII). – s. 1
Uwagi: dok.: postulaty "Solidarności" w stanie wojennym

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20384         

3844.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Apel do społeczeństwa o niepodejmowanie do 22 lipca 1982 strajków i masowych demonstracji ulicznych : 26 czerwca 1982 roku / Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk, Władysław Haredek. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 70(218) (2-4 VII). – s. 1
Uwagi: dok.: o niepodejmowanie strajków i masowych demonstracji do 22 VII 1982 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28929         

3845.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Apel do społeczeństwa o niepodejmowanie do końca lipca 1982 r. strajków i masowych demonstracji ulicznych : 26 czerwca 1982 roku / Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk, Władysław Haredek. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 72(220) (8-10 VII). – s. 1-2
Uwagi: dok.: o niepodejmowanie strajków i masowych demonstracji do końca lipca 1982 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28943         

3846.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Apel do społeczeństwa / TKK NSZZ "Solidarność" ; Bogdan Lis (Gdańsk) et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 21 (14 VII). – s. 1. – (Opór)
Uwagi: dok.: apel o wstrzymanie strajków i akcji protestacyjnych do 22 lipca 1982

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20390         

3847.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Apel w rocznicę sierpnia 80 : 28 lipca 1982 r. / Zbigniew Bujak et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 78(226) (1-3 VIII). – s. 2
Uwagi: dok.: apel o zorganizowanie pokojowych manifestacji w rocznicę porozumień sierpniowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28986         

3848.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Apel w sprawie więźniów politycznych / Zbigniew Bujak (region Mazowsze), Tadeusz Jedynak (region Śląsko- Dąbrowski) et al.. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 80/81 (22 III). – s. 1
Uwagi: dok.: apel TKK w sprawie więźniów politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21618         

3849.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Apel / TKK NSZZ "Solidarność" . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 29 (13 X). – s. 1
Uwagi: dok.: zobowiązujący członków "S" do wpłaty pieniędzy na rzecz Funduszu Pomocy Pozbawionym Pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21185         

3850.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Apel / TKK NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 26 (15 IX). – s. 1
Uwagi: dok.: apel wzywający do uczczenia pamięci poległych w sierpniu 1982 r

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21346         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm