Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 z 172


3751.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Materiały RKW. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 139 (5 IX). – s. 4
Uwagi: inf.: informacja na temat udzielonej pomocy dla represjonowanych po strajku 1 lipca 1985

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22335         

3752.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Materiały RKW / Konrad Bieliński et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 103 (25 X). – s. 4
Uwagi: dok.: dokument RKW NSZZ „Solidarność” regionu Mazowsze

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21929         

3753.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Materiały RKW / RKW Mazowsze NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 158 (13 II). – s. 4. – (Materiały RKW)
Uwagi: dok.: nt. MZK w Warszawie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24196         

3754.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Nagroda Specjalna dla Zespołu 4R / RKW NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 128 (9 V). – s. 4
Uwagi: inf.: dotycząca przyznania nagrody specjalnej RKW NSZZ "Solidarność" Jackowi Federowiczowi

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22640         

3755.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Obchody 31 sierpnia 83 / RKW. NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 59 (11 VIII). – s. 1
Uwagi: dok.: w sprawie obchodów 31 sierpnia 1983 r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24615         

3756.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Odezwa 1-majowa : do członków i sympatyków "Solidarności" / RKW Mazowsze NSZZ "Solidarność" ; Bieliński Konrad, et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 166 (10 IV). – s. 1
Uwagi: dok.: odezwa na 1 maja

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24300         

3757.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Odezwa / RKW Mazowsze NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 246 (13 IV). – s. 4
Uwagi: dok.: o krytyce polityki społecznej prowadzonej przez władze PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23472         

3758.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Oświadczenia RKW Mazowsze / RKW NSZZ "Solidarność" ; Bujak Zbigniew, et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 234 (13 I). – s. 3
Uwagi: dok.: oświadczenie RKW Mazowsze dotyczące powstawania grup inicjatyw

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23099         

3759.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Oświadczenie RKW Mazowsze : w obronie ks. Jerzego Popiełuszki / Konrad Bieliński et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 104 (1 XI). – s. 4
Uwagi: dok.: oświadczenie RKW Mazowsze w obronie Jerzego Popiełuszki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21955         

3760.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Oświadczenie RKW NSZZ "S" Mazowsze . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 184 (15 X). – s. 1
Uwagi: dok.: jawne komisje zakładowe i poprawa stanu gospodarki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22731         

3761.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Oświadczenie RKW NSZZ „S” Mazowsze / Konrad Bieliński, Zbigniew Bujak, Wiktor Kulerski et al . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 184 (15 X). – s. 1
Uwagi: dok.: jawne komisje zakładowe i poprawa stanu gospodarki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22721         

3762.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Oświadczenie RKW Region Mazowsze / Konrad Bieliński et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 71 (8 XII). – s. 1
Uwagi: dok.: apel RKW regionu Mazowsze o przemarsz trasą upamiętniającą rocznicę 16 grudnia

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21437         

3763.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Oświadczenie RKW z 13 XII 1987 / RKW NSZZ "Solidarność" ; Bujak Zbigniew, et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 234 (13 I). – s. 2
Uwagi: dok.: oświadczenie RKW NSZZ "S" o rzeczywistej sytuacji Związku

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23096         

3764.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Oświadczenie w sprawie Społecznego Komitetu Nauki / RKW. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 52 (19 V). – s. 2. – (Nauka Polska)
Uwagi: dok.: o rozpoczęciu działalności Społecznego Komitetu Nauki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24589         

3765.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Oświadczenie w związku z protestem głodowym parafian z Ursusa / RKW. NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 80/81 (22 III). – s. 3
Uwagi: dokument: oświadczenie RKW region Mazowsze NSZZ „Solidarność” w związku z protestem głodowym parafian z Ursusa

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24630         

3766.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Oświadczenie / Konrad Bieliński et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 152 (3 I). – s. 4
Uwagi: dok.: moralne potępienie osób oskarżających publicznie o współpracę z SB

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22419         

3767.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Oświadczenie / RKW Mazowsze NSZZ "Solidarność" ; Konrad Bieliński et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 163 (20 III). – s. 1
Uwagi: dok.: dotyczy podwyżki cen żywności

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24253         

3768.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Oświadczenie / RKW Mazowsze NSZZ "Solidarność" ; Wiktor Kulerski, Jan Lityński. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 174 (12 VI). – s. 1
Uwagi: dok.: dot. aresztowania Z. Bujaka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24437         

3769.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Oświadczenie / Zbigniew Bujak, Zbigniew Janas, Wiktor Kulerski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 29 (13 X). – s. 2
Uwagi: dok.: wezwanie do codziennego 8-godzinnego strajku solidarnościowego z Wybrzeżem skierowane do robotników z Warszawy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21205         

3770.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Po 1 maja w Warszawie / Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze ; Bieliński Konrad et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 128 (9 V). – s. 4
Uwagi: dokument: oświadczenie RKW NSZZ "Solidarność"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22615         

3771.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Po podwyżkach : Oświadczenie RKW Mazowsze / Konrad Bieliński et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 205 (1 IV). – s. 1
Uwagi: dok.: o podwyżkach cen

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22647         

3772.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Po strajku załogi zakładów pracy naszego regionu wychodzą razem zwartymi grupami. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 32 (3 XI). – s. 1
Uwagi: dok.: instrukcja na strajk i demonstracje 10 XI 81 r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20565         

3773.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Proces przeciwko wolnemu słowu, Warszawa, 18 II 83 / Zbigniew Bujak, Zbigniew Janas, Wiktor Kulerski . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 43 (3 III). – s. 2
Uwagi: dok: oświadczenie po skazaniu oskarżonych w procesie Radia "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20745         

3774.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Przeciw podwyżkom cen / Zbigniew Bujak et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 117 (14 II). – s. 1
Uwagi: dok.: stanowisko RKW NSZZ „S” region Mazowsze w sprawie podwyżek cen

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22012         

3775.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
W czterdziestą rocznicę Powstania Warszawskiego : oświadczenie RKW Mazowsze / RKW Mazowsze ; Bieliński K., Bujak Zb., Janas Zb., Kulerski W.. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 96 (9 VIII). – s. 2
Uwagi: dok.: oświadczenie RKW Mazowsze w sprawie czterdziestej rocznicy Powstania Warszawskiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21494         

3776.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
W sprawie strajku i manifestacji 10 listopada / Zbigniew Bujak, Zbigniew Janas, Wiktor Kulerski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 31 (27 X). – s. 1
Uwagi: dok.: instrukcja akcji protestacyjnych 10 XI 1982 r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20399         

3777.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
W sprawie zwalniania etatowych pracowników ZR Mazowsze / Regionalna Komisja Wykonawcza. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 16 (2 VI). – s. 2
Uwagi: dok.: oświadczenie RKW Mazowsze ws. zwalniania etatowych pracowników ZR Mazowsze

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20579         

3778.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
W związku ze strajkami w ZWLE im. Róży Luksemburg / RKW NSZZ "Solidarność" ; Konrad Bieliński et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 122 (21 III). – s. 1
Uwagi: dok.: w sprawie strajków w ZWLE im. Róży Luksemburg

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22091         

3779.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Wzywamy wszystkich / RKW. Region Mazowsze. Zbigniew Bujak et. all. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 52 (19 V). – s. 1
Uwagi: dok.: apel w sprawie zabójstwa G. Przemyka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24587         

3780.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Z materiałów RKW / RKW Mazowsze NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 118 (21 II). – s. 4
Uwagi: dok.: zawiadomienia RKW reg. Mazowsze

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22085         

3781.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Zawiadomienie / RKW Mazowsze NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 106 (15 XI). – s. 4
Uwagi: dokument: zawiadomienie o nowej serii znaczków Solidarnościowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22071         

3782.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Zawiadomienie / RKW NSZZ "Solidarność" reg. Mazowsze. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 128 (9 V). – s. 4
Uwagi: dokument: zawiadomienie RKW NSZZ "Solidarność" regionu Mazowsze w sprawie wydania nowych znaczków

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22633         

3783.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalny Komitet Wykonawczy
Instrukcja / RKW NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 29 (13 X). – s. 2
Uwagi: dok.: instrukcja strajkowa na X 82 r. dla zakładów pracy Warszawy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21208         

3784.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalny Komitet Wykonawczy
Jak organizować Komitety Pomocy Społecznej : instrukcje RKW / Regionalny Komitet Wykonawczy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 16 (2 VI). – s. 4
Uwagi: dokument: instrukcje jak tworzyć Komitety Pomocy Społecznej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20597         

3785.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalny Komitet Wykonawczy
Komunikat / Regionalny Komitet Wykonawczy NSZZ "Solidarność" Mazowsze; Zbigniew Bujak, Zbigniew Janas, Wiktor Kulerski, Zbigniew Romaszewski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 13 (12 V)
Uwagi: dok.: komunikat informujący o powstaniu Regionalnego Komitetu Wykonawczego NSZZ Solidarność Mazowsze i celach tej struktury

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20440         

3786.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalny Komitet Wykonawczy
Komunikat / RKW NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 178 (15 VIII). – s. 1
Uwagi: dok.: komunikat o nowych członkach RKW NSZZ „S” Reg. Mazowsze

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22538         

3787.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalny Komitet Wykonawczy
Materiały RKW / RKW Mazowsze NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 143/144 (24 X). – s. 4. – (Materiały RKW)
Uwagi: inf.: na temat nowości filatelistycznych w niezależnym obiegu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22407         

3788.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalny Komitet Wykonawczy
Mimo policyjnych kordonów, blokad i szarż : oświadczenie RKW NSZZ "S" region Mazowsze / Zbigniew Bujak, Zbigniew Janas, Wiktor Kulerski . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 49/50 (5 V). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie o reakcji władzy na 1-majowe marsze

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21069         

3789.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalny Komitet Wykonawczy
Oświadczenie z 31 X 1984 / Konrad Bieliński et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 104 (1 XI). – s. 4
Uwagi: dok.: oświadczenie Członków Prezydium NSZZ „Solidarność” regionu Mazowsze i RKW NSZZ "Solidarność" region Mazowsze

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21958         

3790.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalny Komitet Wykonawczy
Oświadczenie / Konrad Bieliński, Zbigniew Bujak, Zbigniew Janas et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 87 (10 V). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie RKW w sprawie manifestacji 1 i 3 majowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21711         

3791.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalny Komitet Wykonawczy
W szósta rocznicę sierpnia / Zbigniew Budzisz, Konrad Bukowski, Wiktor Kulerski, et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 178 (15 VIII). – s. 1
Uwagi: dok.: hasło na najbliższe Święto Solidarności

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22540         

3792.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalny Komitet Wykonawczy
Zawiadomienie RKW. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 153 (9 I). – s. 4
Uwagi: inf.: na temat specjalnej serii znaczków wydanych w celu upamiętnienia wydarzeń z 1 lipca 1985

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22454         

3793.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Tajna Komisja Wykonawcza (Instytut Badań Jądrowych)
Nasze Stanowisko w sprawie wyborów do Sejmu / TKW NSZZ "Solidarność" IBJ. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 132 (6 VI). – s. 2
Uwagi: dok.: stanowisko TKW NSZZ "Solidarność" IBJ w sprawie wyborów do sejmu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22151         

3794.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Tajna Komisja Zakładowa (Zakłady Mechaniczne "Ursus")
Bądźmy solidarni / "Solidarność" ZM Ursus. – 2 X 1983. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 63 (6 X). – s. 1
Uwagi: dok.: apel o uczestnictwo w akcjach solidarnościowych z sądzonymi działaczami KOR i "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21227         

3795.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Tajna Komisja Zakładowa (Zakłady Mechaniczne "Ursus")
Stanowisko TKZ NSZZ "Solidarność" w Ursusie : w sprawie wyborów do samorządu pracowniczego / TKZ NSZZ "Solidarność" Ursusa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 155 (23 I). – s. 4
Uwagi: dok.: dotyczący wyborów do Rady Pracowniczej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22498         

3796.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Zarząd Regionu
Robotnicy Warszawy! Członkowie Solidarności! / Przewodniczący ZR Mazowsze Zbigniew Bujak. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 32 (3 XI). – s. 1
Uwagi: dok.: wezwanie do powszechnego udziału w proteście przeciwko delegalizacji "S" 10 XI 81 r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20566         

3797.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Zarząd Regionu
Wobec przyszłości związków zawodowych w Polsce / Przewodniczący ZR Mazowsze Zbigniew Bujak ; wiceprzewodniczący ZR Mazowsze Wiktor Kulerski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 7 (25 III). – s. 2
Uwagi: dok.: stanowisko władz Regionu Mazowsze wobec rządowych propozycji dla ruchu związkowego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20374         

3798.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Zarząd Regionu
Wobec rządowych propozycji dla ruchu związkowego / Przewodniczący ZR [Zarządu Regionu] Mazowsze Zbigniew Bujak. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 4 (25 II). – s. 1
Uwagi: dok.: stanowisko wobec działań rządu w sprawie związków zawodowych po wprowadzeniu stanu wojennego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20425         

3799.
NSZZ "Solidarność". Region Śląsko-Dąbrowski. Regionalna Komisja Wykonawcza
Solidarność w zakładach pracy : oświadczenie / RKW NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 59 (11 VIII). – s. 4. – (Śląsk)
Uwagi: dok.: oświadczenie z propozycjami strategii działalności opozycyjnej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21127         

3800.
NSZZ "Solidarność". Region Śląsko-Dąbrowski. Tymczasowa Rada
Po tragedii w kopalniach „Mysłowice” i „Bobrek” / TR "S" Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 198 (11 II). – s. 1
Uwagi: dok.: dotyczący trudnej sytuacji w górnictwie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23306         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm