a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 z 172


3401.
Nowe tytuły naszych pism. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 18(362) (12-18 V). – s. 3-4
Uwagi: inf.: o niezależnych pismach ukazujących się na terenie całego kraju

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33633         

3402.
Nowe ustawy. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 53 (30 VI). – s. 2
Uwagi: art.: dotyczący inicjatyw ustawodawczych podjętych w pośpiesznym tempie pod sam koniec kadencji Sejmu PRL.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28586         

3403.
Nowe związki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 34 (17 XI). – s. 4. – (Nowe związki)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny na temat prób uruchomienia działalności "wronich związków zawodowych" w zakładach pracy, podejmowanych przez władze komunistyczne

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20687         

3404.
Nowe Związki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 44 (10 III). – s. 4. – (Nowe Związki)
Uwagi: inf.: o powstawaniu nowych związków w zakładach pracy w całym kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20796         

3405.
Nowe Związki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 66 (3 XI). – s. 4
Uwagi: inf.: informacje bieżące dotyczące wydarzeń związanych z "wronimi związkami"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21203         

3406.
Nowe Związki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 77 (9 II). – s. 2-3. – (Nowe Związki)
Uwagi: inf.: o sytuacji związków zawodowych w zakładach pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21469         

3407.
Nowe związki - szmal niewąski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 123 (28 III). – s. 4
Uwagi: art.: dotyczący nadużyć finansowych działaczy OPZZ

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22164         

3408.
Nowe związki : sukcesy, osiągnięcia, perspektywy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 57 (14 VII). – s. 4
Uwagi: inf.: o działalności związkowej w zakładach pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21036         

3409.
Nowe zz. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 17(361) (5 V - 11 V). – s. 2
Uwagi: inf.: o sposobach werbowania członków nowych związków zawodowych we wrocławskich przedsiębiorstwach

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33612         

3410.
Nowelizacja Kodeksu Pracy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 24(449) (19 VII - 2 VIII). – s. 3-4
Uwagi: art.: o zmianach w Kodeksie Pracy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34985         

3411.
Nowicki Marek
Amnesty International / Man [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 4 (6 XI). – s. 46-50. – (Za Granicą)
Uwagi: art.: autor przytacza podstawowe informacje na temat AI oraz publikuje sylwetki represjonowanych osób, zachęcając do wysyłania listów do władz. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 423

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26107         

3412.
Nowicki Marek
Banicja, pręgierz, pal... / Man [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 6/7 (II). – s. 83-86
Uwagi: art.: zestawienie prawa polskiego z innymi systemami prawnymi, próba ukazania jego niestosowności i archaiczności

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26158         

3413.
Nowicki Marek
Junta Pinocheta przeciw wolności słowa / Man [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 4 (6 XI). – s. 52. – (Za granicą)
Uwagi: inf.: o cenzurze chilijskiej. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 423

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26110         

3414.
Nowicki Marek
Kolegia przeciw prawu / Man [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 8/9. – s. 75-77
Uwagi: art.: próba ukazania sprzecznej z prawem działalności kolegiów d/s wykroczeń. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 423

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26151         

3415.
Nowicki Marek
Kto zdradza Ojczyznę? / Man [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 4 (6 XI). – s. 31-34
Uwagi: art.: o sposobie rozumienia pojęcia "zdrady ojczyzny" przez polskie sądy na przykładzie B. Lisa i P. Mierzewskiego. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 423. - Wart. zniekształcone zostały dane Tomasza Langera, którego nazwisko podano jako Lenger

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26100         

3416.
Nowicki Marek
Kulawy kompromis / Man [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 3 (VIII). – s. 1-2
Uwagi: art. dot. ogłoszenia amnestii przez władze PRL. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 423

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26059         

3417.
Nowicki Marek
Lista Krajowa / Marek Nowicki. – Praworządność (Warszawa) 1989, nr 21(2). – s. 5-8
Uwagi: art.: ukazujący kulisy głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu w VI.1989

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26263         

3418.
Nowicki Marek
Łaska dla oprawców / K. F.. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 1(14) (I/II). – s. 15-16
Uwagi: art.: zastosowanie amnestii wobec zabójców ks. Jerzego Popiełuszki. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 308

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25492         

3419.
Nowicki Marek
Małolat / Man [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 8/9. – s. 72-74
Uwagi: art.: o brutalności i braku sumienia wśród milicjantów dokonujących bezpodstawnych aresztowań młodzieży. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 423

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26149         

3420.
Nowicki Marek
O co walczymy, dokąd zmierzamy : antysowiecka agitacja i propaganda / Man [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 6/7 (II). – s. 114-116. – (Za granicą)
Uwagi: art.: o postępującej sowietyzacji i dehumanizacji prawa w Polsce

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26178         

3421.
Nowicki Marek
O co walczymy, dokąd zmierzamy : zdrada ojczyzny w prawie radzieckim / Man [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 4 (6 XI). – s. 50-52. – (Za Granicą)
Uwagi: art.: ukazanie absurdalności prawa sowieckiego. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 423

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26108         

3422.
Nowicki Marek
Porwania Toruńskie c. d. / Man [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 8/9. – s. 86-87
Uwagi: art.: opis przebiegu poszukiwania sprawców porwań. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 423

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26159         

3423.
Nowicki Marek
Porwanie w centrum Warszawy / Man [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 4 (6 XI). – s. 23
Uwagi: art.: relacja z porwania Janusza Krupskiego. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 423

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26096         

3424.
Nowicki Marek
Robić swoje, byle z przekonaniem : wywiad ze Zbigniewem Romaszewskim / Man [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 4 (6 XI). – s. 24-28
Uwagi: wyw.: o warunkach więziennych i sytuacji więźniów politycznych w PRL. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 423

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26098         

3425.
Nowicki Marek
Sposób na wszystko : artykuł 282a § 1 / MAN [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1986, nr 1 . – s. 4-5
Uwagi: art.: geneza i analiza artykułu 282a, § 1 Kodeksu Karnego przewidującego karę do 3 lat więzienia za "podejmowanie działania w celu wywołania niepokoju publicznego lub rozruchów". - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 423

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25362         

3426.
Nowicki Marek
Sprawa Jurija Sichanowicza / Man [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 6/7 (II). – s. 116-117. – (Za granicą)
Uwagi: art.: opis walki radzieckiego opozycjonisty z machiną totalitarnego państwa

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26179         

3427.
Nowicki Marek
"Straszenie bronią należało do stałych praktyk oskarżonego" / Man [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 6/7 (II). – s. 92-98
Uwagi: art.: o sposobie doboru osób na najwyższe stanowiska w państwie, po dokonani zabójstwa córki przez wysokiego oficera MSW. - W artykule opublikowano błędny skrót prawidłowej nazwy Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) w Rzeszowie podając ją jako WRU Rzeszów.

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26163         

3428.
Nowicki Marek
Zrobili to sami / Man [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 8/9. – s. 49-53
Uwagi: art.: opis wypaczeń systemu sądowo - dochodzeniowego, zakłamania władzy, fabrykowania dowodów i nieprzestrzegania władzy przez aparat państwa na przykładzie pobicia przez "nieznanych sprawców" i samookaleczenia. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 423

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26131         

3429.
Nowicki Marek
Zza Tatr / Man [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 4 (6 XI). – s. 52. – (Za Granicą)
Uwagi: inf.: o aresztowaniach i nadzorze prewencyjnym w Czechosłowacji. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 423

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26109         

3430.
Nowozwiązkowiec też człowiek. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 2(304) (16-21 I). – s. 4
Uwagi: fel.: ocena postawy osób przystępujących do "neozwiązków"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29739         

3431.
Nowy pretekst. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 194 (14 I). – s. 3
Uwagi: inf.: nt. kar za niedopełnienie obowiązku rejestracji w urzędzie zatrudnienia

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23148         

3432.
Nowy styl. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 254 (8 VI). – s. 1
Uwagi: art.: fragment wywiadu Imre Pozsgay'a – węgierskiego partyjnego reformatora dla włoskiego pisma "La Republica"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23575         

3433.
Nowy system płac. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 102 (18 X). – s. 3
Uwagi: inf.: nowy system płac

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21894         

3434.
Nowy wyrok na przewodniczącego Zarządu Regionu, Władysława Frasyniuka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 7(266) (17-26 II). – s. 1
Uwagi: inf.: dot. wyroku jaki otrzymał W. Frasyniuk oskarżony o posiadanie fałszywego dowodu osobistego – 14.02.1983

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29087         

3435.
NSA a walka o kaplicę. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 23 (20 V). – s. 7
Uwagi: dok.: postanowienie NSA w sprawie budowy Kościoła w Ostrowcu Świętokrzyskim

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28252         

3436.
NSZZ "Solidarność. Dolny Śląsk. Komisja Zakładowa Elwro
Jak widzimy związek w szóstym miesiącu wojny? / Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Elwro. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 67(215) (23-25 VI). – s. 2
Uwagi: dok.: perspektywy i kierunki działań związku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28913         

3437.
NSZZ "Solidarność. Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
13 stycznia : Wrocław, 11.12.1988 r. / RKS NSZZ "S" Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 25(481) (30 XI - 14 XII). – s. 2. – (Dokumenty)
Uwagi: dok.: o programie RKS na 1989 rok

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35432         

3438.
NSZZ "Solidarność. Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Apel : [kwiecień 198] / Władysław Frasyniuk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 46(194) (8-13 IV). – s. 1
Uwagi: dok.: wezwanie związkowców do manifestacji przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego każdego trzynastego dnia miesiąca

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28788         

3439.
NSZZ "Solidarność. Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Do wrocławskiego środowiska akademickiego : Wrocław, 28.09.1983 / za RKS NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk - Witold [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 33(292) (30 XI - 6 X). – s. 1
Uwagi: dok.: apel do studentów i pracowników akademickich o wspieranie NSZZ "Solidarność". - Nazwa osoby podpisanej pod dokumentem: Muszyński Marek

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29427         

3440.
NSZZ "Solidarność. Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Przypominamy : 7 lipca 1982 r. / Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk, Bogdan Lis. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 72(220) (8-10 VII). – s. 2
Uwagi: dok.: apel do władz o zawarcie porozumienia, którego jedynym warunkiem miało być zwolnienie internowanych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28944         

3441.
NSZZ "Solidarność'. Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Apel RKS-u : Wrocław, 9.12.1988 r. / RKS NSZZ "S" Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 25(481) (30 XI - 14 XII). – s. 2. – (Dokumenty)
Uwagi: dok.: wezwanie o pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Armenii

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35433         

3442.
NSZZ "Solidarność" Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Oświadczenie : Wrocław, 4.12.1986 r. / RKS NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 35(423) [właśc. 35(424)] (8-21 XII). – s. 1
Uwagi: dok.: o konsekwencjach wprowadzenia stanu wojennego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34533         

3443.
NSZZ "Solidarność" Szkół Wyższych i Instytutów Naukowych
Przeciw rządom policjantów na uczelniach : Wrocław, 30.05.1985 r. / NSZZ "S" Szkół Wyższych i Instytutów Naukowych. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 22(366) (9-15 VI). – s. 2
Uwagi: dok.: o ministerialnym projekcie zmian ustawy o szkolnictwie wyższym; zawiera także informacje o wiecu protestacyjnym w budynku Wydziału Filologicznego UW

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33669         

3444.
NSZZ "Solidarność" Szkół Wyższych i Pracowników Naukowych
Co zagraża uczelniom? / NSZZ "Solidarność" Szkół Wyższych i Pracowników Naukowych. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 7(351) (17-23 II). – s. 4
Uwagi: dok.: o projektowanych zmianach w w ustawie o szkolnictwie wyższym

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33506         

3445.
NSZZ "Solidarność" Uczelni Wrocławia
Do wszystkich pracowników uczelni! / NSZZ "Solidarność" Uczelni Wrocławia. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 65(213) (17-19 VI). – s. 2
Uwagi: dok.: sprawa weryfikacji pracowników szkół wyższych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28900         

3446.
NSZZ "Solidarność". Biuro Koordynacyjne NSZZ "Solidarność" za Granicą
Z oświadczenia Biura Koordynacyjnego "S" za Granicą / Biuro Koordynacyjne NSZZ "Solidarność" za Granicą. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984/1985, nr 43(344) (16 XII - 5 I). – s. 3
Uwagi: art.: o wystąpieniu rządu PRL z MOP

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33150         

3447.
NSZZ "Solidarność". Biuro Koordynacyjne NSZZ "Solidarność" za Granicą
Z oświadczenia Biura Koordynacyjnego "S" za Granicą : Bruksela, 17 lutego 1985 r. / Biuro Koordynacyjne NSZZ "Solidarność" za Granicą. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 10(354) (17-23 III). – s. 2
Uwagi: dok.: o zadaniach Biura Koordynacyjnego NSZZ "Solidarność" za Granicą

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33528         

3448.
NSZZ "Solidarność". Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Apel RKS NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk : Wrocław, 29 października 1982 r. / Piotr Bednarz, Józef Pinior. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 104(253) (26-29 X). – s. 1
Uwagi: dok.: wezwanie do uczczenia 64 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29229         

3449.
NSZZ "Solidarność". Komisja ds. Interwencji i Praworządności
Stanowisko Związku w kwestii prawa i praworządności : Projekt opracowany przez ekspertów Komitetu Helsińskiego, styczeń 1987 r. / Komisja ds. Interwencji i Praworządności NSZZ "S". – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 4 (II). – s. 3-7
Uwagi: dok.: system prawny w stanie wojennym i w okresie, który po nim nastąpił

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25490         

3450.
NSZZ "Solidarność". Komisja Interwencji i Praworządności ; Romaszewski Zbigniew
Oświadczenie : Komisji D/S Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność" / KIiP NSZZ "Solidarność", Zbigniew Romaszewski. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 50 (19 IV). – s. 4
Uwagi: dok.: oświadczenie KIiP dotyczące wciąż stosowanych represji ze strony władz wobec działaczy opozycyjnych, oraz odcięcie się od części młodzieży podejmującej walkę podczas demonstracji

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28629         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm