a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 z 172


3201.
Nasz przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 3(459) (21 I - 3 II). – s,. 1. – (Nasz Przegląd)
Uwagi: inf.: przegląd najważniejszych wydarzeń w kraju

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35124         

3202.
Nasz przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 4(460) (4-17 II). – s. 1. – (Nasz Przegląd)
Uwagi: inf.: przegląd najważniejszych wydarzeń krajowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35133         

3203.
Nasz przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 5(461) (18 II - 2 III). – s. 1. – (Nasz Przegląd)
Uwagi: inf.: przegląd najważniejszych wydarzeń krajowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35143         

3204.
Nasz przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 6(462) (3-16 III). – s. 1. – (Nasz Przegląd)
Uwagi: inf.: przegląd najważniejszych wydarzeń z kraju

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35153         

3205.
Nasz przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 7(463) (17 III - 6 IV). – s. 1. – (Nasz Przegląd)
Uwagi: inf.: przegląd najważniejszych wydarzeń krajowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35164         

3206.
Nasz przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 8(464) (7 IV - 20 IV). – s. 1. – (Nasz Przegląd)
Uwagi: inf.: przegląd najważniejszych wydarzeń z kraju

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35172         

3207.
Nasz przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 9(465) (21 IV - 4 V). – s. 1. – (Nasz Przegląd)
Uwagi: inf.: przegląd najważniejszych wydarzeń z kraju

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35196         

3208.
Nasz przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 10(466) (5-19 V). – s. 1. – (Nasz Przegląd)
Uwagi: inf.: przegląd najważniejszych wydarzeń w kraju

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35215         

3209.
Nasz przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 11(467) (19 V - 1 VI). – s. 1. – (Nasz Przegląd)
Uwagi: inf.: przegląd najważniejszych wydarzeń krajowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35229         

3210.
Nasz przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 12(468) (2-22 VI). – s. 1. – (Nasz Przegląd)
Uwagi: inf.: przegląd najważniejszych wydarzeń z kraju

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35237         

3211.
Nasz przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 13(469) (23 VI - 6 VII). – s. 1. – (Nasz Przegląd)
Uwagi: inf.: przegląd najważniejszych wydarzeń w kraju

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35246         

3212.
Nasz przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 14(470) (7-20 VII). – s. 1. – (Nasz Przegląd)
Uwagi: inf.: przegląd najważniejszych wydarzeń z kraju

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35263         

3213.
Nasz przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 15(471) (24 VII - 4 VIII). – s. 1. – (Nasz Przegląd)
Uwagi: inf.: przegląd najważniejszych wydarzeń krajowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35267         

3214.
Nasz przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 16(472) (4-17 VIII). – s. 1. – (Nasz Przegląd)
Uwagi: inf.: przegląd najważniejszych wydarzeń krajowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35270         

3215.
Nasz przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 17(473) (18 VIII - 4 IX). – s. 1, 4. – (Nasz Przegląd)
Uwagi: inf.: przegląd najważniejszych wydarzeń krajowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35284         

3216.
Nasz przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 18(474) (5-14 IX). – s. 1. – (Nasz Przegląd)
Uwagi: inf.: przegląd najważniejszych wydarzeń krajowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35301         

3217.
Nasz przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 20(476) (15-28 IX). – s. 1. – (Nasz Przegląd)
Uwagi: inf.: przegląd najważniejszych wydarzeń krajowych. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane miejscowości Siechnice, której nazwę zmieniono na błędną: Siechnica.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35332         

3218.
Nasz przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 21(477) (29 IX - 12 X). – s. 1. – (Nasz Przegląd)
Uwagi: inf.: przegląd najważniejszych wydarzeń krajowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35352         

3219.
"Nasz ziemski program". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 58 (28 VII). – s. 1
Uwagi: art.: fragmenty notatki sporządzonej po wizycie Papieża przez Wydział Propagandy KC PZPR na użytek KC

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21043         

3220.
"Nasza broń to masowy ruch oporu..." : Wrocław, 31 sierpnia 1982. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 87(235) (30 VIII - 1 IX). – s. 1
Uwagi: dok.: przemówienie Władysława Frasyniuka z okazji Święta Solidarności

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29064         

3221.
Nasza odpowiedz na przemoc – bez przemocy ale biernie – aktywny sprzeciw. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 2(346) (12 - 16 I). – s. 2
Uwagi: art. : o deklaracji Bez przemocy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33048         

3222.
Nasza rocznica na Węgrzech. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 91(239) (13-17 IX). – s. 2
Uwagi: inf.: o demonstracjach na Węgrzech

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29057         

3223.
Nasze codzienne troski, płace, ceny, warunki pracy : Nasze codzienne troski, płace, ceny, warunki pracy : Znajomość reguł BHP pożądana : Nie dajmy się zastraszyć : Co Wam to przypomina : Scena z tramwaju : Zatkać usta : Rozmiary nędzy w PRL : Gospodarka planow. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 4(348) (27 I-2 II). – s. 6
Uwagi: art.: rozważania na temat spraw codziennej egzystencji obywateli PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33213         

3224.
Nasze postulaty strajkowe. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, wyd. spec. (9 V). – s. 1-2
Uwagi: art.: przyczyny, przebieg i postulaty majowych strajków

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35455         

3225.
Nasze propozycje. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, wyd. spec. (IV). – s. 2
Uwagi: art.: wezwanie do bojkotu wyborów do rad narodowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33161         

3226.
Natychmiastowej pomocy lekarskiej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 68 (17 XI). – s. 1
Uwagi: inf.: o stanie zdrowia więzionych działaczy KK i KOR; w szczególności o stanie Gwiazdy i Kuronia

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21275         

3227.
Nauczyciele nie godzą się na "widełki". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 288 (5 IV). – s. 4
Uwagi: inf.: o protestach nauczycieli wobec uchwały o podwyżkach plac

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24032         

3228.
Nauczyciele zlikwidowanej Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Kruczej we Wrocławiu
List otwarty : Wrocław, 10 grudnia 1989 r. / Nauczyciele zlikwidowanej Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Kruczej we Wrocławiu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 35(517) [właśc. 2(517)] (11-25 I). – s. 6
Uwagi: dok.: protest przeciwko likwidacji szkoły

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35027         

3229.
Nauczyciele żądają. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 239 (17 II). – s. 1
Uwagi: art.: o żądaniach płacowych stawianych przez ZNP

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23328         

3230.
Nauczyciel
Z powodu 1-go Maja / Nauczyciel [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 14(403) (21-27 IV). – s. 4
Uwagi: art.: o zmuszaniu uczniów i nauczycieli, przez dyrekcję szkół, do brania udziału w pochodach pierwszomajowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34283         

3231.
Nauka prawa po czechosłowacku. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III-IV). – s. 66. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: program studiów prawniczych w Czechosłowacji

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25629         

3232.
Negri P.
Jak gdyby nigdy nic / P. Negri [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 245 (6 IV). – s. 3
Uwagi: art.: o aktualnej sytuacji ZASP

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23457         

3233.
Nic nowego pod słońcem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 164 (1 IV). – s. 1
Uwagi: sat.: dotycząca problemów zaopatrzeniowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24274         

3234.
Nie bać się ruskich czołgów. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 7(351) (17-23 II). – s. 2
Uwagi: art.: o zagrożeniu interwencji wojsk sowieckich

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33498         

3235.
Nie będziemy udawali, że to myśmy ich wybrali. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 34(378) (29 IX - 5 X). – s. 2
Uwagi: art.: o kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33784         

3236.
"Nie chcemy być truci". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 265 (28 IX). – s. 3
Uwagi: inf.: o II Pielgrzymce Ekologicznej Zagłębia Miedziowego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23768         

3237.
"Nie chodziło mi o wykazanie się bohaterstwem" : rozmowa z Januszem Pałubickim. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 92 (21 VI). – s. 3
Uwagi: wywiad: z Januszem Pałubickim

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21798         

3238.
Nie czytaj - będziesz prawomyślny. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 6 (V). – s. 39-41. – (Kolegia...)
Uwagi: art.: represje w województwie kieleckim za rzekome podjęcie działania w celu wywołania niepokoju publicznego

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25624         

3239.
Nie daj się przesłuchiwać w miejscu pracy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 12(356) (24-30 III). – s. 2
Uwagi: inf.: o postępowaniu w kontaktach z funkcjonariuszami SB i MO

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33551         

3240.
Nie daj się przesłuchiwać w miejscu pracy. Jest to bezprawne. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 117 (14 II). – s. 4
Uwagi: inf.: o przepisach postępowania Kodeksu Karnego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22035         

3241.
Nie dajmy się ogłupić. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 6(308) (12-18 II). – s. 2
Uwagi: fel.: luźne uwagi nt. wolności jednostki, wolności wyborów itp.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29792         

3242.
Nie dawać za wygraną. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 279 (25 I). – s. 2
Uwagi: inf.: o walce o praworządność

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23893         

3243.
Nie hamować postępu : 05 I 1989 r., Bełchatów. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 1(22) (I). – s. 26-27
Uwagi: dok.: list otwarty pracowników dozoru technicznego kopalni "Bełchatów"

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25820         

3244.
Nie jesteśmy bezsilni - nie poddajmy się bezprawiu : Przeciw podwyżkom cen : Przeciw atakom na samorządność uczelni wyższych. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 6(350) (10-16 II). – s. 4
Uwagi: art.: o działaniach władz wymierzonych w niezależność społeczną

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33254         

3245.
Nie ma i nie będzie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 122 (21 III). – s. 4
Uwagi: inf.: o brakach w dostępie do mieszkań i zaopatrzeniu w leki, mięso i bieliznę

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22124         

3246.
Nie ma normalizacji w Pafawagu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 33(335) (30 XI - 6 X). – s. 1
Uwagi: inf. : na temat działalności strajkowej opozycjonistów w Pafawagu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32911         

3247.
Nie ma podstaw do niepokoju. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 170 (15 V). – s. 4
Uwagi: art.: kalendarium wydarzeń i reakcji władz państwowych w czasie katastrofy w Czernobylu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24377         

3248.
Nie ma politycznych są kryminalni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 152 (3 I). – s. 4
Uwagi: inf.: nowych aresztowań na Śląsku

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22416         

3249.
Nie ma spokoju w Łęczycy.... – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 40(384) (10-16 XI). – s. 1
Uwagi: art.: o strajku głodowym więźniów politycznych w ZK w Łęczycy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33951         

3250.
Nie ma sukcesu bez NZS-u. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 15(497) (2-16 VI). – s. 1
Uwagi: inf., dok.: zawiera: Przegląd studencki dot. różnych informacji z kraju; Drodzy koledzy - oświadczenie Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ "Solidarność" regionu Dolny Śląsk, wydane we Wrocławiu, 24 maja 1989 r.; Oświadczenie Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Uczelni Wrocławskich, wydane we Wrocławiu, 24 maja 1989 r.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34604         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm