Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 z 172


3351.
Nikodem
"Oskarżony Piotrowski..." / Nikodem [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 3(347) (20 - 26 I). – s. 2
Uwagi: art. : reakcje po śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, stosunek władzy do Kościoła

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33072         

3352.
Nikodem
Świecka czy ateistyczna? / Nikodem [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 21(410) (9-22 VI). – s. 4
Uwagi: art.: o problemie świeckości szkół w PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34355         

3353.
Nikodem
W dniach grudniowych rocznic / Nikodem [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 44(388) (8-14 XII). – s. 1
Uwagi: inf.: o obchodach rocznicowych w całym kraju

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34004         

3354.
Nikodem
W pół wieku po odejściu Marszałka / Nikodem [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 20(364) (26 V - 1 VI). – s. 1
Uwagi: art.: o obchodach 50-tej rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33647         

3355.
Nikodem
Złodziej egzekutorem / Nikodem [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 2(346) (12 - 16 I). – s. 1
Uwagi: art. : o sprawie 80 mln

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33045         

3356.
"Nikomu się jeszcze lepiej nie udało" : z rozmowy z Kurtem Vonnegutem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 123 (28 III). – s. 1
Uwagi: wywiad: fragmenty rozmowy z Kurtem Vonnegutem

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22130         

3357.
Nikt z represjonowanych nie jest bez pomocy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 8(352) (24 II-2 III). – s. 4
Uwagi: inf.: sprawozdanie z gospodarowania Funduszem pomocy Represjonowanym

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33513         

3358.
Niniejsza relacja sporządzona została w oparciu o opisy kilku osób nie będących bezpośrednimi świadkami - szczególnie rozprawy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, Wyd. C [wyd. spec.] (29-30 XII). – s. 1-2
Uwagi: rel.: dot. wydarzeń przed ZR NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej oraz procesu wytoczonego przewodniczącym ZR: Andrzejowi Słowikowi i Jerzemu Kropiwnickiemu. - W art. zniekształcono dane adwokata Wiesława Ożadowicza, podając błędnie jako nazwisko Gorzechowski.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29519         

3359.
Niższe dno. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 6 (13 III). – s. 3. – (O Gospodarce)
Uwagi: art.: analiza sytuacji gospodarczej PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20513         

3360.
NN
Nowa ofiara? / NN [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 61(209) (3-5 VI). – s. 2
Uwagi: art.: o atakach państwa na Kościół

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28880         

3361.
Nobel dla Polski : głosy opinii światowej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 64 (13 X). – s. 1
Uwagi: art.: Nagroda Nobla przyznana Wałęsie w opinii światowej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21370         

3362.
Nobliści w Polsce. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 235 (20 I). – s. 1
Uwagi: art.: o konferencji laureatów nagrody Nobla w Polsce, w art. zniekształcono imię i nazwisko noblisty Daniela Boveta błędnie podając David Bove

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23110         

3363.
Non-Wroński Wratysław
Solidarność ducha / Ks. Wratysław Non-Wroński [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 25(184) wyd. strajk. 36 (4-6 II [właśc. III]). – s. 2
Uwagi: fel.: o wspólnocie duchowej Polaków i potrzebie wzajemnej solidarności.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29697         

3364.
Normalizacja generała Jaruzelskiego – gryps z więzienia na ulicy Kleczkowskiej. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 109(258) (9-16 XII). – s. 1
Uwagi: art.: o przygotowaniach władz do obchodów Święta Niepodległości 11 listopada 1982 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29281         

3365.
"Normalizacja" na Uniwersytecie Wrocławskim. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 40(299) (25 XI - 1 XII). – s. 4
Uwagi: art.: dotyczący odmowy wydawania paszportów i wstrzymywania nadań tytułów profesorskich

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29326         

3366.
"Normalizacja" w PRL. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 16(360) (28 IV - 4 V). – s. 1-2
Uwagi: art.: omówienie raportu RM PRL pt. "Niebezpieczeństwa w sferze społeczno-politycznej w roku 1985"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33596         

3367.
Norweski Komitet Pokojowej Nagrody Nobla. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 64 (13 X). – s. 1
Uwagi: dok.: o uzasadnieniu przyznania L. Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla w 83r

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21360         

3368.
Nowa Huta. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 29 (13 X). – s. 2
Uwagi: art.: informacje o zajściach ulicznych 13 i 14 X 82. w Nowej Hucie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21197         

3369.
Nowa Huta : odbudowa "Solidarności" . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 253 (1 VI). – s. 1
Uwagi: art.: o odradzaniu się struktur "S" w HiL po strajkach w V 88 r

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23526         

3370.
Nowa strategia "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 232 (16 XII). – s. 1, 4
Uwagi: art.: o oświadczeniu wydanym przez RKW NSZZ "Solidarność" regionu Mazowsze dotyczącym planów Związku na najbliższą przyszłość

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23007         

3371.
"Nowa" polityka kulturalna. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 66 (3 XI). – s. 3. – ("Nowa" polityka kulturalna)
Uwagi: inf.: informacje bieżące na temat zarządzeń władz komunistycznych dotyczących polityki kulturalnej oraz represje wobec środowiska

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21200         

3372.
Nowakowski Marek
Nocny ront / Marek Nowakowski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 6 (13 III). – s. 4. – (Zapiski na Gorąco)
Uwagi: lit.: opowiadanie opisujące rzeczywistość stanu wojennego (ront - nocny patrol wojskowy)

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20517         

3373.
Nowakowski Marek
Paw / Marek Nowakowski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 9 (06 IV). – s. 4
Uwagi: lit.: opowiadanie oddające nastroje społeczne w okresie stanu wojennego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20606         

3374.
Nowakowski Marek
Lancet / Marek Nowakowski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 4 (25 II). – s. 2. – (Zapiski na Gorąco (1))
Uwagi: lit.: opowiadanie opisujące sytuację w stanie wojennym

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20433         

3375.
Nowakowski Marek
Opowieść taksówkarza / Marek Nowakowski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 3 (17 II). – s. 3-4
Uwagi: lit.: obserwacja nastrojów społecznych w pierwszych tygodniach stanu wojennego ujęta w formie krótkiego opowiadania

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20417         

3376.
Nowakowski Marek
Powielacz / Marek Nowakowski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 7 (25 III). – s. 4. – (Zapiski na Gorąco)
Uwagi: lit.: opowiadanie o działalności opozycyjnej po ogłoszeniu stanu wojennego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20545         

3377.
Nowakowski Marek
Sekretne oblicze / Marek Nowakowski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 5 (4 III). – s. 4. – (Zapiski na Gorąco (2))
Uwagi: lit.: opowiadanie opisujące sytuację w stanie wojennym

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20480         

3378.
Nowakowski Marek
W autobusie / Marek Nowakowski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 2 (11 II). – s. 6
Uwagi: lit.: podany w formie literackiej opis nastrojów społecznych w pierwszych dniach stanu wojennego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20388         

3379.
Nowe aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 141 (3 X). – s. 3
Uwagi: inf.: nt. aresztowań dokonanych w ostatnim okresie czasu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 19782         

3380.
Nowe aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 107 (22 XI). – s. 4
Uwagi: inf.: aresztowanie członków opozycji i kościoła

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21900         

3381.
Nowe aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 109 (6 XII). – s. 4. – (Nowe aresztowania)
Uwagi: inf.: o aresztowaniach MO

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21966         

3382.
Nowe aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 134 (27 VI). – s. 4. – (Nowe Aresztowania)
Uwagi: inf.: o aresztowaniach opozycjonistów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22263         

3383.
Nowe aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 135 (11 VII). – s. 3. – (Nowe aresztowania)
Uwagi: inf.:o nowe aresztowaniach opozycjonistów.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22294         

3384.
Nowe aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 140 (19 IX). – s. 4
Uwagi: inf.: aresztowania obywateli PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22382         

3385.
Nowe aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 152 (3 I). – s. 2
Uwagi: inf.: nt. nowych aresztowań

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22404         

3386.
Nowe aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 163 (20 III). – s. 3
Uwagi: inf.: nt. nowych aresztowań

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24264         

3387.
Nowe aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 165 (3 IV). – s. 2
Uwagi: inf.: nt. nowych aresztowań

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24291         

3388.
Nowe aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 166 (10 IV). – s. 3
Uwagi: inf. nt. nowych aresztowań

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24309         

3389.
Nowe aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 167 (17 IV). – s. 2. – (Nowe aresztowania)
Uwagi: inf. nt. nowych aresztowań

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24325         

3390.
Nowe aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 168 (24 IV). – s. 2. – (Nowe aresztowania)
Uwagi: inf. nt. nowych aresztowań

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24340         

3391.
Nowe aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 170 (15 V). – s. 4. – (Nowe aresztowania)
Uwagi: inf.: nt. nowych aresztowań. - W art. zniekształcono dane Bogusława Rogowskiego, błędnie podając jako imię, Bogdan.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24380         

3392.
Nowe aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 171 (22 V). – s. 2. – (Nowe aresztowania)
Uwagi: inf.: nt. nowych aresztowań

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24392         

3393.
Nowe aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 172 (29 V). – s. 3. – (Nowe Aresztowania)
Uwagi: inf.: nt. nowych aresztowań. - W art. zniekształcono dane Marka Gędka, jako nazwisko błednie podając Gendek.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24410         

3394.
Nowe aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 175 (2 VII). – s. 2. – (Nowe aresztowania)
Uwagi: inf.: nt. nowych aresztowań

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24470         

3395.
Nowe aresztowania z art. 282a § 1. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 153 (9 I). – s. 2
Uwagi: inf.: nt. nowych aresztowań

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22431         

3396.
Nowe fundacje. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 278 (18 I). – s. 3
Uwagi: inf.: o zarejestrowaniu Fundacji Pomocy Rodzinom Wielodzietnym i rozpoczęci działalności przez Fundację im. Stefana Batorego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23864         

3397.
Nowe inicjatywy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 227 (11 XI). – s. 2
Uwagi: art.: o nowych niezależnych inicjatywach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23374         

3398.
Nowe sankcje w "Pierestrojce". – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III/IV). – s. 66. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: o Dekrecie Rady Najwyższej ZSRS wprowadzającym odpowiedzialność administracyjną za nowe wykroczenia

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25627         

3399.
Nowe struktury "Solidarności". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 270 (9 XI). – s. 3
Uwagi: inf.: o tworzeniu struktur NSZZ "S" w zakładach pracy i regionach oraz sytuacji w Związku

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23906         

3400.
Nowe struktury związku. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 85(233) (23-25 VIII). – s. 1
Uwagi: inf.: o powstaniu TMKK w Głogowie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29010         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm