a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 z 172


3451.
NSZZ "Solidarność". Komisja Interwencji i Praworządności, Komitet Obrony Praw Człowieka
Komunikat 40 : 11 maja 1987 r. / Komisja Interwencji i Praworządności, Komitet Obrony Praw Człowieka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 21(446) (8-14 VI). – s. 2-3
Uwagi: dok.: lista osób represjonowanych przez SB na przełomie kwietnia i maja 1987 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34880         

3452.
NSZZ "Solidarność". Komisja Interwencji i Praworządności, Komitet Obrony Praw Człowieka
Komunikat 41 : 30 maja 1987 r. / Komisja Interwencji i Praworządności, Komitet Obrony Praw Człowieka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 21(446) (8-14 VI). – s. 3
Uwagi: dok.: dane statystyczne dotyczące zakresu spraw, w których orzekały Kolegia ds. Wykroczeń od stycznia do maja 1987 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34881         

3453.
NSZZ "Solidarność". Komisja Interwencji i Praworządności.
Przed nowelizacją prawa pracy : Apel Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność", 15 VI 1987 r., Warszawa / Komisja Interwencji i Praworządności. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 7 (VI). – s. 3-5
Uwagi: dok.: o nowelizacji kodeksu pracy

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25653         

3454.
NSZZ "Solidarność". Komisja Interwencji i Praworządności
Apel Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność" : 14 XI 1988, Warszawa / Komisja Interwencji i Praworządności; Zbigniew Romaszewski. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 7(20/21) (XI/XII). – s. 26. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: dok.: protest przeciwko przemocy stosowanej względem obywateli oraz bilans pobić w okresie od 16 VIII do 07 XI 1988 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25809         

3455.
NSZZ "Solidarność". Komisja Interwencji i Praworządności
Komunikat Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność" / KIiP NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 274 (7 XII). – s. 2
Uwagi: dok.: dot. funduszu strajkowym i rozliczenia KIiP z akcji wypłat po strajku sierpniowym w regionie Śląsko-Dąbrowskim

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24533         

3456.
NSZZ "Solidarność". Komisja Interwencji i Praworządności
Komunikat Komisji Interwencji i Praworządności o pomocy po strajkach : 4 XII 1988 r. / Komisja Interwencji i Praworządności NSZZ "S"; Zbigniew Romaszewski. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 7(20/21) (XI/XII). – s. 9-10
Uwagi: dok.: dotyczący funduszu strajkowego

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25791         

3457.
NSZZ "Solidarność". Komisja Krajowa
Uchwała Krajowej Komisji NSZZ "Solidarność" : Gdańsk, 12.12.1981 / Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr [77(149)], wyd. strajk. [1] (14-15 XII). – s. 1-2
Uwagi: dok.: fragmenty uchwały i oświadczenia Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wydanej na wypadek wprowadzenia stanu wyjątkowego, zawiera też fragment oświadczenia KK dot. planów reglamentacji żywności w roku 1982

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29474         

3458.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza Pracowników Służby Zdrowia
Do społeczeństwa polskiego i wszystkich pracowników służby zdrowia / KKW "Solidarność" Pracowników Służby Zdrowia ; Społeczna Komisja Zdrowia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 244 (23 III). – s. 1
Uwagi: art.: o realnym stanie polskiej Służby Zdrowia

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23396         

3459.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza Pracowników Służby Zdrowia
Do społeczeństwa polskiego i wszystkich pracowników Służby Zdrowia / Krajowa Komisja Wykonawcza Pracowników Służby Zdrowia ; Społeczna Komisja Zdrowia. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III/IV). – s. 23-24
Uwagi: dok.: ogłoszenie 7 kwietnia dniem ogólnopolskiego protestu pracowników Służby Zdrowia

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25572         

3460.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza
Apel do międzynarodowej opinii publicznej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 241 (3 III). – s. 1
Uwagi: dok.: apel KKW NSZZ "Solidarność" do międzynarodowej opinii publicznej o sceptycyzm wobec doniesień władz PRL na temat więźniów politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23606         

3461.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza
Apel do międzynarodowej opinii publicznej : 29.II.1988 r / KKW NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 6(462) (3-16 III). – s. 2
Uwagi: dok.: apel do opinii światowej o pomoc w uwolnieniu więźniów politycznych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35156         

3462.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza
KKW – jak bronić pracowników / KKW NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 271 (16 XI). – s. 1, 3
Uwagi: dok.: komunikat KKW w sprawie obrony pracowników w związku z rządowym projektem dot. likwidacji ponad 100 wielkich zakładów przemysłowych, 12 XI 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24475         

3463.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza
KKW wobec wyborów / KKW NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 253 (1 VI). – s. 1
Uwagi: dok..: apel o bojkot wyborów do Rad Narodowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23513         

3464.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza
Komunikat KKW / KKW NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 244 (23 III). – s. 1
Uwagi: art.: przedstawienie wniosków z posiedzenia KKW NSZZ "S" z 13 III 88r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23387         

3465.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza
Komunikat KKW / KKW NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 246 (13 IV). – s. 4
Uwagi: art.: o ustaleniach posiedzenia KKW NSZZ "S" w dniu 9 IV

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23473         

3466.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza
Komunikat KKW / KKW NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 265 (28 IX). – s. 1
Uwagi: dok.: o posiedzeniu KKW NSZZ "S" w Gdańsku w dniu 25 IX, w którym uczestniczyli przedstawiciele komitetów strajkowych i delegacja Tymczasowej Krajowej rady Rolników "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23755         

3467.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza
Komunikat / KKW NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 255 (15 VI). – s. 3
Uwagi: dok.: komunikat z obrad KKW "S" 13 VI 88 r

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23620         

3468.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza
Oświadczenie KKW / KKW NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 231 (9 XII). – s. 1-2
Uwagi: dok.: analiza sytuacji w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22973         

3469.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza
Oświadczenie KKW / KKW NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 238 (10 II). – s. 2
Uwagi: dok.: oświadczenie KKW z 7 I 1988 solidaryzujące się z rumuńskimi robotnikami, którzy protestowali w mieście Braszow

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23302         

3470.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza
Oświadczenie KKW / KKW NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 263 (14 IX). – s. 1
Uwagi: dok.: krajowej struktury NSZZ „Solidarność”

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23706         

3471.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza
Oświadczenie KKW / KKW NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 277 (11 I). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie KKW

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23842         

3472.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza
Oświadczenie KKW / Krajowa Komisja Wykonawcza. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 270 (9 XI). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie KKW w sprawie likwidacji przez rząd Rakowskiego Stoczni Gdańskiej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23901         

3473.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza
Oświadczenie KKW / Krajowa Komisja Wykonawcza. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 282 (15 II). – s. 1
Uwagi: inf.: informacje bieżące na temat sytuacji w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23963         

3474.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza
Oświadczenie KKW / Lech Wałęsa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 249 (4 V). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie KKW NSZZ "S" z dnia 2 V

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23567         

3475.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza
Oświadczenie TKK : 09.04.1988 r. / KKW NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 8(464) (7 IV - 20 IV). – s. 2. – (Dokumenty)
Uwagi: dok.: o sytuacji materialnej obywateli PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35174         

3476.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza
Oświadczenie / KKW NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 235 (20 I). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie dotyczące problemów gospodarczych oraz kolejnych podwyżek cen

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23109         

3477.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza
Oświadczenie / KKW NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 237 (3 II). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie protestacyjne przeciwko decyzji o podjęciu przez władzę działań zmierzających ku podwyższaniu cen

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23243         

3478.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza
Stanowisko „Solidarności” / KKW NSZZ „Solidarność”. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 252 (25 V). – s. 1-2
Uwagi: dok.: stanowisko w sprawie strajków w kwietniu i maju 88r. oraz aktualnej sytuacji w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23515         

3479.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza
Stanowisko w sprawie referendum / KKW NSZZ "Solidarność" ; Lech Wałęsa et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 225 (28 X). – s. 1
Uwagi: dok.: stanowisiko RKW w sprawie referendum dotyczącego reformy gospodarczej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23260         

3480.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza
W obronie Hodysza / KKW NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 240 (24 II). – s. 1
Uwagi: art.: oświadczenie z 7 II 88r. KKW NSZZ "S" w obronie A. Hodysza

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23354         

3481.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza
Z komunikatu KKW / KKW NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 277 (11 I). – s. 1
Uwagi: inf.: o posiedzeniu KKW, 7 I 1989

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23841         

3482.
NSZZ "Solidarność". Międzyzakładowy Komitet Koordynacyjny
Komunikat : Wrocław, wrzesień 1985 r. / MKK NSZZ "S" Starówka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 36(380) (13-19 X). – s. 4
Uwagi: dok.: o wsparciu dla rodzin więźniów politycznych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33829         

3483.
NSZZ "Solidarność". Przewodniczący : NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Apel / Lech Wałęsa, Bogdan Borusewicz, Zbigniew Bujak, Marek Muszyński. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 39(383) (3-9 XI). – s. 2
Uwagi: dok. apel w sprawie ogłoszenia Tygodnia Więźnia Politycznego wysunięty przez Radę Parafialną środowiska byłych internowanych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33933         

3484.
NSZZ "Solidarność". Przewodniczący, NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie : 6 czerwca 1986 r. / Lech Wałęsa, Jan Andrzej Górny, Marek Muszyński. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 21(410) (9-22 VI). – s. 1
Uwagi: dok.: o aresztowaniu Zbigniewa Bujaka

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34350         

3485.
NSZZ "Solidarność". Rada Funduszu Inicjatyw Prasowych
Komunikat Rady Funduszu Inicjatyw Prasowych „S” / Rada Funduszu Inicjatyw Prasowych NSZZ "Solidarność"; Wojciech Adamecki et al . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 288 (5 IV). – s. 4
Uwagi: dok. komunikat RFIP "S" na temat przyznania dotacji na kredyty dla wybranych pism

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24027         

3486.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk (Wrocław). Regionalny Komitet Strajkowy
Oświadczenie NSZZ "Solidarność" Regionu Dolny Śląsk / NSZZ "Solidarność" RKS Region Dolny Śląsk ; Piotr Bednarz, Władysław Frasyniuk, Andrzej Kosmalski, Marek Muszyński, Józef Pinior, Mieczysław Tarnowski, Eugeniusz Szumiejko. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr spec. (31 III). – s. 1
Uwagi: dok.: o podwyżce cen

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 36236         

3487.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk (Wrocław)
Umowa między NSZZ "Solidarność" regionu Dolny Śląsk i CFDT regionu Alzacji : Umowa między NSZZ "Solidarność" regionu Dolny Śląsk i CFDT regionu Alzacji / NSZZ "Solidarność" Regionu Dolny Śląsk ; Władysław Frasyniuk ; CFDT. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 26(451) (24 VIII - 10 IX). – s. 2
Uwagi: dok.: deklaracja współpracy pomiędzy alzackim związkiem zawodowym a RKS NSZZ "S" Dolny Śląsk

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 36221         

3488.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk (Wrocław)
Wspólny dokument CGIL-CISL-UIL Lombardii i NSZZ "Solidarność" regionu Dolny Śląsk : Mediolan/Wrocław 31 sierpnia 1987 r. / NSZZ "Solidarność" Regionu Dolny Śląsk ; Władysław Frasyniuk, Eugeniusz Szumiejko ; Sekretariat CGIL-CISL-UIL,. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 26(451) (24 VIII - 10 IX). – s. 2
Uwagi: dok.: deklaracja współpracy pomiędzy włoskimi związkami zawodowymi a RKS NSZZ "S" Dolny Śląsk

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35007         

3489.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk, Regionalny Komitet Strajkowy; Redakcja "Z Dnia na Dzień"; Redakcja Miesięcznika Myśli Niezależnej "Prawda"
Mieczysław Ludwik Boruta-Spiechowicz / RKS NSZZ "S", Redakcja "Z Dnia na Dzień", Redakcja Miesięcznika Myśli Niezależnej "Prawda". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 38(382) (27 X - 2 XI). – s. 3
Uwagi: inf.: o śmierci gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33859         

3490.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Biuro Informacyjne
Nie dajmy się kupić i podzielić / Biuro Informacyjne NSZZ "Solidarność" Regionu Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, wyd. spec. (10 X). – s. 2
Uwagi: art.: o podstawach funkcjonowania NSZZ "Solidarność"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29175         

3491.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Komisarz d/s Wyborów
Podziękowanie : Wrocław, 16 października 1985 r. / Komisarz d/s Wyborów. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 38(382) (27 X - 2 XI). – s. 1
Uwagi: dok.: podziękowania za włączenie się w akcję kontroli frekwencji wyborczej w wyborach do Sejmu PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33848         

3492.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Komisja Zakładowa Mera-Elwro
Rezolucja do Sejmu PRL / Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Mera-Elwro. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 74(222) (16-19 VII). – s. 1
Uwagi: dok.: wezwanie do Sejmu o podjęcie negocjacji z opozycją

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28953         

3493.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Komisja Zakładowa Politechniki Wrocławskiej
List do Lecha Wałęsy : Wrocław, 30.09.1988 r. / KZ NSZZ "S" Politechniki Wrocławskiej. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 21(477) (29 IX - 12 X). – s. 2
Uwagi: dok.: list do przewodniczącego NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35371         

3494.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Komitet Zakładowy Politechniki Wrocławskiej
"Do Przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" : Wrocław, 16 stycznia 1989 r. / KZ NSZZ "S" PWr. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 2(484) (27 I - 10 II). – s. 2. – (Dokumenty-Wypowiedzi)
Uwagi: dok.: apel członków KZ NSZZ "S" przy PWr do TK PRL o swobodę działania

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 36217         

3495.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Międzyzakładowa Komicja Koordynacyjna Grabiszynek
Stanowisko : Na prośbę MKK Grabiszynek / Międzyzakładowa Komicja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" Grabiszynek. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 13(495) (19 V - 2 VI). – s. 4
Uwagi: dok.: poparcie dla kandydatury Andrzeja Piszla w wyborach do sejmu; poniżej Komentarz redakcyjny podtrzymujący wezwanie do bojkotu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34594         

3496.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna Grabiszynek
Oświadczenie / MKK NSZZ "Solidarność" Grabiszynek. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 28(287) (5-18 VIII). – s. 3
Uwagi: dok.: o utworzeniu Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Grabiszynek

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29384         

3497.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna PTHW-ZSG Wrozamet-WPUT
Podwyżkom mówimy nie! : Wrocław, 1985 r. / MKK "S" PTHW-ZSG Wrozamet-WPUT. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 8(352) (24 II-2 III). – s. 2
Uwagi: dok.: fragment Oświadczenia MKK "S" PTHW-ZSG WROZAMET-WPUT

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33510         

3498.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. NSZZ "S" Uniwersytetu Wrocławskiego
Oświadczenie : [Wrocław, październik 1986 r.] / NSZZ "S" Uniwersytetu Wrocławskiego. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 29(418) (20-26 X). – s. 3
Uwagi: dok.: o uwolnieniu więźniów politycznych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34421         

3499.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Rada Regionalna Młodzieżowego Ruchu Oporu "Solidarność"
Komunikat : Wrocław, 17 stycznia 1985 r. / Rada Regionalna Młodzieżowego Ruchu Oporu "Solidarność". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 8(352) (24 II-2 III). – s. 4
Uwagi: dok.: zawiera "Apel do młodzieży" wydany przez Radę Regionalną Młodzieżowego Ruchu Oporu "Solidarność"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33512         

3500.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Rada Regionalna Młodzieżowego Ruchu Oporu
Apel do młodzieży / Rada Regionalna Młodzieżowego Ruchu Oporu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 8(352) (24 II-2 III). – s. 4
Uwagi: dok. : apel o uczczenie 17 rocznicy wydarzeń Marca 68

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 36238         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm