a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 z 172


3901.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat : Gdańsk, 21 czerwca 1984 r. / Zbigniew Bujak, Tadeusz Jedynak, Marek Muszyński, Eugeniusz Szumiejko. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 25(327) (1-14 VII). – s. 1-2
Uwagi: dok.: statystyki dotyczące przebiegu wyborów do rad narodowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32772         

3902.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat / TKK NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 22 (28 VII). – s. 2
Uwagi: dok.: apel o pomoc dla represjonowanych pracowników WSK Świdnik

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20765         

3903.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat / TKK NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 47 (14 IV). – s. 1
Uwagi: dok.: informacja o spotkaniu L. Wałęsy z TKK w dniach 9-11 IV 83 r

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20932         

3904.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat / TKK NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 177 (30 VII). – s. 1
Uwagi: dok.: sprawozdanie z posiedzenia

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22506         

3905.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat / TKK NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 167 (17 IV). – 1
Uwagi: dok.: informacja o przebiegu posiedzenia TKK w dniu 15 kwietnia

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24322         

3906.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat / TKK NSZZ "Solidarność". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 25(369) (30 VI - 6 VII). – s. 1
Uwagi: dok.: w obronie więźniów politycznych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33698         

3907.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat / TKK NSZZ "Solidarność" ; Bogdan Borusewicz et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 124 (11 IV). – s. 1
Uwagi: dok.: informacja o ustaleniach zebrania TKK z 4 kwietnia 1985 r

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22174         

3908.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat / TKK NSZZ "Solidarność" ; Bogdan Borusewicz, Zbigniew Bujak, Marek Muszyński. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 141 (3 X). – s. 1
Uwagi: dok.: komunikat z posiedzenia TKK NSZZ „S” nt. postulatów gospodarczych TKK

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22283         

3909.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat / TKK NSZZ "Solidarność" ; Bogdan Borusewicz, Zbigniew Bujak, Marek Muszyński. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 143/144 (24 X). – s. 1
Uwagi: dok.: komunikat z posiedzenia TKK NSZZ „S” nt. wyborów do parlamentu w 1985 roku

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22358         

3910.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat / TKK NSZZ "Solidarność"; B. Borusewicz et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 37(339) (28 X-10 XI). – s. 1
Uwagi: inf. : dot. spotkania L. Wałęsy z TKK NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32859         

3911.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat / TKK. NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 60 (25 VIII). – s. 1
Uwagi: dok.: komunikat o aktualnej sytuacji "S" i planach działania na najbliższą przysżłość

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24620         

3912.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Los skazanych, aresztowanych i internowanych za działalność społeczną / TKK NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 22 (28 VII). – s. 2
Uwagi: dok.: dodający otuchy apel skierowany do więźniów politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20763         

3913.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Majowe święta : 7 kwietnia 1986 r. / TKK NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 13(402) (14-20 IV). – s. 2
Uwagi: dok.: o niezależnych obchodach 1 i 3 maja

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34261         

3914.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Majowe święta / TKK NSZZ "Solidarność" ; Bujak Zbigniew et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 167 (17 IV). – s. 1
Uwagi: dok.: apel o udział w niezależnych obchodach 1 Maja

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24318         

3915.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Międzynarodowa Organizacja Pracy na ręce Dyrektora Generalnego, Francis Blanchard'a : 13 maja 1986 r. / TKK NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 21(410) (9-22 VI). – s. 2-3
Uwagi: dok.: raport o prawie pracy w PRL przesłany na 72 sesję Międzynarodowej Konferencji Pracy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34352         

3916.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
O skazanych, aresztowanych i internowanych za działalność społeczną : 28 lipca 1982 r. / Zbigniew Bujak et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 78(226) (1-3 VIII). – s. 1
Uwagi: dok.: o więźniach politycznych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28985         

3917.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Odezwa pierwszomajowa / TKK NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 124 (11 IV). – s. 1
Uwagi: dok.: odezwa pierwszomajowa TKK NSZZ "Solidarność"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22177         

3918.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Odezwa TKK / TKK NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 88 (17 V). – s. 1
Uwagi: dok.: odezwa TKK w sprawie wyborów 17 czerwca

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21752         

3919.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa komisja Koordynacyjna
Odezwa : 15.05.1984 r. / Zbigniew Bujak et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, wyd. spec. (V). – s. 1
Uwagi: dok.: o wyborach do rad narodowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33155         

3920.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Odezwa : 7 maja 1985 roku / Bogdan Borusewicz, Zbigniew Bujak, Tadeusz Jedynak, Marek Muszyński. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 18(362) (12-18 V). – s. 2
Uwagi: dok.: wezwanie do ogólnopolskiego strajku przeciwko podwyżce cen

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33624         

3921.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Odezwa / Bogdan Borusewicz et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 136 (25 VII). – s. 1
Uwagi: dok.: odezwa TKK NSZZ „Solidarność” w sprawie bojkotu wyborów sejmowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22187         

3922.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Odezwa / Borusewicz Bogdan et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 128 (9 V). – s. 1
Uwagi: dokument: w sprawie planowanej przez władze podwyżki cen

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22478         

3923.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Odezwa / Zbigniew Bujak et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 19(321) (20-26 V). – s. 1
Uwagi: dok.: o wyborach do rad narodowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32667         

3924.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Ojcze Święty. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 214 (3 VI). – s. 1
Uwagi: dok.: dotyczący przygotowań do wizyty Ojca Świętego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22845         

3925.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenia Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" z dnia 23.01.1984 : Stanowisko w sprawie wyborów do rad narodowych : Oświadczenie w sprawie podwyżek cen / Zbigniew Bujak et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 4(306) (29 I - 4 II). – s. 1-2
Uwagi: dok.: stanowisko TKK w sprawie wyborów do rad narodowych i oświadczenie w sprawie podwyżek. - W art. zniekształcono prawidłową nazwę Fundacji Rolnej, którą zmieniono na błędną: Fundusz Rozwoju Rolnictwa.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29772         

3926.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenia Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej / TKK. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 57 (14 VII). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie po wizycie papieża

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24608         

3927.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 46 (7 IV). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie w sprawie zbliżającej się pielgrzymki JPII

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20877         

3928.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 134 (27 VI). – s. 1
Uwagi: dok.: w sprawie podwyżek cen mięsa

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22229         

3929.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 134 (27 VI). – s. 1
Uwagi: dok.: w sprawie wyroku Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 25333         

3930.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie Lecha Wałęsy i TKK / Zbigniew Bujak. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 119 (28 II). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie Lecha Wałęsy i TKK

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22097         

3931.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie o strajku generalnym. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 30 (20 X). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie o podjęciu decyzji przez TKK o przystąpieniu na wiosnę 83 r. do strajku generalnego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21257         

3932.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie po 1 lipca / Bogdan Borusewicz et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 136 (25 VII). – s. 4
Uwagi: dok.: oświadczenie po strajkach przeciwko podwyżkom

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22211         

3933.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie TKK. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 206 (8 IV). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie TKK wzywające do organizowania niezależnych obchodów z okazji 1 Maja

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22667         

3934.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie TKK : 21.07.1986 r. / Jan Andrzej Górny, Wiktor Kulerski, Marek Muszyński. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 23(412) (21 VII - 17 VIII). – s. 1
Uwagi: dok.: o łamaniu praw pracowniczych przez władze PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34364         

3935.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie TKK : 26.06.1987 r. / TKK NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 24(449) (19 VII - 2 VIII). – s. 2. – (Dokumenty)
Uwagi: dok.: o pielgrzymce Jana Pawła II do ojczyzny

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34979         

3936.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie TKK : 30 marca 1987 r. / TKK NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 14(438) (13-19 IV). – s. 1. – (Dokumenty : po Pielgrzymce)
Uwagi: dok.: o podwyżkach cen

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34727         

3937.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie TKK : 4 sierpnia 1987 r. / Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 25(450) (3-23 VIII). – s. 2
Uwagi: dok.: o rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34992         

3938.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie TKK : 4 sierpnia 1987 r. / Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 25(450) (3-23 VIII). – s. 2
Uwagi: dok.: o aresztowaniu Bogusława Szybalskiego (11 VII 1987)

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34993         

3939.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie TKK / Zbigniew Bujak (region Mazowsze), Tadeusz Jedynak (region Śląsko- Dąbrowski)et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 65 (20 X). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie po przyznaniu L. Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21364         

3940.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 35 (24 XI). – s. 1. – (Oświadczenia Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej)
Uwagi: dok.: oświadczenie o sytuacji w kraju po zwolnieniu Wałęsy; odwołanie akcji zapowiadanych na grudzień 82

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20693         

3941.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej z 22 XI 1982 r. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 35 (24 XI). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie związane z uwolnieniem Lecha Wałęsy deklarujące podporządkowanie się TKK dokumentom "S" i Wałęsie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20714         

3942.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej / TKK NSZZ "Solidarność" ; Marek Muszyński et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 174 (12 VI). – s. 1
Uwagi: dok.: dot. aresztowania Z. Bujaka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24432         

3943.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej : Zbigniew Bujak aresztowany / TKK NSZZ "Solidarność" ; Jan Andrzej Górny, Marek Muszyński. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 173 (5 VI). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie TKK w związku z aresztowaniem Z. Bujaka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24420         

3944.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie w sprawie aresztowania członków byłego KSS KOR : [5-6 września 1982 roku] / Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 91(239) (13-17 IX). – s. 1-2
Uwagi: dok.: o KSS KOR

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29054         

3945.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie w sprawie aresztowania członków KK / Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność". – 22 stycznia 1983 r. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 41 (27 I). – s. 2
Uwagi: dok.: Oświadczenie w sprawie aresztowania członków KK i przywódców "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20672         

3946.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie w sprawie działań poprzedzający[ch] strajk generalny / Piotr Bednarz et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 102(252) (20-23 X). – s. 1-2
Uwagi: dok.: wezwanie do przygotowań do strajku generalnego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29217         

3947.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie w sprawie działań poprzedzających strajk generalny. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 30 (20 X). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie w sprawie strategii działań "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21260         

3948.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie w sprawie majątku NSZZ "Solidarność" : 22 stycznia 1983 r. / TKK. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 41 (27 I). – s. 2
Uwagi: dok.: oświadczenie w sprawie majątku NSZZ "Solidarność"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24729         

3949.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie w sprawie napadu na ambasadę PRL w Bernie : [5-6 września 1982 roku] / Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 91(239) (13-17 IX). – s. 2
Uwagi: dok.: w sprawie napadu na ambasadę PRL w Bernie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29055         

3950.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie w sprawie obchodów 1 maja 1983 r / Zbigniew Bujak et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 47 (14 IV). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie w sprawie przygotowań do obchodów święta 1 maja w 1983 r

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20929         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm