Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 z 172


3651.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Uchwała RKS Dolny Śląsk z 18 grudnia 1981 / RKS NSZZ "S" Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr 82(154), wyd. strajk. 6a (21-22 XII). – s. 1
Uwagi: dok: odezwa do członków NSZZ "Solidarność"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29514         

3652.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Uchwała RKS NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk w sprawie wyborów do Rad Narodowych : 27 stycznia 1984 roku / RKS NZSS "S" Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 5(307) (5-11 II). – s. 2
Uwagi: dok.: wezwanie do bojkotu wyborów do rad narodowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29797         

3653.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Uchwała RKS NSZZ Solidarność o obchodach święta 31 VIII / RKS NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 28(287) (5-18 VIII). – s. 2
Uwagi: dok.: apel o godne uczczenie święta „S”

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29381         

3654.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Uchwała w sprawie obchodu rocznicy 31 sierpnia '80 : Wrocław, 13.08.82 / Władysław Frasyniuk, Piotr Bednarz, Józef Pinior. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 83(231) (16-18 VIII). – s. 1
Uwagi: inf.: na temat demonstracji w dniu 31 sierpnia 1982 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28996         

3655.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Uchwała : Wrocław, 15.04.1987 r. / RKS NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 15(439) (21-26 IV). – s. 1
Uwagi: dok.: o aktualnej sytuacji NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34733         

3656.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Uchwała : Wrocław, 16 maja 1986 r. / RKS NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 20(409) (2-8 VI). – s. 1-3
Uwagi: dok.: uchwała RKS NSZZ "S" w sprawie sytuacji w PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34344         

3657.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Uwagi RKS NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk do propozycji Komitetu RM d/s Związków Zawodowych : Wrocław 24.02.1982 r. / RKS NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 25(184) wyd. strajk. 36 (4-6 II [właśc. III]). – s. 1
Uwagi: dok.: szczegółowe uwagi RKS NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk do dokumentu przyjętego przez Komitet RM d/s Związków Zawodowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29695         

3658.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Uwolnić Władysława Frasyniuka : Wrocław, 22.02.1986 r. / Marek Muszyński. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 9(398) (2-8 III). – s. 1
Uwagi: dok.: o utrzymaniu przez Sąd Najwyższy wyroku 3,5 roku więzienia dla Władysława Frasyniuka

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34138         

3659.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Uwolnić Władysława Frasyniuka : Wrocław, 5.03.1986 r. / RKS NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 11(400) (16-31 III). – s. 1-2
Uwagi: dok.: wezwanie do podjęcia zbiorowych działań na rzecz uwolnienia przywódcy dolnośląskiej NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34230         

3660.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
W 6-tą rocznicę NSZZ Solidarność : Wrocław, 1 sierpnia 1986 r. / RKS NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 23(412) (21 VII - 17 VIII). – s. 2
Uwagi: dok.: oświadczenie TKK z okazji szóstej rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34365         

3661.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
W 8-mą rocznicę NSZZ "Solidarność" : Wrocław, 17 sierpnia 1988 r. / RKS NSZZ "S" Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 16(472) (4-17 VIII). – s. 2. – (Dokumenty Wypowiedzi)
Uwagi: dok.: o ośmiu latach funkcjonowania NSZZ "S" w podziemiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35272         

3662.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
W dniu święta "Solidarności" / RKS NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 30(289) (2-15 IX). – s. 1
Uwagi: dok.: komunikat RKS n/t przebiegu obchodów 3 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29402         

3663.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
W dziewiątą rocznicę Sierpnia : Wrocław, 22 sierpnia 1989 r. / RKS NSZZ "Solidarność" regionu Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 22(504) (24 VIII - 7 IX). – s. 2
Uwagi: dok.: pytania do członków "S" nt. dalszej działalności związku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34767         

3664.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
W piątą rocznicę NSZZ "Solidarność" : Wrocław, 8 sierpnia 1985 r.. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 29(373) (18-31 VIII). – s. 1-2
Uwagi: dok.: o obchodach piątej rocznicy porozumień sierpniowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33745         

3665.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Walka trwa RKS NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk : oświadczenie RKS NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk / RKS NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 6(265) (10-17 II). – s. 1
Uwagi: dok.: poparcie i uznanie dla załogi Fadromy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29072         

3666.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Wezwanie! : Wrocław, 27.XII.1981 r. / RKS NSZZ "S" Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr 85(157), wyd. strajk. 9 [właśc. 86(158), wyd. strajk. 10?] (28-29 XII). – s. 1
Uwagi: dok.: wezwanie do strajku biernego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29541         

3667.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Wiadomości / Regionalny Komitet Strajkowy - Wrocław. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr [78(150)], wyd. strajk. 2 (15-16 XII). – s. 2. – (Wiadomości)
Uwagi: inf.: wiadomości ze strajkujących zakładów pracy w kraju

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29483         

3668.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Wyjaśnienie / Marek Muszyński. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 20(322) (27 V-2 VI). – s. 1
Uwagi: inf.: o oświadczeniu RKS NSZZ "S" w sprawie obchodów trzeciomajowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32687         

3669.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
"Z radością przyjęliśmy wiadomość..." : Wrocław, 25.IV.1985 r. / RKS NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 17(361) (5-11 V). – s. 1
Uwagi: dok.: o podniesieniu do godności kardynalskiej ks. arcybiskupa Henryka Gulbinowicza

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33606         

3670.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Zaproszenie / RKS NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 29(331) (26 VIII-9 IX). – s. 1-2
Uwagi: dok.: o przygotowaniach do manifestacji w rocznicę porozumień sierpniowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32899         

3671.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Związkowcy! Rodacy! / RKS NSZZ "S" Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr 82(154), wyd. strajk. 6a (21-22 XII). – s. 1
Uwagi: dok: odezwa do członków NSZZ "Solidarność"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29513         

3672.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Żądamy uwolnienia przewodniczącego NSZZ "Solidarność" – Lecha Wałęsy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr [4(163)], wyd. strajk. 15 (10-11 I). – s. 1
Uwagi: inf.: zaproszenie na mszę świętą w intencji internowanych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29595         

3673.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Życzenia świąteczne RKS-u : Wrocław, 11.12.1988 r. / RKS NSZZ "S" Dolny Śląsk, Redakcja "ZDnD". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 25(481) (30 XI - 14 XII). – s. 2. – (Dokumenty)
Uwagi: dok.: życzenia dla Polaków od władz RKS NSZZ "S" Dolny Śląsk

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35434         

3674.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Wykonawczy i Regionalny Komitet Strajkowy
Komunikat / RKW i RKS. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, dod. spec. do nr 20(502) [27 VII - 10 VIII]. – s. 1
Uwagi: dok.: komunikat ze spotkania 25 lipca 1989 r. wraz z projektem powołania Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34691         

3675.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Wykonawczy i Regionalny Komitet Strajkowy
Projekt : Wrocław, 25 lipca 1989 r. / RKW i RKS. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, dod. spec. do nr 20(502) [27 VII - 10 VIII]. – s. 1
Uwagi: dok.: projekt powołania Wojewódzkiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia władz związkowych w regionie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 36227         

3676.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Wykonawczy
List otwarty do związkowców Regionu Dolny Śląsk : Wrocław, 7 października 1982 / Piotr Bednarz, Józef Pinior. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 99(249) (11-14 X). – s. 2
Uwagi: dok.: wezwanie do związkowców o podjęcie działalności konspiracyjnej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29185         

3677.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Wykonawczy
Oświadczenie RKS NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk : Wyrok na umowy społeczne zawarte w sierpniu : Wrocław, 24.XI.82 r. / Józef Pinior. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 108(257) (25 XI - 9 XII). – s. 1
Uwagi: dok.: o wyroku Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu w sprawie Władysława Frasyniuka

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29269         

3678.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Tajna Komisja Zakładowa Agromet-Pilmet
Oświadczenie : [Brzeg], 30.09.1988 r.. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 21(477) (29 IX - 12 X). – s. 2
Uwagi: dok.: o zadaniach NSZZ "S" w Agromet-Pilmet w Brzegu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35373         

3679.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Tajna Komisja Zakładowa Klon
Rozliczenie finansowe TKZ NSZZ "S" - Klon : za rok 1988 / TKZ NSZZ "S" Klon. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 6(488) (10-24 III). – s. 2. – (Dokumenty Wypowiedzi)
Uwagi: dok.: rozliczenie finansowe TKZ NSZZ "S" Klon za 1988 r.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34498         

3680.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Tajna Komisja Zakładowa Zakładów Chemicznych Rokita w Brzegu Dolnym
Apel Tajnej Komisji Zakładowej "Solidarności" Zakładów Rokita w Brzegu Dolnym do wszystkich TKZ w kraju : [październik 1982 roku] / Tajna Komisja Zakładowa Zakładów Chemicznych Rokita w Brzegu Dolnym. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 97(247) (8-11 X). – s. 2
Uwagi: dok.: apel o pamięć pomordowanych robotników

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29152         

3681.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Dokumenty przyjęte przez TKK NSZZ "Solidarność" w dniu 22 listopada 1982 / Zbigniew Bujak et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 109(258) (9-16 XII). – s. 1-2
Uwagi: dok.: postanowienia przyjęte na spotkaniu TKK NSZZ "Solidarność" 22 listopada 1982 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29282         

3682.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Walny Zjazd Delegatów
[Uchwały nr 1-14] : [Wrocław, 2-4 marca 1990 r.] / WZD Region Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 8(523) (15-29 III). – s. 7-8
Uwagi: dok.: treść 14 uchwał podjętych przez WZD Regionu Dolny Śląsk

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35488         

3683.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Wojewódzki Zjazd Delegatów
Uchwała nr 2 : Uchwała I WZD Regionu "Dolny Śląsk" w sprawie regionalizacji : Wrocław, 30 czerwca 1981 r. / WZD NSZZ "S" Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 20(502) (27 VII - 10 VIII). – s. 1-2
Uwagi: dok.: tekst uchwały WZD NSZZ "S" Dolny Śląsk dotyczącej organizacji pracy związku w regionie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 36224         

3684.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Zakładowy Komitet Założycielski Wrocławskich Zakładów Elektronicznych Mera-Elwro
W dniu 04.10.82. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie ZKZ ELWRO... / Zakładowy Komitet Założycielski Wrocławskich Zakładów Elektronicznych Mera-Elwro. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 100(250) (14-17 X). – s. 1
Uwagi: inf.: o nadzwyczajnym posiedzeniu Zakładowego Komitetu Założycielskiego Wrocławskich Zakładów Elektronicznych Mera-Elwro

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29188         

3685.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. ZZSD "Predom-Polar" ; Teresa ; Iwona
"Polar" wobec aktualnych problemów związku / ZZS "Predom-Polar", Teresa [pseud.], Iwona [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 77(225) (28-31 VII). – s. 1
Uwagi: inf.: o wyborach do Samorządu Pracowniczego oraz o działaniu podziemnej "Solidarności"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28977         

3686.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsku. Regionalny Komitet Strajkowy
Oświadczenie RKS : Wrocław, 19.06.1987 r. / RKS NSZZ "S" Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 24(449) (19 VII - 2 VIII). – s. 2. – (Dokumenty : po Pielgrzymce)
Uwagi: dok.: o nadziejach związanych z pielgrzymką Jana Pawła II do ojczyzny

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34978         

3687.
NSZZ "Solidarność". Region Gdańsk. Regionalna Komisja Koordynacyjna ; Świstek Leszek
Czy SB ma kompleksy – czyli o potrzebie sukcesu / Leszek Świstek [pseud.] ; RKK Gdańsk NSZZ "Solidarność". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 3(262) (20-27 I). – s. 1
Uwagi: fel.: komentarz do nadawanych w radio transmisji z narad „S” rzekomo nagranych przez SB

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29022         

3688.
NSZZ "Solidarność". Region Gdańsk. Regionalny Komitet Koordynacyjny
Po aresztowaniu Bogdana Borusewicza : Gdańsk, 12.I.1986 r. / RKK NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 4(393) (26 I - 1 II). – s. 1
Uwagi: dok.: o aresztowaniu Bogdana Borusewicza

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34038         

3689.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Komisja Interwencji i Praworządności
Instrukcja w sprawie rekompensowania strat finansowych poniesionych przez pracowników HiL w wyniku strajku / [KIiP NSZZ "Solidarność"]. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 37 (5 VI). – s. 2-3
Uwagi: dok.: o organizowaniu pomocy materialnej dla pracowników HiL represjonowanych finansowo za udział w strajku

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28573         

3690.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Komisja Interwencji i Praworządności
Komunikat nr 1 z dnia 21 I 1987 r. / KIiP NSZZ "Solidarność" region Małopolska ; Zbigniew Fijak et al. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 18 (10 II). – s. 3
Uwagi: dok.: o powołaniu Komisji Interwencji i Praworządności w Małopolsce, przedstawienie składu oraz programu działania

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28462         

3691.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. KZ AM im. M Kopernika ; KZ Państwowego Szpitala Klinicznego w Krakowie
Do Sejmu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej na ręce Marszałka Sejmu - Posła Romana Malinowskiego : 25. II. 1988 r. / Bogdan Barbaro et al.. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 33 (10 III). – s. 3-5. – (Dokumenty)
Uwagi: dok.: wniosek w sprawie zmiany ustawy o związkach zawodowych, apel o referendum na temat pluralizmu związkowego

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28491         

3692.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolska Komisja Interwencji i Praworządności NSZZ "S"
Oświadczenie / Zbigniew Fijak, Stanisław Handzlik, Jan Maria Rokita . – Paragraf (Kraków) 1988, nr 35 (7 V). – s. 5
Uwagi: dok.: wyjaśnienie praw przesłuchiwanego

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28531         

3693.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność ; Redakcja Paragrafu
O - i do - Sekcji Studenckiej Polskiej Ligi Praw Człowieka / MKWoP NSZZ "Solidarność" ; Redakcja Paragrafu. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 22 (10 V). – s. 4
Uwagi: art.: ogłoszenie deklaracji w sprawie Sekcji Studenckiej Polskiej Ligi Praw Człowieka oraz słowo od Redakcji "Paragrafu" do studentów

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28563         

3694.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność ; Redakcja Paragrafu
Oświadczenie : w sprawie wyborów 4 czerwca 1989 r. / MKWoP NSZZ "Solidarność" ; Redakcja Paragrafu. – Paragraf (Kraków) 1989, nr spec. 52 (V). – s. 1-2
Uwagi: dok.: apel MKWoP i Redakcji "Paragrafu" o udział w wyborach 4 VI 1989 r.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28599         

3695.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Nowa ustawa anty pracownicza / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1987, nr 24-25 (18 VI). – s. 11-12
Uwagi: art.: o nowelizacji Kodeksu Pracy

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28278         

3696.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność, Redakcja Paragrafu
10 grudnia Dzień Praw Człowieka / MKWoP NSZZ "Solidarność" ; Redakcja Paragrafu. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 30 (20 XII). – s. 1-2
Uwagi: art.: o przyznaniu przez Uniwersytet Stanford nagrody za zasługi w dziedzinie obrony praw człowieka Zofii i Zbigniewowi Romaszewskim

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28449         

3697.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Do prawników polskich / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1986, nr 4 (5 III). – s. 1-2
Uwagi: fel.: apel do środowiska prawniczego o zachowanie etyki zawodowej i reagowanie na ewidentne łamanie praw człowieka

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28298         

3698.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Komunikat / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1986, nr 1 (5 I). – s. 1-2
Uwagi: dok.: dotyczący powołania Małopolskiego Komitetu Walki o Praworządność

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28242         

3699.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Komunikat / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1986, nr 7 (10 V). – s. 8
Uwagi: dok.: apel do czytelników „Paragrafu” o pomoc w sporządzeniu listy sędziów hańbiących swój zawód

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28354         

3700.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Oświadczenie w sprawie budżetu MSW / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1989, nr 49 (14 III). – s. 1
Uwagi: dok.: opinia MKWoP na temat postulowanego przez stronę społeczną podczas rozmów „okrągłego stołu” zmniejszenia o 20% budżetu MSW

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28638         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm