a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 z 172


2151.
Komitet Obrony Praw Człowieka
Przeciw bezprawiu / Komitet Obrony Praw Człowieka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 14(358) (14-20 IV). – s. 6
Uwagi: dok.: zawiera dwa Komunikaty Komitetu Obrony Praw Człowieka: nr 9 z 10 marca 1985 roku i nr 10 z 20 marca 1985 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33578         

2152.
Komitet Obrony Praw Człowieka
Z komunikatu Komitetu Obrony Praw Człowieka / Komitet Obrony Praw Człowieka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 10(354) (17-23 III). – s. 2
Uwagi: dok.: o więźniach politycznych przetrzymywanych w ZK w Strzelinie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33529         

2153.
Komitet Obywatelski. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 50 (19 IV). – s. 2
Uwagi: art.: relacja z przebiegu posiedzenia powołującego Małopolski Komitet Obywatelski, które odbyło się w sali krakowskiego KIK-u 10 kwietnia 1989 r.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28623         

2154.
Komitet Obywatelski Przeciw Przemocy. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 6/7 (II). – s. 99-105
Uwagi: art.: opisy inicjatyw społecznych i formalnych protestów przeciw łamaniu praw człowieka w PRL

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26167         

2155.
Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ "S" Lechu Wałęsie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 26(482) (15-29 XII). – s. 3
Uwagi: art.: relacja z zebrania KO przy Przewodniczącym NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35451         

2156.
Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ "S" Lechu Wałęsie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 9(524) (5-19 IV). – s. 10
Uwagi: art.: relacja z zebrania KO przy Przewodniczącym NSZZ "S". - Przedruk z nr 26(482) "ZDnD"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35513         

2157.
Komitet Obywatelski w Częstochowie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 131 (30 V). – s. 1
Uwagi: inf.: o komitecie powstałym w proteście przeciwko represjom wobec uczestników manifestacji 1 i 3 maja

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22112         

2158.
Komitet Obywatelski
Byli naszymi braćmi / Bratkowski Stefan et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 245 (6 IV). – s. 1
Uwagi: art.: o powstaniu Obywatelskiego Komitetu obchodów 45 rocznicy wybuchu powstania w Getcie Warszawskim. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Mariana Marka Drozdowskiego, którego imiona błędnie zamieniono na Marek M. Drozdowski, tj. w art. drugie imię stało się błędnie imieniem pierwszym.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23452         

2159.
Komitet Ochrony Praworządności
Czy Armia Radziecka może nie stać na straży pokoju? / Komitet Ochrony Praworządności. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 4 (6 XI). – s. 34-35
Uwagi: dok.: komunikat nr 8 KOP z 12 X 1984 r. dotyczący przebiegu procesu przeciwko M. R. Zabłockiemu oskarżonemu o odmowę złożenia przysięgi wojskowej

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26102         

2160.
Komitet Ochrony Praworządności
Nadal siedzą / Komitet Ochrony Praworządności. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 4 (6 XI). – s. 40-42
Uwagi: dok.: komunikat KOP nr 7 z 7 IX 1984 r. wymieniający więźniów politycznych nie objętych amnestią. - W art. zniekształcono dane Teresy Kurcyusz-Hoffman, jako drugie nazwisko podając Hofnar, zniekształcono także dane Janusza Niemcewicza, jako nazwisko podając Niemelwicz

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26104         

2161.
Komitet Oporu Społecznego "Solidarności". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 75(223) (20-24 VII). – s. 1-2
Uwagi: inf.: o powstaniu KOS-ów

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28958         

2162.
Komitet Oporu Społecznego KOS et al.
Deklaracja solidarności. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 37 (16 XII). – s. 1
Uwagi: art.: wezwaniu przez redakcje pism niezależnych, wydawnictwa niezależne i struktury opozycyjne do poparcia Deklaracji Solidarności przez złożenie pod nią podpisu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20881         

2163.
Komitet Oporu Społecznego KOS
Manifestacje nie zastąpią oporu na codzień / Komitet Oporu Społecznego KOS. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 14 (19 V). – s. 2
Uwagi: dok.: oświadczenie Komitetu Oporu Społecznego KOS z Warszawy w sprawie strategii działania ruchu opozycyjnego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20473         

2164.
Komitet Oporu Społecznego
Po dziesiątym listopada : oświadczenie Komitetu Oporu Społecznego (15 XI) / Komitet Oporu Społecznego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 34 (17 XI). – s. 2
Uwagi: dok.: oświadczenie o sytuacji w kraju po akcjach przeciw delegalizacji "S" 10 XI 1982 r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20650         

2165.
Komitet Organizacyjny
W siódmą rocznicę... / Komitet Organizacyjny. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 22(504) (24 VIII - 7 IX). – s. 2
Uwagi: dok.: zaproszenie na obchody ku czci zabitych i rannych uczestników manifestacji 31 sierpnia 1982 r. w Lubinie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34770         

2166.
Komitet Samoobrony Społecznej "Solidarność"
Oświadczenie pracowników MPK Wrocław : Wrocław, 29.03.1982r. / Komitet Samoobrony Społecznej "Solidarność". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 45(193) (5-7 IV). – s. 1
Uwagi: dok.: stanowisko pracowników MPK Wrocław w sprawie związków zawodowych i samorządów pracowniczych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28780         

2167.
Komitet Samoobrony Studenckiej "Zwyciężymy"
Apel / Komitet Samoobrony Studenckiej "Zwyciężymy". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 42(190) (25-27 III). – s. 2
Uwagi: dok.: wezwanie do protestowania przeciw władzy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28763         

2168.
Komitet Strajkowy Dolmel: Podwyżkom 6 x NIE, bo:. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 3(459) (21 I - 3 II). – s. 4
Uwagi: art.: o podwyżkach cen

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35131         

2169.
Komitet Strajkowy HiL; NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Komisja Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność"
Komunikat : Kraków, dnia 10 maja 1988 r. / Zbigniew Romaszewski et al. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 36 (19 V). – s. 4-5
Uwagi: dok.: zasady rekompensaty strat poniesionych w wyniku represji po strajku w HiL

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28554         

2170.
Komitet Strajkowy HiL
Oświadczenie Komitetu Strajkowego HiL : [Kraków, 17. 05. 1988] / Andrzej Szewczuwaniec et al. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 37 (5 VI). – s. 3-4
Uwagi: dok.: o przekształceniu Komitetu Strajkowego HiL w Komitet Organizacyjny NSZZ „Solidarność”

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28575         

2171.
Komitet Strajkowy Kombinatu Metalurgicznego Huty im. Lenina
Wicepremier Rządu PRL Profesor Zdzisław Sadowski Warszawa : Nowa Huta, 1 maja 1988 r. / Andrzej Szewczuwaniec et al. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 35 (7 V). – s. 1, 3
Uwagi: dok.: list do wicepremiera PRL na temat zmian w HiL

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28525         

2172.
Komitet Założycielski NSZZ "Solidarność" Dolmel
Raport o warunkach pracy kobiet w Dolmelu / Komitet Założycielski NSZZ "Solidarność" Dolmel. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr spec. (I-II). – s. 1-6
Uwagi: dok.: raport KZ NSZZ "S" Dolmel o warunkach pracy kobiet w przedsiębiorstwie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35454         

2173.
Komitety "S" rozmawiają z neozwiązkami. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 278 (18 I). – s. 2
Uwagi: inf.: o rozmowach pomiędzy działaczami „S” a związkowcami OPZZ w niektórych zakładach, I 1989

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23861         

2174.
Komitety Obywatelskie przeciwko przemocy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 107 (22 XI). – s. 4
Uwagi: art.: reakcje władzy na utworzenie Komitetów Obywatelskich przeciwko przemocy. - W art. zniekształcono dane Ryszarda Bociana, podając jako jego imię Lech; w art. zniekształcono także dane Józefa Sawy podając błędnie jego nazwisko jako Sowa.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21898         

2175.
Komitety założycielskie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 232 (16 XII). – s. 4
Uwagi: art.: o nowo powstałych KZ NSZZ "S" w całym kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23019         

2176.
Komitety Założycielskie "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 234 (13 I). – s. 1
Uwagi: art.: aktualna sytuacja Komitetów Założycielskich "S" w całym kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23095         

2177.
Komitety Założycielskie "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 230 (2 XII). – s. 2
Uwagi: inf.: o powstawaniu Komitetów Założycielskich "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23555         

2178.
Komitety założycielskie NSZZ "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 236 (27 I). – s. 1-2
Uwagi: inf.: bieżące informacje o losach inicjatyw powołujących w całym kraju komitety założycielskie NSZZ "Solidarność"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23207         

2179.
Komitety założycielskie NSZZ "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 237 (3 II). – s. 2–3
Uwagi: inf.: dotyczące wydarzen związanych z komitetami założycielskimi w NSZZ "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23249         

2180.
Komitety Założycielskie NSZZ "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 238 (10 II). – s. 2
Uwagi: art.: o nowo powstałym Komitecie Założycielskim NSZZ "S" w Akademii Medycznej w Krakowie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23304         

2181.
Komitety Założycielskie NSZZ "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 239 (17 II). – s. 2. – (Komitety Założycielskie NSZZ "S")
Uwagi: art.: o aktualnej sytuacji Komitetów Założycielskich NSZZ "Solidarność"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23335         

2182.
Komitety Założycielskie NSZZ "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 244 (23 III). – s. 2. – (Komitety Założycielskie NSZZ "S")
Uwagi: inf.: o aktualnej sytuacji KZ NSZZ "S" zakładów pracy w całym kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23414         

2183.
Komitety Założycielskie NSZZ "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 245 (6 IV). – s. 3. – (Komitety Założycielskie NSZZ "S")
Uwagi: art.: o aktualnej sytuacji komitetów założycielskich UW

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23454         

2184.
Komitety Założycielskie NSZZ "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 246 (13 IV). – s. 1, 3. – (Komitety Założycielskie NSZZ "S")
Uwagi: art.: o sytuacji KZ NSZZ "S" w zakładach pracy całego kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23466         

2185.
Komitety Założycielskie NSZZ "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 248 (27 IV). – s. 2. – (Komitety Założycielskie NSZZ "S")
Uwagi: art.: o Komitetach Założycielskich NSZZ "Solidarność" zakładów pracy całego kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23542         

2186.
Komitety Założycielskie NSZZ "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 257 (6 VII). – s. 2. – (Komitety Założycielskie NSZZ "S")
Uwagi: inf.: o wnioskach o rejestracje składanych przez Komitety Założycielskie "S" oraz o represjach władz stosowanych wobec działaczy opozycji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23672         

2187.
Komitety Założycielskie NSZZ "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 258 (20 VII). – s. 3. – (Komitety Założycielskie NSZZ "S")
Uwagi: inf.: o wnioskach o rejestrację komitetów założycielskich NSZZ "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23735         

2188.
Komitety Założycielskie NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 233 (6 I). – s. 1–2
Uwagi: art.: aktualna sytuacja Komitetów Założycielskich NSZZ "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23080         

2189.
Komitety Założycielskie NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 235 (20 I). – s. 2
Uwagi: art.: aktualna sytuacja w Komitecie Założycielskim NSZZ "Solidarność" w kopalni "Bełchatów"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23128         

2190.
Komitety Założycielskie NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 255 (15 VI). – s. 2. – (Komitety Założycielskie NSZZ "Solidarność")
Uwagi: art.: o rozwoju organizacji zakładowych "S" w całej Polsce

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23617         

2191.
Komitety Założycielskie NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 242 (9 III). – s. 2
Uwagi: art.: o aktualnej sytuacji KZ NSZZ „S” kopalni w Łęcznej i w Bełchatowie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23676         

2192.
Komornik Jan
List do redakcji / Jan Komornik . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 117 (14 II). – s. 4
Uwagi: dok.: list czytelnika do redakcji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22033         

2193.
Komu mieszkania?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 7(351) (17-23 II). – s. 3
Uwagi: art.: o budownictwie mieszkaniowym w PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33502         

2194.
Komunikat. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 26 (15 IX). – s. 1
Uwagi: dok.: informacja o posiedzeniu TKK które odbyło się w dniach 5-7. 09. 1982 r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21326         

2195.
Komunikat. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 193 (7 I). – s. 4
Uwagi: inf.: upoważnienie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23137         

2196.
Komunikat. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 198 (11 II). – s. 1
Uwagi: inf.: o spotkaniu Lecha Wałęsy z przedstawicielami związków zawodowych w Warszawie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23309         

2197.
Komunikat. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 246 (13 IV). – s. 3
Uwagi: inf.: o konflikcie w wydawnictwie niezależnym "MOST"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23469         

2198.
Komunikat. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 166 (10 IV). – s. 4
Uwagi: inf.: przychody i wydatki „S” Pracowników Wydawnictw

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24317         

2199.
Komunikat. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 172 (29 V). – s. 4. – (Z materiałów RKW)
Uwagi: inf.: o nowej serii znaczków pocztowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24415         

2200.
Komunikat. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 277 (11 I). – s. 4
Uwagi: serwis: o zakończeniu działalności redakcji "CDN-Głos Wolnego Robotnika"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 25269         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm