Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 z 172


2401.
Kruczkowska-Bikont Anna
Dopóki będzie cenzura : rozmowa z jednym z szefów poligrafii TM / Mól Anna [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 282 (15 II). – s. 3, 4
Uwagi: wywiad.: z jednym z szefów poligrafii TM. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 450.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23979         

2402.
Kruczkowska-Bikont Anna
"Hasło: wybory, odzew: bojkot" / Mól związkowy [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 78 (16 II). – s. 1. – (Z prasy związkowej)
Uwagi: art: apel o bojkot wyborów. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 450.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21478         

2403.
Kruczkowska-Bikont Anna
Ile historii potrzebuje człowiek socjalistyczny / Mól [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 196 (28 I). – s. 3
Uwagi: art.: nt. stosunku do własnej historii w wybranych państwach bloku wschodniego. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 450.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23230         

2404.
Kruczkowska-Bikont Anna
Inny Sierpień / Anna Mól [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 261 (31 VIII). – s. 1-2, 4, 6
Uwagi: art.: o strajkach w Trójmieście, VIII 1988. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 450. - W artykule podano błędną nazwę szkoły: Wyższa Szkoła Morska (Gdynia), prawidłowa nazwa brzmi Państwowa Wyższa Szkoła Morska (PWSM) (Gdynia).

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23649         

2405.
Kruczkowska-Bikont Anna
Kraków - napięcie trwa / Anna Mól [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 284 (1 III). – s. 1, 3
Uwagi: art.: manifestacje młodzieży w Krakowie. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 450.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24010         

2406.
Kruczkowska-Bikont Anna
Krasnoludki są na świecie / Mól Związkowy [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 217 (15 VII). – s. 2. – (Z prasy związkowej)
Uwagi: art.: przegląd prasy związkowej; o działaniach Pomarańczowej Alternatywy. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 450.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22944         

2407.
Kruczkowska-Bikont Anna
Listy do redakcji / A. Mól [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 290 (12 IV). – s. 3. – (Listy do redakcji)
Uwagi: art.: korespondencja o dyskusji TM z Andrzejem Gwiazdą. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 450.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24079         

2408.
Kruczkowska-Bikont Anna
Listy do Redakcji / Mól Związkowy [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 191 (10 XII). – s. 4. – (Listy do Redakcji)
Uwagi: dok.: odpowiedź na list. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 450.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23008         

2409.
Kruczkowska-Bikont Anna
Milanówek – miało być z rozmachem / A. Mól [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 256 (22 VI). – s. 2
Uwagi: art.: o wyborach do RN w Milanówku. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 450.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23623         

2410.
Kruczkowska-Bikont Anna
Młodzież przeciw / Anna Mól [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 285 (8 III). – s. 3
Uwagi: art.: o ogólnokrajowym zjeździe młodzieży. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 450.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24059         

2411.
Kruczkowska-Bikont Anna
Młodzi : nasze postulaty / Anna Mól [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 266 (5 X). – s. 3
Uwagi: art.: o spotkaniu przedstawicieli młodzieży szkolnej, studenckiej i robotniczej, które odbyło w warszawskim KIK-u na zaproszenie prof. A. Stelmachowskiego - 20 IX i 2 X 1988. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 450.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23767         

2412.
Kruczkowska-Bikont Anna
Nie ma "S" bez NZS / Anna Mól [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 284 (1 III). – s. 1-2
Uwagi: art.: stanowisko NZS wobec rokowań Okrągłego Stołu. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 450.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24001         

2413.
Kruczkowska-Bikont Anna
Nowe Związki : czyli nie spóźnić się na pociąg / Mól związkowy [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 52 (19 V). – s. 4
Uwagi: art.: o "nowych związkach" w prasie niezależnej. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 450.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20851         

2414.
Kruczkowska-Bikont Anna
Połowa sukcesu : Władysław Frasyniuk mówi o stoliku związkowym / A. Mól [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 283 (22 II). – s. 1
Uwagi: art.: relacja z rozmów stolika związkowego podczas debat Okrągłego Stołu. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 450.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24092         

2415.
Kruczkowska-Bikont Anna
Prasa podziemna pod telefonem / Anna Mól [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 238 (10 II). – s. 3
Uwagi: art.: o realnej współpracy prasy podziemnej z polską opozycją. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 450.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23313         

2416.
Kruczkowska-Bikont Anna
Prasa związkowa o sprawach zakładowych / Mól związkowy [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 53 (26 V). – s. 4
Uwagi: art.: o rozwoju prasy niezależnej. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 450.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20889         

2417.
Kruczkowska-Bikont Anna
Przegląd prasy związkowej / Mól Związkowy [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 57 (14 VII). – s. 4
Uwagi: art.: przegląd prasy związkowej. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 450.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21033         

2418.
Kruczkowska-Bikont Anna
Przegląd prasy związkowej / Mól związkowy [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 63 (6 X). – s. 4
Uwagi: art.: przegląd prasy niezależnej. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 450.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21374         

2419.
Kruczkowska-Bikont Anna
Przegląd prasy związkowej / Mól związkowy [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 86 (3 V). – s. 4. – (Przegląd prasy związkowej)
Uwagi: art: przegląd prasy związkowej. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 450.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21683         

2420.
Kruczkowska-Bikont Anna
Przegląd prasy związkowej / Mól Związkowy [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 120 (7 III). – s. 4. – (Przegląd prasy związkowej)
Uwagi: art.: przegląd prasy związkowej. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 450.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22181         

2421.
Kruczkowska-Bikont Anna
Spotkanie z NOWĄ / Mól Anna [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 269 (2 XI). – s. 4
Uwagi: art.: o spotkaniu szefa Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA oraz reprezentującego NOWĄ Adama Michnika z czytelnikami w Audytorium Maximum UW, 27 X 1988. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 450.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23888         

2422.
Kruczkowska-Bikont Anna
Tematy dnia w podziemnej prasie / Mól Związkowy [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 186 (5 XI). – s. 2
Uwagi: art.: przegląd prasy według artykułów wokół amnestii i nowych zadań „Solidarności”. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 450.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22770         

2423.
Kruczkowska-Bikont Anna
W kuluarach / Anna Mól [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 285 (8 III). – s. 3
Uwagi: wywiad.: rozmowa z reżyserem Piotrem Bikontem. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 450.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24055         

2424.
Kruczkowska-Bikont Anna
Wolna księgarnia na UW / Anna Mól [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 279 (25 I). – s. 3
Uwagi: art.: o stoisku z niezależnymi wydawnictwami na Uniwersytecie Warszawskim. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 450.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23898         

2425.
Kruczkowska-Bikont Anna
Wybory / Mól związkowy [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 95 (6 VII). – s. 4
Uwagi: art: akcenty wyborcze z różnych rejonów Polski. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 450.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21431         

2426.
Kruczkowska-Bikont Anna
Wybory / Mól Związkowy [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 94 (13 VII). – s. 3
Uwagi: art.: wybory w PRL. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 450.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21820         

2427.
Kruczkowska-Bikont Anna
Z pracy związkowej / Mól związkowy [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 54 (2 VI). – s. 4
Uwagi: art.: o rozwoju prasy niezależnej. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 450.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20941         

2428.
Kruczkowska-Bikont Anna
Z prasy podziemnej / Mól Związkowy [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 184 (15 X). – s. 2
Uwagi: art.: artykuły w polskiej prasie podziemnej. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 450.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22739         

2429.
Kruczkowska-Bikont Anna
Z prasy związkowej / Mól związkowy [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 51 (12 V). – s. 4
Uwagi: art.: informacje o rozwoju drugiego obiegu; fragmenty z pism niezależnych. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 450.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20802         

2430.
Kruczkowska-Bikont Anna
Z prasy związkowej / Mól Związkowy [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 68 (17 XI). – s. 3
Uwagi: inf.: przegląd prasy związkowej. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 450.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21304         

2431.
Kruczkowska-Bikont Anna
Z zebrania "Solidarności" Stoczni / Anna Mól [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 255 (15 VI). – s. 1, 3
Uwagi: art.: relacja z zebrania działaczy "S" Stoczni Gdańskiej. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 450.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23602         

2432.
Kruczkowska-Bikont Anna
Zaczyna się powoli rozkręcać / Anna Mól [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 226 (4 XI). – s. 1, 3
Uwagi: art.: o rozwoju struktur "S". - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 450.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23289         

2433.
Kruk krukowi oka nie wykole.... – Paragraf (Kraków) 1987, nr 28 (20 X). – s. 6-7
Uwagi: inf.: o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie znieważenia ks. Adolfa Chojnackiego

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28346         

2434.
Kryminalne - czy polityczne?. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 8 (25 V). – s. 5-6
Uwagi: art.: dot. nocnego "sabotażu" w zajezdni autobusowej MPK i unieruchomienia 30 autobusów

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28359         

2435.
Krynicz Maciej
Choruj sobie za własne pieniądze / Maciej Krynicz [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 6(265) (10-17 II). – s. 1
Uwagi: art.: n/t obniżenie wysokości zasiłków chorobowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29073         

2436.
Krynicz Maciej
NIE! Dla podwyżek cen / Maciej Krynicz [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 12(271) (24-31 III). – s. 2
Uwagi: fel.: n/t sytuacji gospodarczej w Polsce

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29157         

2437.
Krzyk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 40(188) (18-20 III). – s. 1-2
Uwagi: inf.: opis wydarzeń z dnia 17 grudnia 1981 roku w Łodzi

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28754         

2438.
Krzysztof Seniuta żyje. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 6(395) (9-15 II). – s. 1
Uwagi: inf.: zdementowanie informacji o śmierci Krzysztofa Seniuta

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34087         

2439.
Krzysztof Wolf przed sądem. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 1(14) (I/II). – s. 23-26. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: art.: sprawa Krzysztofa Wolfa, działacza "Solidarności" przed Sądem Rejonowym w Częstochowie w grudniu 1987 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25499         

2440.
Krzyżewski Janusz
Listy do redakcji / Janusz Krzyżewski . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 276 (4 I). – s. 4. – (Listy do redakcji)
Uwagi: list: uwagi na temat treści i formy w jakiej redakcja TM przesłała czytelnikom życzenia świąteczne oraz odpowiedź redakcji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23821         

2441.
ks. Teofil Bogucki. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 27 (20 IX). – s. 1
Uwagi: inf.: nekrolog o śmierci ks. Teofila Boguckiego

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28334         

2442.
Ksiądz Jerzy o praworządności. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 4 (6 XI). – s. 1-2
Uwagi: inf.: fragment homilii ks. Jerzego Popiełuszko

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26087         

2443.
Ksiądz Jerzy Popiełuszko. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, wyd. spec. (3 XI). – s. 1
Uwagi: art. : życiorys Ks. Jerzego Popiełuszki i informacja o jego śmierci

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32883         

2444.
ksiądz Olaf
Boże Narodzenie, a polityka na nowy rok / ksiądz Olaf [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 74 (12 I). – s. 4
Uwagi: art: opinia o liście Prymasa Józefa Glempa na Boże Narodzenie i Nowy Rok Pański 1984

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21544         

2445.
Ks
Recepta jak zrobić balona / Ks [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 121 (14 III). – s. 2
Uwagi: art.: stanowisko Federacji Metalowców wobec proponowanych przez rząd podwyżek cen

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22075         

2446.
Kto jeszcze został?. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 13 (25 X). – s. 1-2
Uwagi: inf.: lista więźniów politycznych pozostających w więzieniach po 15.09.86r.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28394         

2447.
Kto nam wlepi mandat?. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 6 (V). – s. 49. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: instytucje uprawnione do wlepiania mandatów

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25634         

2448.
Kto następny?. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 284 (1 III). – s. 2-3
Uwagi: inf.: informacja o ustaleniach pomiędzy TKZ "S" a NSZZ Górników w kopalni "Silesia"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24026         

2449.
Kto nie lubi socjalizmu. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 5(18) (IX). – s. 34. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: inf.: kierowanie na badanie psychiatryczne członków NSZZ "Solidarność"

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25733         

2450.
Kto pójdzie do urny?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, wyd. spec. (V). – s. 2
Uwagi: art.: o wyborach do rad narodowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33156         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm