Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 z 172


2351.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 58 (28 VII). – s. 3-4. – (Kronika Bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny na temat prześladowań opozycji przez władzę

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21074         

2352.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 25 (3 IX). – s. 3-4 . – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis inf. na temat bieżących wydarzeń w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21167         

2353.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 62 (22 IX). – s. 2-3. – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny z kraju dotyczący bezprawnych działań władz komunistycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21176         

2354.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 29 (13 X). – s. 2
Uwagi: inf.: serwis informacyjny na temat prześladowań opozycji przez władzę

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21210         

2355.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 63 (6 X). – s. 1. – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis inf. na temat prześladowań opozycji demokratycznej przez władzę

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21265         

2356.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 30 (20 X). – s. 3. – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny na temat prześladowań opozycji przez władzę

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21276         

2357.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 68 (17 XI). – s. 1-2. – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: bieżące informacje na temat działań władz komunistycznych podejmowanych przeciwko opozycji politycznej. - W art. zniekształcone zostały dane Janiny Drabowskiej, której nazwisko błędnie podano jako Grabowska.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21287         

2358.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 28 (6 X). – s. 2-4. – (Kronika Bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny na temat prześladowań opozycji w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21321         

2359.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 70 (1 XII). – s. 2. – (Kronika Bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny na temat prześladowań opozycji przez władzę

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21348         

2360.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 95 (6 VII). – s. 2, 4. – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis dotyczący bieżących represji stosowanych przez władze komunistyczne wobec działaczy opozycyjnych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21446         

2361.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 97 (23 VIII). – s. 2. – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny z kraju dotyczący bezprawnych działań władz komunistycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21531         

2362.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 78 (16 II). – s. 2. – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny na temat prześladowań opozycji przez władzę

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21560         

2363.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 98 (6 IX). – s. 2-3
Uwagi: inf.: serwis informacyjny dotyczący bezprawnych działań władz komunistycznych wobec opozycji demokratycznej. - W art. zniekształcone zostały dane Stefana Niewiadomskiego, którego imię mylnie podano jako Stanisław.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21574         

2364.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 75/76 (2 II). – s. 3-4. – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny na temat prześladowań opozycji przez władzę

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21599         

2365.
Kronika Bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 83 (5 III). – s. 2-3. – (Kronika Bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny na temat prześladowań opozycji przez władzę

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21656         

2366.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 27 (22 XI). – s. 2. – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis inf. dotyczący prześladowań opozycji dem. przez władzę

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21687         

2367.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 85 (26 IV). – s. 2. – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny dotyczący represji stosowanych przez władze komunistyczne wobec opozycji demokratycznej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21725         

2368.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 87 (10 V). – s. 3. – (Kronika Bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis informacji na temat prześladowań opozycji przez władzę

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21738         

2369.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 93 (28 VI). – s. 2, 4 . – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: działalność Milicji i SB, w art. przekształcono nazwisko Elżbiety Mędziło, błędnie podając Mędziłło

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21755         

2370.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 91 (7 VI). – s. 3. – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny o działaniach aparatu represji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21779         

2371.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 92 (21 VI). – s. 3. – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: bieżące informacje na temat działań władz komunistycznych podejmowanych przeciwko opozycji politycznej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21799         

2372.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 88 (24 V). – s. 3-4. – (Kronika Bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny na temat prześladowań opozycji przez władzę

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21806         

2373.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 94 (13 VII). – s. 3. – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: działalność Milicji i SB

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21824         

2374.
Kronika Bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 203 (18 III). – s. 3. – (Kronika Bezprawia)
Uwagi: inf.: nt. represji wobec opozycjonistów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22609         

2375.
Kronika Bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 209/210 (6 V). – s. 2. – (Kronika Bezprawia)
Uwagi: inf.: nt. represji wobec opozycjonistów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22724         

2376.
Kronika bezprawia . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 187 (12 XI). – s. 2. – (Kronika bezprawia )
Uwagi: inf.: nt. represjonowania opozycjonistów. - W art. przekształcono nazwisko Zygmunta Zygadły błędnie podając Zbigniew Zegadło

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22802         

2377.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 189 (26 XI). – s. 2. – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: nt. represji wobec więźniów politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22859         

2378.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 214 (3 VI). – s. 3. – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: o działaniach aparatu represji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22875         

2379.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 217 (15 VII). – s. 2. – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: o działaniach aparatu represji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22945         

2380.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 30 (20 X). – s. 3. – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: na temat bezprawnych działań reżimu komunistycznego. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Beaty Herman, której imię pominięto, a nazwisko zmieniono na błędne: Hertman.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24579         

2381.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 79 (23 II). – s. 3
Uwagi: inf.: na temat bieżącej sytuacji w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24634         

2382.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 26 (15 IX). – s. 2-3
Uwagi: inf.: serwis informacyjny dotyczący represji stosowanych przez władze komunistyczne wobec opozycji demokratycznej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24702         

2383.
Kronika faktów i dokumentów. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 21(280) (28 V-2 VI). – s. 1-2
Uwagi: inf.: dot. śledztwa w sprawie K. Michalczyka i demonstracji ulicznych w sierpniu 1982 r.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29245         

2384.
Kronika wizyty. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 55 (2 VI). – s. 1-2
Uwagi: art.: relacja z drugiej wizyty JP II w Polsce

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20955         

2385.
Kronika Zbrodni w Grajewie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 135 (11 VII). – s. 2
Uwagi: inf.: o zbrodniach funkcjonariuszy MO i SB w Grajewie. - W art. zniekształcone zostały dane Witolda Jabłońskiego, którego podano błędne imię Wiesław.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22281         

2386.
Kropiwnicki Jerzy
Komentarz w sprawie rejestracji MSZZ "Solidarność" : Grupa Robocza Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" / Jerzy Kropiwnicki. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 12(494) wyd. dodatkowe (9 V). – s. 1
Uwagi: dok.: stanowisko Grupy Roboczej Komisji Krajowej NSZZ "S" wobec rejestracji NSZZ "S" przy jednoczesnych samowolnych zmianach w statucie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34582         

2387.
Kropiwnicki Jerzy
Walka o status więźnia politycznego / Jerzy Kropiwnicki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 145 (7 XI). – s. 1, 3
Uwagi: art.: nt. statusu więźnia politycznego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22508         

2388.
Krótki bilans. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 4 (5 III). – s. 8
Uwagi: inf.: dane dotyczące liczby procesów politycznych oraz więźniów politycznych PRL w 1985 r.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28305         

2389.
Kruczkowska-Bikont Anna, Bikont Piotr
Uciec od Babilonu : rozmowa z Jerzym Wertensteinem-Żuławskim / A. Mól [pseud.], Ł. K. Liptus [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 228 (18 XI). – s. 3
Uwagi: wywiad.: o kulturze młodzieżowej. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 450.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23412         

2390.
Kruczkowska-Bikont Anna, Leski Krzysztof
Po wiecu : rozmowa z Mariuszem Kamińskim, członkiem Komitetu Założycielskiego NZS UW / A. Mól [pseud.], K. Pajka [pseud.] . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 242 (9 III). – s. 2
Uwagi: wywiad.: o planie rozwoju KZ NZS UW; plan wiecu KZ NZS UW na Uniwersytecie Warszawskim. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 450.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23655         

2391.
Kruczkowska-Bikont Anna, Leski Krzysztof
Pożegnanie z Iłami : z rozmowy z pracownikami PLL "LOT" / Mól, K. Pajka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 219 (2 IX). – s. 1, 4
Uwagi: art.: o sytuacji w PLL "LOT" po tragedii samolotu "Kościuszko". - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 450.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22994         

2392.
Kruczkowska-Bikont Anna, Łuczywo Helena
O Gdańsku i Stoczni / Mól Anna [pseud.], Hoffer Paweł [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 251 (18 V). – s. 1-2
Uwagi: art.: o sytuacji i nastrojach w Gdańsku i Stoczni Gdańskiej po majowych strajkach, 1988. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 450.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23437         

2393.
Kruczkowska-Bikont Anna, Łuczywo Helena
Rozmowa z Bogdanem Borusewiczem / Mól A. [pseud.], Hoffer P. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 251 (20 V). – s. 2
Uwagi: wywiad: z B. Borusewiczem, V 1988. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 450.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23480         

2394.
Kruczkowska-Bikont Anna, Łuczywo Helena
Strajk w Nowej Hucie / A. Mól [pseud.], P. Hofer [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 249 (4 V). – s. 1–2, 4
Uwagi: art.: o kwietniowo-majowym strajku w Hucie im. Lenina, 26 IV – 4/5 V 1988. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 450.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23566         

2395.
Kruczkowska-Bikont Anna, Nowy Marek
Młodzież – wiosna 1988 / Mól Anna [pseud.], Nowy Marek [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 256 (22 VI). – s. 3
Uwagi: art.: o sytuacji wśród młodzieży wiosną 1988. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 450.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23643         

2396.
Kruczkowska-Bikont Anna, Wujec Ludwika
Pieszy poniedziałek w Bydgoszczy / Anna Mól [pseud.], Michał Kos [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 248 (27 IV). – s. 1, 3
Uwagi: art.: o strajku przedsiębiorstw komunikacyjnych w Bydgoszczy. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 450.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23519         

2397.
Kruczkowska-Bikont Anna, Wujec Ludwika
"Solidarność w regionie Mazowsze" / Anna Mól [pseud.], Kos Michał [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 289 (12 IV). – s. 4
Uwagi: art.: o działalności "Solidarności" w zakładach pracy Regionu Mazowsza. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 450.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24067         

2398.
Kruczkowska-Bikont Anna, Z.
O drukowaniu "Tygodnika" : Rozmowa z szefem poligrafii TM / Kruczkowska-Bikont Anna i Z. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 201 (4 III). – s. 3
Uwagi: wywiad.: rozmowa z szefem poligrafii TM. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 450.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22551         

2399.
Kruczkowska-Bikont Anna
13 października nie idziemy do urn / Mól Związkowy [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 133 (13 VI). – s. 1-2
Uwagi: art.: o bojkocie planowanych wyborów. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 450.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22189         

2400.
Kruczkowska-Bikont Anna
Dokąd idą? O co walczą? / Mól Związkowy [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 80/81 (22 III). – s. 5
Uwagi: art.: o dokonaniach PZPR w okresie "S" i stanu wojennego. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 450.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21646         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm