Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 z 172


2451.
Kto się boi Amnesty International. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 6/7 (II). – s. 118-125
Uwagi: inf.: opis osób uciskanych przez aparat państwa na całym świecie wraz z prośba o nadsyłanie listów

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26181         

2452.
Kto się boi krzyża?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 42(190) (25-27 III). – s. 1
Uwagi: inf.: o zdjęciu krzyża we wrocławskiej Fabryce Maszyn Budowlanych "Fadroma"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28762         

2453.
Kto się boi wyborów w Regionie?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 29[właśc. 30](512) (2-16 XI). – s. 2, 4
Uwagi: art.: dot. ordynacji wyborczej i wyborów w regionie Dolny Śląsk NSZZ "S"; krytyka poczynań Władysława Frasyniuka; por. Leszek Żołyniak, Żałosne... bo prawdziwe, "ZDnD", nr 32(514), s. 2-3

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34910         

2454.
Kto tu był naprawdę oskarżony?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 7(351) (17-23 II). – s. 1
Uwagi: art.: o procesach działaczy opozycji politycznej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33494         

2455.
Kto tu rządzi?. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 7 (20/21) (XI/XII). – s. 50. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: zadania członków Prezydium Rządu. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 669

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25853         

2456.
Kto w Polsce jest aresztowany. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 17(176) wyd. strajk. 28 (10-11 II). – s. 2
Uwagi: inf.: na temat Zjazdu Światowej Federacji Związków Zawodowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29611         

2457.
Kto zatrudni doktora fizyki. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 1(14) (I/II). – s. 34. – (Zwolnieni z pracy)
Uwagi: inf.: represje wobec Leszka Zaleskiego

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25514         

2458.
Którędy do zwycięstwa?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 43(191) (29-31 III). – s. 1
Uwagi: art.: o rywalizacji między opozycją a władzą

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28768         

2459.
Ku czci 1-Maja : (w Warszawie). – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 6 (V). – s. 41-42. – (Kolegia...)
Uwagi: art.: rozprawy przed Kolegium ds. Wykroczeń za uczestnictwo w niezależnej manifestacji 1-majowej w Warszawie

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25625         

2460.
Ku sojuszowi opozycji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 276 (4 I). – s. 3-4
Uwagi: inf.: o spotkaniu w Warszawie przedstawicieli 9 grup i klubów politycznych: zarejestrowanych, półlegalnych i nielegalnych, 29 XII 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23818         

2461.
Kubasiewicz Ewa et al.
List więźniarek politycznych z Fordonu do sejmu PRL / Kubasiewicz E. et al.. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 39 (13 I). – s. 1
Uwagi: dok.: żądanie powszechnej amnestii dla więźniów politycznych. - W art. zniekształcone zostały dane Danuty Ireny Gulko, której podano błędny inicjał imienia O. Gulko

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20992         

2462.
Kubasiewicz Ewa
Do moich przyjaciół : (list otwarty) / Ewa Kubasiewicz. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 38 (6 I). – s. 3
Uwagi: dok.: list otwarty w sprawie aresztowania E. Kubasiewicz

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20945         

2463.
Kubiak Jacek R.
Przestępstwo polityczne : podstawowe problemy / Jacek R. Kubiak . – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 8/9. – s. 54-71
Uwagi: art.: rys historii myśli politycznej ze szczególnym uwzględnieniem Polski mająca na celu ukazanie nienormalności prawa w PRL

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26148         

2464.
Kulecki Marian, Michalski Maciej
Listy do rzecznika prasowego Rządu Jerzego Urbana : 24 X 1986r., Skarżysko; 09 IX 1986, Warszawa / Marian Kulecki, Maciej Michalski. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 3 (I). – s. 31-34
Uwagi: dok.: list otwarty Mariana Kuleckiego oraz list Macieja Michalskiego

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25460         

2465.
Kulecki Marian
Jak "żywiłem współwięźniów" : rozmowa z byłym więźniem kryminalnym / Marian Kulecki. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 7 (VI). – s. 20-23. – (Świat Więzień)
Uwagi: wywiad: warunki panujące w Zakładzie Karnym

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25666         

2466.
Kulecki Marian
Listy do redakcji / Marian Kulecki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 187 (12 XI). – s. 3. – (Listy do redakcji)
Uwagi: list: czytelnika do redakcji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22816         

2467.
Kulerski Wiktor
Podziemne społeczeństwo powinno istnieć / Wiktor Kulerski . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 181 (24 IX). – s. 1, 3
Uwagi: wywiad: z Wiktorem Kulerskim nt. sytuacji podziemia po uwolnieniu więźniów politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22636         

2468.
Kulerski Wiktor
Trzecia możliwość / Wiktor Kulerski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 8 (31 III). – s. 4
Uwagi: art.: odpowiedź na artykuł Jacka Kuronia "Tezy o wyjściu z sytuacji bez wyjścia"; głos w dyskusji o strategii ruchów opozycyjnych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20587         

2469.
Kulerski Wiktor
"Aparat SB i MO dowiódł wystarczająco wiele razy..." / Wiktor Kulerski . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 104 (1 XI). – s. 4
Uwagi: art.: działalność SB i MO i ich ofiary. - W art. zniekształcono dane Mieczysława Aleksandra Rokitowskiego, podając błędne nazwisko Rokitnicki.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21960         

2470.
Kulerski Wiktor
Dzieło Zbyszka Bujaka jest kontynuowane / Wiktor Kulerski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 173 (5 VI). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie działacza RKW Mazowsze po aresztowaniu Z. Bujaka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24421         

2471.
Kulerski Wiktor
Informacja otwarta dla Krzysztofa Wolfa / Wiktor Kulerski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 275 (14 XII). – s. 3
Uwagi: inf.: odpowiedź na informacji o charakterze wyjazdu członków RKW Mazowsze E. Kulik i K. Bielińskiego za granicę zamieszczonej przez K. Wolfa w czasopiśmie "CDN"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24564         

2472.
Kulerski Wiktor
O wsparcie Funduszu Oświaty Niezależnej / Wiktor Kulerski . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 44 (10 III). – s. 1
Uwagi: dok.: apel o wsparcie FON

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20764         

2473.
Kulerski Wiktor
Wobec Oświaty Niezależnej : apel do uczniów ponadpodstawowych i wyższych klas szkół podstawowych, do wszystkich tych, którym nieobca jest sprawa naszej wspólnej przyszłości / Wiktor Kulerski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 14 (19 V). – s. 4
Uwagi: dok.: apel propagujący ideę niezależnej oświaty

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20487         

2474.
Kultura i cenzura. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 96 (9 VIII). – s. 2. – (Kultura i cenzura)
Uwagi: inf.: działania władzy komunistycznych wobec instytucji kulturalnych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21496         

2475.
Kultura i cenzura. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 112 (10 I). – s. 3-4. – (Kultura i cenzura)
Uwagi: inf: na temat działalności cenzorskiej w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21917         

2476.
Kultura i cenzura. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 103 (25 X). – s. 3
Uwagi: inf.: działalność cenzorska państwa

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21924         

2477.
Kultura i cenzura. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 117 (14 II). – s. 2, 4
Uwagi: inf.: działalność cenzorska w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22020         

2478.
Kultura i cenzura. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 124 (11 IV). – s. 3. – (Kultura i cenzura)
Uwagi: inf.: o cenzurze w Radiu i TVP

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22213         

2479.
Kultura i cenzura. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 125 (18 IV). – s. 4. – (Kultura i cenzura)
Uwagi: inf.: o barierach narzucanych przez cenzurę na niezależność w kulturze

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22261         

2480.
Kultura i cenzura. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 126 (25 IV). – s. 4
Uwagi: inf.: o cenzurze w kulturze

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22311         

2481.
Kultura i cenzura. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 153 (9 I). – s. 2
Uwagi: inf.: nt. represji dotyczących kultury

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22432         

2482.
Kultura i cenzura. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 159 (20 II). – s. 3. – (Kultura i cenzura)
Uwagi: inf.: interwencje cenzury w kulturze

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24206         

2483.
Kultura i dyktatura. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 123 (28 III). – s. 3. – (Kultura i dyktatura)
Uwagi: inf.: przegląd informacji prasowych i dotyczących prasy oficjalnej oraz "drugiego obiegu"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22149         

2484.
Kuluar Jan
Praworządność po nowemu / Jan Kuluar. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 9(524) (5-19 IV). – s. 11
Uwagi: art.: o wniosku złożonym do Prokuratury Rejonowej o wyjaśnienie sprzedaży napojów alkoholowych w stołówce pracowniczej RUSW

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35515         

2485.
Kułakowski Jan, Vanderveken John
"Szanowny Panie Blanchard..." : Bruksela, 22 grudnia 1987 r. / Jan Kułakowski, John Vanderveken. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 4(460) (4-17 II). – s. 2. – (Dokumenty Wypowiedzi)
Uwagi: dok.: list Sekretarzy Generalnych ŚKP i MKWZZ do Dyrektora Generalnego Międzynarodowego Biura Pracy w Genewie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35135         

2486.
Kundera Milan
Zorganizowane zapomnienie : w rocznice agresji na Czechosłowację / Milan Kundera. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 60 (25 VIII). – s. 2
Uwagi: art.: fragment książki M. Kundery dotyczący sytuacji w Czechosłowacji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21166         

2487.
Kuratowska Zofia, Pieńkowska Alina, Wojtyłło Krzysztof
Apel do społeczeństwa / Zofia Kuratowska, Alina Pieńkowska, Krzysztof Wojtyłło. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 255 (15 VI). – s. 1
Uwagi: dok.: o powstaniu Fundacji Społecznej "Solidarności"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23607         

2488.
Kuratowska Zofia, Pieńkowska Alina, Wojtyłło Krzysztof
Apel do społeczeństwa / Zofia Kuratowska, Alina Pieńkowska, Krzysztof Wojtyłło. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 12(468) (2-22 VI). – s. 2
Uwagi: art.: o utworzeniu Funduszu Społecznego "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35241         

2489.
Kuratowska Zofia, Stelmachowski Andrzej
W sprawie Fundacji Społecznej "S" / Zofia Kuratowska, Andrzej Stelmachowski. – 4 II 1988 r. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 238 (10 II). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie na temat Fundacji Społecznej "Solidarności" mającej na celu wykorzystanie amerykańskiej pomocy dla NSZZ "Solidarność"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23290         

2490.
Kuratowska Zofia
Przyjrzeć się tym liczbom / Zofia Kuratowska. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 239 (17 II). – s. 1–2
Uwagi: art.: analiza sytuacji w służbie zdrowia po podwyżkach płac

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23333         

2491.
Kurcyusz Jerzy
Pan Prezes Trybunału Konstytucyjnego PRL / Jerzy Kurcyusz. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 23 (20 V). – s. 7-8
Uwagi: dok.: list poparcia dla wniosku o wszczęcie przez TK postępowania o stwierdzenie niezgodności przepisów ustawy o związkach zawodowych z 1982 roku z Konstytucją PRL

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28268         

2492.
Kuria Diecezji Kieleckiej ; Stępień Jerzy
Sprawozdanie z wypadków na terenie parafii Włoszczowa : w dniu 4 września 1986 r. / Kuria Diecezji Kieleckiej ; Jerzy Stępień. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 12 (5 X). – s. 2-4
Uwagi: dok.: opis represji jakie spotkały księży z parafii we Włoszczowej

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28388         

2493.
Kuroń J. et all
Oświadczenie / J. Kuroń et all. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 6/7 (II). – s. 113. – (Bez Komentarza)
Uwagi: dok.: protest intelektualistów polskich przeciw zakazowi powrotu do kraju Seweryna Blumsztajna, w art. przekształcono nazwisko Jana Józefa Lipskiego, błędnie podając J. J. Lipiński

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26177         

2494.
Kuroń Jacek
Tej szansy nie wolno nam zmarnować / Jacek Kuroń. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 182 (1 X). – s. 1, 4
Uwagi: art.: nt. powstania TR „S”

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22668         

2495.
Kuroń Jacek
Tezy o wyjściu z sytuacji bez wyjścia / Jacek Kuroń. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 8 (31 III). – s. 3
Uwagi: art.: analiza sytuacji i głos w dyskusji o strategii ruchu opozycyjnego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20583         

2496.
Kuroń Jacek, Szumowski Maciej
Komentarze / Jacek Kuroń, Maciej Szumowski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 249 (4 V). – s. 3
Uwagi: art.: o aktualnej sytuacji polityczno -społecznej Polski; analiza opozycjonisty J. Kuronia i publicysty M. Szumowskiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23587         

2497.
Kuroń Jacek
Bogdan Borusewicz aresztowany / Jacek Kuroń. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 154 (16 I). – s. 1, 4
Uwagi: art.: życiorys Bogdana Borusewicza

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22461         

2498.
Kuroń Jacek
Co dalej / Jacek Kuroń. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 21 (14 VII). – s. 3
Uwagi: art.: głos w dyskusji o obecnej sytuacji i szansach na przyszłość Solidarności

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20448         

2499.
Kuroń Jacek
Jałta - i co teraz? / Jacek Kuroń. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 121 (14 III). – s. 3
Uwagi: art.: realizacja postanowień jałtańskich w 40 lat po podpisaniu porozumienia

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22088         

2500.
Kuroń Jacek
Krajobraz po bitwie / Jacek Kuroń. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 219 (2 IX). – s. 1-2
Uwagi: wywiad.: wywiad o broszurze Kuronia "Krajobraz po bitwie"; o bieżącej sytuacji w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22990         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm