a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 z 172


2551.
Lech Wałęsa o "Pieniądzach". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 63 (6 X). – s. 1
Uwagi: inf.: najnowsze informacje o Wałęsie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21230         

2552.
Lech Wałęsa o podwyżkach. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 163 (20 III). – s. 1
Uwagi: inf.: nt. podwyżek cen żywności

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24254         

2553.
Lech Wałęsa o projektowanych zmianach w ustawie o ZZ. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 27(371) (21 VII - 3 VIII). – s. 3
Uwagi: inf.: o opinii Lecha Wałęsy na temat nowych związków zawodowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33720         

2554.
Lech Wałęsa o samorządzie pracowniczym - cd. przemówienie z 16.XII.1984 / [Lech Wałęsa]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 5(307) (5-11 II). – s. 3
Uwagi: dok.: fragment przemówienia Lecha Wałęsy przygotowanego z okazji obchodów rocznicowych wydarzeń na Wybrzeżu w 1970 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29801         

2555.
Lech Wałęsa : pod dyskusję. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 255 (15 VI). – s. 1-2
Uwagi: dok.: wstępna lista postulatów "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23601         

2556.
Lech Wałęsa powołuje grupy robocze. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 193 (7 I). – s. 1
Uwagi: inf.: nt. powołania grup robotniczych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23068         

2557.
Lech Wałęsa zaprotestował. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 17(361) (5-11 V). – s. 2
Uwagi: art.: o proteście Lecha Wałęsy wobec presji władz PRL na robotników niechcących wstępować do nowych związków zawodowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33611         

2558.
Lech Wałęsa złożył agencji UPI oświadczenie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 35(379) (6-12 X). – s. 2
Uwagi: inf.: omówienie oświadczenia Lecha Wałęsy dotyczącego wyborów do Sejmu PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33806         

2559.
Lech Wałęsa; NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza
Oświadczenie KKW : /Fragmenty/ / Lech Wałęsa; KKW NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 30(455) (26 XI - 9 XII). – s. 2. – (Dokumenty)
Uwagi: dok.: o referendum w sprawie II etapu reformy gospodarczej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35079         

2560.
Lech Wałęsa : Dlaczego podjąłem taką decyzję? . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 262 (7 IX). – s. 1
Uwagi: wywiad: wypowiedź dla TM o postulatach opozycji wobec rządu PRL i strategii działania NSZZ „Solidarność”

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23662         

2561.
Lech Wałęsa : przewodniczący NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1989, nr 49 (14 III). – s. 3
Uwagi: dok.: list Społecznej Rady Legislacyjnej COIU do Lecha Wałęsy.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28651         

2562.
Lech Wałęsa : z bram Stoczni im. Lenina. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 32 (3 XI). – s. 1
Uwagi: dok.: fragmenty przemówień Lecha Wałęsy z dni 31 VIII 80 r., 12 XII 81 r., 5 IX 81 r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20488         

2563.
Legalizacja "Solidarności". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 289 (12 IV). – s. 1. – (Ustalenia okrągłego stołu)
Uwagi: art.: o nowelizacji ustawy o związkach zawodowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24038         

2564.
Legalne obchody Marca. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 285 (8 III). – s. 1
Uwagi: inf.: informacja na temat manifestacji w większości miast akademickich

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24052         

2565.
Legnickie refleksje o wychowaniu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 21(410) (9-22 VI). – s. 3-4
Uwagi: art.: o Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej w Legnicy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34354         

2566.
Lekarz i jego cień (c. d). – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 4(17). – s. 45-47 . – (Represje...)
Uwagi: art.: proces Stefana Kucharzewskiego przed Sądem Rejonowym oraz Sądem Wojewódzkim w Lublinie

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25664         

2567.
Lekarz i jego cień (c.d). – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 5(18) (IX). – s. 34. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: inf.: sprawa Stefana Kucharzewskiego, zwolnionego z pracy w przychodni w Świdniku

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25735         

2568.
Lekarz
"Przywracanie porządku" w pogotowiu / Lekarz [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 68 (17 XI). – s. 4
Uwagi: art.: o sytuacji w warszawskim Pogotowiu Ratunkowym

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21311         

2569.
Lekcja totalitaryzmu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 7(396) (16-22 II). – s. 1-2
Uwagi: art.: na temat zebrania w PWFAWAGU dotyczącego zmiany ustawy o postępowaniu wobec uchylających się od pracy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34104         

2570.
Lektor
Wolne słowo / Lektor [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 129 (16 V). – s. 2
Uwagi: art.: na temat nowości wydawniczych na rynku księgarskim

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22750         

2571.
Lenkiewicz Antoni, Lenkiewicz Tadeusz, Giermek Bogdan
Nasze Bóg zapłać... / Antoni Lenkiewicz, Tadeusz Lenkiewicz, Bogdan Giermek. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 24(480) (16-30 XI). – s. 2
Uwagi: art.: w sprawie obchodów 11 Listopada we wrocławskim kościele św. Karola Boromeusza

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35423         

2572.
Lenkiewicz Antoni, Tarnowski Mieczysław, Przydział Zbigniew
Oświadczenie : Wrocław, 10.03.1987 r. / Antoni Lenkiewicz, Mieczysław Tarnowski, Zbigniew Przydział. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 11(435) (23-29 III). – s. 4
Uwagi: dok.: o powołaniu Krajowej Komisji ds. Interwencji i Praworządności

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34713         

2573.
Lepiej późno niż wcale. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 12/13 (XI/XII). – s. 44. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: prawo w ZSRS o zaskarżaniu sprzecznych z prawem decyzji administracyjnych

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25478         

2574.
Leski Krzysztof
Akademicki spokój / K. Pajka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 209/210 (6 V). – s. 4
Uwagi: art.: nt. sytuacji na uczelniach. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 491. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Bogumiła Eichstaedta, którego nazwisko zmieniono na błędne: Eichstadt.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22732         

2575.
Leski Krzysztof
Daliśmy się poznać… / K. Pajka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 137 (8 VIII). – s. 4
Uwagi: art.: o festiwalu Młodzieży Antyimperialistycznej w Moskwie. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 491.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22259         

2576.
Leski Krzysztof
Dintojra na uczelniach / Pajka K. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 149 (5 XII). – s. 1
Uwagi: art.: nt. czystek wśród władz uczelnianych na polskich uniwersytetach. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 491. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Aleksandra Bogusława Kabscha, którego imiona pominięto a nazwisko zmieniono na błędne: Kapsch.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22410         

2577.
Leski Krzysztof
Do wysoko postawionej osobistości strony radzieckiej / K. Pajka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 190 (3 XII). – s. 2
Uwagi: art.: nt. obrad RWPG. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 491.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22884         

2578.
Leski Krzysztof
Eksperyment / K. Pajka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 165 (3 IV). – s. 3
Uwagi: art.: nt. Uniwersytetów w Polsce. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 491.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24294         

2579.
Leski Krzysztof
Europa bez parasola? / K. Pajka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 221 (30 IX). – s. 1, 4
Uwagi: art.: o projektach rozbrojenia supermocarstw. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 491.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23113         

2580.
Leski Krzysztof
Gdańsk / O.L. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 270 (9 XI). – s. 1, 4
Uwagi: art.: o sytuacji w Gdańsku po ogłoszeniu przez rząd Rakowskiego decyzji o likwidacji Stoczni im Lenina, XI 1988. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 470.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23903         

2581.
Leski Krzysztof
Harakiri wujka Saszy / K. Pajka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 153 (9 I). – s. 4
Uwagi: sat.: satyryczny komentarz noworocznego wystąpienia gen. Jaruzelskiego. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 491.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22451         

2582.
Leski Krzysztof
I ty zostaniesz pasożytem / K. Pajka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 155 (23 I). – s. 4
Uwagi: art.: nt. sytuacji prawnej niepracujących i nieuczących się. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 491.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22496         

2583.
Leski Krzysztof
ITB się doczekał / K. Pajka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 281 (8 II). – s. 2
Uwagi: art.: spotkaniu L. Wałęsy z pracownikami Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie 7 II 1989. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 491.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23927         

2584.
Leski Krzysztof
Jak do tego doszło / K. Pajka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 169 (8 V). – s. 2
Uwagi: art.: nt. katastrofy w Czernobylu. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 491.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24356         

2585.
Leski Krzysztof
Jeszcze o kwestii afgańskiej / K. Pajka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 239 (17 II). – s. 4
Uwagi: art.: o aktualnej sytuacji politycznej w Afganistanie. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 491.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23342         

2586.
Leski Krzysztof
Krajobraz po czystce / K. Pajka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 161 (6 III). – s. 2
Uwagi: art.: nt. sytuacji na polskich uczelniach. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 491.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24238         

2587.
Leski Krzysztof
Krok w tył? / K. Pajka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 227 (11 XI). – s. 2-3
Uwagi: art.: analiza sytuacji w KPZR. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 491.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23369         

2588.
Leski Krzysztof
Od Piasta po "Solidarność" / K. Pajka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 212 (20 V). – s. 2
Uwagi: rec.: książki "Historia Polski" - Michał Tymowski, Jan Kieniewicz, Jerzy Holzer, "Spotkania" Paryż 1986. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 491.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22784         

2589.
Leski Krzysztof
Odpowiedź / K. Pajka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 204 (25 III). – s. 4. – (Listy do Redakcji)
Uwagi: dok.: odpowiedź na list czytelnika do redakcji. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 491.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22643         

2590.
Leski Krzysztof
Po katastrofie "Kościuszki" / K. Pajka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 214 (3 VI). – s. 2
Uwagi: art.: o wynikach badań nad przyczynami katastrofy samolotu "Kościuszko". - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 491.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22851         

2591.
Leski Krzysztof
Politycznie szkodliwi / K.Pajka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 193 (7 I). – s. 4
Uwagi: art.: nt. czystki wśród pracowników naukowych UW. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 491.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23116         

2592.
Leski Krzysztof
Procesu nie było / Pajka K. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 158 (13 II). – s. 1, 4
Uwagi: art.: nt. niedoszłego procesu Lecha Wałęsy. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 491.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24179         

2593.
Leski Krzysztof
Punkt dla Chin : czyli po XIII zjeździe KPCh / K. Pajka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 227 (11 XI). – s. 2
Uwagi: art.: analiza sytuacji w KPCh. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 491.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23370         

2594.
Leski Krzysztof
Radni za 10 procent / K. Pajka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 257 (6 VII). – s. 2
Uwagi: art.: wynikach wyborów do WRN w woj. poznańskim i warszawskim. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 491.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23671         

2595.
Leski Krzysztof
Realsoc w Europie / K. Pajka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 188 (19 XI). – s. 4
Uwagi: art.: nt. przyznania V. Havlowi nagrody Fundacji Erazma z Rotterdamu. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 491.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22844         

2596.
Leski Krzysztof
Słowo honoru / K. Pajka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 273 (30 XI). – s. 4
Uwagi: sat.: o polemice między P. Hoferem a rozłamową frakcją MKR „S”. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 491.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24528         

2597.
Leski Krzysztof
Stół czteroletni? / K. Pajka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 282 (15 II). – s. 3
Uwagi: inf.: relacja z rozmów jednego z zespołów na temat reformy prawa i sądownictwa. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 491.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23985         

2598.
Leski Krzysztof
Telefonokracja / K. Pajka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 140 (19 IX). – s. 4
Uwagi: art.: na temat planowanej podróży gen. Jaruzelskiego do Nowego Jorku i wystąpienia na forum ONZ. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 491.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22380         

2599.
Leski Krzysztof
Trochę już wywalczyliśmy : z rozmowy z Mariuszem Kamińskim / K. Pajka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 271 (16 XI). – s. 3
Uwagi: wywiad: z Mariuszem Kamińskim, członkiem KKK NZS i Krajowej Reprezentacji Akademickiej ds. bojkotu o reformie szkolenia wojskowego. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 491.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24486         

2600.
Leski Krzysztof
Tydzień w tydzień : 1-9 stycznia / K. Pajka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 277 (11 I). – s. 4. – (Tydzień w tydzień )
Uwagi: inf.: o wydarzeniach w kraju i na świecie. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 491.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23853         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm