Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 z 172


2701.
List kobiet do pani Ceaucescu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 49/50 (5 V). – s. 4
Uwagi: dok.: list kobiet rumuńskich do żony prezydenta kraju (w odpowiedzi na jej wystąpienie telewizyjne) w sprawie katastrofalnej sytuacji w zaopatrzeniu sklepów w podstawowe artykuły żywnościowe. - Tłum. za "L'Alternative" 1981, nr 13 lub 1982, nr 18

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21119         

2702.
List otwarty. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 25(481) (30 XI - 14 XII). – s. 2
Uwagi: dok.: list mieszkańców Jeleniej Góry do Sejm PRL i Rady Ministrów PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35437         

2703.
List otwarty 16-tu robotników jednej z fabryk Bukaresztu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 49/50 (5 V). – s. 4
Uwagi: dok.: list robotników rumuńskich ukazujący ich skrajnie trudną sytuację bytową. - Tłum. za "L'Alternative" 1981, nr 13 lub 1982, nr 18

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21115         

2704.
List otwarty do społeczeństwa : /fragmenty/. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 5(307) (5-11 II). – s. 3-4
Uwagi: dok.: list więźniów politycznych z ZK w Strzelinie w związku z represjami wobec duchownych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29803         

2705.
List otwarty do wicepremiera Rakowskiego : (fragmenty). – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 61 (8 IX). – s. 2
Uwagi: dok.: fragmenty listu otwartego do Rakowskiego krytykujący postawę Rakowskiego wobec opozycji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21131         

2706.
List otwarty działaczy "S" i związków autonomicznych. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 26 (15 IX). – s. 1
Uwagi: inf.: o liście działaczy "S" i związków autonomicznych do premiera Jaruzelskiego w którym sygnatariusze apelują o budowanie porozumienia

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21387         

2707.
List otwarty Marka Edelmana / Marek Edelman. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 14(273) (7-14 IV). – s. 2
Uwagi: dok.: list wyjaśniający przyczyny odmowy udziału w Honorowym Komitecie Obchodów 40-lecia Powstania w Getcie Warszawskim

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29164         

2708.
List z Kijowa, 2 maja 1986. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 171 (22 V). – s. 2
Uwagi: dok.: list o sytuacji w Kijowie po awarii w Czernobylu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24388         

2709.
List z Kurkowej. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 21(365) (2-9 VI). – s. 1
Uwagi: dok.: fragment listu Adama Michnika

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33658         

2710.
List z Pragi. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 49/50 (5 V). – s. 6
Uwagi: dok.: o liście Komitetu Przygotowawczego Wolnych Związków Zawodowych z Pragi do polskiej "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21136         

2711.
List ze Strzelina. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 3 (12 II). – s. 6-7
Uwagi: inf.: list więźnia politycznego o łamaniu praw obywatelskich w więzieniu w Strzelinie

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28292         

2712.
Lista członków podzespołu strony solidarnościowo-opozycyjnej do spraw reformy prawa i sądów. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 2(23/24) (II/III). – s. 4
Uwagi: inf.: lista członków podzespołu do spraw reformy prawa i sądów ze strony opozycji

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25866         

2713.
Lista więźniów politycznych. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 4 (6 XI). – s. 42-45
Uwagi: inf.: na temat osób więzionych w PRL za przekonania polityczne

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26105         

2714.
Lista Więźniów Politycznych. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 6/7 (II). – s. 106-110
Uwagi: art.: lista osób wiezionych z przyczyn politycznych na I.1985. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Bronisława Dorończyka, którego nazwisko zmieniono na błędne: Dorańczyk. - W art. (tylko na s. 110) zniekształcone zostały prawidłowe dane Grzegorza Dziarskiego, którego nazwisko zmieniono na błędne: Zdziarski. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Adama Hodysza, którego nazwisko zmieniono na błędne: Hadysz. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Andrzeja Kisielińskiego, którego nazwisko zmieniono na błędne: Kisielins II.

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26169         

2715.
Lista więźniów politycznych. – Praworządność (Warszawa) 1986, nr 12/13 (I/II). – s. 18-21
Uwagi: inf.: o 228 więźniach politycznych w PRL. - W art. zniekształcono dane Leona Foltyna podając błędnie jako Leszek Folcyn, Bogusława Owoca podając błędne imię Sławomir, Marka Redka podając błędne imię Dariusz, Krystyny Rękas podając błędne imię Małgorzata, Zbigniewa Rusińskiego podając błędne imię Stefan, Zygmunta Golińskiego podając błedne imię Jacek oraz Ryszarda Rożnieckiego podając błędne nazwisko Różniecki. W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Bogusława Dziatko, którego nazwisko zmieniono na błędne: Dziadko.

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26185         

2716.
Lista zamordowanych po 13. XII. 81. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 4 (6 XI). – s. 2-6
Uwagi: inf.: lista opracowana przez Komitet Helsiński i wydawców czasopisma

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26088         

2717.
Lista zatrzymanych w Warszawie (fragment) i przewiezionych do Białołęki. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr [78(150)], wyd. strajk. 2 (15-16 XII). – s. 2
Uwagi: inf.: lista osób aresztowanych w Warszawie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29482         

2718.
List : Do Posłów i Senatorów Klubu Obywatelskiego : Wrocław, 9 lipca 1989 r.. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 19(501) (13-27 VII). – s. 3
Uwagi: dok.: list do posłów i senatorów Klubu Obywatelskiego w związku ze śmiercią Macieja Majewskiego w kolizji lotniczej spowodowanej przez pilota Północnej Grupy Wojsk Armii Sowieckiej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34674         

2719.
Listy do redakcji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 123 (28 III). – s. 3
Uwagi: dok.: list działaczy "S" regionu Mazowsze

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22157         

2720.
Listy do redakcji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 214 (3 VI). – s. 4
Uwagi: art.: Listy czytelników do redakcji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22881         

2721.
Listy do redakcji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 217 (15 VII). – s. 4. – (Listy do redakcji)
Uwagi: art.: list czytelnika do redakcji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22963         

2722.
Listy do redakcji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 218 (29 VII). – s. 4. – (Listy do redakcji)
Uwagi: art.: list czytelnika do redakcji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22988         

2723.
Listy do redakcji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 219 (2 IX). – s. 4. – (Listy do redakcji)
Uwagi: art.: list czytelnika do redakcji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23053         

2724.
Listy do redakcji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 220 (16 IX). – s. 4. – (Listy do redakcji)
Uwagi: art.: list czytelnika do redakcji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23075         

2725.
Listy do redakcji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 226 (4 XI). – s. 3. – (Listy do redakcji)
Uwagi: art.: list czytelnika do redakcji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23305         

2726.
Listy do redakcji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 240 (24 II). – s. 4. – (Listy do redakcji)
Uwagi: art.: o utworzeniu struktur Tymczasowego Porozumienia Niezależnych Organizacji Małopolski

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23363         

2727.
Listy do Redakcji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 199 (18 II). – s. 4. – (Listy do Redakcji)
Uwagi: list: czytelniczki do redakcji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23392         

2728.
Listy do redakcji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 252 (25 V). – s. 4. – (Listy do redakcji)
Uwagi: art.: List do redakcji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23510         

2729.
Listy do redakcji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 229 (25 XI). – s. 4. – (Listy do redakcji)
Uwagi: art.: cztery listy czytelników, których autorami są: Jerzy Kropiwnicki, Janusz Onyszkiewicz, ks. Małkowski, D.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23531         

2730.
Listy do redakcji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 253 (1 VI). – s. 4. – (Listy do redakcji)
Uwagi: art.: Listy do redakcji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23538         

2731.
Listy do redakcji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 230 (2 XII). – s. 3. – (Listy do redakcji)
Uwagi: art.: list czytelnika do redakcji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23572         

2732.
Listy do redakcji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 255 (15 VI). – s. 4. – (Listy do redakcji)
Uwagi: art.: Listy do redakcji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23629         

2733.
Listy do redakcji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 258 (20 VII). – s. 4. – (Listy do redakcji)
Uwagi: dok.: list czytelnika polemizujący z tezami prezentowanymi przez B. Geremka w wywiadzie opublikowanym w nr 255 TM, list z uwagami P. Podlaskiego do tekstu J. Klincza oraz odpowiedź J. Klincza na uwagi P. Podlaskiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23787         

2734.
Listy do redakcji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 277 (11 I). – s. 4. – (Listy do redakcji)
Uwagi: list: odpowiedź TM na list A. Lesowskiego (w obronie A. Kołodzieja), którego redakcja nie opublikowała z braku miejsca

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23851         

2735.
Listy do redakcji. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 21(365) (2-9 VI). – s. 4. – (Listy Do Redakcji)
Uwagi: art.: omówienie listów czytelników do redakcji "ZDnD"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33665         

2736.
Listy do redakcji. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 23(367) (16-22 VI). – s. 3
Uwagi: dok.: list Barbary Toporskiej-Mackiewicz do redakcji "ZDnD"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33683         

2737.
Listy do redakcji. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 15(439) (21-26 IV). – s. 3
Uwagi: inf.: kilka cytatów z listów czytelników nadsyłanych do redakcji "ZDnD"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34740         

2738.
Listy do redakcji. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 23(448) (22-28 VI). – s. 2-3. – (Listy Do Redakcji)
Uwagi: dok.: trzy listy do redakcji "ZDnD": Marka Muszyńskiego, Bolesława Dolnośląskiego i osoby ukrywającej się pod pseudonimem Redaktor

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34899         

2739.
Listy do Sejmu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 6(521) (22 II - 8 II) [właśc. (22 II - 8 III)]. – s. 3. – (Dokumenty Wypowiedzi)
Uwagi: dok.: zawartość: list przewodniczącego Rady Pracowniczej KGHM Wojciecha Swakonia i sekretarza Rady Stanisława Lembasa, Lubin, 19 grudnia 1989 r. (dot. uchwalenia ustawy o akcjonariacie pracowniczym oraz takiej ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, któraby mu sprzyjała); list przewodniczącego KZ NSZZ "S" przy DZChem "Organika" Andrzeja Bielca i sekretarza KZ Adama Rawczyńskiego, Żarów, 15 stycznia 1990 r. (postulat likwidacji wydatków na utrzymanie struktur związanych z systemem komunistycznym: administracji państwowej, MSW i MON, w tym rozwiązania SB, rewizji umów gospodarczych z ZSRS i pozostałymi krajami RWPG, wycofanie armii sowieckiej z Polski, upaństwowienie majątku PZPR, zniesienie cenzury, referendum w sprawie energetyki jądrowej, zniesienie ceł zaporowych na towary zachodnie, likwidacja związków spółdzielczych)

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35220         

2740.
Listy zdrajców. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 24(326) (24-30 VI). – s. 4
Uwagi: art.: o kolaborantach

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32762         

2741.
Litwa: wielki eksperyment . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 268 (26 X). – s.1, 4
Uwagi: art.: o zmianach na Litwie. - W art. przekształcono nazwisko Rolandasa Paksasa błędnie podając Rolandas Paulaskas

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 25319         

2742.
Lityński Jan
16 lat później / al [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 97 (23 VIII). – s. 4
Uwagi: art.: opór wobec komunizmu 16 lat po interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 51.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21522         

2743.
Lityński Jan
Dlaczego zabrakło tych paru procent? / Jan Lityński. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 230 (2 XII). – s. 1-2
Uwagi: art.: analiza sytuacji po referendum ws. podwyżki cen

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23548         

2744.
Lityński Jan
Do uwięzionych przyjaciół : List Jana Lityńskiego / Jan Lityński . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 94 (13 VII). – s. 4
Uwagi: dok.: list Jana Lityńskiego do uwięzionych przyjaciół

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21834         

2745.
Lityński Jan
Jak to będzie / (al) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 97 (23 VIII). – s. 2
Uwagi: art.: opinia o przyszłości "Solidarności" po wyjściu na wolność niektórych jej działaczy. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 51.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21518         

2746.
Lityński Jan
Kilka cierpkich uwag / (al) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 86 (3 V). – s. 2
Uwagi: art: rozwój Solidarności w zakładach pracy. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 51.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21673         

2747.
Lityński Jan
Listy do redakcji / AL [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 90 (31 V). – s. 4. – (Listy do redakcji)
Uwagi: list: list czytelnika do redakcji TM. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 51.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21862         

2748.
Lityński Jan
"Manifest" sierpniowy / Jan Lityński . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 262 (7 VI). – s. 1-2
Uwagi: art.: fragment wypowiedzi J. Lityńskiego o strajku w kopalni "Manifest Lipcowy"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23679         

2749.
Lityński Jan
My i oni / Lityński Jan. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 110 (13 XII). – s. 4
Uwagi: art.: o sytuacji w kraju po śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, w art. przekształcono nazwisko gen. Ryszarda Matejewskiego, błędnie podając Matyjewski

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21985         

2750.
Lityński Jan
Nie grać z szulerem czyli o bojkocie wyborów / (al) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 77 (9 II). – s. 1
Uwagi: art.: propozycja bojkotu wyborów. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 51.

A 418339 III RARA
U 442896 III Rara
 DO GÓRY   ID: 21435         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm