a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 z 172


2751.
Lityński Jan
Nie można liczyć na prezent od historii / (al) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 65 (20 X). – s. 2
Uwagi: inf.: analiza bieżącej sytuacji w kraju. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 51.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21381         

2752.
Lityński Jan
Nie zaniechać oporu / (al)[pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 80/81 (22 III). – s. 1
Uwagi: art.: opis walki PZPR z opozycją. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 51.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21614         

2753.
Lityński Jan
O ryzyku politycznej gry / al [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 124 (11 IV). – s. 1, 4
Uwagi: fel.: o propozycjach Ruchu Młodej Polski wpływania na politykę władz państwa. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 51.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22182         

2754.
Lityński Jan
Po podwyżkach cen / al [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 78 (16 II). – s. 4
Uwagi: art.: działania władz po wprowadzeniu podwyżek cen. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 51.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21549         

2755.
Lityński Jan
Początek roku / (Al) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 112 (10 I). – s. 3
Uwagi: fel.: dotyczący najważniejszych wydarzeń w kraju. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 51.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21908         

2756.
Lityński Jan
Poradnik dla telewidzów i czytelników gazet / (al) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 74 (12 I). – s. 4
Uwagi: fel.: opinia autora o cenzurze w PRL-u. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 51.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21543         

2757.
Lityński Jan
Pytania / Jan Lityński. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 104 (1 XI). – s. 4
Uwagi: art.: wątpliwości autora w sprawie śmierci Jerzego Popiełuszki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21953         

2758.
Lityński Jan
Rok po śmierci księdza Popiełuszki / Jan Lityński. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 142 (17 X). – s. 3
Uwagi: art.: nt. sytuacji w kraju po śmierci ks. Popiełuszki i wpływu tego wydarzenia na wybory parlamentarne w 1985 roku

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 19796         

2759.
Lityński Jan
Skończył się czas negacji / Jan Lityński. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 224 (21 X). – s. 1-2
Uwagi: art.: analiza sytuacji polityczno gospodarczej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23203         

2760.
Lityński Jan
Szanse na wyjście z pata / Jan Lityński. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 251 (18 V). – s. 1
Uwagi: art.: o sytuacji w Polsce po majowych strajkach i o szansach na rozmowy z władzami PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23434         

2761.
Lityński Jan
W nowym układzie politycznym / Jan Lityński. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 181 (24 IX). – s. 1-2
Uwagi: art.: uwolnienie więźniów politycznych i sytuacja w „Solidarności”

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22639         

2762.
Lityński Jan
W odpowiedzi na potwarz / Jan Lityński. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 158 (13 II). – s. 2
Uwagi: art.: nt. postaci St. Mikołajczyka – fragmenty większej całości

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24184         

2763.
Lityński Jan
Wokół katyńskiej tragedii / Jan Lityński. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 243 (16 III). – s. 1-2
Uwagi: art.: o stosunku władz najwyższych ZSRR do sprawy Mordu Katyńskiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23702         

2764.
Lityński Jan
Z nastrojów beznadziejności / (al) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 73 (5 I). – s. 1
Uwagi: art.: opór społeczeństwa wobec władzy komunistycznej. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 51.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21507         

2765.
Lorentz Stanisław
Listy do Redakcji / Stanisław Lorentz . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 265 (28 IX). – s. 4. – (Listy do Redakcji)
Uwagi: dok.:list prof. S. Lorenza z 9 VIII 1988 do prezydenta Warszawy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23775         

2766.
Lothar Herbst zagrożony utratą wzroku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 162 (13 III). – s. 2
Uwagi: inf.: nt. stanu zdrowia Lothara Herbsta

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24248         

2767.
Lubin. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 31 (27 X). – s. 2
Uwagi: inf.: o ostrych reakcjach mieszkańców Lubina wobec milicjantów którzy brali udział w akcji 31 VII w wyniku której zmarło 7 osób

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20449         

2768.
Lubkiewicz Jan, Przystawa Jerzy, Swakoń Wojciech et al
Zaproszenie : Wrocław, 27 grudnia 1989 r. / Jan Lubkiewicz, Jerzy Przystawa, Wojciech Swakoń et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 35(517) [właśc. 2(517)] (11-25 I). – s. 6
Uwagi: dok.: 8 Spotkanie Porozumienia na Rzecz Przeprowadzenia Demokratycznych Wyborów w NSZZ "Solidarność"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35026         

2769.
Lubkiewicz Jan, Przystawa Jerzy. Swakoń Wojciech et al
Dziękujemy / Jan Lubkiewicz, Jerzy Przystawa, Wojciech Swakoń et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 36(518) [właśc. 3(518)] (25 I - 8 II). – s. 5
Uwagi: dok.: 8 Spotkanie Porozumienia na Rzecz Przeprowadzenia Demokratycznych Wyborów w NSZZ "Solidarność"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35047         

2770.
Lubkiewicz Jan
Myślenie zobowiązuje : List : Wrocław, 21 października 1989 r. / przewodniczący NSZZ "Solidarność" Pafawag Jan Lubkiewicz. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 33(515) (14-28 XII). – s. 7
Uwagi: dok.: replika, zakończona komentarzem odredakcyjnym; zob. Myślący i pracujący robotnik [pseud.], Strajk w Pafawagu oczami robotnika, "ZDnD" nr 23(505), s. 3

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34958         

2771.
Lublin 9 czerwca : Jan Paweł II do świata nauki na KUL. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 215 (17 VI). – s. 3
Uwagi: art.: fragment przemówienia JP II 9 czerwca 87r. w Lublinie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22905         

2772.
Ludowe Wojsko Polskie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 16(360) (28 IV - 4 V). – s. 3-4
Uwagi: art.: o planowanej wizycie marszałka Wiktora Kulikowa w Krośnie Odrzańskim

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33603         

2773.
Ludzie czy program?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 6(521) (22 II - 8 II) [właśc. (22 II - 8 III)]. – s. 7
Uwagi: art.: o sytuacji politycznej w Polsce

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35460         

2774.
Ludzie Miodowicza chcą wiedzieć. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 275 (14 XII). – s. 2-3
Uwagi: inf.: o ankiecie przeprowadzona przez neozwiązek komunikacji miejskiej w Tarnowie na temat debaty Wałęsa-Miodowicz i „S”

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24555         

2775.
Ludzie, o których się zapomina.... – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 22(324) (10-16 VI). – s. 2
Uwagi: art.: o represjach na działaczach NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32733         

2776.
Ł. K. Liptus
Tego nie wolno nam oglądać / Ł. K. Liptus [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 200 (25 II). – s. 2
Uwagi: art.: nt. filmów drugiego obiegu. - W art. zniekształcone zostały dane Andrzeja Marka Drążewskiego, którego pierwsze, prawidłowe imię Andrzej zmieniono na błędne imię: Marek, błędnie użyto drugiego imienia w miejsce pierwszego, błędnie podano także imię Janusza Zielonackiego, zapisując je jako Jan

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23419         

2777.
Łamanie sumień nauczycieli – cel: pełna sowietyzacja młodzieży. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 10(354) (17-23 III). – s. 3
Uwagi: art.: o przeglądzie kadr nauczycielskich w szkołach średnich o profilu zawodowym

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33530         

2778.
Łapanka na wiernych. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 11 (X). – s. 26. – (Kolegia Represje...)
Uwagi: inf.: zatrzymania osób udających się do Warszawy na spotkanie Jana Pawła II

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25398         

2779.
Łapanka pod domem. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 36(380) (13-19 X). – s. 4
Uwagi: art.: o represjach wobec społeczeństwa

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33831         

2780.
Łapanka w Pasażu Śródmiejskim. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 142 (17 X). – s. 4
Uwagi: inf.: dot. łapanki w Pasażu Śródmiejskim 10 X 1985 r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 19803         

2781.
Łopuszyńska Jolanta
Dziennikarskie srebrniki / Mrówa [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 11 (X). – s. 32-35. – (Felietony)
Uwagi: fel.: wprowadzanie nowych kryteriów oceny pracy dziennikarzy. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 452

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25416         

2782.
Łoś Leon
Na wschód od Oki / Leon Łoś. – Praworządność (Warszawa) 1989, nr 20. – s. 132-145
Uwagi: inf.: wykazy Polaków przebywających w sowieckich łagrach w latach 40-tych i 50-tych XX wieku

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26295         

2783.
Łódź 13 czerwca : Spotkanie w "Unionteksie". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 215 (17 VI). – s. 3
Uwagi: art.: fragment przemówienia JP II 13 VI 87r. w Łodzi

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22912         

2784.
Łódź się organizuje. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 287 (29 III). – s. 1
Uwagi: inf.: o zebraniu „S” w Łodzi

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23988         

2785.
Łuczyński Zygmunt, Kowalska Anka, Bieliński Wiesław et al
List do redakcji "Życia Warszawy" / Zygmunt Łuczyński, Anka Kowalska, Wiesław Bieliński et al . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 279 (25 I). – s. 4
Uwagi: list: odpowiedź na artykuł J. Miliszkiewicza pt. „Skrajność”, który ukazał się w „Życiu Warszawy” z 17-18 XII 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23908         

2786.
Łuczywo Helena, Kruczkowska-Bikont Anna
Gdańsk u progu 1988 / Hofer P. [pseud.], Mól A. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 233 (6 I). – s. 1, 3
Uwagi: art.: przedstawienie aktualnej sytuacji w strukturze gdańskiej "Solidarności". - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 221.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23027         

2787.
Łuczywo Helena, Leski Krzysztof
Między tak a bojkotem / P. Hofer [pseud.], K. Pajka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 225 (28 X). – s. 1, 3
Uwagi: art.: o sytuacji społeczno politycznej w kraju. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 221.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23269         

2788.
Łuczywo Helena, Leski Krzysztof
Po katastrofie w Czernobylu / H. Lutecki [pseud.], K. Pajka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 169 (8 V). – s. 1, 4
Uwagi: art.: nt. katastrofy w Czernobylu. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 387.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24351         

2789.
Łuczywo Helena, Szczęsna Joanna
Rozłam w PPS / Feliks Świetlik [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 239 (17 II). – s. 1–2
Uwagi: art.: o zmianach w strukturach kierowniczych PPS. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 608.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23334         

2790.
Łuczywo Helena, Szczęsna Joanna
Śląsk – Grudzień 1981 / oprac. Feliks Świetlik [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 2 (11 II). – s. 3–5
Uwagi: art.: opis wydarzeń na Śląsku w pierwszych dniach stanu wojennego. – Zawiera wiersz: Ostatnia szychta na KWK „Piast” (inc.: Wyjeżdżajcie już chłopcy od Piasta...). - Przedruk za: Informacja Solidarności 1982, nr 20. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 608. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane KWK "Siersza", której nazwę zmieniono na błędną: "Grzeszna" oraz KWK "Kaczyce", której nazwę zmieniono na błędną "Kaczyny".

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20386         

2791.
Łuczywo Helena, Wujec Ludwika
O "Solidarności" inaczej : rozmowa ze Zbigniewem Bujakiem i Janem Lityńskim / Hof. P. [pseud.], Kos. M. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 235 (20 I). – s. 1, 3
Uwagi: wywiad: o próbach dialogu struktur opozycyjnych z władzą. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 346.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23107         

2792.
Łuczywo Helena
"Będę rozmawiał i z szatanem" / P.H. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 283 (22 II). – s. 1, 4
Uwagi: art.: relacja z pobytu Lecha Wałęsy w Łodzi 22. II. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 487.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24091         

2793.
Łuczywo Helena
Co nasze to nasze : o stoliku mas mediów / Helena Łuczywo. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 283 (22 II). – s. 1-2
Uwagi: art.: relacja na temat przebiegu rozmów w stoliku mass mediów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24101         

2794.
Łuczywo Helena
Którędy do telewizji? : o stoliku mass-mediów / H.Ł. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 284 (1 III). – s. 1-2
Uwagi: inf.: relacja z przebiegu rozmów zespołu ds. TV, radia, RSW "Prasa". - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 210.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24007         

2795.
Łuczywo Helena
Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka, Kraków, Sierpień 1988 / Paweł Hofer [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 261 (31 VIII). – s. 3
Uwagi: art.: o Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka zorganizowanej w Krakowie-Mistrzejowicach. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 221.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23661         

2796.
Łuczywo Helena
Obrady KKW / P.H. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 286 (15 III). – s. 1-2
Uwagi: art.: o obradach KKW. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 487.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23957         

2797.
Łuczywo Helena
Pakt bez dogadywania się : Wywiad z Bronisławem Geremkiem / P. Hofer [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 255 (15 VI). – s. 1-2
Uwagi: wywiad: o aktualnej sytuacji w kraju z Bronisławem Geremkiem. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 226.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23600         

2798.
Łuczywo Helena
Perspektywy "Solidarności" / P. Hofer. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 278 (18 I). – s. 1
Uwagi: wywiad: rozmowa z Bogdanem Borusewiczem. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 221.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23854         

2799.
Łuczywo Helena
Podwyżki w czasie normalizacji / Zastępca [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 165 (3 IV). – s. 1
Uwagi: art.: nt. podwyżek cen żywności. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 706.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24283         

2800.
Łuczywo Helena
Polityka w okresie przejściowym : wypowiedź Bronisława Geremka przewodniczącego zespołu reform politycznych / P.H. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 281 (8 II). – s. 1-2
Uwagi: art.: zapis wypowiedzi B. Geremka na temat zadań i pracy zespołu reform politycznych. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 487.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23918         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm