Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 z 172


2801.
Łuczywo Helena
Polscy intelektualiści i Gorbaczow / Paweł Hofer [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 258 (20 VII). – s. 2
Uwagi: art.: o spotkaniu M. Gorbaczowa z intelektualistami. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 221.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23729         

2802.
Łuczywo Helena
Próba rozłamu na Mazowszu / P. Hofer [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 272 (23 XI). – s. 1. 4
Uwagi: art.: o powołaniu przez Międzyzakładowy Robotniczy Komitet „S” jawnej reprezentacji Związku i wotum nieufności dla RKW Mazowsze. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 221.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24497         

2803.
Łuczywo Helena
Rozmowa ze Zbigniewem Bujakiem / P. Hofer [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 229 (25 XI). – s. 1-2
Uwagi: art.: analiza bieżącej sytuacji, prognozy na przyszłość. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 221.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23504         

2804.
Łuczywo Helena
"Solidarność" wobec wyborów – dyskusja na forum KKW / P. Hofer [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 287 (29 III). – s. 1-2
Uwagi: art.: o dyskusji na temat tego czy "Solidarność" na wziąć udział w wyborach. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 221.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23980         

2805.
Łuczywo Helena
Start "Res Publiki" / P.H. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 220 (16 IX). – s. 3
Uwagi: art.: o pierwszych numerach oficjalnie wydawanej "Res Publiki". - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 487.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23063         

2806.
Łuczywo Helena
Strajku w Hucie ciąg dalszy / P. Hofer [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 250 (11 V). – s. 1, 4
Uwagi: art.: o strajku w HiL w V 88 r. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 221.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23593         

2807.
Łuczywo Helena
Trzęsienie ziemi czy werbalne deklaracje / P.H. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 222 (7 X). – s. 2
Uwagi: art.: o treści tez z V Plenum PZPR. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 487.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23162         

2808.
Łuczywo Helena
W obronie poczucia humoru / Zastępca [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 171 (22 V). – s. 3
Uwagi: inf.: odpowiedź na list Łukasza Nowinki. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 706.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24398         

2809.
Łuczywo Helena
Wybory w Ursusie / P.H. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 272 (23 XI). – s. 2
Uwagi: art.: o pierwszym od XII 1981 zebraniu zakładowych delegatów NSZZ „S” w ZM „Ursus”, 22 XI 1988. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 487.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24504         

2810.
Łukowska-Karniej Hanna
"Ukazał się list gończy za mną" / Hanna Łukowska-Karniej. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 20(322) (27 V-2 VI). – s. 2-3
Uwagi: dok.: list Hanny Łukowskiej-Karniej do redakcji ZDnD

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32692         

2811.
M. A.
"Pasożyci" / M. A. [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 4(428) (2-8 II). – s. 2-3
Uwagi: art.: o obowiązku pracy w PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34629         

2812.
M. F.
Sutanna ks. Jerzego zwrócona Kościołowi / M. F. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III/IV). – s. 35
Uwagi: inf.: o postanowieniu Sądu Najwyższego o zwróceniu z depozytu sutanny ks. Popiełuszki

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25586         

2813.
M.D.
Dziękujemy Ci Władku / M.D. [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, wyd. spec. (10 X). – s. 1
Uwagi: art.: podziękowania dla Władysława Frasyniuka za działalność opozycyjną

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29174         

2814.
M.F.
Kolegia i normalizacja / M.F. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 5 (IV). – s. 13-14. – (Kolegia...)
Uwagi: art.: działalność kolegiów po nowelizacji kodeksu do spraw wykroczeń

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25549         

2815.
M.i T.
Listy do Redakcji / M.i T. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 192 (17 XII). – s. 4. – (Listy do Redakcji)
Uwagi: list: nt. kolportażu TM

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23056         

2816.
M.K.
Głos więźnia / M.K. [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 16(275) (21-28 IV). – s. 2
Uwagi: lit.: wiersz z 1879 r. napisany w Cytadeli Warszawskiej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29180         

2817.
M.
Kilka pomysłów dla ministra Urbana / M. [pseud.}. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 143/144 (24 X). – s. 4
Uwagi: art.: nt. fałszerstw wyborczych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22402         

2818.
M.M.
Relacja : O szczecińskim spotkaniu / M.M. [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 18(500) wyd. jubileuszowe (30 VI - 13 VII). – s. 3
Uwagi: art.: relacja ze spotkania "S" 10-12 czerwca [1989 r.] w Szczecinie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34646         

2819.
M.R.
Listy do redakcji / M.R. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 88 (17 V). – s. 2. – (Listy do redakcji)
Uwagi: list: opinia czytelnika o Tygodniku Mazowsze

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21762         

2820.
M.S.
Zebranie "Solidarności" na Akademii Ekonomicznej / M.S. [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 4(486) (24 II - 10 III). – s. 2
Uwagi: inf.: przebieg zebrania "S" na Akademii Ekonomicznej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34477         

2821.
M.W.
Między bojkotem a Nowym Zaspem / M.W. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 75/76 (2 II). – s. 5
Uwagi: art: sytuacja w ZASP-ie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21573         

2822.
Macie coście chcieli. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 13(357) (31 III - 13 IV). – s. 2
Uwagi: inf.: o sytuacji społeczno-ekonomicznej Polaków

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33560         

2823.
Maciej Poleski aresztowany. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 125 (18 IV). – s. 1
Uwagi: inf.: o aresztowaniu Czesława Bieleckiego publicysty TM znanego pod pseudonimem Maciej Poleski

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22224         

2824.
Maciej Wijas na wolności. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 221 (30 IX). – s. 2
Uwagi: art.: o wyjściu na wolność M. Wijasa - dezertera

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23122         

2825.
Maciejewski Paweł
Jak wprowadzić nową siatkę płac / Paweł Maciejewski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 158 (13 II). – s. 3. – (W zakładach pracy)
Uwagi: inf.: nt. łódzkiego PKS

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24189         

2826.
Madej Eugeniusz
List otwarty do Społecznego Komitetu Przeciw Alkoholowego / Eugeniusz Madej. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 18 (10 II). – s. 5-6
Uwagi: inf.: opis represji za działania antyalkoholowe wezwanie komitetu do energicznego działania

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28483         

2827.
Magiczne wyniki głosowań w systemach totalitarnych. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 5(307) (5-11 II). – s. 4
Uwagi: art.: przykłady fałszowania wyników wyborów w krajach totalitarnych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29806         

2828.
Majewicz Ryszard
Uzupełnienie : Wrocław, 30 listopada 1989 r. / Ryszard Majewicz. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 33(515) (14-28 XII). – s. 6
Uwagi: dok.: dot. notatki "Z zakładów" "ZDnD', nr 29[właśc. 30](512), s. 2

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34955         

2829.
Major w więzieniu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 242 (9 III). – s. 1
Uwagi: inf.: o aresztowaniu Waldemara Frydrycha, 8 III 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23667         

2830.
"Major" uniewinniony. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 245 (6 IV). – s. 3
Uwagi: inf: o uniewinnieniu przez Sąd Rejonowy Wrocław-Śródmieście Waldemara Frydrycha “Majora”

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23455         

2831.
Majowe rocznice. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 16(441) (4-10 V). – s. 1
Uwagi: inf.: relacja z przebiegu nieoficjalnych obchodów pierwszomajowych i zatrzymań czołowych działaczy NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34775         

2832.
Majowe święta. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 17(406) (11-18 V). – s. 1-2
Uwagi: art.: o obchodach 1 i 3 Maja w Wrocławiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34312         

2833.
Majowe uroczystości we Wrocławiu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 19(363) (19-25 V). – s. 3
Uwagi: art.: opis obchodów pierwszomajowych we Wrocławiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33641         

2834.
Malanowski Andrzej et al
List otwarty do Zbigniewa Bujaka / Andrzej Malanowski et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 175 (2 VII). – s. 1
Uwagi: dok.: list otwarty

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24461         

2835.
Malanowski Andrzej, Trynkowski Jan (ZNP), Melcer Albin et al.,
Grupa Międzyzwiązkowa do gen. Jaruzelskiego / Andrzej Malanowski, Jan Trynkowski(ZNP), Albin Melcer et al., . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 181 (24 IX). – s. 2
Uwagi: dok.: reakcja na uwolnienie więźniów politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22645         

2836.
Malanowski Andrzej
O projekcie nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym / Andrzej Malanowski. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 10/11 (VIII). – s. 61-68
Uwagi: art.: rozważania na temat błędnych koncepcji nowelizacji ustawy oraz o jej politycznych funkcjach

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26256         

2837.
Malanowski Jan
Listy do redakcji / Jan Malanowski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 271 (16 XI). – s. 2. – (Listy do redakcji)
Uwagi: dok.: informacja o podaniu przez stronę rządowa listę kandydatów do obrad okrągłego stołu, na której znalazł się autor listu, bez swojej wiedzy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24485         

2838.
Maleszka Lesław
Jawność z drugiej strony / Lesław Maleszka. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 237 (3 II). – s. 4. – (W Krakowie)
Uwagi: art.: o powstałym Tymczasowym Porozumieniu Organizacji Niezależnych 7 XII 87r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23252         

2839.
Maleszka Lesław
Korespondencja z Nowej Huty / m.l. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 257 (6 VII). – s. 3
Uwagi: art.: o organizowaniu się jawnej działalności „S” w Hucie im. Lenina, V-VII 1988. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 405.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23677         

2840.
Mała encyklopedia - ZOMO, ROMO, MO. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 31 (27 X). – s. 4
Uwagi: inf.: podstawowe informacje o ZOMO, ROMO i MO

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20485         

2841.
Małopolanin - korespondencja z Krakowa
Ocena sytuacji "S" w Małopolsce. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 44 (10 III). – s. 4
Uwagi: art.: przedstawienie sytuacji "S" w Małopolsce

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20789         

2842.
Małopolskie Wydawnictwo Prasowe
Małopolskie Wydawnictwo Prasowe. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 265 (28 IX). – s. 4
Uwagi: inf.: o powołaniu Małopolskiego Wydawnictwa Prasowego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23780         

2843.
Mały wielki Komitet Obywatelski. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 36(518) [właśc. 3(518)] (25 I - 8 II). – s. 2
Uwagi: inf.: informacja o powstaniu Osiedlowego Komitetu Obywatelskiego Zalesia i Zacisza

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35041         

2844.
Mały wrocławski Czarnobyl. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 5(461) (18 II - 2 III). – s. 2
Uwagi: art.: o skażeniu powietrza we Wrocławiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35148         

2845.
Mamy prawo i obowiązek mówić o Solidarności. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 24(480) (16-30 XI). – s. 4
Uwagi: wyw.: rozmowa z Romanem Zwiercanem

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35426         

2846.
Manifestacja "Solidarności" w Warszawie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 127 (2 V). – s. 1
Uwagi: art.: Manifestacja Solidarności w Warszawie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22315         

2847.
Manifestacja w Budapeszcie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 243 (16 III). – s. 1
Uwagi: art.: o demonstracji w Budapeszcie w rocznicę Węgierskiej Wiosny Ludów 15 III 88r

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23711         

2848.
Manifestacje, protesty. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 4 (25 II). – s. 1-2
Uwagi: inf.: aktualne informacje z kraju (luty 1982)

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20429         

2849.
Marco Polo
Międzynarodowe Seminarium WiP-u / Marco Polo [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 211 (13 V). – s. 1, 4
Uwagi: art.: o międzynarodowym seminarium WIP-u "Pokój międzynarodowy i Porozumienie Helsińskie", 7- 9 V 1987

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22759         

2850.
Marczuk Stanisław et al.
W obronie 14-tu uwięzionych : 09 III 1987 r., Warszawa / Stanisław Marczuk et al.. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 5 (IV). – s. 9-13
Uwagi: dok.: list do Rady Państwa PRL w obronie uwięzionych. - W art. zniekształcono prawidłowe dane Tomasza Łupanowa, którego imię zmieniono na błędne: Tadeusz. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Stanisława Handzlika, którego nazwisko zmieniono na błędne: Hanzlik. - W art. zniekształcone zostały dane Zbigniewa Rosiaka, którego nazwisko podano błędnie jako Roszak.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25548         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm