Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 z 172


2251.
"Komuniści zasługują na uznanie" / [wywiad z Tadeuszem Mazowieckim]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 31(513) (16-30 XI). – s. 3
Uwagi: wyw.: przedruk fragmentu wywiadu z Tadeuszem Mazowieckim z "Time" z dn. 11 września 1989 r.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34926         

2252.
Kondratiuk Janusz
Hasło : masło / Jan Krasula [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 66 (3 XI). – s. 3
Uwagi: sat.: żartobliwa analiza nastrojów społecznych w oparciu o obserwację zachowań grupy osób stojących w kolejce po masło. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 355.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21196         

2253.
Kondukt. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 53 (26 V). – s. 1
Uwagi: lit.: wiersz o pogrzebie G. Przemyka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20855         

2254.
Konferencja prasowa : . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 182 (1 X). – s. 1-2
Uwagi: art.: stenorgam konferencji prasowej, spotkania Lecha Wałęsy z członkami Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22657         

2255.
Konferencja prasowa na temat represji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 201 (4 III). – s. 1
Uwagi: art.: relacja z konferencji prasowej dla dziennikarzy zagranicznych w mieszkaniu Jacka Kuronia

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22516         

2256.
Konferencja prasowa w Ministerstwie Sprawiedliwości. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 3 (12 II). – s. 5-6
Uwagi: inf.: relacja konferencji poświęconej problemom więziennictwa

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28286         

2257.
Konfiskata samochodu w świetle prawa. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 17 (16 I). – s. 5-6
Uwagi: art.: o naruszaniu zasad prawa karnego i konstytucji przez wymierzanie kar niewspółmiernych do wykroczenia

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28432         

2258.
Kongres Intelektualistów w obronie pokojowej przyszłości świata. – Praworządność (Warszawa) 1986, nr 12/13 (I/II). – s. 4-5
Uwagi: inf.: n/t zorganizowanego przez władze komunistyczne Kongresu Intelektualistów w obronie pokojowej przyszłości świata

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26182         

2259.
Kongres PSL. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 31(513) (16-30 XI). – s. 3
Uwagi: inf.: dot. Kongresu PSL na Uniwersytecie Wrocławskim 11 listopada 1989 r.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34924         

2260.
Kongres Solidarności Narodu
Oświadczenie Kongresu Solidarności Narodu : w związku z 50 leciem Paktu Ribbentrop - Mołotow / Kongres Solidarności Narodu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 27(509) (5-19 X). – s. 1
Uwagi: dok.: zakończone wezwaniem "do uznania dnia 23 sierpnia 1989 roku [...] za DZIEŃ POWSZECHNEGO PROTESTU narodów pozbawionych przez imperium moskiewskie prawa do damostanowienia"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34845         

2261.
Koniec protestu kolejarzy w HiL. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 276 (4 I). – s. 1
Uwagi: inf.: o zakończeniu 6. tygodniowego strajku w Zakładzie Transportu Huty im. Lenina, 29 XII 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23803         

2262.
Konkurs na plakat i rysunek satyryczny. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 179 (27 VIII). – s. 4
Uwagi: inf. o konkursie na plakat i rysunek satyryczny organizowanym przez miesięcznik warszawski "Baza"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22602         

2263.
Konkurs Wolnej Twórczości im. Grzegorza Przemyka. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 65 (20 X). – s. 2
Uwagi: art.: o propozycji łódzkich licealistów na Konkurs Wolnej Twórczości im. Grzegorza Przemyka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21383         

2264.
Konrad Bieliński. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 173 (5 VI). – s. 1
Uwagi: art.: przybliżenie postaci Konrada Bielińskiego aresztowanego członka RKW Mazowsze

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24430         

2265.
Konsekwentny minister. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 8/10 (VII/IX). – s. 53. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: o tzw. ustawie epizodycznej z 10 V 1985 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25740         

2266.
Konserwatorium "Doświadczenie i Przyszłość". Zespół Redakcyjny
Sytuacja międzynarodowa i co z niej wynika / Zespół Redakcyjny. Konserwatorium "Doświadczenie i Przyszłość" ; Wojciech Adamiecki et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 12 (5 V). – s. 3
Uwagi: dok.: fragment raportu dotyczącego bieżącej sytuacji międzynarodowej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20430         

2267.
Konsorcjum Niezależnych Wydawnictw
Komunikat / Konsorcjum Niezależnych Wydawnictw. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 264 (21 IX). – s. 4
Uwagi: inf.: o wzroście cen papieru i usług poligraficznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23739         

2268.
"Konspira" to po prostu świetna książka : z rozmowy z wydawnictwem "Przedświt". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 118 (21 II). – s. 3
Uwagi: art.: recenzja książki: M. Łopiński, M. Moskit, M. Wilk, Konspira : rzecz o podziemnej Solidarności, Wydawnictwo "Przedświt" 1984

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22076         

2269.
Konstruktor wyrzutni przed sądem. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1986, nr 2. – s. 13-14
Uwagi: inf.: o procesie Piotra Rzewuskiego przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Pragi w dniu 4.04.1986

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25418         

2270.
Konstytucja PRL – mity i fakty : Suwerenność. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 29 (21 XI). – s. 4-5
Uwagi: art.: rozważania nad konstytucją PRL

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28441         

2271.
Konstytucja PRL – mity i fakty : Ustrój polityczny PRL - deklaracje i rzeczywistość. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 26 (5 IX). – s. 3-5
Uwagi: art.: rozważania o ustroju PRL

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28293         

2272.
Konstytucja...?. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 49 (14 III). – s. 2-3
Uwagi: rel.: z panelu dyskusyjnego jaki odbył się 2 marca 1989 w Kolegium Witkowskiego UJ, poświęconego przyszłej Konstytucji.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28643         

2273.
Konwencja Przeciwko Torturom podpisana przez 21 państw. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 8/9. – s. 110. – (Amnesty International)
Uwagi: inf.: Konwencja Przeciwko Torturom w Nowym Jorku

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26172         

2274.
Konwencja w sprawie zwalczania tortur. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 30 (20 XII). – s. 3-5
Uwagi: dok.: najważniejsze postanowienia Konwencji uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 10.12.1984 roku

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28453         

2275.
Konwent Seniorów Niezależnego Ruchu Ludowego "Solidarność"
Oświadczenie Konwentu Seniorów Niezależnego Ruchu Ludowego "Solidarność" : 10 kwietnia 1989 r. / Konwent Seniorów Niezależnego Ruchu Ludowego "Solidarność". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 14(496) wyd. dodatkowe (25 V). – s. 2
Uwagi: dok.: stanowisko wobec niedemokratycznych wyborów; brak akceptacji dla działań tej części opozycji, która uczestniczyła w obradach Okrągłego Stołu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34601         

2276.
Konwersatorium "Doświadczenie i Przyszłość"
Polska wobec stanu wojennego : [7 kwietnia 1982 roku] / Konwersatorium "Doświadczenie i Przyszłość". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 60(208) (31 V - 2 VI). – s. 1
Uwagi: dok.: fragment raportu przygotowanego przez DiP

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28870         

2277.
Kopczyński Bohdan
Interpelacja poselska : Świnoujście, 10 sierpnia 1989 r. / poseł na Sejm PRL z OKP z województwa szczecińskiego Bohdan Kopczyński. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 23(505) (7-21 IX). – s. 1
Uwagi: dok.: w sprawie roty ślubowania funkcjonariuszy SB i MO oraz usunięcia z MSW zawodowego aparatu partyjno-politycznego PZPR

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34788         

2278.
KOR po Węgiersku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 49/50 (5 V). – s. 6
Uwagi: inf.: o Komitecie Pomocy Biednym "SZETA" - węgierskim odpowiedniku polskiego KOR

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21134         

2279.
Korespondencja z Lubina. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 24(326) (24-30 VI). – s. 2
Uwagi: art.: o rozprawie Seweryna Szkudlarka i Jerzego Zakrzewskiego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32758         

2280.
Korespondencja z Oleśnicy : Oleśnica, 9 lutego 1986 r.. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 12(401) (1-13 IV). – s. 2-3
Uwagi: dok.: wspomnienie o Wacławie Kamińskim

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34237         

2281.
Korespondencja z Pilmetu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 30(289) (2-15 IX). – s. 3
Uwagi: inf.: dot. przymuszania pracowników do przystąpienia do nowych związków zawodowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29407         

2282.
Korespondencje z zakładów pracy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 30(374) (1-7 IX). – s. 3
Uwagi: inf.: o sytuacji we wrocławskich przedsiębiorstwach

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33754         

2283.
Korespondencje, nasłuchy, aktualności. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 5(349) (3-9 II). – s. 3-4
Uwagi: inf.: różne doniesienia z kraju

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33238         

2284.
Kornel Morawiecki za grubym murem. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III/IV). – s. 35-36. – (Represje Kolegia... )
Uwagi: inf.: o interwencji Zbigniewa Romaszewskiego w sprawie Kornela Morawieckiego

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25588         

2285.
KOS przeciwko wojnie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 71 (8 XII). – s. 4
Uwagi: inf.: przedruk informacji z warszawskiego KOS

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21467         

2286.
KOS Warszawa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 21 (14 VII). – s. 3. – (Głosy o strajku generalnym)
Uwagi: inf.: opinie na temat możliwości i szans przeprowadzenia strajku generalnego w okresie stanu wojennego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20415         

2287.
Kostrzewa-Zorbas Grzegorz
Dzień, w którym zabito "Głasnost" / Marcin Mięguszowiecki [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 216 (1 VII). – s. 1
Uwagi: art.: o odwrocie od reform w ZSRR. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 439.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22923         

2288.
Kostrzewa-Zorbas Grzegorz
Listy do Redakcji / Realista [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 137 (8 VIII). – s. 2
Uwagi: dok.: list czytelnika do redakcji Tygodnika Mazowsze. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 532.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22242         

2289.
Kostrzewa-Zorbas Grzegorz
Zapomniane kilkaset milionów : z listu do autorów Raportu "Polska 5 lat po Sierpniu" / Adam Realista [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 183 (8 X). – s. 4
Uwagi: art.: wokół Raportu „Polska 5 lat po Sierpnia”. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 532.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22716         

2290.
KOSy - Komitety Oporu Społecznego "Solidarność" : wywiad z jednym z założycieli. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 3 (17 II). – s. 1
Uwagi: wywiad: strategia działań opozycyjnych w stanie wojennym

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20397         

2291.
Koszty ponosimy my. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 9(353) (3-9 III). – s. 2
Uwagi: art.: o uzależnieniu gospodarczym PRL od ZSRS

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33519         

2292.
Koszty utrzymania rosną. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 190 (3 XII). – s. 2
Uwagi: inf.: oświadczenie w związku z kryzysem gospodarki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22885         

2293.
Kościół – Państwo przed pielgrzymką. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 205 (1 IV). – s. 2. – (Z Przecieków)
Uwagi: inf.: nt. przygotowań do pielgrzymki papieskiej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22651         

2294.
Kościół a Niemcy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 35(337) (14-20 X). – s. 3
Uwagi: art. : dot. żądania Episkopatu Niemieckiego wprowadzenia posługi duszpasterskiej w języku niemieckim dla mniejszości narodowej w Polsce

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32841         

2295.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Diecezja Kielecka
Na plebanii we Włoszczowie / radca prawny Kurii Kieleckiej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 180 (10 IX). – s. 4
Uwagi: dok.: sprawozdanie sporządzone przez radcę prawnego Kurii Kieleckiej, wywieszone w kościołach na terenie diecezji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22630         

2296.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Episkopat Polski
Orędzie Episkopatu Polski : w sprawie wyborów do Sejmu i rad narodowych uchwalone na Jasnej Górze dnia 10 września 1946 roku. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 12(314) (25-31 III). – s. 1-2
Uwagi: dok.: fragment orędzia Episkopatu Polski ogłoszonego przed wyborami w 1946. - Za "Ceglorz"

A 418074 III
U 442882 III
 DO GÓRY   ID: 31604         

2297.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Episkopat Polski
Polscy biskupi o warunkach ugody społecznej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 5 (4 III). – s. 1
Uwagi: dok.: fragment Komunikatu 183 Konferencji Episkopatu Polski z 27 II 1982

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20438         

2298.
Kościół w bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 116 (7 II). – s. 3
Uwagi: inf.: Kościół w krajach socjalistycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21991         

2299.
Kościół w obronie praw człowieka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 2(346) (12 - 16 I). – s. 4
Uwagi: art. : sprzeciwie duchownych wobec władzy sprawowanej przemocą

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33064         

2300.
KOT
Apel PRON : (scena gabinetowa) / KOT [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 36 (1 XII). – s. 4
Uwagi: sat.: scena dialogu J. Dobraczyńskiego z Jaruzelskim

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20875         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm