Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 z 172


1701.
Jan Paweł II
Mój naród zasługuje na lepszą przyszłość : słowa Ojca Świętego Jana Pawła II podczas uroczystości kanonizacji świętego Maksymiliana Kolbego w Rzymie / Jan Paweł II. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 32 (3 XI). – s. 2
Uwagi: dok.: fragment przemówienia JP II podczas kanonizacji M. Kolbego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20588         

1702.
Jan Paweł II
Na Święto Pracy / Jan Paweł II. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 16(318) (29 IV-5 V). – s. 1
Uwagi: dok.: fragmenty "Laborem exerceus"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32623         

1703.
Jan Paweł II
Orędzie Ojca Świętego do więźniów : 16 V 1985 r., Bruksela / Jan Paweł II. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 7 (VI). – s. 1-2
Uwagi: dok.: orędzie do więźniów wygłoszone podczas wizyty papieskiej w Belgii

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25651         

1704.
Jan Paweł II
Papież Jan Paweł II. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 61 (8 IX). – s. 1
Uwagi: inf.: fragment homilii Jana Pawła II wygłoszonej podczas środowej audiencji generalnej (31 VIII) w trzecią rocznicę wydarzeń Sierpnia 1980

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21125         

1705.
Jan Paweł II
Papież Jan Paweł II do Polaków 19.II.1984 / [Jan Paweł II]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 11(313) (13 III). – s. 1
Uwagi: dok. - Fragment przemówienia do Polaków dotyczącego znaczenia słowa "Solidarność" w kontekście narodowym i chrześcijańskim

A 418074 III
U 442882 III
 DO GÓRY   ID: 31524         

1706.
Jan Paweł II
[Redemptor hominis] : [4 marca 1979 r.] / Jan Paweł II. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, wyd. spec. (IV). – s. 1
Uwagi: dok.: fragment encykliki papieskiej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33163         

1707.
Jan Paweł II
Warszawa 8 czerwca : Jan Paweł II na Zamku Królewskim / Jan Paweł II. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 215 (17 VI). – s. 1
Uwagi: dok.: fragment homilii wygłoszonej przez Jana Pawła II na Zamku Królewskim

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22898         

1708.
Jan Samsonowicz. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 58 (28 VII). – s. 3
Uwagi: inf.: o niewyjaśnionych okolicznościach śmierci J. Samsonowicza, działacza "S" i pracownika AM w Gdańsku

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21072         

1709.
Jan Ziółkowski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 47 (14 IV). – s. 2-3
Uwagi: inf.: o J. Ziółkowskim śmiertelnie pobitym podczas przesłuchania działaczu "S"; Ziółkowski zmarł 5 III 83 r. 2 Poznaniu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20975         

1710.
Jan Ziółkowski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 46 (7 IV). – s. 4
Uwagi: inf.: o J. Ziółkowskim śmiertelnie pobitym podczas przesłuchania działaczu "S"; Ziółkowski zmarł 5 III 83 r. 2 Poznaniu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 25182         

1711.
Janas Zbigniew
9 listopada zmarła Maria Rusinek-Nazzari / Zbigniew Janas. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 188 (19 XI). – s. 3
Uwagi: inf.: o śmierci Marii Rusinek-Nazzari

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22839         

1712.
Janas Zbigniew
O Zbyszka się nie boję / Zbigniew Janas. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 173 (5 VI). – s. 2
Uwagi: art.: wokół aresztowania Z. Bujaka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24425         

1713.
Jandola
Remowanka / Jandola [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 171 (22 V). – s. 4
Uwagi: art.: nt. spraw z życia codziennego PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24401         

1714.
Jane Fonda w Polsce. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 200 (25 II). – s.1-2
Uwagi: art.: nt. pobytu J. F. w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23401         

1715.
Janion Maria
Cierpienie i wartości / /zet/ [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 19 (23 VI). – s. 4
Uwagi: art.: refleksje o polskim mesjanizmie. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 711.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20702         

1716.
Janion Maria
Dlaczego fikcje mają wady / Zet [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 158 (13 II). – s. 3. – (Na marginesie "Raportu – Polska 5 lat po Sierpniu")
Uwagi: art.: nt. ogólnej sytuacji w kraju. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 711.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24191         

1717.
Janion Maria
Ministerstwo w trosce o uczelnie / Zet. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 213 (27 V). – s. 4
Uwagi: art.: o ograniczaniu autonomii uczelni przez MNSzW. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 711.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22833         

1718.
Janion Maria
W 64 rocznicę odzyskania niepodległości / (zet) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 33 (10 XI). – s. 1
Uwagi: art.: artykuł historyczny. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 711.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20610         

1719.
Janion Maria
Wyłom / Maria Janion. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 269 (2 XI). – s. 1-2
Uwagi: fel.: opublikowany z okazji 70 rocznicy odzyskania niepodległości

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23873         

1720.
Jankowska Janina
Pół godziny w telewizji : o ustaleniach grupy roboczej RTV / Janina Jankowska. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 286 (15 III). – s. 3
Uwagi: art.: o ustaleniach grupy roboczej RTV

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23969         

1721.
Jankowska Janina
Przesłanie dla "Solidarności" : wywiad ze Zbigniewem Bujakiem / (kb)[pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 57 (14 VII). – s. 1
Uwagi: wywiad: ze Z. Bujakiem, o sytuacji w kraju po wizycie papieża; prognozy na przyszłość dla "S". - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 328.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21015         

1722.
Jankowski Jan
W sprawie nowych związków : List do redakcji / Jan Jankowski . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 116 (7 II). – s. 4
Uwagi: dok.: list czytelnika do redakcji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22001         

1723.
Jankowski Maciej, Wujec Henryk
Jeśli chcemy pozostać związkowcami / Maciej Jankowski, Henryk Wujec. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 192 (17 XII). – s. 1, 3
Uwagi: art.: nt. programu działania NSZZ „S”

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23014         

1724.
Jankowski Paweł D.
Traktat o metodzie / Paweł D. Jankowski. – Praworządność (Warszawa) 1987, nr 17 (III). – 3-116
Uwagi: art.: ilustrujący metody walki władzy z szeroko rozumianą opozycją w PRL-u po 13 grudnia 1981 roku a w szczególności z inicjatywami związanymi z Kościołem Katolickim. - W art. skrócone zostały dane Wiesława Dobrzyńskiego, którego imię całkowicie pominięto. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Anny Kamieńskiej, której nazwisko zmieniono na błędne: Kamińska.

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26230         

1725.
Jankowski Stanisław
O Pomniku Bohaterów Powstania / Stanisław Jankowski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 248 (27 IV). – s. 1–2
Uwagi: art.: o planie budowy pomnika Bohaterów Powstania Warszawskiego w Warszawie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23530         

1726.
Jankowski Wojciech
Humanitaryzm warunkowy : Z listu Wojciecha Jankowskiego, skazanego na 3,5 roku więzienia za odmowę służby wojskowej, do Rady Państwa / Wojciech Jankowski . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 180 (10 IX). – s. 1
Uwagi: dok.: fragment listu Wojciecha Jankowskiego skazanego na 3,5 roku więzienia za odmowę służby wojskowej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22613         

1727.
Jankowski Wojciech : pierwszy dzień na wolności. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 183 (8 X). – s. 1, 4
Uwagi: art.: nt. uwolnienia J.W

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22706         

1728.
Jankowski Wojciech
Świadkowie Jehowy nie idą do wojska. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 156 (30 I). – s. 2
Uwagi: art.: sytuacja Świadków Jehowy w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24150         

1729.
Janusz Onyszkiewicz : rzecznik „Solidarności”. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 200 (25 II). – s. 1, 4
Uwagi: wywiad: z Januszem Onyszkiewiczem

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23398         

1730.
Janusz Pałubicki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 64 (13 X). – s. 3
Uwagi: inf.: o skazaniu 10 X 83r. J. Pałubickiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21392         

1731.
Janusz Pałubicki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 80/81 (22 III). – s. 3. – (Więźniowie polityczni)
Uwagi: inf.: o internowanych opozycjonistach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21628         

1732.
Jarosław Nakielski nadal więziony. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 183 (8 X). – s. 1
Uwagi: art.: nt. więźnia politycznego J.N.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22708         

1733.
Jaroszewska-Kościuszko Barbara
Do Red. "Tygodnika Mazowsze" / Bako [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 62 (22 IX). – s. 2
Uwagi: inf.: list autorki wiersza "List do Ojca Świętego Jana Pawła II" który ukazał się w TM nr 58 jako utwór B. Sadowskiej. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 87.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21175         

1734.
Jaruzelski Wojciech
Dowcipasy generalissimusa : 24.XII.1981 r. / Wojciech Jaruzelski. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr 85(157), wyd. strajk. 9 [właśc. 86(158), wyd. strajk. 10?] (28-29 XII). – s. 2
Uwagi: dok.: fragment przemówienia Wojciecha Jaruzelskiego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29544         

1735.
Jaszuński Grzegorz
Hasło "Wałęsa" / Grzegorz Jaszuński. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 234 (13 I). – s. 4
Uwagi: inf.: odpis listu z informacją o braku hasła "Lecha Wałęsa" w II wydaniu Encyklopedii Powszechnej PWN skierowanego do redaktora naczelnego PWN

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23101         

1736.
Jawna rada Regionalna "S" w Gorzowie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 236 (27 I). – s. 1
Uwagi: art.: o powstaniu Rady Regionalnej "S" w Gorzowie Wielkopolskim

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23204         

1737.
Jawna RKW "Solidarność" na Śląsku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 241 (3 III). – s. 2
Uwagi: art.: o powstaniu jawnej RKW "Solidarności" na Śląsku

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23613         

1738.
Jawniak
"Czerwony": sprawdzam Cię! / Jawniak [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 13(469) (23 VI - 6 VII). – s. 3
Uwagi: art.: stan świadomości Polaków

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35258         

1739.
Jeden dzień za 50 zł szkody. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 19 (1 III). – s. 6-7
Uwagi: art.: o drakońskim wyroku dla sprawców "nocnego sabotażu" w MPK

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28496         

1740.
Jeden esbek powiedział, że. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 2(23/24) (II/III). – s. 33. – (Represje Sądy...)
Uwagi: inf.: przedruk z nr 64/89 Informacji KIiP NSZZ "S"

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25885         

1741.
Jeden z Homków
Listy do Redakcji / Jeden z Homków [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 170 (15 V). – s. 4. – (Listy do Redakcji)
Uwagi: dok.: list w sprawie problemów młodzieży i Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24378         

1742.
Jedlicki Jerzy
Ad Rem / Świadek [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 147 (22 XI). – s. 3
Uwagi: fel.: komentarz do artykułów Jana Rema – Jerzego Urbana. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 607.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22356         

1743.
Jedlicki Jerzy
Co się miele w tym młynie? / Świadek [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 187 (12 XI). – s. 4
Uwagi: art.: nt. potrzeby ruchu społecznego. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 607.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22821         

1744.
Jedlicki Jerzy
Jak grać to grać!!! / Jerzy Jedlicki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 262 (7 IX). – s. 4
Uwagi: fel.: o Mieczysławie Rakowskim

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23699         

1745.
Jedlicki Jerzy
Jakich rad nie słuchać / Świadek [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 185 (22 X). – s. 4
Uwagi: art.: polemika z wypowiedzią J. Giedroycia. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 607.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22760         

1746.
Jedlicki Jerzy
Po wydarzeniach majowych / Jan Świadek [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 52 (19 V). – s. 2
Uwagi: art.: o sytuacji w bloku wschodnim po 1 V 1983. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 607.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20828         

1747.
Jedlicki Jerzy
Po wyroku Sądu Najwyższego / Świadek [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 160 (27 II). – s. 1, 4
Uwagi: art.: komentarz do polityki gen. Jaruzelskiego po wyroku sądu w sprawie Michnika, Lisa i Frasyniuka. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 607.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24215         

1748.
Jedlicki Jerzy
Pogróżki rozsrożonego olbrzyma... / Jan Świadek [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 88 (17 V). – s. 3
Uwagi: art: opis stosunków władz PRL z opinią publiczną. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 607.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21765         

1749.
Jedlicki Jerzy
Pogrzeb naszego brata / Jerzy Jedlicki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 258 (20 VII). – s. 2
Uwagi: art.: wspomnienie o tragicznie zmarłym J. Strzeleckim

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23723         

1750.
Jedlicki Jerzy
Prawo stanu policyjnego / Świadek [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 64 (13 X). – s. 3
Uwagi: art.: analiza funkcjonującego w Polsce prawa. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 607.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21385         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm