a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 z 172


1951.
Kanał dla prominentów. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 221 (30 IX). – s. 3
Uwagi: art.: o samowolce budowlanej prominentów partyjnych w gminie Wesoła

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23132         

1952.
Kandydaci "Solidarności". – Paragraf (Kraków) 1989, nr 51 (27 IV). – s. 1
Uwagi: inf.: ogłoszenie nazwisk osób kandydujących do Sejmu i Senatu z ramienia MKO „S” w Krakowie i Tarnowie.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28603         

1953.
Kapiszon
Muzyka rockowa w Polsce po Sierpniu 1980 / Kapiszon [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 99 (20 IX). – s. 3. – (Listy do redakcji)
Uwagi: art: dotyczący kwestie poruszanych w tekstach zespołów muzyki rockowej po Sierpniu 1980

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21665         

1954.
Kapitalizm
Do drogiego socjalizmu : (Sławomir Mrożek "Donosy") / Kapitalizm [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 89 (24 V). – s. 4

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21822         

1955.
Kapitan Hodysz zwolniony. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 276 (4 I). – s. 2
Uwagi: inf.: o zwolnieniu 30 XII 1988 z więzienia kapitana Adama Hołysza współpracującego z „S”

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23812         

1956.
Kapryśny
Listy do redakcji / Kapryśny [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 193 (7 I). – s. 4. – (Listy do redakcji)
Uwagi: art.: nt. rynku wydawniczego z perspektywy odbiorcy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23121         

1957.
Kapuściński Ryszard
Afganistan / N. D [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 45 (24 III). – s. 5
Uwagi: art.: o sytuacji w Afganistanie po 3 latach od rosyjskiej inwazji. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 458.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20843         

1958.
Kapuściński Ryszard
O siłę chrześcijańskiej wspólnoty / N.D. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 45 (24 III). – s. 2
Uwagi: art.: o sytuacji kościoła na świecie. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 458.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20810         

1959.
Karanie Ukaranych. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 2 (VII). – s. 5. – (Ze Świata)
Uwagi: inf.: na temat wprowadzeia przez Rade Najwyższą RFSRR nowego przepisu do kodeksu karnego

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26069         

1960.
Karat A.
List otwarty do Prezesa SDP S. Bratkowskiego / A. Karat. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 16(472) (4-17 VIII). – s. 4. – (Z Miasta)
Uwagi: dok.: list do Stefana Bratkowskiego w sprawie jego wypowiedzi dla RWE o wyborach do red narodowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35276         

1961.
Karat A.
Rota / A. Karat. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 31(375) (8-14 IX). – s. 1
Uwagi: lit.: wiersz A. Karata

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33758         

1962.
Karat A.
W piątą rocznicę grudnia '81 / A. Karat. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 35(423) [właśc. 35(424)] (8-21 XII). – s. 1
Uwagi: lit.: wiersz o rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34532         

1963.
Karat A.
W piątą rocznicę sierpnia 80 : sierpień 1985 / A. Karat. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 29(373) (18-31 VIII). – s. 1
Uwagi: lit.: wiersz A. Karata

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33744         

1964.
Karny P.
Początki dialogu / P. Karny . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 212 (20 V). – s. 4
Uwagi: art.: relacja z zorganizowanego 7-9 V 87r. w Warszawie międzynarodowego seminarium

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22797         

1965.
Karol Modzelewski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 83 (5 III). – s. 2. – (Ich władza boi się najbardziej)
Uwagi: art.: życiorys Karola Modzelewskiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21642         

1966.
Karol Modzelewski. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 1(260) (6-13 I). – s. 2
Uwagi: inf.: n/t aresztowań działaczy NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28993         

1967.
Karta
Oświadczenie / Karta. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 272 (23 XI). – s. 4
Uwagi: dok.: w sprawie praw autorskich

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24507         

1968.
Karuzela - czyli o wymianie kadry kierowniczej. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 36(295) (28 X-3 XI). – s. 4
Uwagi: art.: poświęcony nadużyciom ze strony kadr kierowniczych PZPR i braku wyciągnięcia konsekwencji wobec autorów tychże nadużyć.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 31090         

1969.
Kary w zawieszeniu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 140 (19 IX). – s. 3-4
Uwagi: inf.: o wyrokach w zawieszeniu wydawanych przez sądy PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22374         

1970.
Karykatura. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 45 (10 I). – s. 3-4
Uwagi: art.: o powoływaniu przez rząd instytucji dublujących niezależne od państwa instytucje społeczne

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28708         

1971.
Kasprowicz Jan
Księga ubogich / Jan Kasprowicz. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 27(416) (29 IX - 12 X). – s. 1
Uwagi: lit.: fragment wiersza Jana Kasprowicza

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34387         

1972.
Kasy zapomogowo pożyczkowe. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 43 (3 III). – s. 4
Uwagi: art.: o zasadach działalności Kas zapomogowo pożyczkowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20753         

1973.
Kaszyński M. et all
Oświadczenie działaczy związkowych / M. Kaszyński et all. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 140 (19 IX). – s. 1
Uwagi: dok.: o nie braniu udziału w wyborach do Sejmu RP

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22337         

1974.
Katolicy na cenzurowanym . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 80/81 (22 III). – s. 4. – (Z Przecieków)
Uwagi: inf: informacje o interwencjach cenzorskich w prasie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21639         

1975.
Katon
Prztyczki / Katon [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 27(286) (22 VII-4 VIII). – s. 2-3
Uwagi: art.: refleksje po pielgrzymce Ojca Świętego Jana Pawła II.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29351         

1976.
Kazalnica, albo katedra. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 4(17). – s. 43-45. – (Represje...)
Uwagi: art.: zwolnienie z pracy w Wyższej Szkole Pedagogicznej Stanisława Żaka. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Zdzisława Czarnego, którego prawidłowe imię Zdzisław zmieniono na błędne: Jan.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25662         

1977.
Kazik
Mojej Joli / Kazik [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 257 (6 VII). – s. 3
Uwagi: inf.: ogłoszenie podziękowanie za udział w pogrzebie Joli

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23675         

1978.
Kazimierz Braun nie wyjeżdża do USA. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 33(335) (30 XI - 6 X). – s. 2
Uwagi: inf. : inf.: sprostowanie informacji zamieszczonej w Biuletynie Informacyjnym SW nr 53

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32917         

1979.
Kazimierz Jakub
Zasady wyborów a "Ordynacja wyborcza do Sejmu PRL" / Jakub Kazimierz [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 10/11 (VIII). – s. 68-71
Uwagi: art.: ukazanie sprzeczności systemu wyborczego w PRL na tle ogólnie przyjętych zasad demokratycznych

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26257         

1980.
Kazimierz Sulka : więzień polityczny. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 280 (1 II). – s. 3
Uwagi: art.: o sytuacji K. Sulki funkcjonariusza SB z Katowic aresztowanego 13 XII 1986 pod zarzutem płatnej protekcji i nadużyć

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23944         

1981.
Kaźmierczak Cezary
Ryzyko braku ryzyka / Maciej Pniewski [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 133 (13 VI). – s. 2. – (Polemiki)
Uwagi: fel.: o katastrofalnej sytuacji w polityce polskiej. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Cezarego Kaźmierczaka, którego nazwisko zmieniono na błędne: Kazimierczak.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22191         

1982.
Każdy mierzy własną miarą. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 31(333) (16-22 IX). – s. 4
Uwagi: inf.: o szkalowaniu przez SB Władysława Frasyniuka

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32955         

1983.
Każdy pretekst jest dobry. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 36 (19 V). – s. 8
Uwagi: inf.: o metodach przeszukiwania przez SB

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28559         

1984.
Kącik warchoła. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 44(192) (1-3 IV). – s. 2
Uwagi: fel.: groteskowe podsumowanie równości społeczeństwa w socjalizmie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28778         

1985.
Kącik warchoła. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr [79(151)], wyd. strajk. 3 (16-17 XII). – s. 2
Uwagi: fel.: o porządkach stanu wojennego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29488         

1986.
Kąkol Leon
Państwo Krystyna i Kazimierz Antonowiczowie / Leon Kąkol. – Praworządność (Warszawa) 1986, nr 14 (V). – s. 23-24
Uwagi: dok.: list z Urzędu Rady Ministrów w sprawie śmierci Marcina Antonowicza w X 1985

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26191         

1987.
Kelus Jan Krzysztof
Ballada o szosie E-7 / Krzysztof Jan Kelus. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 20 (30 VI). – s. 1
Uwagi: lit.: wiersz

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20713         

1988.
Kelus Jan Krzysztof
Elegia grudniowa / Jan Krzysztof Kelus. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 19 (23 VI). – s. 1
Uwagi: lit.: wiersz

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20688         

1989.
Kelus Jan Krzysztof
[Z przykrością stwierdzam...] / Jan Krzysztof Kelus. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 211 (13 V). – s. 2
Uwagi: inf.: o bezprawnym wydaniu utworów Kelusa przez Polska Fundację Kulturalną w Londynie i przywłaszczeniu praw autorskich do tych utworów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22757         

1990.
Kersten Krystyna
Nadzieje i Niepokoje, refleksje wokół marca / Krystyna Kersten. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 241 (3 III). – s. 1, 3
Uwagi: art.: analiza kwestii żydowskiej; historyczne retrospekcje

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23598         

1991.
Kersten Krystyna
Polscy historycy w Jerozolimie / Krystyna Kersten. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 239 (17 II). – s. 3
Uwagi: art.: relacja z międzynarodowej konferencji historyków pt. "Historia i Kultura Żydów Polskich"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23337         

1992.
KGHM bez polityki. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 32(514) (30 XI - 14 XII). – s. 3. – (Okienko z Zakładem)
Uwagi: inf.: postanowienie Rady Pracowniczej KGHM w Lubinie zakazujące umiejscowienia siedzib organizacji polityczno-społecznych na terenie zakładów

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34945         

1993.
Kiedy brakuje papieru toaletowego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 77 (9 II). – s. 4. – (Kiedy brakuje papieru toaletowego)
Uwagi: inf.: o słabej sprzedaży czasopism w kioskach w Łodzi

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21465         

1994.
Kiedy i jak koniec wojny : szanse porozumienia-granice kompromisu-programy działania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 20 (30 VI). – s. 2. – (Kiedy i jak koniec wojny : szanse porozumienia - granice kompromisu - programy działania)
Uwagi: art.:dyskusja o ruchu opozycyjnym, jego kondycji, szans oraz strategii działania

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20718         

1995.
Kiedy szkoła społeczna we Wrocławiu?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 36(518) [właśc. 3(518)] (25 I - 8 II). – s. 5
Uwagi: inf.: dot. Wrocławskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35049         

1996.
Kierunek : nowe związki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 106 (15 XI). – s. 4
Uwagi: art: nowe związki zawodowe tworzone przez władze

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22061         

1997.
Kijem go i pałką. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 1(14) (I/II). – s. 30-31. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: art.: proces przed Sądem Rejonowym w Tczewie przeciwko Bogusławowi Szybalskiemu, działaczowi "Solidarności", w art. przekształcono nazwisko adwokata Piotra Mańki-Winieckiego, błędnie podając P. Mańska-Winiecki

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25506         

1998.
Kijem i pałką. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 11 (X). – s. 25. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: inf.: sprawa Bogusława Szybalskiego, członka Komisji Krajowej "Solidarności"

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25394         

1999.
Kilka dodatkowych okoliczności i faktów. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 104 (1 XI). – s. 3
Uwagi: art.: informacje na temat śmierci Jerzego Popiełuszki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21951         

2000.
Kilka myśli o czerwonym totalitaryzmie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 21(323) (3-9 VI). – s. 4
Uwagi: fel.: o sytuacji politycznej w PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32718         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm