Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 z 172


2101.
Komisja Interwencji i Praworządności ; Romaszewski Zbigniew
Przeciw przemocy : apel KIiP. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 271 (16 XI). – s. 1
Uwagi: dok.: komunikat o ofiarach pobicia przez funkcjonariuszy MO i apel o powstrzymanie fali przemocy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24476         

2102.
Komisja Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność". – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 5(18) (IX). – s. 2, 43
Uwagi: dok.: wykaz członków Komisji. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Stanisława Handzlika, którego nazwisko zmieniono na błędne: Hanzlik.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25687         

2103.
Komisja Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność". – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 6(19) (X). – s. 2
Uwagi: art.: wykaz członków Komisji Interwencji i Praworządności. - W art. zniekształcono prawidłowe dane Andrzeja Milczanowskiego, którego nazwisko zmieniono na błędne: Mielczanowski. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Stanisława Handzlika, którego nazwisko zmieniono na błędne: Hanzlik. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Moniki Urszuli Borowskiej-Kolankiewicz, której drugie imię pominięto, a nazwisko skrócono do: Kolankiewicz.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25754         

2104.
Komisja Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność". – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 7(20/21) (XI/XII). – s. 2, 51
Uwagi: art.: wykaz członków Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność". - W art. zniekształcono prawidłowe dane Ryszarda Matusiaka, którego nazwisko zmieniono na błędne: Matusik. - W art. zniekształcono prawidłowe dane Andrzeja Milczanowskiego, którego nazwisko zmieniono na błędne: Mielczanowski. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Stanisława Handzlika, którego nazwisko zmieniono na błędne: Hanzlik. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Moniki Urszuli Borowskiej-Kolankiewicz, której drugie imię pominięto, a nazwisko skrócono do: Kolankiewicz.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25780         

2105.
Komisja Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność". – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 1(22) (I). – s. 2, 39
Uwagi: art.: wykaz członków Komisji Praworządności. - W art. zniekształcono prawidłowe dane Ryszarda Matusiaka, którego nazwisko zmieniono na błędne: Matusik. - W art. zniekształcono prawidłowe dane Andrzeja Milczanowskiego, którego nazwisko zmieniono na błędne: Mielczanowski. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Stanisława Handzlika, którego nazwisko zmieniono na błędne: Hanzlik. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Moniki Urszuli Borowskiej-Kolankiewicz, której drugie imię pominięto, a nazwisko skrócono do: Kolankiewicz.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25785         

2106.
Komisja Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność". – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 2(23/24) (II/III). – s. 2, 61. – (Komisja Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność")
Uwagi: inf.: składy KIiP w poszczególnych miejscowościach w kraju. - W art. zniekształcone zostały dane Andrzeja Milczanowskiego, którego nazwisko zmieniono na błędne: Mielczanowski. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Marka Redka, którego nazwisko zmieniono na błędne: Redko. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane osoby Joachima Pawliczeka, którego nazwisko zmieniono na błędne: Pawliczak. - W art. zniekształcono prawidłowe dane Ryszarda Matusiaka, którego nazwisko zmieniono na błędne: Matusik. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Stanisława Handzlika, którego nazwisko zmieniono na błędne: Hanzlik. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Moniki Urszuli Borowskiej-Kolankiewicz, której drugie imię pominięto, a nazwisko skrócono do: Kolankiewicz.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25864         

2107.
Komisja Wyborcza Regionu [Dolny Śląsk NSZZ "Solidaraność"]
Komunikat : 11 grudnia 1989 r. / KWR. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 33(515) (14-28 XII). – s. 3. – (Dokumenty Wypowiedzi)
Uwagi: dok.: dot. organizacji wyborów

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34951         

2108.
Komisja Wyborcza Regionu Dolny Śląsk
Komunikat : [przed 26 stycznia 1990 r.] / Komisja Wyborcza Regionu Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 36(518) [właśc. 3(518)] (25 I - 8 II). – s. 2
Uwagi: dok.: przypomnienie o terminie zgłaszania dokumentów

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35038         

2109.
Komisja Wyborcza regionu informuje. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 7(522) wyd. spec. (28 II). – s. 1
Uwagi: inf.: serwis dotyczący wyborów do władz NSZZ "S" Region Dolny Śląską

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35466         

2110.
Komisja Wyborcza Regionu NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk
Uchwała Komisji Wyborczej Regionu : 4 września 1989 r. / KWR NSZZ "S" Region Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 23(505) (7-21 IX). – s. 2
Uwagi: dok.: utworzenie Komisji Wyborczej Regionu NSZZ "S" Region Dolny Śląsk; zawiera: kalendarz wyborczy w regionie; uchylenie uchwały zob. Uchwała nr 1, Wrocław, 18 września 1989 r., "ZDnD" nr 24(506) [właśc. 25(507)], s. 3

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34792         

2111.
Komisja Zakładowa "Solidarność" ELWRO Wrocław
Dlaczego walczymy / KZ "S" ELWRO Wrocław. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 24 (18 VIII). – s. 1
Uwagi: dok.: wypunktowane przyczyny prowadzenia działalności opozycyjnej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20973         

2112.
Komitet Helsiński. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 64 (13 X). – s. 3-4
Uwagi: inf.: o aktualnych wydarzeniach w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21406         

2113.
Komitet Helsiński – jawnie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 258 (20 VII). – s. 3
Uwagi: inf.: o ogłoszeniu przez Komitet Helsiński komunikatu po raz pierwszy podpisanego nazwiskami członków

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23734         

2114.
Komitet Helsiński w Polsce. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 4(17). – s. 15-17
Uwagi: art.: prace wykonywane w ramach Komitetu Helsińskiego

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25645         

2115.
Komitet Helsiński w Polsce : do uczestników KBWE. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 195 (21 I). – s. 1
Uwagi: dok.: konfiskata mieszkań jako nowa forma represji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23160         

2116.
Komitet Helsiński w Polsce
Informacja o aktualnej sytuacji dotyczącej członkostwa Polski w Międzynarodowej Organizacji Pracy / Komitet Helsiński w Polsce. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 24-25 (18 VI). – s. 12
Uwagi: art.: Stan wojenny, rozwiązanie „Solidarności”, prześladowanie związków zawodowych, a konwencje międzynarodowe

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28279         

2117.
Komitet Helsiński w Polsce
Nowe prawo o ustroju sądów powszechnych / Komitet Helsiński w Polsce. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 3 (12 II). – s. 3-5. – (z materiałów Komitetu Helsińskiego w Polsce)
Uwagi: art.: komentarz zmian w przepisach o ustroju sądów

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28285         

2118.
Komitet Helsiński w Polsce
Oświadczenie / Komitet Helsiński w Polsce. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 28 (20 X). – s. 5
Uwagi: dok.: oświadczenie potępiające wpływ władzy PRL na decyzje sądów, w sprawach rejestrowania zakładowych związków zawodowych

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28344         

2119.
Komitet Helsiński w Polsce
Prawa Człowieka i Obywatela w PRL (1 I 1988 - 31 XII 1988) : Raport 7 / Komitet Helsiński w Polsce ; J. Ciemniewski, J. Kaczyński, M. A. Nowicki, S. Starczewski. – Praworządność (Warszawa) 1989, nr 20. – s. 20-81
Uwagi: dok.: raport Komitetu Helsińskiego w Polsce na temat przypadków łamania Praw Człowieka i Obywatela w PRL w 1988 roku.
- W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane następujących osób, których nazwiska zmieniono: Krzysztofa Cnotalskiego na Cmokalski, Edwarda Gąsiorka na Gąsior, Eugeniusza Hilibranda na Hilibrandt, Ryszarda Hodury na Hodur, Mariana Alojzego Lemke na Lenke, Roman Pawlik na Robert Pawlik, Ewa Zydorek na Zyparek. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Michała Klimkowskiego, którego nazwisko zmieniono na błędne: Klinkowski. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Pawła Jakuba Kocięby-Żabskiego, którego drugie imię pominięto a nazwisko zmieniono na błędne: Kociemba. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Jacka Kudłatego, którego nazwisko zmieniono na błędne: Kodłaty. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Moniki Urszuli Borowskiej-Kolankiewicz, której drugie imię pominięto, a nazwisko skrócono do: Kolankiewicz.

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26289         

2120.
Komitet Helsiński w Polsce
Prawa człowieka i obywatela w PRL : raport 6: (01.I.1987 - 30.XI.1987) . – Praworządność (Warszawa) 1988, nr 19. – s. 13-45
Uwagi: dok.: raport o stanie przestrzegania praw człowieka. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Sławomira Dutkiewicza, którego nazwisko zmieniono na błędne: Dudkiewicz, zniekształcone zostały także prawidłowe dane Marcina Dybowskiego, którego imię zmieniono na błędne: Marian, zniekształcono również dane Stanisławy Marianny Gawlik, której błędnie podano imię jako Natasza oraz Juliana Zydorka, którego nazwisko zapisano jako Juliusz Zydora, zniekształcono jeszcze prawidłowe dane osoby o nazwisku Andrzej Hoszek, którego imię zmieniono na błędne: Antoni.

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26238         

2121.
Komitet Helsiński w Polsce
Prawo pracy w Polsce a normy międzynarodowe / Komitet Helsiński w Polsce. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 10/11 (VIII). – s. 88-103
Uwagi: dok. prawo pracy w Polsce na tle prawa międzynarodowego

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26260         

2122.
Komitet Helsiński w Polsce
Wniosek Komitetu Helsińskiego / Andrzejewski Piotr et al. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 46 (26 I). – s. 4
Uwagi: dok.: list Komitetu Helsińskiego w Polsce do Marszałka Sejmu w sprawie zmiany ustawy o uprawnieniach MSW

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28712         

2123.
Komitet Kultury Niezależnej ; NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza, Bieliński Konrad et al
Telegram / Komitet Kultury Niezależnej oraz Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ „S” Region Mazowsze, Bieliński Konrad et al.. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 106 (15 XI). – s. 4
Uwagi: telegram: telegram do Jarosława Seiferta

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22066         

2124.
Komitet Kultury Niezależnej et al.
Oświadczenie OKNA / Komitet Kultury Niezależnej et al.. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 198 (11 II). – s. 3-4
Uwagi: dok.: oświadczenie OKNA

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23327         

2125.
Komitet obchodów VI rocznicy porozumień sierpniowych. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 178 (15 VIII). – s. 2
Uwagi: inf. na temat działalności Komitetu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22553         

2126.
Komitet Obrony Praw Człowieka
"Dnia 29-ego września 1986 r...." / Komitet Obrony Praw Człowieka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 33(422) (24-30 XI). – s. 4
Uwagi: inf.: o śmierci mecenasa Kazimierza Gilewicza

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34509         

2127.
Komitet Obrony Praw Człowieka
Komunikat 13 : Wrocław, 7 maja 1985 r.. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 20(364) (26 V - 1 VI). – s. 2
Uwagi: dok.: o represjach wobec działaczy opozycyjnych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33648         

2128.
Komitet Obrony Praw Człowieka
Komunikat 18 : Aresztowania w wojsku : Wrocław, 10 września 1985 r.. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 33(377) (22-28 IX). – s. 4
Uwagi: dok.: o represjach wobec działaczy opozycji

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33779         

2129.
Komitet Obrony Praw Człowieka
Komunikat 20
: Nie dokończyliśmy w poprzednim numerze... : 23.10.1985 r. / Komitet Obrony Praw Człowieka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 42(386) (24-30 XI). – s. 4
Uwagi: dok.: o represjach wobec osób związanych z opozycją

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33985         

2130.
Komitet Obrony Praw Człowieka
Komunikat 20 : 23.10.1985 r. / Komitet Obrony Praw Człowieka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 41(385) (17-23 XI). – s. 4
Uwagi: inf.: o represjach wobec osób związanych z opozycją

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33975         

2131.
Komitet Obrony Praw Człowieka
Komunikat 23 : Wrocław, 15 stycznia 1986 r. / Komitet Obrony Praw Człowieka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 4(393) (26 I - 1 II). – s. 4
Uwagi: dok.: o represjach wobec osób związanych z opozycją

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34043         

2132.
Komitet Obrony Praw Człowieka
Komunikat 26 : Wrocław, 25 stycznia 1986 / Komitet Obrony Praw Człowieka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 7(396) (16-22 II). – s. 3-4
Uwagi: dok.: o represjach wobec osób związanych z opozycją

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34115         

2133.
Komitet Obrony Praw Człowieka
Komunikat 27 : Wrocław, 15 marca 1986 r.. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 12(401) (1-13 IV). – s. 4
Uwagi: dok.: o represjach wobec osób związanych z opozycją

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34240         

2134.
Komitet Obrony Praw Człowieka
Komunikat 28 : Wrocław, 28 kwietnia 1986 r. / Komitet Obrony Praw Człowieka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 19(408) (26 V - 1 VI). – s. 3
Uwagi: dok.: o działaniach wrocławskiego TKN

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34339         

2135.
Komitet Obrony Praw Człowieka
Komunikat 29 : Raport o więzieniach : Wrocław, 30 kwietnia 1986 r. / Komitet Obrony Praw Człowieka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 19(408) (26 V - 1 VI). – s. 3
Uwagi: dok.: o represjach wobec działaczy opozycji

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34340         

2136.
Komitet Obrony Praw Człowieka
Komunikat 30 : Wrocław, 15 maja 1986 r. / Komitet Obrony Praw Człowieka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 20(409) (2-8 VI). – s. 4
Uwagi: dok.: o represjach wobec osób związanych z opozycją

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34346         

2137.
Komitet Obrony Praw Człowieka
Komunikat 31 : Wrocław, 24 czerwca 1986 r. / Komitet Obrony Praw Człowieka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 22(411) (23 VI - 20 VII). – s. 4
Uwagi: dok.: o represjach wobec działaczy opozycyjnych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34360         

2138.
Komitet Obrony Praw Człowieka
Komunikat 33 : Wrocław, 11 września 1986 r. / Komitet Obrony Praw Człowieka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 26(415) (15-28 IX). – s. 4
Uwagi: dok.: o represjach wobec osób związanych z opozycją

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34386         

2139.
Komitet Obrony Praw Człowieka
Komunikat 33 : Wrocław, 25 września 1986 r. / Komitet Obrony Praw Człowieka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 28(417) (13-19 X). – s. 4
Uwagi: dok.: o represjach wobec osób związanych z opozycją

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34404         

2140.
Komitet Obrony Praw Człowieka
Komunikat 34 : Wrocław, 1 października 1986 r. / Komitet Obrony Praw Człowieka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 28(417) (13-19 X). – s. 4
Uwagi: dok.: o represjach wobec osób związanych z opozycją

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34405         

2141.
Komitet Obrony Praw Człowieka
Komunikat 36 : [Wrocław], 25 listopada 1986 r. / Komitet Obrony Praw Człowieka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 2(426) (12-18 I). – s. 4
Uwagi: dok.: o represjonowaniu osób związanych z opozycją

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34578         

2142.
Komitet Obrony Praw Człowieka
Komunikat 37 : [Wrocław], 11 grudnia 1986 r. / Komitet Obrony Praw Człowieka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 2(426) (12-18 I). – s. 4
Uwagi: dok.: o represjonowaniu osób związanych z opozycją

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34579         

2143.
Komitet Obrony Praw Człowieka
Komunikat 38 : [Wrocław], 20 stycznia 1987 r. / Komitet Obrony Praw Człowieka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 4(428) (2-8 II). – s. 4
Uwagi: dok.: o represjach wobec osób związanych z opozycją

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34635         

2144.
Komitet Obrony Praw Człowieka
Komunikat 5 : Emigracja polityczna : 17 stycznia 1985 r. / Komitet Obrony Praw Człowieka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 4(348) (27 I-2 II). – s. 8
Uwagi: dok.: o zmuszaniu działaczy NSZZ "S" do wyjazdów zagranicę

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33217         

2145.
Komitet Obrony Praw Człowieka
Komunikat 6 : Wrocław, 24 stycznia 1985 / Komitet Obrony Praw Człowieka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 7(351) (17-23 II). – s. 4
Uwagi: dok.: oświadczenie Komitetu Obrony Praw Człowieka

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33505         

2146.
Komitet Obrony Praw Człowieka
Komunikat nr 15 : Lista nowo aresztowanych : Wrocław 31 maja 1985 r. / Komitet Obrony Praw Człowieka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 24(368) (23-29 VI). – s. 2
Uwagi: dok. katalog aresztowanych działaczy opozycyjnych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33690         

2147.
Komitet Obrony Praw Człowieka
Komunikat nr 16 / Komitet Obrony Praw Człowieka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 29(373) (18-31 VIII). – s. 4
Uwagi: dok.: o represjach wobec działaczy opozycyjnych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33749         

2148.
Komitet Obrony Praw Człowieka
Komunikat nr 17 / Komitet Obrony Praw Człowieka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 30(374) (1-7 IX). – s. 4
Uwagi: dok.: o represjach wobec działaczy opozycji z Wrocławia

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33756         

2149.
Komitet Obrony Praw Człowieka
Komunikat nr 19 : Wrocław, 15 października 1985 r.. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 38(382) (27 X - 2 XI). – s. 4
Uwagi: dok.: o sytuacji w I LO w Wałbrzychu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33862         

2150.
Komitet Obrony Praw Człowieka
"Otrzymaliśmy list podpisany przez 9 osób..." : Wrocław, 18 listopada 1985 r. / Komitet Obrony Praw Człowieka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 44(388) (8-14 XII). – s. 4
Uwagi: dok.: o represjach wobec osób związanych z opozycją

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34009         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm