a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 z 88


3551.
W gąszczu polityki płacowej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 44 (10 III). – s. 3
Uwagi: art.: zmianach w polityce płacowej rządu wprowadzonych przez Radę Ministrów w 82 r

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20774         

3552.
W Hucie im. Lenina. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 71 (8 XII). – s. 4
Uwagi: inf.: informacje bieżące dotyczące wydarzeń w kombinacie HiL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21464         

3553.
W Hucie po strajku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 251 (18 V). – s. 1, 4
Uwagi: art.: o sytuacji w Hucie im Lenina po strajku, V 1988
 DO GÓRY   ID: 23439         

3554.
W Hucie Stalowa Wola. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 255 (15 VI). – s. 2
Uwagi: art.: o sytuacji w Hucie Stalowa Wola

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23614         

3555.
W Hucie Warszawa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 72 (15 XII). – s. 3
Uwagi: art.: wydarzenia w Hucie Warszawa

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21473         

3556.
W Hucie Wrona nie rządzi. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 28 (6 X). – s. 3
Uwagi: art.: informacje o oporze społecznym w Nowej Hucie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21320         

3557.
"W imieniu prawa". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 113 (17 I). – s. 2-3. – ("W imieniu prawa")
Uwagi: inf.: dotyczące represji stosowanych przez władze komunistyczne wobec działaczy opozycji i ich rodzin

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21970         

3558.
W imieniu samorządów 10 uczelni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 137 (8 VIII). – s. 1
Uwagi: inf.: o sytuacji na uczelniach wyższych po nowelizacji ustawy o szkolnictwie akademickim

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22230         

3559.
"W imię niezbywalnych praw" : z wyjaśnień Zbigniewa Romaszewskiego przed sądem 24 I 83. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 42 (10 II). – s. 1
Uwagi: art.: fragment wypowiedzi Z. Romaszewskiego w czasie rozprawy 24 I 83 r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20678         

3560.
W Indochinach. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 52 (19 V). – s. 3
Uwagi: art.: o sytuacji politycznej w Indochinach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20839         

3561.
W innym nastroju. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 230 (2 XII). – s. 1, 4
Uwagi: art.: o akcjach protestacyjnych przeciw referendum ws. podwyżek

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23550         

3562.
W kościele św. Stanisława Kostki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 174 (12 VI). – s. 1
Uwagi: inf.: o mszy św. w intencji aresztowanego Zbigniewa Bujaka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24450         

3563.
W krótkich żołnierskich słowach. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 75/76 (2 II). – s. 3. – (Z przecieków)
Uwagi: inf.: spotkanie generała Jaruzelskiego z kilkudziesięcioma redaktorami naczelnymi

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21567         

3564.
W majestacie bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 189 (26 XI). – s. 1
Uwagi: art.: nt. represji względem opozycjonistów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22814         

3565.
W majestacie prawa : Fragmenty rozporządzeń ministra spraw wewnętrznych z 6 I 1984. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 83 (5 III). – s. 3
Uwagi: dok.: fragmenty rozporządzeń ministra spraw wewnętrznych z 6 I 1984 r

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21643         

3566.
W myśl nowej strategii represji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 190 (3 XII). – s. 3. – (W myśl nowej strategii represji)
Uwagi: inf.: nt. represji wobec opozycjonistów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22887         

3567.
W Nowej Hucie – krok naprzód. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 252 (25 V). – s. 1-2
Uwagi: art.: o sytuacji w HiL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23498         

3568.
W nowych związkach nic nowego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 38 (6 I). – s. 1-2
Uwagi: inf.: o bojkocie "neozwiązków" w całym kraju; o represjonowaniu pracowników w odpowiedzi na bojkot

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20916         

3569.
W obronie Bogdana Narożnego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 205 (1 IV). – s. 2
Uwagi: art.: nt. represji względem B. N.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22655         

3570.
W obronie Czesława Bieleckiego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 132 (6 VI). – s. 2
Uwagi: dok.: fragment listu protestacyjnego środowiska architektów w obronie Czesława Bieleckiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22145         

3571.
W obronie działaczy Solidarności. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 5 (4 III). – s. 4
Uwagi: inf.: informacja o działaniach przeciw opozycji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20483         

3572.
W obronie krakowskiej młodzieży. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 286 (15 III). – s. 2, 4
Uwagi: inf.: o akcji ZOMO przeciw młodzieży w Krakowie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23962         

3573.
W obronie Krzysztofa Wolfa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 224 (21 X). – s. 1
Uwagi: art.: o akcjach w obronie aresztowanego K. Wolfa - działacza "S" z Warszaway

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23206         

3574.
W obronie Marka Edelmana. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 217 (15 VII). – s. 1
Uwagi: art.: o zwolnieniu M. Edelmana ze stanowiska ordynatora Oddziału Intensywnej Terapii szpitala im. Pirogowa w Łodzi

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22939         

3575.
W obronie Marka Gogacza. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 141 (3 X). – s. 1, 3
Uwagi: inf.: nt. prześladowania M. Gogacza w areszcie przy ul. Rakowieckiej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 19780         

3576.
W obronie naszych praw. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 70 (1 XII). – s. 1-2. – (W obronie naszych praw)
Uwagi: inf. o protestach w sprawie łamania prawa przez władzę

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21341         

3577.
W obronie naszych praw. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 71 (8 XII). – s. 1-2. – (W obronie naszych praw)
Uwagi: inf.: informacje bieżące dotyczące protestów i manifestacji w obronie praw człowieka w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21458         

3578.
W obronie naszych praw. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 73 (5 I). – s. 3-4. – (W obronie naszych praw)
Uwagi: inf.: protesty i manifestacje w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21525         

3579.
W obronie naszych praw. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 79 (23 II). – s. 2-3. – (W obronie naszych praw)
Uwagi: inf.: protesty i manifestacje w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21589         

3580.
W obronie naszych praw. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 75/76 (2 II). – s. 2-3. – (W obronie naszych praw)
Uwagi: inf.: protesty i manifestacje w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21598         

3581.
W obronie naszych praw. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 82 (29 III). – s. 3. – (W obronie naszych praw )
Uwagi: inf.: protesty i manifestacje w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21634         

3582.
W obronie naszych praw. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 80/81 (22 III). – s. 4. – (W obronie naszych praw)
Uwagi: inf.: protesty i manifestacje w PRL. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Jana Droba, którego imię całkowicie pominięto, a nazwisko zmieniono na błędne: Dropp.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21638         

3583.
W obronie naszych praw. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 92 (21 VI). – s. 3. – (W obronie naszych praw)
Uwagi: inf.: protesty i manifestacje w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21800         

3584.
W obronie naszych praw. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 109 (6 XII). – s. 1-2. – (W obronie naszych praw)
Uwagi: inf.: o protestach w sprawie łamania prawa przez władzę

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21941         

3585.
W obronie naszych praw. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 121 (14 III). – s. 2, 4. – (W obronie naszych praw)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny dotyczący inicjatyw opozycji i protestów społecznych w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22086         

3586.
W obronie naszych praw. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 134 (27 VI). – s. 4. – (W obronie naszych praw)
Uwagi: inf.:o akcjach protestacyjnych protestacyjnych całym kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22262         

3587.
W obronie naszych praw. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 135 (11 VII). – s. 4. – (W obronie naszych praw)
Uwagi: inf.: na temat bieżących wydarzeń w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22297         

3588.
W obronie naszych praw. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 201 (4 III). – s. 2
Uwagi: inf.: nt. sprawy morderstwa w Zakroczymiu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22546         

3589.
W obronie naszych praw. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 209/210 (6 V). – s. 2-3. – (W obronie naszych praw)
Uwagi: inf.: nt. inicjatyw obywatelskich

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22725         

3590.
W obronie naszych praw. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 189 (26 XI). – s. 2. – (W obronie naszych praw)
Uwagi: inf.: nt. protestów społecznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22860         

3591.
W obronie poborowych. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 266 (5 X). – s. 4
Uwagi: inf.: o powstaniu - na apel WiP - niezależnej komisji, która będzie kontrolować przyznawanie służby zastępczej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23774         

3592.
W obronie samorządu : Wypowiedź członka Rady Pracowniczej dużego zakładu pracy regionu Mazowsze. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 90 (31 V). – s. 4
Uwagi: art.: samorząd w zakładach pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21861         

3593.
W obronie Stoczni i górników. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 271 (16 XI). – s. 2-3
Uwagi: inf.: o wystąpieniach w obronie Stoczni Gdańskiej i górników

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24481         

3594.
W obronie studentów. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 244 (23 III). – s. 3
Uwagi: art.: o akcjach protestacyjnych wobec represji studentów uczelni wyższych całego kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23426         

3595.
W obronie uwięzionych. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 42 (10 II). – s. 2-3
Uwagi: inf.: o więźniach politycznych oraz o akcjach w obronie więźniów politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20707         

3596.
W obronie Vaclava Havla. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 287 (29 III). – s. 4
Uwagi: inf.: o akcjach organizowanych w Polsce w obronie Vaclava Havla i więźniów politycznych w Czechosłowacji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24005         

3597.
W obronie więźniów politycznych. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 232 (16 XII). – s. 3-4
Uwagi: art.: o sytuacji więźniów politycznych w całym kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23013         

3598.
W oczekiwaniu na Papieża. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 209/210 (6 V). – s. 2
Uwagi: art.: nt. spodziewanej pielgrzymki JP II

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22722         

3599.
W odpowiedzi prezesowi Trybunału Konstytucyjnego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 201 (4 III). – s. 1, 4
Uwagi: inf. nt. odpowiedzi Trybunału Konstytucyjnego na wniosek prawników o zbadanie zgodności ustawy o związkach zawodowych z 1982 r. z Konstytucją PRL i konwencjami międzynarodowymi

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22517         

3600.
W państwie realnego socjalizmu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 99 (20 IX). – s. 4. – (W państwie realnego socjalizmu)
Uwagi: inf: na temat paradoksów występujących w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21666         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm