a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 z 88


3501.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 206 (8 IV). – s. 4. – (W Bloku)
Uwagi: inf.: o sytuacji w krajach tzw. "demokracji ludowej"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22687         

3502.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 209/210 (6 V). – s. 4. – (W Bloku)
Uwagi: inf.: o sytuacji w krajach tzw. "demokracji ludowej"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22730         

3503.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 211 (13 V). – s. 3. – (W Bloku)
Uwagi: inf.: o sytuacji w krajach tzw. "demokracji ludowej". - W inf. zniekształcone zostały dane Tomáša Hradilka, którego nazwisko zapisano jako Hradiček.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22762         

3504.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 212 (20 V). – s. 4. – (W Bloku)
Uwagi: inf.: o sytuacji w krajach tzw. "demokracji ludowej"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22799         

3505.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 213 (27 V). – s. 3. – (W Bloku)
Uwagi: inf.: o sytuacji w krajach tzw. "demokracji ludowej"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22828         

3506.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 214 (3 VI). – s. 4. – (W Bloku)
Uwagi: inf.: o sytuacji w krajach tzw. "demokracji ludowej"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22888         

3507.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 216 (1 VII). – s. 4. – (W Bloku)
Uwagi: inf.: bieżące informacje na temat sytuacji w krajach tzw. "demokracji ludowej"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22932         

3508.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 217 (15 VII). – s. 4. – (W Bloku)
Uwagi: inf.: o sytuacji w krajach tzw. "demokracji ludowej"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22961         

3509.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 218 (29 VII). – s. 4. – (W Bloku)
Uwagi: inf.: o sytuacji w krajach tzw. "demokracji ludowej"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22986         

3510.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 231 (9 XII). – s. 4. – (W Bloku)
Uwagi: inf.: o sytuacji w krajach tzw. "demokracji ludowej"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22995         

3511.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 232 (16 XII). – s. 3. – (W Bloku)
Uwagi: inf.: o sytuacji w krajach tzw. "demokracji ludowej"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23015         

3512.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 219 (2 IX). – s. 4. – (W Bloku)
Uwagi: inf.: o sytuacji w krajach tzw. "demokracji ludowej"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23049         

3513.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 220 (16 IX). – s. 4. – (W Bloku)
Uwagi: inf.: o wydarzeniach w bloku wschodnim. - W art. zniekształcono dane Josifa Bieguna podając błędne imię Józef. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Vâčeslava Maksimoviča Čornovila, którego otczestwo pominięto a imię i nazwisko zmieniono na błędne: Wieczesław Czernowol.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23084         

3514.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 221 (30 IX). – s. 4. – (W Bloku)
Uwagi: inf.: o wydarzeniach w bloku wschodnim

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23153         

3515.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 222 (7 X). – s. 4. – (W Bloku)
Uwagi: inf.: o sytuacji w bloku wschodnim

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23179         

3516.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 223 (14 X). – s. 4. – (W Bloku)
Uwagi: inf.: informacje bieżące na temat sytuacji w krajach tzw. "demokracji ludowej"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23197         

3517.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 224 (21 X). – s. 4. – (W Bloku)
Uwagi: inf.: o sytuacji w krajach tzw. "demokracji ludowej"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23216         

3518.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 196 (28 I). – s. 3. – (W Bloku)
Uwagi: inf.: wydarzenia w Rumunii, na Węgrzech i w Kazachstanie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23231         

3519.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 237 (3 II). – s. 4. – (W bloku)
Uwagi: art.: aktualna analiza polityczna w krajach bloku wschodniego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23271         

3520.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 197 (4 II). – s. 4. – (W bloku)
Uwagi: inf.: nt. sytuacji w Bloku Wschodnim

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23279         

3521.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 225 (28 X). – s. 4. – (W bloku)
Uwagi: art.: o sytuacji i wydarzeniach w krajach tzw. "demokracji ludowej"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23282         

3522.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 226 (4 XI). – s. 4. – (W bloku)
Uwagi: art.: o wydarzeniach w krajach tzw. "demokracji ludowej". - W art. przekształcono nazwisko jugosłowiańskiego ministra obrony, zamiast Branko Mamula błędnie podano Branko Mamulić

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23316         

3523.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 227 (11 XI). – s. 4. – (W bloku)
Uwagi: inf.: o sytuacji w krajach tzw. "demokracji ludowej".
- W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Viktora Michajloviča Čebrikova, którego imię i otczestwo pominięto, a nazwisko zmieniono na błędne: Czernikow. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Sándora Kenediego, którego imię zmieniono na błędne: Sandor.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23391         

3524.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 228 (18 XI). – s. 4. – (W bloku)
Uwagi: inf.: o sytuacji w krajach tzw. "demokracji ludowej"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23428         

3525.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 247 (20 IV). – s. 4. – (W bloku)
Uwagi: art.: analiza aktualnej sytuacji w krajach bloku wschodniego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23493         

3526.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 229 (25 XI). – s. 4. – (W bloku)
Uwagi: inf.: o sytuacji w krajach tzw. "demokracji ludowej"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23545         

3527.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 230 (2 XII). – s. 4. – (W bloku)
Uwagi: inf.: o sytuacji i wydarzeniach w bloku wschodnim

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23578         

3528.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 276 (4 I). – s. 3. – (W bloku)
Uwagi: inf.: o sytuacji w krajach bloku komunistycznego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23829         

3529.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 281 (8 II). – s. 4. – (W bloku)
Uwagi: inf.: o sytuacji w krajach komunistycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23935         

3530.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 280 (1 II). – s. 4. – (W bloku)
Uwagi: inf.: o sytuacji w państwach komunistycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23946         

3531.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 156 (30 I). – s. 4. – (W bloku)
Uwagi: art.: prześladowania kościoła katolickiego na Litwie i na Morawach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24162         

3532.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 157 (6 II). – s. 4. – (W bloku)
Uwagi: art.: sprawa A. Szatrawki – ZSRR, podatek dla bezdzietnych w Rumunii

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24176         

3533.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 159 (20 II). – s. 3. – (W bloku)
Uwagi: inf.: działania na Węgrzech w związku z zaporą na Dunaju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24209         

3534.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 165 (3 IV). – s. 3-4. – (W bloku)
Uwagi: inf.: nt. bieżących wydarzeń w bloku wschodnim

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24295         

3535.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 167 (17 IV). – s. 4. – (W bloku)
Uwagi: inf.: nt. sytuacji w państwach bloku komunistycznego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24333         

3536.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 168 (24 IV). – s. 4. – (W bloku)
Uwagi: inf.: protest węgierskich ekologów w sprawie budowy zapory wodnej na Dunaju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24346         

3537.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 172 (29 V). – s. 4. – (W bloku)
Uwagi: inf.: nt zmian w rolnictwie rumuńskim oraz nt. korupcji w ZSRR

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24414         

3538.
W bloku i poza blokiem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 51 (12 V). – s. 4. – (W bloku i poza blokiem)
Uwagi: inf.: o sytuacji w krajach tzw. "demokracji ludowej"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20801         

3539.
W bloku i poza blokiem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 53 (26 V). – s. 2-3. – (W bloku i poza blokiem)
Uwagi: inf.: o sytuacji w krajach tzw. "demokracji ludowej"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20867         

3540.
W bloku i poza blokiem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 54 (2 VI). – s. 4. – (W bloku i poza blokiem)
Uwagi: inf.: o sytuacji w krajach tzw. "demokracji ludowej"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20944         

3541.
W bloku i poza blokiem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 68 (17 XI). – s. 3. – (W bloku i poza blokiem)
Uwagi: inf.: o sytuacji w krajach tzw. "demokracji ludowej"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21302         

3542.
W bloku i poza blokiem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 69 (24 XI). – s. 4. – (W bloku i poza blokiem)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny na temat wydarzeń bieżących w krajach tzw. "demokracji ludowej"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21347         

3543.
W bloku i poza blokiem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 64 (13 X). – s. 4. – (W bloku i poza blokiem)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny na temat wydarzeń bieżących w krajach tzw. "demokracji ludowej"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21425         

3544.
W bloku i poza blokiem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 84 (12 IV). – s. 2. – (W bloku i poza blokiem)
Uwagi: inf.: informacja o sytuacji w krajach tzw. „demokracji ludowej”

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21690         

3545.
W bloku i poza blokiem . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 89 (24 V). – s. 3. – (W bloku i poza blokiem )
Uwagi: inf.: o sytuacji w krajach tzw. "demokracji ludowej"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21837         

3546.
W bloku i poza blokiem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 56 (30 VI). – s. 3. – (W bloku i poza blokiem)
Uwagi: inf.: o bieżącej sytuacji w krajach reżimu komunistycznego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24604         

3547.
"W celu zaprowadzenia porządku". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 9 (06 IV). – s. 2
Uwagi: art.: informacja o wynikach śledztwa w sprawie pacyfikacji KWK "Manifest Lipcowy" w Jastrzębiu Zdroju. W art. zniekształcono nazwisko Kazimierza Wilczyńskiego, błędnie podając Kazimierz Wólczyński.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20593         

3548.
W chorym kraju. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 116 (7 II). – s. 4
Uwagi: inf.: wydarzenia w służbie zdrowia

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22005         

3549.
W czwartą rocznicę Sierpnia’80. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 99 (20 IX). – s. 1-2
Uwagi: inf.: serwis informacji dotyczący wydarzeń w kraju podczas obchodów czwartej rocznicy podpisania porozumień sierpniowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21667         

3550.
W drugim obiegu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 276 (4 I). – s. 4
Uwagi: inf.: o przekazaniu 15 XII 1988 r. Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego przez delegację Społecznej Rady Wydawnictw Niezależnych i Grzegorza Bogutę - przedstawiciela NOW-ej 300 książek stanowiących roczną produkcję ok. 20 niezależnych oficyn oraz ujawnieniu 27 XII 1988 czworga członków SRWN

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23820         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm