Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 z 88


3901.
Więźniowie polityczni w Barczewie przerwali głodówkę. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 64 (13 X). – s. 3
Uwagi: inf.: o przerwaniu głodówki prowadzonej przez więzionych w Barczewie opozycjonistów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21403         

3902.
Więźniowie polityczni : za co siedzą?. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 143/144 (24 X). – s. [6]. – (wkładka : Tygodnik Mazowsze na tydzień więźnia politycznego)
Uwagi: art.: nt. aktualnie odsiadujących wyroki więźniów politycznych. - Jako s. 5-6 oznaczono wkładkę: Tygodnik Mazowsze na tydzień więźnia politycznego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22365         

3903.
Więźniowie sumienia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 233 (6 I). – s. 1. – (Więźniowie sumienia)
Uwagi: art.: o procesach więźniów uchylających się od służby wojskowej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23078         

3904.
Więźniowie sumienia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 234 (13 I). – s. 1. – (Więźniowie sumienia)
Uwagi: art.: o represjach społecznych działaczy opozycyjnych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23093         

3905.
Więźniowie w Łęczycy, znów pobici. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 142 (17 X). – s. 4
Uwagi: inf.: nt. represji względem więźniów w Łęczycy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 19804         

3906.
Wiktor Kulerski i Jan Lityński wyszli z Podziemia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 182 (1 X). – s. 1
Uwagi: inf.: nt. ujawnienia się W.K i J. L

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22654         

3907.
Winna niewinna. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 141 (3 X). – s. 3-4
Uwagi: inf.: nt. postępowania karnego przeciw Marii Bujak

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 19783         

3908.
Winni, niewinni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 277 (11 I). – s. 2-3
Uwagi: inf.: o procesach i kolegiach wobec i działaczy NSZZ „S” oraz szykanach wobec uczestników protestów i manifestacji, XI/XII 1988 – I 1989

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23846         

3909.
Wiś K.
Porozmawiajmy o pokoju : Wokół wywiadu Prymasa Glempa dla "Litieraturnoj Gaziety" / K. Wiś. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 199 (11 II). – s. 1, 3
Uwagi: art.: nt. wywiadu prymasa Glempa. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane ks. Joachima Kondzieli, którego nazwisko zmieniono na błędne: Kądziela.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23347         

3910.
Wkrótce proces Frasyniuka, Lisa i Michnika?. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 125 (18 IV). – s. 1
Uwagi: inf.: o planowanym, przez komunistyczne władze, procesie Frasyniuka, Michnika i Lisa

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22241         

3911.
Władimirow L
Jej wysokość klasa robotnicza / L Władimirow . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 49/50 (5 V). – s. 5-6
Uwagi: art.: fragmenty "Rosja bez upiększeń i przemilczeń"; pokazanie zasad rzadzących życiem społecznym i gospodarczym w ZSRR

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21121         

3912.
Władysław Frasyniuk. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 77 (9 II). – s. 2
Uwagi: inf.: dotycząca sytuacji W. Frasyniuka, będącego więźniem politycznym

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 25323         

3913.
Władysław Frasyniuk i Józef Pinior znów w więzieniu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 98 (6 IX). – s. 4
Uwagi: art: informacja o ponownym aresztowaniu Władysława Frasyniuka i Józefa Piniora

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21582         

3914.
Władysław Frasyniuk nadal izolowany w Lubsku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 168 (24 IV). – s. 1
Uwagi: inf.: nt ukarania W. Frasyniuka odebraniem widzeń przez władze ZK w Lubsku

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24335         

3915.
Władza a Kościół. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 48 (21 IV). – s. 3-4
Uwagi: art.: o sytuacji na linii państwo - kościół

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21038         

3916.
Władza a społeczeństwo. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 51 (12 V). – s. 3-4. – (Władza a społeczeństwo)
Uwagi: inf.: o relacjach władzy ze społeczeństwem

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20799         

3917.
Władza do dyrektorów. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 69 (24 XI). – s. 3. – (Z przecieków)
Uwagi: art.: relacja z seminarium partyjnego 20-22 X 83 r. w Jadwisinie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21376         

3918.
Władza dzieciom. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 139 (5 IX). – s. 3
Uwagi: inf.: o najazdach władzy na obozy i kolonie dla dzieci

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22323         

3919.
Władza i społeczeństwo. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 115 (31 I). – s. 4
Uwagi: inf.: o represjach władz wobec społeczeństwa

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22060         

3920.
Władza w trosce o młodzież. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 158 (13 II). – s. 2
Uwagi: inf.: nt. represji względem młodzieży

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24186         

3921.
Władza-obywatele. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 110 (13 XII). – s. 2. – (Władza- obywatele)
Uwagi: inf: o stosunkach władzy z obywatelami w poszczególnych miastach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21979         

3922.
Władze listy piszą. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 53 (26 V). – s. 4. – (Władze listy piszą)
Uwagi: sat.: o listach organów władzy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20884         

3923.
Władze wydały zgodę na wyjazd żony Lecha Wałęsy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 70 (1 XII). – s. 1
Uwagi: inf.: o wydaniu przez władze zgody na wyjazd żony Wałęsy do Oslo

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21339         

3924.
Włodzimierz Woroniecki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 171 (22 V). – s. 1
Uwagi: inf.: o głodówce w więzieniu na Rakowieckiej aresztowanego W. Woronieckiego i jego odpowiedzi abp. Dąbrowskiemu, na apel o przerwanie długotrwałego protestu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24386         

3925.
Włodzimierza Jagodzińskiego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 66 (3 XI). – s. 1
Uwagi: inf.: o rocznicy śmierci Włodzimierza Jagodzińskiego, który zginął podczas zawieszania sztandaru "S" na linii wysokiego napięcia

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21182         

3926.
WNS
Być obywatelem / WNS [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 10 (21 IV). – s. 3
Uwagi: art.: analiza i prognozy dotyczące sytuacji PRL; głos w dyskusji o strategii ruchów opozycyjnych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20641         

3927.
WNS
W oczekiwaniu na Ojca Świętego / WNS [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 45 (24 III). – s. 2
Uwagi: art.: prognozy dotyczące planowanej pielgrzymki JP II do Polski

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20809         

3928.
Wobec konfliktów pracowniczych. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 286 (15 III). – s. 2
Uwagi: inf.: oświadczenie RKW Mazowsze

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23968         

3929.
Wobec perspektywy negocjacji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 281 (8 II). – s. 2-3
Uwagi: art.: o stosunku władz i neozwiązków na ujawnianie się i powstawanie struktur "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23928         

3930.
Wobec podwyżek. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 206 (8 IV). – s. 1
Uwagi: inf.: nt. strajków w Ursusie, Świerku i Łęcznej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22670         

3931.
Wobec podwyżek. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 237 (3 II). – s. 1
Uwagi: art.: społeczne reakcje po podwyżkach cen

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23244         

3932.
Wobec policyjnej ofensywy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 77 (9 II). – s. 1
Uwagi: inf.: sugerowana postawa członków „Solidarności” na przesłuchaniu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21439         

3933.
Wobec propozycji okrągłego stołu : Rozmowa z Tadeuszem Mazowieckim. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 262 (7 VI). – s. 1, 4
Uwagi: wywiad: z T. Mazowieckim o negocjacjach ze stroną rządową

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23685         

3934.
Wobec prowokacji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 7 (25 III). – s. 3
Uwagi: inf.: dementowanie plotek i pogłosek dotyczących działań opozycyjnych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20544         

3935.
Wobec referendum. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 223 (14 X). – s. 1, 3
Uwagi: art.: stanowiska znanych opozycjonistów ws. referendum dotyczącego reformy gospodarczej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23187         

3936.
Wobec referendum. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 227 (11 XI). – s. 2
Uwagi: art.: o krytyce rządowego projektu referendum ze strony struktur opozycyjnych z Wrocławia i Konina. - W artykule zniekształcono prawidłową nazwę Młodzieżowego Ruchu Oporu Solidarności Walczącej, podając nazwę błędną: Międzyszkolny Ruch Oporu.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23371         

3937.
Wobec rządowych propozycji dla ruchu związkowego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 8 (31 III). – s. 1-2
Uwagi: inf.: struktury „S” wobec rządowych propozycji dla ruchu związkowego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20552         

3938.
Wobec rządowych propozycji dla ruchy związkowego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 7 (25 III). – s. 1
Uwagi: inf.: struktury „S” wobec rządowych propozycji dla ruchu związkowego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20531         

3939.
Wobec zapowiedzi likwidacji Stoczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 270 (9 XI). – s. 2
Uwagi: inf.: o reakcjach na decyzję rządu Rakowskiego w sprawie likwidacji Stoczni Gdańskiej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23904         

3940.
Wojciech Fibak. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 54 (2 VI). – s. 1
Uwagi: inf.: fragment krytycznej wobec władzy wypowiedzi tenisisty W. Fibaka, który za tę wypowiedź został wykluczony z Zarządu GKS "Olimpia"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20905         

3941.
Wojciechowski Piotr
Gryps / [Piotr Wojciechowski]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 4 (25 II). – s. 1
Uwagi: lit.: wiersz (inc. Byłam u Mostowskich). - Nazwa aut.: Wojciechowski Piotr (pseud. Jeleń Leonard), zob. Antologia wierszy wojennych, oprac. Inga, Jot. Em, Spectator, Warszawa: Nowa, 1982, s. 45 (autorstwo pod pseud.); Słownik pseud., t. 5, s. ???

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20428         

3942.
Wojna z narodem widziana od środka. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 207/208 (22 IV). – s. 1-3
Uwagi: art.: przedruk tekstu płk Kuklińskiego opublikowanego w "Kulturze"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22688         

3943.
Wojna z narodem widziana od środka (2). – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 209/210 (6 V). – s. 5
Uwagi: art.: cz. 2 tekstu płk Kuklińskiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22736         

3944.
Wojsko albo więzienie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 136 (25 VII). – s. 1
Uwagi: inf.: o przypadku odmówienia służby w wojsku

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22194         

3945.
Wojsko chce się pozbyć kłopotu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 185 (22 X). – s. 4
Uwagi: art.: nt. kłopotów członków „WiP”

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22763         

3946.
Wojsko gra na zwłokę. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 270 (9 XI). – s. 3-4
Uwagi: inf.: o zawieszeniu w całym kraju studenckiego bojkotu studium wojskowego, XI 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23909         

3947.
Wojsko łagodzi obyczaje. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 243 (16 III). – s. 4
Uwagi: art.: o reformach w strukturach Wojska Polskiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23748         

3948.
Wojsko w PRL. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 67 (10 XI). – s. 1
Uwagi: inf.: o sytuacji Ludowego Wojska Polskiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21233         

3949.
Wokół „Zapisków” ks. Jerzego : Ksiądz Jerzy Popiełuszko, "Zapiski 1980-184", seria "Dokumenty" Komitetu Ochrony Praworządności, Wydawnictwo Społeczne KOS.. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 149 (5 XII). – s. 1-2
Uwagi: rec.: ks. J. Popiełuszko, Zapiski 1980-1984, seria „Dokumenty” Komitetu Ochrony Praworządności, Wydawnictwo Społeczne KOS

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22409         

3950.
Wokół amnestii. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 58 (28 VII). – s.1-2
Uwagi: art.: o sytuacji więźniów politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21044         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm