Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 z 88


3851.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 37 (16 XII). – s. 2
Uwagi: inf.: serwis informacyjny na temat bieżących wydarzeń dotyczących więźniów politycznych w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20891         

3852.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 54 (2 VI). – s. 1-2. – (Więźniowie polityczni)
Uwagi: inf.: o internowanych więźniach politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20911         

3853.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 56 (30 VI). – s. 3. – (Więźniowie polityczni)
Uwagi: inf.: o internowanych opozycjonistach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20986         

3854.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 24 (18 VIII). – s. 4 . – (Więźniowie polityczni)
Uwagi: inf.: serwis inf. dotyczący osób internowanych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20993         

3855.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 48 (21 IV). – s. 2-3. – (Więźniowie polityczni)
Uwagi: inf.: o internowanych więźniach politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21031         

3856.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 40 (20 I). – s. 2. – (Więźniowie polityczni)
Uwagi: inf.: serwis informacji bieżących dotyczących więźniów politycznych w PRL. - W art. podano zniekształcono dane sędziego Henryka Mroza, podając błędnie jako inicjał imienia literę M.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21094         

3857.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 25 (3 IX). – s. 2-3. – (Więźniowie polityczni)
Uwagi: inf.: serwis inf. dotyczący internowanych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21155         

3858.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 62 (22 IX). – s. 1-2. – (Więźniowie polityczni)
Uwagi: inf.: serwis informacji bieżących dotyczących więźniów politycznych w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21173         

3859.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 66 (3 XI). – s. 1-2. – (Więźniowie polityczni)
Uwagi: inf.: o procesach politycznych w Gdyni i Katowicach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21183         

3860.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 29 (13 X). – s. 2. – (Więźniowie polityczni)
Uwagi: inf.: dotyczące osób internowanych. - W artykule podano błędną nazwę szkoły: Szkoła Morska (Gdynia), prawidłowa nazwa brzmi: Wyższa Szkoła Morska (WSM) (Gdynia).

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21214         

3861.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 30 (20 X). – s. 3-4. – (Więźniowie polityczni)
Uwagi: inf.: na temat sytuacji więźniów politycznych w obozach internowania

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21278         

3862.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 68 (17 XI). – s. 2. – (Więźniowie polityczni)
Uwagi: inf.: o internowanych więźniach politycznych. - W art. zniekształcono dane Macieja Głębockiego, którego nazwisko błędnie podano jako Głębicki.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21294         

3863.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 70 (1 XII). – s. 2-3. – (Więźniowie polityczni)
Uwagi: inf.: o internowanych więźniach politycznych. - W art. zniekształcone zostały dane Zdzisława Podolskiego, którego nazwisko podano jako Podolak. Błędnie podano również inicjał imienia Michała Wołyńca.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21342         

3864.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 26 (15 IX). – s. 3. – (Więźniowie polityczni)
Uwagi: inf. serwis inf. dotyczący internowanych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21426         

3865.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 71 (8 XII). – s. 2-3. – (Więźniowie polityczni)
Uwagi: inf.: informacje bieżące na temat wydarzeń związanych z więźniami politycznymi w PRL. - W art. zostały zniekształcone dane Krzysztofa Olszewskiego, którego nazwisko podano jako Olschewski.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21459         

3866.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 78 (16 II). – s. 2. – (Więźniowie polityczni)
Uwagi: inf. na temat internowanych opozycjonistów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21562         

3867.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 75/76 (2 II). – s. 6. – (Więźniowie polityczni)
Uwagi: inf.: informacje o więźniach politycznych. W art. zniekształcono dane Piotra Bednarza podając błędny inicjał imienia A. Bednarz.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21588         

3868.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 82 (29 III). – s. 2-3. – (Więźniowie polityczni)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny dotyczący osób internowanych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21633         

3869.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 92 (21 VI). – s. 2-3. – (Więźniowie polityczni)
Uwagi: inf.: informacje bieżące na temat wydarzeń związanych z więźniami politycznymi w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21797         

3870.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 90 (31 V). – s. 3. – (Więźniowie polityczni)
Uwagi: inf.: o internowanych opozycjonistach. - W art. zniekształcone zostały dane Franciszka Herberta Olszynki przez pominięcie jego pierwszego imienia, Krzysztofa Olszewskiego, którego nazwisko podano jako Olschewski oraz naczelnika ZK Braniewo Piotra Kościuczuka, którego nazwisko podano jako Kościuszuk.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21857         

3871.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 113 (17 I). – s. 2
Uwagi: art: serwis informacji bieżących na temat więźniów politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21947         

3872.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 117 (14 II). – s. 1. – (Więźniowie polityczni)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny dotyczący osób internowanych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22018         

3873.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 121 (14 III). – s. 1-2. – (Więźniowie polityczni)
Uwagi: inf.: o aresztowaniach działaczy opozycyjnych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22067         

3874.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 118 (21 II). – s. 2. – (Więźniowie polityczni)
Uwagi: inf.: sytuacja więźniów politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22072         

3875.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 119 (28 II). – s. 1-2. – (Więźniowie polityczni)
Uwagi: inf.: sytuacja więźniów politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22102         

3876.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 122 (21 III). – s. 2. – (Więźniowie polityczni)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny o aresztowaniach i zatrzymaniach w kraju. - W art. zniekształcone zostały dane Władysława Gornackiego, którego imię podano jako Włodzimierz

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22105         

3877.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 132 (6 VI). – s. 2. – (Więźniowie polityczni)
Uwagi: inf.: na temat aresztowań i orzeczeń sądowych w sprawie opozycjonistów. - W art. zniekształcone zostały dane Tadeusza Puchniaka, którego imię podano jako Kazimierz.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22142         

3878.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 124 (11 IV). – s. 2. – (Więźniowie polityczni)
Uwagi: inf.: o aresztowaniach działaczy opozycyjnych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22193         

3879.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 136 (25 VII). – s. 4. – (Więźniowie polityczni)
Uwagi: inf.: o bieżących aresztowaniach opozycjonistów. - W art. błąd w nazwisku Wiesława Chwedziaka: Chwiedziak. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Anny Kamockiej, której nazwisko zmieniono na błędne: Kamocha. Nieprawidłowo podano także nazwisko Janusza Zemanka, pisząc je jako Janusz Zemanch.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22209         

3880.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 125 (18 IV). – s. 2. – (Więźniowie polityczni)
Uwagi: inf: o aresztowaniu dr Barczyk Reginy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22252         

3881.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 139 (5 IX). – s. 2. – (Więźniowie polityczni)
Uwagi: inf.: aresztowania opozycjonistów i ich pobyty w aresztach. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Edwarda Kirpluka, którego nazwisko zmieniono na błędne: Kirpiuk.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22312         

3882.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 177 (30 VII). – s. 2. – (Więźniowie polityczni)
Uwagi: inf.: na temat aresztowań opozycjonistów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22524         

3883.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 178 (15 VIII). – s. 2. – (Więźniowie polityczni)
Uwagi: inf. nt. więźniów politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22549         

3884.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 128 (9 V). – s. 3
Uwagi: inf.: o bieżących aresztowaniach opozycjonistów. W art. zniekształcono nazwisko Andrzeja Wystrzelskiego błędnie podając Andrzej Wyszczelski.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22581         

3885.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 211 (13 V). – s. 1. – (Więźniowie polityczni)
Uwagi: inf.: o osobach przebywających w więzieniach z powodów politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22753         

3886.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 129 (16 V). – s. 2
Uwagi: inf.: o bieżących aresztowaniach opozycjonistów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22790         

3887.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 187 (12 XI). – s. 1
Uwagi: inf.: na temat więzionych opozycjnistów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22795         

3888.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 236 (27 I). – s. 1. – (Więźniowie polityczni)
Uwagi: art.: o więźniach politycznych w całej Polsce

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23202         

3889.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 227 (11 XI). – s. 1. – (Więźniowie polityczni)
Uwagi: inf.: o aresztowaniu działaczy opozycyjnych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23367         

3890.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 244 (23 III). – s. 2. – (Więźniowie polityczni)
Uwagi: inf.: o sytuacji więźniów politycznych, III 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23409         

3891.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 229 (25 XI). – s. 1. – (Więźniowie polityczni)
Uwagi: art.: o więźniach politycznych i ukaranych kolegiami za posiadanie wydawnictw niezależnych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23509         

3892.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 253 (1 VI). – s. 2
Uwagi: art.: o więźniach politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23528         

3893.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 230 (2 XII). – s. 1. – (Więźniowie Polityczni)
Uwagi: art.: o więźniach politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23553         

3894.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 172 (29 V). – s. 1, 3. – (Więźniowie polityczni)
Uwagi: inf.: nt. więźniów politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24406         

3895.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 28 (6 X). – s. 2-3. – (Więźniowie polityczni)
Uwagi: inf.: dotycząca sytuacji więźniów politycznych w PRL. - W art. zniekształcono dane Jana Borkowskiego, którego nazwisko błędnie podano jako Berkowski

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24572         

3896.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 30 (20 X). – s. 3-4. – (Więźniowie polityczni)
Uwagi: inf.: na temat represjonowanych opozycjonistów. - w art. zniekształcono dane Bogdana Klicha, podając błędne nazwisko Klick.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24580         

3897.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 56 (30 VI). – s. 3. – (Więźniowie polityczni)
Uwagi: inf.: o sytuacji więzionych opozycjonistów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24603         

3898.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 65 (20 X). – s. 2. – (Więźniowie polityczni)
Uwagi: inf.: na temat sytuacji więzionych opozycjonistów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24623         

3899.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 91 (7 VI). – s. 3. – (Więźniowie polityczni)
Uwagi: inf.: bieżące dotyczące sytuacji więźniów politycznych w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24754         

3900.
Więźniowie polityczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 46 (7 IV). – s. 4. – (Więźniowie polityczni)
Uwagi: inf.: na temat sytuacji więźniów politycznych w PRL. - W art. zniekształcone zostały dane Stanisława Dobrowolskiego, którego imię skrócono do błędnego inicjału: J. W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Edwina Małka, którego imię i nazwisko zmieniono na błędne: Maciek E. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Zakładów Chemicznych Organika Zachem w Bydgoszczy, których nazwę zmieniono na błędną Zamech w Elblągu.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 25183         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm