Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 z 88


3701.
W skrócie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 30 (20 X). – s. 2-3. – (W skrócie)
Uwagi: inf.: o bieżąch działaniach opozycji w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24577         

3702.
W skrócie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 46 (7 IV). – s. 4. – (W skrócie)
Uwagi: inf.: przegląd informacji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 25181         

3703.
W służbie zdrowia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 282 (15 II). – s. 2
Uwagi: inf.: informacja na temat żądań pracowników służby zdrowia

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23966         

3704.
W służbie zdrowia wrze. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 241 (3 III). – s. 1, 4
Uwagi: art.: o aktualnej sytuacji w polskiej służbie zdrowia; o żądaniach środowiska lekarskiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23605         

3705.
W sprawie Jiri Wolfa : Z oświadczenia Czechosłowackiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania (VONS). – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 182 (1 X). – s. 3
Uwagi: art.: nt. uwięzienia J.W.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22694         

3706.
W sprawie majątku związkowego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 42 (10 II). – s. 4
Uwagi: art.: o proteście członków Prezydium ZR - Mazowsze przeciwko decyzji rządu przekazania majątku "S" nowo powstałym związkom

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20721         

3707.
W sprawie podwyżek cen i poziomu życia narodu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 119 (28 II). – s. 1
Uwagi: art.: oświadczenie Lecha Wałęsy w sprawie podwyżek cen

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22100         

3708.
W sprawie spotkania Prymasa z warszawskimi księżmi. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 38 (6 I). – s. 4
Uwagi: art.: analiza sytuacji na linii Kościół - rząd

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20952         

3709.
W sprawie Tadeusza Jedynaka. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 167 (17 IV). – s. 3
Uwagi: inf.: apel śląsko-dąbrowskiej RKW w sprawie Tadeusza Jedynaka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24329         

3710.
W Stalowej Woli. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 199 (18 II). – s. 2
Uwagi: inf.: nt. wydarzeń w Stalowej Woli

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23380         

3711.
W Stoczni Gdańskiej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 249 (4 V). – s. 1
Uwagi: art.: o strajku w Stoczni Gdańskiej 2 V 88r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23570         

3712.
W Stoczni Gdańskiej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 277 (11 I). – s. 2
Uwagi: inf.: o sytuacji w Stoczni Gdańskiej i wiecu 10 I 1989 przed budynkiem dyrekcji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23844         

3713.
W stosunkach państwo – Kościół nic nowego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 187 (12 XI). – s. 3
Uwagi: art.: z rozmowy z jednym z doradców Episkopatu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22815         

3714.
W strachu przed 1 IV – trochę pieniędzy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 122 (21 III). – s. 4
Uwagi: inf.: o rozporządzeniu Ministerstwa Finansów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22122         

3715.
W szkołach. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 230 (2 XII). – s. 2, 4
Uwagi: inf.: o działaniach niezależnych w szkołach; o ingerencjach władz w funkcjonowanie placówek oświatowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23558         

3716.
W szkołach wyższych. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 54 (2 VI). – s. 1 . – (W szkołach wyższych)
Uwagi: inf.: o sytuacji w szkolnictwie wyższym

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20908         

3717.
W ślad za "Manifestem Lipcowym". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 263 (14 IX). – s. 1
Uwagi: inf.: o tworzeniu się struktur NSZZ „S” w zakładach pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23713         

3718.
W światowym roku pokoju : z oświadczenia Ruchu "Wolność i Pokój". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 155 (23 I). – s. 2
Uwagi: dok.: oświadczenie Ruchu; inf.: nt. zwrotów książeczek wojskowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22487         

3719.
W świecie kultury niezależnej : z rozmowy z członkiem Komitetu Kultury Niezależnej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 114 (24 I). – s. 1-2
Uwagi: art.: poświęcony wydarzeniom w kulturze niezależnej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21983         

3720.
W świecie policji i cenzury. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 106 (15 XI). – s. 1-2
Uwagi: inf: działalność policji w PRLu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21884         

3721.
W trosce o bagaż papieża. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 37 (16 XII). – s. 2
Uwagi: art.: fragment T. Porębskiego do sekretarza KW PZPR we Wrocławiu z 20 X 1982 r. w sprawie stosunku władzy do przyjazdu Papieża

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20885         

3722.
W trybie przyspieszonym. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 170 (15 V). – s. 2
Uwagi: inf.: nt. toczących się procesów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24370         

3723.
W trybie przyśpieszonym. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 141 (3 X). – s. 3
Uwagi: inf.: nt. nowych wyroków sądu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 19781         

3724.
W trybie przyśpieszonym. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 138 (22 VIII). – s. 2
Uwagi: inf.: o przyśpieszonym trybie osądzania osób oskarżonych o działalność podziemną

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22286         

3725.
W trzecią rocznicę rejestracji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 68 (17 XI). – s. 1
Uwagi: inf.: o akcji solidarności z więzionymi przywódcami "S" i działaczami "KOR" w Warszawie w trzecią rocznice rejestracji "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21281         

3726.
W Ursusie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 216 (1 VII). – s. 3
Uwagi: art.: o sytuacji w ZM Ursus

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22931         

3727.
W Ursusie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 221 (30 IX). – s. 3
Uwagi: art.: o sytuacji w ZM Ursus

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23135         

3728.
W Ursusie : rozmowa z działaczami "Solidarności". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 121 (14 III). – s. 4
Uwagi: wywiad: z działaczami "Solidarności" w ZM "Ursus" na temat planowanych przez władze podwyżek

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22089         

3729.
W V rocznicę : Co się najważniejszego stało miedzy Sierpniem 1980 a Sierpniem 1985?. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 139 (5 IX). – s. 3
Uwagi: art.: wypowiedzi na temat co się najważniejszego satło miedzy Sierpniem 1980 a Sierpniem 1985

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22316         

3730.
W V rocznicę : Co się stało najważniejszego miedzy Sierpniem 1980 a Sierpniem 1985?. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 138 (22 VIII). – s. 1, 3-4
Uwagi: art.: wypowiedzi na temat co się stało najważniejszego między Sierpniem 1980 a sierpniem 1985

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22272         

3731.
W więzieniach PRL. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 179 (27 VIII). – s. 2 . – (W więzieniach PRL)
Uwagi: inf. nt. sytuacji w więzieniach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22586         

3732.
W więzieniach PRL. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 160 (27 II). – s. 1. – (W więzieniach PRL)
Uwagi: art.: nt. sytuacji więźniów politycznych, głodówki Bieleckiego i Lisa

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24218         

3733.
W więzieniu w Łowiczu zmuszono do "ujawnienia się". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 64 (13 X). – s. 3
Uwagi: inf.: o próbie zmuszenia "ujawnienia się" 8 członków dawnej KZ w Syntexie w Łowiczu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21401         

3734.
W wyższej instancji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 161 (6 III). – s. 2
Uwagi: inf.: nt. aktualnie toczących się procesów odwoławczych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24237         

3735.
W zakładach. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 31 (27 X). – s. 2-3
Uwagi: inf.: o podjętych przez władze i dyrekcje zakładów pracy, próbach wskrzeszenia samorządu pracowniczego i uzależnienia go

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20452         

3736.
W zakładach. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 40 (20 I). – s. 4
Uwagi: art.: o aktualnej sytuacji w KWK Wujek, ZNTK Wrocław i Zakładach Porcelitu Stołowego w Pruszkowie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21109         

3737.
W zakładach. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 61 (8 IX). – s. 4. – (W zakładach)
Uwagi: inf.: serwis informacji bieżących na temat wydarzeń w zakładach pracy w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21145         

3738.
W zakładach. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 201 (4 III). – s. 2-3. – (W zakładach)
Uwagi: inf.: nt. sytuacji w zakładach pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22550         

3739.
W zakładach. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 235 (20 I). – s. 3. – (W zakładach)
Uwagi: art.: aktualna sytuacja w zakładach pracy w całym kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23158         

3740.
W zakładach. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 223 (14 X). – s. 4
Uwagi: art.: o sytuacji w FSO i Ursusie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23194         

3741.
W zakładach. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 175 (2 VII). – s. 3. – (W zakładach)
Uwagi: inf.: nt. sytuacji w zakładach pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24472         

3742.
W zakładach pracy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 86 (3 V). – s. 4. – (W zakładach pracy)
Uwagi: inf.: o bieżącej sytuacji w zakładach pracy w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21688         

3743.
W zakładach pracy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 153 (9 I). – s. 2-3. – (W zakładach pracy)
Uwagi: inf.: o bieżącej sytuacji pracowników w zakładach pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22443         

3744.
W Zakładach Pracy . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 177 (30 VII). – s. 4. – (W Zakładach Pracy )
Uwagi: inf.: nt. sytuacji w zakładach pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22532         

3745.
W zakładach pracy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 205 (1 IV). – s. 3-4. – (W zakładach pracy)
Uwagi: inf.: nt. sytuacji w zakładach pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22661         

3746.
W zakładach pracy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 157 (6 II). – s. 4. – (W zakładach pracy)
Uwagi: inf.: informacje z zakładów pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24173         

3747.
W zakładach pracy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 159 (20 II). – s. 4. – (W zakładach pracy)
Uwagi: inf.: nt. sytuacji w zakładach pracy.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24211         

3748.
W zakładach pracy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 165 (3 IV). – s. 4. – (W zakładach pracy)
Uwagi: inf.: nt. sytuacji w zakładach pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24296         

3749.
W zakładach pracy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 145 (7 XI). – s. 3-4. – (W zakładach pracy)
Uwagi: inf.: nt. nowych represji względem pracowników różnych zakładów pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24661         

3750.
W zakładach pracy Mazowsza. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 42 (10 II). – s. 4. – (W zakładach pracy Mazowsza)
Uwagi: inf.: o wydarzeniach w zakładach pracy Mazowsze w I 83r

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20729         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm