Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 z 88


3401.
Towarzystwo Gospodarcze zagrożone. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 228 (18 XI). – s. 1
Uwagi: inf.: o próbach założenia Towarzystwa Gospodarczego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23403         

3402.
"Towarzyszu, to co mówicie jest przerażające". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 10 (21 IV). – s. 4
Uwagi: art.: relacja z wystąpienia pułkownika Wiślickiego przed aktywem partyjnym Radiokomitetu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20659         

3403.
TR "Solidarności" o pełnię praw dla samorządów. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 222 (7 X). – s. 1
Uwagi: art.: o oświadczeniu TR "S" z 3 X 87 w sprawie rozszerzenia niezależności samorządów pracowniczych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23166         

3404.
Tragiczny finał zemsty władz. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 283 (22 II). – s. 5
Uwagi: inf.: o samobójstwie Jacka Żaby

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24107         

3405.
Transparenty z różnych miast. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 215 (17 VI). – s. 3
Uwagi: inf.: o treści transparentów podczas 3 wizyty JP II

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22916         

3406.
trener
List do redakcji / trener [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 89 (24 V). – s. 3
Uwagi: list: opinia czytelnika o bojkocie olimpiady w USA przez ZSRR

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24642         

3407.
Troskliwi gospodarze w ZM "Gorzów". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 168 (24 IV). – s. 4. – (Zakłady pracy)
Uwagi: inf.: nt. próby wprowadzenia III zmiany

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24348         

3408.
Trucizna w powietrzu i w wodzie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 212 (20 V). – s. 3. – (Ze źródeł oficjalnych)
Uwagi: art.: o zanieczyszczeniu środowiska w całej Polsce

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22786         

3409.
Trucizna w powietrzu i wodzie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 206 (8 IV). – s. 4. – (Ze źródeł oficjalnych)
Uwagi: inf.: o zanieczyszczeniu środowiska przez zakłady przemysłowe w Jeleniej Górze i na Mazurach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22685         

3410.
Trujące podłogi. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 199 (18 II). – s. 4
Uwagi: art.: sytuacji na Uniwersytecie w Gdańsku

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23388         

3411.
Trujące podłogi. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 168 (24 IV). – s. 4
Uwagi: inf.: nt. zwolnienia interweniujących w sprawie trujących podłóg na UG

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24345         

3412.
Trwa seria aresztowań. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 143/144 (24 X). – s. [5]
Uwagi: inf.: nt. nowych aresztowań. - Jako s. 5-6 oznaczono wkładkę: Tygodnik Mazowsze na tydzień więźnia politycznego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22393         

3413.
Trwają aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 139 (5 IX). – s. 2, 4
Uwagi: inf.: o aresztowaniach.
- W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Ryszarda Mariana Ciarskiego, którego drugie imię całkowicie pominięto a nazwisko zmieniono na błędne: Ciecierski.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22314         

3414.
Trzeci raz w więzieniu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 114 (24 I). – s. 3. – (Więźniowie polityczni)
Uwagi: inf: sytuacja trzykrotnie aresztowanego Tadeusza Wypycha

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22004         

3415.
Trzeci rok w więzieniu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 216 (1 VII). – s. 3
Uwagi: inf.: o wyrokach skazujących K Iwaszkiewicz i T. Jędrzejewską

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22930         

3416.
Trzeciakowski Witold
Nie o to chodzi / Witold Trzeciakowski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 267 (19 X). – s. 1
Uwagi: art.: o nie przyjęciu przez prof. W. Trzeciakowskiego propozycji objęcia stanowiska wicepremiera ds. finansów i współpracy gospodarczej z zagranicą

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23782         

3417.
Trzeźwość ukarana. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 138 (22 VIII). – s. 4
Uwagi: inf.: relacja z aresztowania członków Bractwa Trzeźwości "Otrzeźwienie"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22296         

3418.
Trzeźwość ukarana. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 139 (5 IX). – s. 3
Uwagi: inf.: represje wobec Bractwa Trzeźwości "Otrzeźwienie"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22320         

3419.
Trzy baloniki z nadajnika. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 63 (6 X). – s. 1
Uwagi: inf.: o Radiu "S" w Toruniu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21254         

3420.
"Tu jest Polska". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 49/50 (5 V). – s. 2
Uwagi: art.: relacje z demonstracji 1 V 83 r. w całej Polsce

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21082         

3421.
Tych procesów mogło nie być. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 58 (28 VII). – s. 4. – (Tych procesów mogło nie być)
Uwagi: inf.: o procesach działaczy opozycyjnych z Białegostoku i Poznania. - W art. zniekształcono imiona Michała Stanisława Bojanowskiego, którego prawidłowe pierwsze imię Michał zmieniono na błędne Stanisław. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Ewy Dmitruk, której imię skrócono do inicjału E. a nazwisko zmieniono na błędne: Dymitruk.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21079         

3422.
Tydzień kolegiów ds. wykroczeń. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 280 (1 II). – s. 2-3
Uwagi: inf.: o tygodniu kolegiów ds. wykroczeń zorganizowanym przez wrocławski WiP przy współudziale KIiP „S”, 18-25 I 1989

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23938         

3423.
Tydzień sceny polskiej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 39 (13 I). – s. 4
Uwagi: art.: relacje z wydarzeń podczas Tygodnia Sceny Polskiej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21009         

3424.
Tydzień w tydzień : 24-30 maja. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 253 (1 VI). – s. 4. – (Tydzień w tydzień)
Uwagi: inf.: o wydarzeniach na świecie i w kraju w dniach 24-30 V 88r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23544         

3425.
Tydzień Więźnia Politycznego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 146 (14 XI). – s. 1
Uwagi: inf.: obchody Tygodnia Więźnia Politycznego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22302         

3426.
Tygodnik Wojenny. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 42 (10 II). – s. 4
Uwagi: inf.: apel "Tygodnika Wojennego" w sprawie powszechnego protestu wobec decyzji rządu o przekazaniu majątku "S" nowym związkom

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20722         

3427.
Tylko ciężko przestraszony idzie wybierać czerwonych. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 91 (7 VI). – s. 2
Uwagi: inf.: informacje o dwóch warszawskich kandydatach w zbliżających się wyborach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21747         

3428.
Tymczasowa Komisja Kontrowersyjna : Komunikat TKK. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 164 (1 IV). – s. 1
Uwagi: sat.: satyryczny komunikat fikcyjnej organizacji dotyczący konieczności oszczędzania

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24270         

3429.
TZR „S” Mazowsze o wyborach. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 286 (15 III). – s. 1
Uwagi: inf.: TZR „S” Mazowsze o wyborach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23960         

3430.
Ubek sprawcą tragedii. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 256 (22 VI). – s. 4
Uwagi: art.: o wypadku, spowodowanym przez pijanego porucznika WUSW w Lublinie 8 VI 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23651         

3431.
Uchwała KKW NSZZ "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 290 (12 IV). – s. 1-2
Uwagi: art.: uchwała KKW NSZZ "S" z 7 IV 1989 r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24075         

3432.
Uchwała RP "Ursusa". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 240 (24 II). – s. 2
Uwagi: art.: o represjach stosowanych wobec pracowników ZM "Ursus"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23356         

3433.
Ucieczka z przemysłu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 75/76 (2 II). – s. 4
Uwagi: art.: sytuacja kadrowa w wybranych zakładach przemysłowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21569         

3434.
Uczelnie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 29 (13 X). – s. 3-4. – (Uczelnie)
Uwagi: inf.: o sytuacji na uczelniach wyższych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21234         

3435.
Uczelnie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 28 (6 X). – s. 2. – (Uczelnie)
Uwagi: inf.: bieżące o sytuacji na uczelniach wyższych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21319         

3436.
Uczelnie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 27 (22 XI). – s. 2-3. – (Uczelnie)
Uwagi: inf.: o zwalnianiu pracowników naukowych ze stanowisk na uczelniach w Gdańsku i Wrocławiu oraz o poleceniu Rady Ministrów by karanych studentów relegować z uczelni

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21692         

3437.
Uczelnie i szkoły. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 19 (23 VI). – s. 1-2. – (Uczelnie i szkoły)
Uwagi: inf.: o działalności szkolnictwa w Polsce. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Bogny Braś, której nazwisko zmieniono na błędne: Draś. Zniekształcone zostały także dane Tadeusza Baszyńskiego, którego nazwisko błędnie podano jako Raszyński.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20694         

3438.
Uczelnie przeciw nowelizacji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 119 (28 II). – s. 2. – (Uczelnie przeciw nowelizacji)
Uwagi: inf.: sprzeciw uczelni przeciwko nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22114         

3439.
Uczelnie przeciw nowelizacji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 122 (21 III). – s. 3. – (Uczelnie przeciw nowelizacji)
Uwagi: inf.: serwis o proteście uczelni przeciwko wprowadzeniu zmian w ustawie szkolnictwie wyższym

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22120         

3440.
Uczelnie przeciw nowelizacji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 120 (7 III). – s. 3. – (Uczelnie przeciw nowelizacji)
Uwagi: inf.: protest środowiska akademickiego przeciwko rządowym propozycjom zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22176         

3441.
Uczelnie przeciw nowelizacji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 124 (11 IV). – s. 3. – (Uczelnie przeciw nowelizacji)
Uwagi: inf.: protesty na uczelniach przeciw nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22212         

3442.
Uczelnie, Szkoły. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 17 (9 VI). – s. 2. – (Uczelnie, Szkoły)
Uwagi: inf.: o działalności szkolnictwa

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20627         

3443.
Uczestnicy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr spec. (28 VI). – s. 3
Uwagi: art.: opracowany na podstawie książki: „Poznański Czerwiec 1956” pod red. J. Maciejewskiego i Z. Trojanowiczowej (Poznań 1981)

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24454         

3444.
Uczniowie i szkoły. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 30 (20 X). – s. 4. – (Uczniowie i szkoły)
Uwagi: inf.: o represjach władzy wobec uczniów i nauczycieli

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21288         

3445.
Uczniowie i szkoły. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 30 (20 X). – s. 4. – (Uczniowie i szkoły)
Uwagi: inf.: na temat funkcjonowania szkolnictwa w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24584         

3446.
Ujawnienia . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 65 (20 X). – s. 2. – (Ujawnienia )
Uwagi: inf.: przedstawienie rządowej akcji ujawnień opozycjonistów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21386         

3447.
Ukarani aresztem i grzywną. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 268 (26 X). – s. 4
Uwagi: inf.: o sankcjach: areszty, grzywny i pobicia. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Wiesława Kolankiewicza, którego imię zmieniono i skrócono na błędny inicjał: P.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23826         

3448.
Ukraiński poeta o Polsce. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 87 (10 V). – s. 4
Uwagi: art: opinia ukraińskiego poety o Polsce

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21724         

3449.
Ułaskawić Ryskulbekowa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 217 (15 VII). – s. 1
Uwagi: art.: o liście w obronie K. Ryskulbekowa skazanego na śmierć w ZSRR studenta architektury

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22940         

3450.
Uniwersytet protestuje. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 10 (21 IV). – s. 4
Uwagi: art.: informacje o polityce rządu wobec UW oraz o oporze środowiska akademickiego tej uczelni

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20656         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm