a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 z 88


3951.
Wokół Czernobyla. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 177 (30 VII). – s. 2. – (Wokół Czernobyla)
Uwagi: inf.: w NRD, Francji i prasie rosyjskiej na temat katastrofy w Czernobylu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22525         

3952.
Wokół Komitetu Założycielskiego "Solidarności" w "Polarze" . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 220 (16 IX). – s. 1
Uwagi: art.: o zwolnieniu z pracy dwóch członków Komitetu Założycielski "Solidarności" w "Polarze", Wrocław

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24697         

3953.
Wokół Kongresu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 155 (23 I). – s. 1
Uwagi: art.: apel i wypowiedzi członków Kongresu Intelektualistów w Warszawie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22484         

3954.
Wokół ordynacji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 234 (13 I). – s. 4
Uwagi: art.: o planach zmian w ordynacjach wyborczych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23102         

3955.
Wokół PRON. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 53 (26 V). – s. 3-4. – (Wokół PRON)
Uwagi: inf.:serwis informacyjny o działalności PRON

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20882         

3956.
Wokół rozmów Reagan – Gromyko. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 101 (11 X). – s. 3
Uwagi: art.: opinia autora o spotkaniu Gromyka z Reaganem

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21856         

3957.
Wokół walki o status. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 146 (14 XI). – s. 2. – (Wokół walki o status )
Uwagi: art.: na temat sytuacji uwięzionych opozycjonistów w zakładach odosobnienia. - W art. zniekształcone zostały dane Alfreda Gniełka, którego nazwisko błędnie podano jako Gniłka oraz Henryka Grządzielskiego, którego nazwisko podano błędnie, jako Grzędzielski.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22317         

3958.
Wokół Wyborów. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 140 (19 IX). – s. 4
Uwagi: inf.: reakcje społeczeństwa na nadchodzące wybory

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22383         

3959.
Wolicki Krzysztof
Reanimacja centrum / ZEY [ pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 176 (16 VII). – s. 4
Uwagi: art.: nt. grupy dialogu „Consensus”. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 713.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22499         

3960.
Wolne soboty dla górników. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 278 (18 I). – s. 4
Uwagi: art.: o oprotestowaniu przez "S" porozumienia podpisanego przez Federację Związku Zawodowego Górników z ministrem przemysłu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23872         

3961.
Wolne związki i "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 244 (23 III). – s. 1
Uwagi: art.: o międzynarodowym wsparciu dla "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23385         

3962.
Wolne Związki Świata o "Solidarności". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 158 (13 II). – s. 1
Uwagi: inf.: nt. uchwały MKWZZ

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24182         

3963.
Wolność i pokój. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 147 (22 XI). – s. 2
Uwagi: art.: fragmenty wypowiedzi Wojciecha Jankowskiego udzielonej na kilka dni przed aresztowaniem przedstawicielowi „WiP”; relacja z mszy odprawionej 7 XI w Machowej k. Tarnowa w intencji bł. Otto Schimka; podpisanie traktatu pokojowego przez członków ruchu „Wolność i Pokój” i przedstawicieli francuskich inicjatyw pokojowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22348         

3964.
Wolność i Pokój . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 182 (1 X). – s. 3. – (Wolność i Pokój)
Uwagi: inf.: nt. represji wobec członków „WiP”

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22695         

3965.
Wolność i pokój. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 216 (1 VII). – s. 3. – (Wolność i pokój)
Uwagi: art.: o działalności WiP

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22929         

3966.
Wolność i pokój. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 217 (15 VII). – s. 3. – (Wolność i pokój)
Uwagi: art.: o działaniach WiP. - W art. zniekształcone zostały dane Jaromira Grąckiego, którego imię i nazwisko podano błędnie, jako Sławomir Gracki.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22955         

3967.
Wolność i pokój. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 218 (29 VII). – s. 2. – (Wolność i pokój)
Uwagi: art.: o akcji wysyłania listów z wyrazami poparcia dla A. Jaworskiego - urodzonego w Kazachstanie Polaka próbującego wrócić do Polski

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22976         

3968.
Wolność i Pokój. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 231 (9 XII). – s. 2-3. – (Wolność i Pokój)
Uwagi: art.: o działaniach i represjach wobec WiP

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22983         

3969.
Wolność i Pokój. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 221 (30 IX). – s. 2, 4. – (Wolność i Pokój)
Uwagi: art.: o działaniach WiP

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23129         

3970.
Wolność i Pokój. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 222 (7 X). – s. 3. – (Wolność i Pokój)
Uwagi: art.: o sytuacji w WiP

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23170         

3971.
Wolność i Pokój. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 223 (14 X). – s. 4. – (Wolność i Pokój)
Uwagi: art.: o działaniach WiP

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23195         

3972.
Wolność i Pokój. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 237 (3 II). – s. 1–2. – (Wolność i Pokój)
Uwagi: inf.: o procesach działaczy WiPu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23245         

3973.
Wolność i Pokój. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 225 (28 X). – s. 4. – (Wolność i Pokój)
Uwagi: inf.: nt. represji wobec członków "WiP"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23287         

3974.
Wolność i Pokój. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 226 (4 XI). – s. 1, 4. – (Wolność i Pokój)
Uwagi: art.: o działaniach i represjach wobec WiP

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23298         

3975.
Wolność i Pokój. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 238 (10 II). – s. 2. – (Wolność i Pokój)
Uwagi: art.: o represjach wobec działaczy WiP

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23303         

3976.
Wolność i Pokój. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 227 (11 XI). – s. 3. – (Wolność i Pokój)
Uwagi: art.: o działalności WiP

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23378         

3977.
Wolność i Pokój. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 251 (18 V). – s. 2
Uwagi: inf.: o różnych akcjach WiP, IV-V 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23449         

3978.
Wolność i Pokój. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 246 (13 IV). – s. 3. – (Wolność i Pokój)
Uwagi: inf.: o aresztowaniach działaczy WiP

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23470         

3979.
Wolność i Pokój. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 247 (20 IV). – s. 1, 4. – (Wolność i Pokój)
Uwagi: art.: o procesach działaczy WiP

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23489         

3980.
Wolność i Pokój. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 252 (25 V). – s. 3. – (Wolność i Pokój)
Uwagi: art.: o działaniach WiP

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23502         

3981.
Wolność i Pokój. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 248 (27 IV). – s. 3. – (Wolność i Pokój)
Uwagi: art.: represjach wobec działaczy WiP

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23560         

3982.
Wolność i Pokój. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 167 (17 IV). – s. 2. – (Wolność i Pokój)
Uwagi: inf.: nt. nowych aresztowań członków „WiP”

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24326         

3983.
"Wolność i Pokój". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 142 (17 X). – s. 4
Uwagi: inf.: nt. aresztowań członków organizacji „WiP”

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 19806         

3984.
"Wolność i Pokój". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 202 (11 III). – s. 3
Uwagi: inf.: nt. represji wobec członków "WiP", W art. przekształcono nazwisko funkcjonariusza SB Mariusza Maksuriusa, błędnie podając Maskurius

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22573         

3985.
"Wolność i Pokój". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 203 (18 III). – s. 2
Uwagi: inf.: nt. represji wobec członków "WiP"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22604         

3986.
"Wolność i pokój". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 206 (8 IV). – s. 2
Uwagi: inf.: nt. represji wobec członków "WiP"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22677         

3987.
"Wolność i Pokój". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 209/210 (6 V). – s. 4
Uwagi: inf.: nt. represji wobec członków "WiP"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22729         

3988.
"Wolność i Pokój". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 211 (13 V). – s. 4
Uwagi: inf.: o sytuacji w WiP-ie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22768         

3989.
"Wolność i Pokój". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 186 (5 XI). – s. 4. – ("Wolność i Pokój")
Uwagi: inf.: nt. różnych przypadków odmowy złożenia przysięgi wojskowej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22782         

3990.
"Wolność i pokój". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 212 (20 V). – s. 3. – ("Wolność i pokój")
Uwagi: inf.: o działalności WiP i pacyfistów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22787         

3991.
"Wolność i Pokój". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 213 (27 V). – s. 1. – ("Wolność i Pokój")
Uwagi: art.: o działalności WiP

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22825         

3992.
"Wolność i Pokój". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 189 (26 XI). – s. 2. – ("Wolność i Pokój")
Uwagi: art.: nt. represji względem członków "WiP"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22861         

3993.
"Wolność i Pokój". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 214 (3 VI). – s. 3. – ("Wolność i Pokój")
Uwagi: inf.: o działaniach WiP

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22879         

3994.
"Wolność i Pokój". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 190 (3 XII). – s. 3
Uwagi: inf.: nt. represji wobec członków „WiP”

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22890         

3995.
"Wolność i Pokój". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 191 (10 XII). – s. 1
Uwagi: inf.: nt. represji wobec członków "WiP"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22910         

3996.
"Wolność i pokój". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 191 (10 XII). – s. 1. – ("Wolność i pokój")
Uwagi: inf.: nt. represji wobec członków „WiP”

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23000         

3997.
"Wolność i pokój". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 192 (17 XII). – s. 3. – ("Wolność i pokój")
Uwagi: inf.: nt. represji wobec członków „WiP”

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23043         

3998.
"Wolność i pokój". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 193 (7 I). – s. 4. – ("Wolność i pokój")
Uwagi: inf.: nt. akcji podejmowanych przez „Wolność i Pokój”

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23119         

3999.
"Wolność i Pokój". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 194 (14 I). – s. 3-4. – ("Wolność i Pokój")
Uwagi: inf.: nt. odmowy służby wojskowej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23150         

4000.
"Wolność i Pokój". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 195 (21 I). – s. 3
Uwagi: inf.: nt. sprzeciwów wobec służby wojskowej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23183         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm