Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 z 172


1101.
Falandysz Lech
Na marginesie pewnego raportu : (wrogowie i wybawiciele) / F. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 6 (V). – s. 27-30
Uwagi: art.: analiza "Raportu o stanie przestępczości i podstawowych kryminogennych zjawiskach patologii społecznej". - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 179

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25615         

1102.
Falandysz Lech
Pasożyci - problem czy imaginacja? / F. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 8/10 (VII/IX). – s. 20-23
Uwagi: art.: wyniki badań nad stosowaniem ustawy z dnia 26 X 1982 r. o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 179

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25710         

1103.
Falandysz Lech
Pierestrojka w prawie karnym / F. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 12/13 (XI/XII). – s. 16-17. – (O Prawach Obywatela...)
Uwagi: art.: powołanie w listopadzie 1987 Komisji ds. Reformy Prawa Karnego. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 179

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25446         

1104.
Falandysz Lech
Po "reformie" prawa karnego / Duralex [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 10/11 (VIII). – s. 71-76
Uwagi: art.: o zaostrzaniu prawa karnego dla celów politycznych. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 154

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26258         

1105.
Falandysz Lech
Postępowanie przyspieszone / Elf [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1986, nr 12/13 (I/II). – s. 55-58
Uwagi: art.: n/t przepisów kodeksu karnego dotyczących postępowania przyśpieszonego i wykorzystywania ich przez władze komunistyczne w PRL do walki z opozycją demokratyczną. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 170

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26190         

1106.
Falandysz Lech
Prawo karne – kolejny etap reformy / Justus [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 232 (16 XII). – s. 3
Uwagi: art.: o reformie w polskim prawie karnym. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 302.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23011         

1107.
Falandysz Lech
Prawo karne jako instrument władzy / F. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 7 (VI). – s. 6-10
Uwagi: art.: zarys historii prawa karnego w PRL. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 179

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25654         

1108.
Falandysz Lech
Prawo o cenzurze / Jurysta [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1986, nr 2. – s. 8-10
Uwagi: art.: o obowiązującej ustawie o cenzurze. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 301

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25412         

1109.
Falandysz Lech
Telefon 997 / F. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 11 (X). – s. 30-32. – (Felietony)
Uwagi: fel.: nowy program telewizyjny ukazujący pracę MO. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 179.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25413         

1110.
Falandysz Lech
Tworzenie prawa w PRL - deklaracja i rzeczywistość / Chmura [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 8/9. – s. 40-49
Uwagi: art.: o upolitycznieniu prawa i pomysłach na zmianę. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 127

A 417 896 III RAR
U 442 529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26130         

1111.
Falandysz Lech
W kręgu kryminologii radykalnej / Lech Falandysz . – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 7 (VI). – s. 30
Uwagi: fel.: cytat wypowiedzi Lecha Falandysza

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25676         

1112.
Falandysz Lech
W sprawie projektu ustawy o szczególnej odpowiedzialności odpowiedzialności karnej / Chmura [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 6/7 (II). – s.77-79
Uwagi: art.: próba przedstawienia prawa jako ogranicznika wolności, będącego w dyspozycji władzy

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26156         

1113.
Falandysz Lech
W tyglu kolegiów / F. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 4 (II). – s. 12-14. – (Kolegia...)
Uwagi: art.: o ustawie z 24 X 1986 r. o zmianie niektórych przepisów prawa o wykroczeniach. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 179

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25502         

1114.
Falandysz Lech
Z pola walki o reformę prawa karnego / L.F. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 1(22) (I). – s. 5-7
Uwagi: art.: o konieczności pozytywnych przemian w systemie wymiaru sprawiedliwości

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25787         

1115.
Falandysz Lech
Zakazane słowa / F. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 5 (IV). – s. 26-29
Uwagi: fel.: badania na temat ingerencji cenzorskich

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25556         

1116.
Falkowska Wanda
Pracownicy i paragrafy / Wanda Falkowska . – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 7(20/21) (XI/XII). – s. 10-13
Uwagi: art.: nowy projekt nowelizacji prawa pracy

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25796         

1117.
Falkowska Wanda
A w NRD wciąż mróz / Ava [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 2(23/24) (II/III). – s. 44-47. – (Co nowego za granicą)
Uwagi: art.: na temat sytuacji więźniów politycznych w NRD

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25895         

1118.
Falkowska Wanda
Amnestia i co dalej? / Jeremi Jesion [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 3 (I). – s. 11-17
Uwagi: art.: o aktach prawnych i amnestiach w stosunku do więźniów politycznych. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25441         

1119.
Falkowska Wanda
Amnesty International o prawach człowieka w Polsce / AVA [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 7(20/21) (XI/XII). – s. 38-39
Uwagi: art.: łamanie praw człowieka w Polsce w 1987 r. opisane w sprawozdaniu organizacji Amnestia Międzynarodowa za rok 1988. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25839         

1120.
Falkowska Wanda
Antyproces / Jesion Jeremi [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1986, nr 14 (V). – s. 30-81
Uwagi: art.: relacja z tzw. procesu gdańskiego 1985. - Nazwa aut.: Encyklopedia Solidarności. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Grzegorza Jerzego Karziewicza, którego imię zmieniono na błędne: Jerzy.

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26203         

1121.
Falkowska Wanda
Bez używania siły / Henryk Rot [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 5(18) (IX). – s. 24-26
Uwagi: wywiad: rozmowa z Ernestem Juanem Mendezem - dyrektorem American Watch

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25709         

1122.
Falkowska Wanda
Bilon bez pokrycia i prawo zgodne z wolą ludu / On [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 4(17). – s. 64-70 . – (Przegląd Prasy Naziemnej)
Uwagi: art.: działalność administracji państwowej na łamach prasy legalnej. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25682         

1123.
Falkowska Wanda
Co się nam wbija w emocje? / on [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 1(22) (I). – s. 32–34
Uwagi: art.: przegląd prasy krajowej. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25828         

1124.
Falkowska Wanda
Co wolno Polakom? / Jeremi Jesion [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 5 (IV). – s. 1-4
Uwagi: art.: o braku poczucia bezpieczeństwa w polskim społeczeństwie. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25545         

1125.
Falkowska Wanda
Czekając na prawo o stowarzyszeniach / Wanda Falkowska. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 5(18) (IX). – s. 8-11
Uwagi: art.: projekt prawa o stowarzyszeniach

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25700         

1126.
Falkowska Wanda
Czekając na rzecznika / Henryk Rot [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 12/13 (XI/XII). – s. 8-12. – (O Prawach Obywatela...)
Uwagi: art.: o utworzeniu stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich i jego kompetencjach. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25440         

1127.
Falkowska Wanda
Człowiek i jego prawa / W. M. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 7 (20/21) (XI/XII). – s. 14-16
Uwagi: art.: obchody czterdziestej rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 10 XII 1988 r. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25798         

1128.
Falkowska Wanda
Czy te usta mogą kłamać? / Kamil Fabian [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 12/13 (XI/XII). – s. 17-22. – (O Prawach Obywatela)
Uwagi: art.: sprawa Jerzego Urbana przed Sądem Wojewódzkim w Warszawie o naruszenie praw osobistych. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25449         

1129.
Falkowska Wanda
Czy więzień to też człowiek : Przegląd prasy naziemnej / On [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 7 (VI). – s. 25-28. – (Świat Więzień)
Uwagi: art.: stan przestępczości oraz warunki w więziennictwie. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25670         

1130.
Falkowska Wanda
Czym zajmuje się wiceminister / Ava [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 11 (X). – s. 27-28. – (Represje Kolegia... )
Uwagi: inf.: rewizja nadzwyczajna wniesiona przez Jana Brola. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25404         

1131.
Falkowska Wanda
Dintojra / Henryk Rot [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1986, nr 1 . – s. 7-9
Uwagi: art.: proces Piotra Siedlińskiego i Adama Hodysza przed Sądem Wojewódzkim w Słupsku oraz przed Sądem Najwyższym. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25368         

1132.
Falkowska Wanda
Głosowania nie było / Wanda Falkowska. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 2(23/24) (II/III). – s. 5-8
Uwagi: fel.: relacja z rozmów okrągłego stołu przy podstoli ku do reform prawa i sądów

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25867         

1133.
Falkowska Wanda
Istnienie znaczy protest / Stanisław Felix [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 8/10 (VII/IX). – s. 5-9
Uwagi: wywiad: rozmowa z prezydentem Rządu Polskiego na uchodźctwie Kazimierzem Sabattem . - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Archibalda Clark-Kerr’a, którego imię pominięto a nazwisko zmieniono na błędne: Clark Kerr.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25698         

1134.
Falkowska Wanda
Jest człowiek – znajdzie się paragraf / AVA [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 1(22) (I). – s. 17–18 . – (Represje Kolegia ...)
Uwagi: art.: o wyroku kolegium wydanym w sprawie Tadeusza Jedynaka w Jastrzębiu Zdroju z dnia 16 XII 1988 r. oraz postępowaniu prokuratorskim wszczętym we wrześniu 1988 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25803         

1135.
Falkowska Wanda
Jesteśmy apolityczni i bezstronni / Jesion Jeremi [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 1(22) (I). – s. 27–29
Uwagi: wywiad: z Anne Burley. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25822         

1136.
Falkowska Wanda
Kij bez marchewki / Rot Henryk [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1986, nr 2. – s. 10-14
Uwagi: art.: projekt zmian w kodeksie pracy. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25414         

1137.
Falkowska Wanda
Klasa robotnicza do Kościoła, MO nad Biebrzę / on [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 2(23/24) (II/III). – s. 51-55. – (Przegląd prasy naziemnej)
Uwagi: art.: przegląd artykułów z prasy oficjalnej. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 477

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25898         

1138.
Falkowska Wanda
Kodeks Karny pod lupą / Fordon Michał [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III/IV). – s. 3-7
Uwagi: art.: kodyfikacja kodeksu karnego z roku 1969. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25547         

1139.
Falkowska Wanda
Komisja Interwencji po roku : rozmowa ze Zbigniewem i Zofią Romaszewskimi / Jesion Jeremi [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 12/13 (XI/XII). – s. 3-8
Uwagi: wywiad: rozmowa ze Zbigniewem i Zofią Romaszewskimi na temat działalności Komisji Interwencji i Praworządności. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25439         

1140.
Falkowska Wanda
KPN przed sądem / Jesion Jeremi [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1986, nr 2. – s. 1-6
Uwagi: art.: proces KPN przed Sądem Wojewódzkim w Warszawie w dniach od 3 III 1986 r. do 22 IV 1986 r. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25408         

1141.
Falkowska Wanda
Król i klown / W. M. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III/IV). – s. 39-41. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: art.: konferencja prasowa Jerzego Urbana w sprawie Krzysztofa Króla, działacza KPN. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25595         

1142.
Falkowska Wanda
Kto opiniuje adwokatów? / Ava [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 4(17). – s. 48-52
Uwagi: art.: represje wobec Stefana Śnieżki, wiceprzewodniczącego Krajowej Komisji Koordynacyjnej Prokuratury NSZZ "Solidarność". - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25667         

1143.
Falkowska Wanda
Kurtyna opadła / Jeremi Jesion[pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1986, nr 1 . – s. 1-2
Uwagi: art.: relacja z procesu Bogdana Lisa, Władysława Frasyniuka, Adama Michnika przed Sądem Wojewódzkim w Gdańsku w dniach od 23 V 1985 r. do 14 VI 1985 r. oraz rewizji wyroku przed Sądem Najwyższym (18/21 II 1986 r.). - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Grzegorza Jerzego Karziewicza, którego imię zmieniono na błędne: Jerzy. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Tadeusza Kiliana, którego nazwisko zmieniono na błędne: Kiljan.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25357         

1144.
Falkowska Wanda
"Lex telex" / on [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 12/13 (XI/XII). – s. 39-43. – (Przegląd Prasy Naziemnej)
Uwagi: art.: oceny pracy wymiaru sprawiedliwości w prasie oficjalnej. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25473         

1145.
Falkowska Wanda
Milicja jest w porządku / Jeremi Jotesz [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1986, nr 12/13 (I/II). – s. 28-41
Uwagi: art. opis wydarzeń związanych z zatrzymaniem i śmiertelnym pobiciem przez funkcjonariuszy MO studenta Uniwersytetu Gdańskiego Marcina Antonowicza. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 295

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26187         

1146.
Falkowska Wanda
Mozaika bez komentarza / on. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 11 (X). – s. 38-42. – (Przegląd Prasy Naziemnej)
Uwagi: art.: komentarze na temat ustawy z 10 V 1987 r. o szczególnej odpowiedzialności karnej. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793. - W tekście podano błędną nazwę organizacji: Polskie Stowarzyszenie Penitencjarne zamiast prawidłowej: Polskie Towarzystwo Penitencjarne.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25421         

1147.
Falkowska Wanda
Mroźne podmuchy / Jeremi Jesion[pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 1(14)(I/II). – s. 3-6
Uwagi: art.: warunki panujące w Polsce na przełomie lat 1987/1988 w związku z rzekomą demokratyzacją. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25488         

1148.
Falkowska Wanda
Nie pałką go to parabellum / W.M. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 2(23/24) (II/III). – s. 33-35. – (Represje Sądy...)
Uwagi: art.: dotyczący represji jakie dotknęły ze strony MO dr A. Malanowskiego adiunkta Wydz. Prawa UW. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 648

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25886         

1149.
Falkowska Wanda
Nietykalny / Henryk Rot [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 6 (V). – s. 35-39
Uwagi: art.: oskarżenie dra Andrzeja Dietrich-Miłobędzkiego o spowodowanie wypadku samochodowego. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25621         

1150.
Falkowska Wanda
Niewygodni muszą odejść / Michał Fordon [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 6 (V). – s. 3-8
Uwagi: art.: projekt nowelizacji kodeksu pracy. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25585         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm