Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 z 172


851.
De virtuti civili : z przemówienia J.J. Lipskiego nad grobem Józefa Rybickiego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 170 (15 V). – s. 4
Uwagi: inf.: fragment przemówienia J. J. Lipskiego nad grobem J. Rybickiego, 14 V 1986 r. w Milanówku

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24379         

852.
Decyzje o delegalizacji : 14 IV 1987, Warszawa. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 6 (V). – s. 8-10
Uwagi: dok.: decyzje urzędowe zakazujące działalności Komisji ds. Interwencji i Praworządności, Komisji Ekonomiczno-Gospodarczej NSZZ "Solidarność" oraz Ruchu "Wolność i Pokój"

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25587         

853.
Deficytowe imperium. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 18(362) (12-18 V). – s. 4
Uwagi: art.: o kosztach sowieckich zbrojeń w Europie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33635         

854.
Definicja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 49(197) (22-24 IV). – s. 1
Uwagi: inf.: cechy ustroju faszystowskiego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28808         

855.
Deklaracja "Solidarności Polsko-Czechosłowackiej". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 258 (20 VII). – s. 3
Uwagi: inf.: o spotkaniu 27 niezależnych działaczy z Polski i CSRS, 9 VII 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23736         

856.
Deklaracja działalności interwencyjnej. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 4 (II). – s. 8-9
Uwagi: dok.: zadania powołanej przez Lecha Wałęsę Komisji ds. Interwencji i Praworządności. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Stanisława Handzlika, którego nazwisko zmieniono na błędne: Hanzlik.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25493         

857.
Deklaracja ekologiczna : fragmenty. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 7 (VI). – s. 15. – (WiP...)
Uwagi: dok.: międzynarodowa walka z zanieczyszczeniem środowiska

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25659         

858.
Deklaracja Międzynarodówki Oporu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 40(299) (25 XI - 1 XII). – s. 3-4
Uwagi: dok.: fragmenty deklaracji dotyczącej zagrożeń niesionych przez system totalitarny

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29324         

859.
Deklaracja o prawach wyborczych. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 280 (1 II). – s. 4
Uwagi: inf.: o zbieraniu podpisów pod "Deklaracją o prawach wyborczych" I 1989

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23939         

860.
Deklaracja w sprawie sprzeciwu sumienia. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 7(VI). – s. 15-16. – (WiP)
Uwagi: dok.: postulaty na rzecz pokoju sformułowane przez obywateli państw Układu Warszawskiego

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25902         

861.
Delegat na I KZD NSZZ "Solidarność"
W obronie Związku Literatów Polskich : "Solidarność" nie da się podzielić - L. Wałęsa : 12.05.1982 r. / Delegat na I KZD NSZZ "Solidarność" [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 65(213) (17-19 VI). – s. 1-2
Uwagi: dok.: protest przeciwko rozwiązaniu ZLP

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28899         

862.
Delikatne upomnienia. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 3(347) (20 - 26 I). – s. 3
Uwagi: inf. : o piśmie KZ PZPR Hydral do kierowników zakładu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33081         

863.
Demonstracja "WiP" w Krakowie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 173 (5 VI). – s. 4
Uwagi: art.: nt. demonstracji członków „WiP”

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24429         

864.
Demonstracja “WiP” w Warszawie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 183 (8 X). – s. 1, 4
Uwagi: art.: nt. demonstracji „WiP” w Warszawie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22705         

865.
Demonstracja we Wrocławiu w dniu 13 lutego 1983 roku. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 7(266) (17-26 II). – s. 1
Uwagi: inf.: serwis o spontanicznej demonstracji w obronie zdelegalizowanej „S”

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29085         

866.
Demonstracje ekologiczne. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 287 (29 III). – s. 2
Uwagi: inf.: o demonstracjach ekologicznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23995         

867.
Demonstracje Tatarów Krymskich. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 218 (29 VII). – s. 1
Uwagi: art.: o protestach Tatarów Krymskich w Moskwie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24689         

868.
Demonstracje. dokumenty przemocy. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 3 (VIII). – s. 4
Uwagi: art.: demaskujący okrucieństwa milicji wobec zatrzymanych

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26076         

869.
Demszky Gabor et al
Oświadczenie / Gabor Demszky et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 89 (24 V). – s. 3
Uwagi: art: o dyskryminacji mniejszości węgierskiej na Czechosłowacji i w Siedmiogrodzie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21813         

870.
Depesze gratulacyjne. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 67 (10 XI). – s. 1
Uwagi: inf.: o blokowaniu przez dyrekcję GUTM depeszy gratulacyjnych dla L. Wałęsy. - w art. zniekształcono nazwę Głównego Urzędu Telekomunikacji Międzynarodowej (GUTM), którą podano błędnie jako Główny Urząd Komunikacji Międzynarodowej.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21231         

871.
Dereń Jerzy
Zawieszam : Wrocław, 8 czerwca 1989 r. / Jerzy Dereń. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 17(499) (16-30 VI). – s. 2
Uwagi: dok.: list zawiadamiający o zawieszeniu członkostwa w NSZZ "S" w związku z zawieszeniem w statucie "S" punktów dot. strajku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34634         

872.
Dębski Andrzej
Przed Konferencją Praw Człowieka / Andrzej Dębski. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 39 (25 VIII). – s. 7
Uwagi: art.: problematyka Konferencji Praw Człowieka w Krakowie

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28614         

873.
"Dialog i współpraca". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 22(181) wyd. strajk. 33 (22-23 II). – s. 1
Uwagi: inf.: o przygotowywanej przez władze komunistyczne propagandowej akcji przeciw Kościołowi Katolickiemu.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29662         

874.
Dialog przez kraty : wywiad z Adamem Michnikiem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 61 (8 IX). – s. 3. – (Ich władza boi się najbardziej)
Uwagi: wywiad: z uwięzionym Adamem Michnikiem na temat sytuacji "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21137         

875.
"Dialog" z Kościołem. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 16(360) (28 IV - 4 V). – s. 2
Uwagi: art.: o kontaktach miedzy rządem a episkopatem

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33597         

876.
Dintojra w kopalni w Bełchatowie. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III-IV). – s. 27-29. – (Ruch Związkowy "Solidarność")
Uwagi: art.: represje wobec działaczy "Solidarności" w Kopalni Bełchatów

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25580         

877.
Dla młodzieży praktycznie nic. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 289 (12 IV). – s. 3. – (Ustalenia okrągłego stołu )
Uwagi: inf.: o ustaleniach dotyczących młodzieży

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24064         

878.
"Dla mnie Chrystus jest żyjący...". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 52 (19 V). – s. 4
Uwagi: art.: o represjonowanym przez SB księdzu Stefanie Dzierżku. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane osoby nazywającej się Stefan Dzierżek, którego nazwisko zmieniono na błędne: Dzierżyk.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24592         

879.
Dla nas nędza. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 13(357) (31 III - 13 IV). – s. 4
Uwagi: inf.: analiza wyników badania przeprowadzonego przez OBOP odnośnie sytuacji materialnej Polaków

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33567         

880.
Dla zapewnienia ładu i porządku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 56 (30 VI). – s. 4
Uwagi: art.: o przygotowaniach w strukturach bezpieczeństwa do przyjazdu papieża

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20989         

881.
Dla zapewnienia ładu i porządku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 56 (30 VI). – s. 4
Uwagi: art.: o przygotowaniach w strukturach bezpieczeństwa do przyjazdu papieża

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24606         

882.
Dlaczego bojkotujemy wybory - dokończenie uzasadnienia TKK?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 21(323) (3-9 VI). – s. 1-2
Uwagi: art.: streszczenie stanowiska TKK w sprawie wyborów do rad narodowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32710         

883.
Dlaczego bojkotujemy wybory? : Uzasadnienie stanowiska TKK w sprawie wyborów do rad narodowych /na podstawie opracowania doradców TKK/. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 19(321) (20-26 V). – s. 4
Uwagi: art.: omówienie stanowiska TKK w sprawie wyborów do rad narodowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32679         

884.
Dlaczego my się boimy.... – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 9 (06 IV). – s. 3
Uwagi: lit.: wiersz; przedruk z Biuletynu Informacyjnego nr 2 TKK Regionu Śląsko - Dąbrowskiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20602         

885.
Dlaczego nas nie ostrzeżono. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 171 (22 V). – s. 1
Uwagi: dok.: list wysłany do Episkopatu Polski przez pracownicę „Róży Luksemburg”

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24382         

886.
Dlaczego nie będzie Fundacji? : Rozmowa z członkiem komitetu Organizacyjnego Fundacji Rolniczej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 180 (10 IX). – s. 1, 4
Uwagi: wywiad: z członkiem komitetu Organizacyjnego Fundacji Rolniczej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22614         

887.
Dlaczego nie chcemy ich wybierać?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 22(366) (9-15 VI). – s. 3
Uwagi: art.: o bojkocie wyborów do Sejmu PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33673         

888.
Dlaczego nie ma podstawowych towarów?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 7(351) (17-23 II). – s. 3
Uwagi: art.: o niedoborach towarów w sklepach

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33500         

889.
Dlaczego nie wchodzę do rządu Rakowskiego : rozmowa z Aleksandrem Paszyńskim. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 266 (5 X). – s. 1, 4
Uwagi: wywiad.: wywiad z A. Paszyńskim

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23756         

890.
Dlaczego pochód się udał : wypowiedź Henryka Wujca. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 128 (9 V). – s. 4
Uwagi: art.: o manifestacjach pierwszomajowych w Warszawie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 25332         

891.
Dlaczego sąd odrzucił wniosek W. Frasyniuka.... – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 108(257) (25 XI - 9 XII). – s. 1-2
Uwagi: inf.: o wniosku Władysława Frasyniuka o wyłączenie z kompletu orzekającego sędziów Bogusława Włoczewskiego i Mariana Mizio

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29273         

892.
Dlaczego studenci nie interesują się wyborami - Sondaż ZSP. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 140 (19 IX). – s. 1-2
Uwagi: art.: sondaż ZSP dlaczego studentów nie interesują wybory

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22339         

893.
Dlaczego taka amnestia?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 42(386) (24-30 XI). – s. 1
Uwagi: art.: o takim samym traktowaniu przez władze PRL więźniów politycznych i recydywistów

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33980         

894.
Dlaczego uderzono w pacyfistów?. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 161 (6 III). – s. 1-2
Uwagi: art.: nt. represji wobec członków „WiP”

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24230         

895.
Dlaczego zostajemy w domu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 51(199) (28 IV - 1 V). – s. 1
Uwagi: art.: wezwanie do bojkotu obchodów pierwszomajowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28821         

896.
Długie życie epizodu. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 4(17). – s. 9-14
Uwagi: art.: uchwalenie przez Sejm dnia 17 XI 1988 r. "Ustawy o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach"

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25641         

897.
Dnia 1-go Maja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 18(277) (5-12 V). – s. 2
Uwagi: inf.: dot. poświecenia sztandaru „Solidarności” podczas mszy św.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29201         

898.
Dnia 30.04. br. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 18(277) (5-12 V). – s. 2
Uwagi: inf.: dot. zatrzymania na 48 godz. mecenasów H. Rossy i L. Adamczyka

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29202         

899.
Do członków "Solidarności" naszego regionu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 264 (21 IX). – s. 4
Uwagi: inf.: o dyżurach Zbigniewa Bujaka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23745         

900.
Do członków komisji wyborczych. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 21(323) (3-9 VI). – s. 2
Uwagi: art.: apel do członków komisji wyborczych o sprzeciw wobec fałszerstw wyborczych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32711         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm