Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 z 172


751.
Co słychać w Stalowej Woli : przeciwko Komitetowi Założycielskiemu "S". – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III/IV). – s. 25-26. – (Ruch Związkowy "Solidarność")
Uwagi: art.: represje wobec członków Komitetu Założycielskiego "Solidarność" Huty Stalowa Wola.
- W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Mieczysława Czarneckiego, którego nazwisko zmieniono na błędne: Czernecki, a imię skrócono do inicjału: M.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25576         

752.
Co słychać w ZSRR?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 38(382) (27 X - 2 XI). – s. 4
Uwagi: art.: o sytuacji w ZSRS

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33863         

753.
Co to jest Konstytucja?. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 20 (30 III). – s. 3-4. – (Konstytucja PRL - mity i fakty /I/)
Uwagi: art.: opis charakteru zapisów zawartych w Konstytucji PRL

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28517         

754.
Co to nowa ordynacja ma przynieść?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 5(307) (5-11 II). – s. 3
Uwagi: art.: wezwanie do bojkotu nowej ordynacji wyborczej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29800         

755.
Co to znaczy jawny? . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 186 (5 XI). – s. 4. – (Listy do redakcji)
Uwagi: list: czytelnika do redakcji TM

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22780         

756.
Co tydzień wiec. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 273 (30 XI). – s. 1
Uwagi: inf.: o wiecach w kopalniach, które strajkowały w VIII 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24514         

757.
Co usłyszeliśmy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 43(302) (16-31 XII). – s. 2
Uwagi: inf.: o wiecu Partii Konserwatywnej w Londynie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29373         

758.
Co w naszym koszyku?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 6(521) (22 II - 8 II) [właśc. (22 II - 8 III)]. – s. 8
Uwagi: inf.: o sytuacji materialnej Polaków

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35463         

759.
Co wiemy o ich męczeństwie?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 32(334) (23-29 IX). – s. 2
Uwagi: art.: o śmierci kardynała Slipyja i działalności Kościoła na Wschodzie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32946         

760.
Co władza może uczynić aby zmusić nas do wzięcia udziału w wyborach?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, wyd. spec. (IV). – s. 2
Uwagi: art.: o represjach jakie mogą spaść na Polaków bojkotujących wybory do rad narodowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33159         

761.
Co wolno, a czego nie wolno?. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 22 (10 V). – s. 8
Uwagi: inf.: komentarz stwierdzenia premiera J. Messnera n/t zmian w gospodarce PRL

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28568         

762.
Co z Fundacją "S"?. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 275 (14 XII). – s. 3
Uwagi: inf.: o negocjacjach rejestracyjnych dot. Społecznej Fundacji Solidarności Robotniczej, XII 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24556         

763.
Co z pomocą?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 43(191) (29-31 III). – s. 1
Uwagi: inf.: o pomocy jaką niesie społeczeństwo i kościół rodzinom internowanych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28769         

764.
Co z samorządem sędziowskim?. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 8/10 (VII/IX). – s. 15-19
Uwagi: art.: o projekcie ustawy o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych z dnia 24 VII 1981 r. oraz o ustawie z dnia 20 VI 1985 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25707         

765.
Co zawieszono w statucie NSZZ "Solidarność"?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 14(496) wyd. dodatkowe (25 V). – s. 1
Uwagi: dok.: treść zawieszonych przy rejestracji NSZZ "S" paragrafów i punktów statutu; por. Wokół rejestracji, "Z Dnia na Dzień" nr 12(494)

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34597         

766.
Co znaczą te cyfry - komentarz do wyników wyborów. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 39(383) (3-9 XI). – s. 4
Uwagi: art.: omówienie wyników wyborów do Sejmu PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33939         

767.
Confraternia Robotnicza
Alibi dla nieznanych sprawców : 13 X 1986 r., Kraków/Nowa Huta / Confraternia Robotnicza. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 3 (I). – s. 23-24
Uwagi: art.: umarzanie spraw przez prokuraturę

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25447         

768.
Csejka Gerhard et al.
Dzień akcji na rzecz Rumunii / Gerhard Csejka et al.. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 5(18) (IX). – s. 28
Uwagi: dok.: rezolucja konferencji Praw Człowieka na rzecz Rumunii

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25719         

769.
Cudu nie będzie / [Bogdan Lis]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 41(300) (2-8 XII). – s. 4
Uwagi: art.: rozważania na temat kierunków działania NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29345         

770.
Cuprum. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 22(281) (2-9 VI). – s. 2
Uwagi: inf.: o osobie powołanej na stanowisko I sekretarza KZ PZPR w Cuprum

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29270         

771.
Cykl artykułów. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 36(295) (28 X-3 XI). – s. 1
Uwagi: inf.: o planowanym zamieszczaniu na łamach "ZDnD" serii artykułów poświęconych tematyce wyborów do rad narodowych i Sejmu PRL.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 31085         

772.
Cyniczny podstęp. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 24(368) (23-29 VI). – s. 2
Uwagi: art.: o preparowaniu dowodów przez SB przeciwko działaczom opozycji politycznej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33688         

773.
Cynizm władzy, która wciąż mówi o porozumieniu : Proces o 80 mln zł : Początek banicji : Znowu nieznani sprawcy : Pytamy dlaczego. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 8(352) (24 II-2 III). – s. 3
Uwagi: art.: o represjach wobec działaczy opozycji

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33511         

774.
Cywiński Jan
Listy do redakcji / Andrzej Arpinacki [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 194 (14 I). – s. 2. – (Listy do redakcji)
Uwagi: dok.: list sytuacja w Kambodży, działania „WiP”. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 66.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23145         

775.
Czabański Krzysztof
Ja w sprawie prywatnej / Krzysztof Czabański. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III/IV). – s. 52-54 . – (Represje Kolegia...)
Uwagi: art.: konfiskata książek Krzysztofowi Czabańskiemu na lotnisku na Okęciu

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25610         

776.
Czaputowicz Jacek
3,5 roku za odmowę służby wojskowej / Jacek Czaputowicz . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 152 (3 I). – s. 1
Uwagi: art.: nt. procesów za odmawianie służby wojskowej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22401         

777.
Czaputowicz Jacek
Z grypsu Jacka Czaputowicza do Mient-Jan Fabera : (przewodniczącego holenderskiego ruchu pokojowego IKV) / Jacek Czaputowicz. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 179 (27 VIII). – s. 1
Uwagi: dok.: zapewnienie o nieustannej walce o ideały Ruchu „Wolność i Pokój”

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22577         

778.
Czarna komedia. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 8/10 (VII/IX). – s. 40-43. – (Kolegia...)
Uwagi: art.: sprawa Kutermankiewicza Grzegorza z Ostrołęki

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25725         

779.
Czarnowidz
Od czytelnika / Czarnowidz [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 3(485) (10-24 II). – s. 4
Uwagi: inf.: nadchodzące obrady okrągłego stołu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34463         

780.
"Czechosłowacki ruch obrony praw człowieka Karta 77 opublikował oświadczenie.." / Radio Wolna Europa. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 3(347) (20 - 26 I). – s. 1
Uwagi: art. : na podstawie audycji w Radio Wolna Europa o ruchu Karta 77

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33069         

781.
Czego domagamy się od MFW. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 114 (24 I). – s. 3
Uwagi: art.: oczekiwania "Solidarności" wobec MFW

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22000         

782.
Czego nie było w relacjach ze spotkania w Stoczni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 61 (8 IX). – s. 2
Uwagi: inf.: relacja ze spotkania Rakowskiego z robotnikami Stoczni Gdańskiej oraz echa tego spotkania w miastach całej Polski

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21132         

783.
Czego nie ma w podręcznikach historii. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 27(371) (21 VII - 3 VIII). – s. 8. – (List Do Redakcji)
Uwagi: inf.: o niezależnym wydawnictwie "Czego nie ma w podręcznikach historii"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33732         

784.
Czego nie wiemy o skażeniu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 171 (22 V). – s. 2
Uwagi: art.: nt. katastrofy w Czernobylu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24389         

785.
Czego nie znajdziecie w reżymowej gazecie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 6(430) (16-22 II). – s. 3-4
Uwagi: inf.: przegląd oficjalnej prasy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34660         

786.
Czego się domagamy. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 5(18) (IX). – s. 28-29
Uwagi: dok.: żądania Konferencji Praw Człowieka

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 26055         

787.
Czerwiec 1976. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 174 (12 VI). – s. 3
Uwagi: art.: opracowanie na podstawie książki J.J Lipskiego „KOR”

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24442         

788.
Czerwona heroina. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 8/10 (VII/IX). – s. 54. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: na temat nowych szlaków przemytu heroiny

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25743         

789.
Czerwoni się mszczą . – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 33(335) (30 XI - 6 X). – s. 1-2
Uwagi: inf. : o aresztowaniach opozycjonistów wrocławskich

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32914         

790.
Czerwonoskórzy i antykomunizm. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III/IV). – s. 65-66. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: zaatakowanie przez "Aktualności" serialu TV

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25623         

791.
Czerwony alarm dla uczelni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 106 (15 XI). – s. 4
Uwagi: art: opinia o nowej ustawie o szkolnictwie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22058         

792.
Czesław Bielecki do arcybiskupa Dąbrowskiego : (fragmenty listu otwartego). – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 178 (15 VIII). – s. 4
Uwagi: dok.: list otwarty, motywy kontynuowania głodówki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22565         

793.
członek "S" w ZWUT
Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telekomunikacyjnych / członek "S" w ZWUT [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 65 (20 X). – s. 4. – (W Zakładach Pracy Mazowsza)
Uwagi: art.: o sytuacji w ZWUT w Warszawie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21407         

794.
Członek "S" z MERY-PIAP
Dyr. Dwojak walczy z samorządem / Członek "S" z MERY-PIAP. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 158 (13 II). – s. 3. – (W zakładach pracy)
Uwagi: inf.: sytuacji w zakładzie MERY-PIAP

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24188         

795.
Członek "Solidarności" z Żyrardowa
Strajki kobiet : Żyrardów. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 128 (9 V). – s. 1
Uwagi: art.: o strajkach kobiet w Żyrardowie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22439         

796.
Członek „S” z Leska
W Lesku / Członek "S" z Leska [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 80/81 (22 III). – s. 6
Uwagi: inf: usuwanie symboli Solidarnościowych przez SB w Lesku

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21651         

797.
członek NSZZ "Solidarność"
Musimy być widoczni / członek NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 10 (21 IV). – s. 1-2. – (Mówią członkowie "Solidarności")
Uwagi: art.: pomysły na pokazanie siły opozycji związane ze zbliżającym się 1 maja

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20633         

798.
Członek redakcji TM
O plac kapitana Pawlaczyka. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 214 (3 VI). – s. 2
Uwagi: dok.: apel o akcję zbierania podpisów pod petycjami ws. nazwania Placu Defilad imieniem Z. Pawlaczyka - pilota samolotu "Kościuszko"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22850         

799.
Członkowie Komisji Krajowej NSZZ "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 29 (13 X). – s. 1
Uwagi: inf.: o oświadczeniu internowanych w Białołęce członków KK dotyczącym delegalizacji "S" oraz wstępowania do "wronich" związków

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21192         

800.
Człowiek w więzieniu : wyjątki z listów Andrzeja Gwiazdy do rodziny. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 59 (11 VIII). – s. 2. – (Człowiek w więzieniu)
Uwagi: art.: fragmenty listów A. Gwiazdy z więzienia do rodziny

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24617         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm